Про присвоєння найменування населеному пункту Володарського району Донецької області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24.06.19911241-XII
Документ 1241-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.06.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння найменування населеному пункту
Володарського району Донецької області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 31, ст. 413 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Володарського району Донецької
області найменування селище Асланове.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 червня 1991 року
N 1241-XIIвгору