Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.20071241
Документ 1241-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1241
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності
указами Президента України щодо визначення окремих умов грошового
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу
( 1234/2007 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1241
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 521
( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

2. У пункті 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 15, ст. 1083) слова
", які не є військовослужбовцями," виключити.
3. Доповнити підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ) "Деякі питання
грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
складу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1992) після
слів "передбачених згаданими постановами" словами та цифрами "і
постановами Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р.
N 414 ( 414-94-п ), від 4 липня 1995 р. N 488 ( 488-95-п ), від
13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ), від 4 квітня 2001 р. N 325
( 325-2001-п ) та від 28 серпня 2001 р. N 1119 ( 1119-2001-п )".вгору