Документ 1242-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 20 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2892-III ( 2892-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 14, ст.95
N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }
Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого,
науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, в тому числі
малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення
інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво
суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств. ( Преамбула в редакції Закону N 1766-IV ( 1766-15 ) від
15.06.2004 )

{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 )
від 23.12.2010 }

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4495-VI
( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

Стаття 2-1. На період з 1 січня 2005 року до 1 січня
2012 року запроваджується державна фінансова підтримка будівництва
морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції
основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості
через механізм здешевлення кредитів шляхом визначення часткової
компенсації ставки за кредитами комерційних банків.
Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної
галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), передбачаються у законі про державний бюджет та
виділяються підприємствам, визначеним відповідно до статті 1
Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості в Україні".
Порядок використання зазначених коштів державного бюджету
щорічно визначається Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 1766-IV
( 1766-15 ) від 15.06.2004 )
Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 1999 року
N 1242-XIVвгору