Документ 1240-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.06.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Жовтневе Володарського району
Донецької області колишнього найменування Македонівка
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 31, ст. 412 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Жовтневе Володарського району Донецької
області колишнє найменування Македонівка.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 червня 1991 року
N 1240-XIIвгору