Документ 1242-VII, перша редакція — Прийняття від 06.05.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" та статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.908)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину восьму статті 17 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 14, ст. 89) виключити.

2. Частину тринадцяту статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2012 р., № 39, ст. 472) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
6 травня 2014 року
№ 1242-VII
вгору