Про утворення Юр'ївського району Дніпропетровської області
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 24.06.19911243-XII
Документ 1243-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про утворення Юр'ївського району Дніпропетровської
області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 31, ст. 415 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Дніпропетровської обласної Ради
народних депутатів про утворення Юр'ївського району.
2. Внести питання про утворення Юр'ївського району
Дніпропетровської області на розгляд Верховної Ради Української
РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 червня 1991 року
N 1243-XIIвгору