Документ 124-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 124
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. N 405 і
від 21 липня 2010 р. N 680

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня
2010 р. N 405 ( 405-2010-п ) "Про затвердження переліку суб'єктів
літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи
державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43,
ст. 1404) і від 21 липня 2010 р. N 680 ( 680-2010-п ) "Питання
ввезення на митну територію України товарів суб'єктами
літакобудування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57,
ст. 1969) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 124
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. N 405 ( 405-2010-п )
і від 21 липня 2010 р. N 680 ( 680-2010-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів Українивід 9 червня 2010 р.
N 405 ( 405-2010-п ):
1) у пункті 2 постанови ( 405-2010-п ) слова "Міністерству
промислової політики" замінити словами "Державному агентству з
управління державними корпоративними правами та майном";
2) у переліку суб'єктів літакобудування, щодо яких
запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки,
затвердженому зазначеною постановою ( 405-2010-п ):
доповнити перелік такими позиціями:
у розділі "Запорізька область" -
------------------------------------------------------------------ |"25221966 |Запорізький машинобудівний завод імені | | |В.І. Омельченка ВАТ "МОТОР СІЧ"; | ------------------------------------------------------------------
у розділі "Луганська область" -
------------------------------------------------------------------ |"31463293 |Приватне акціонерне товариство "Первомайський | | |механічний завод"; | ------------------------------------------------------------------
у розділі "Харківська область" позицію
------------------------------------------------------------------ |"14309847 |ВАТ "Вовчанський агрегатний завод" | ------------------------------------------------------------------
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"14309847 |Публічне акціонерне товариство "Вовчанський | | |агрегатний завод". | ------------------------------------------------------------------
2. У постанові Кабінету Міністрів Українивід 21 липня 2010 р.
N 680 ( 680-2010-п ):
1) у постанові ( 680-2010-п ):
у вступній частині слова і цифри "пункту 11.34 статті 11
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
замінити словами і цифрами "пункту 4 підрозділу 2 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 )";
у першому реченні абзацу першого пункту 2 цифри "10" і "15"
замінити відповідно цифрами "20" і "25", а слово "Міністерству" -
словами "Державному агентству";
у пункті 3 слово "додатком" замінити словом і цифрами
"додатками 1 і 2";
в абзаці третьому пункту 5 слова і цифри "пунктом 11.34
статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) замінити словами і цифрами "пунктом 4 підрозділу 2
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
( 2755-17 )", а слова і цифри "підпунктом 17.1.61 пункту 17.1
статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) - словами і цифрами "пунктом 123.2 статті 123
Податкового кодексу України ( 2755-17 )";
у тексті постанови слова "Міністерством промислової політики"
та "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Державне агентство з управління державними
корпоративними правами та майном" та "Державна податкова служба" у
відповідному відмінку;
доповнити постанову ( 680-2010-п ) додатком 2, що додається;
2) в обсягах товарів, які ввозяться на митну територію
України суб'єктами літакобудування без сплати ввізного мита та
податку на додану вартість, затверджених зазначеною постановою
( 680-2010-п ):
слова і цифри
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 680
замінити словами і цифрами
"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 680";
назву обсягів доповнити словом і цифрою "(частина 1)";
назву розділу "ВАТ "Вовчанський агрегатний завод",
м. Вовчанськ" викласти в такій редакції:
"Публічне акціонерне товариство
"Вовчанський агрегатний завод", м. Вовчанськ".

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 680
( 680-2010-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 124)
ОБСЯГИ
товарів, які ввозяться на митну
територію України суб'єктами літакобудування
без сплати ввізного мита та податку
на додану вартість (частина 2)

------------------------------------------------------------------------- | Код згідно з | Опис товару згідно з УКТЗЕД | Одиниця |Кількість | | УКТЗЕД |( 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) | виміру | | | ( 2371б-14, | | | | | 2371в-14, | | | | | 2371г-14 ) | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | ВАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад", м. Київ | |-----------------------------------------------------------------------| |8504 31 80 00 |Трансформатори електричні | | | | |потужністю не більш як 1 кВ·А: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТР311-115-400| штук | 500 | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТР392-115-400| - " - | 1000 | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТМ5 | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТОТ35, ТОТ82,| - " - | 5000 | | |ТОТ84, ТОТ5, ТОТ16 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТИМ178, | - " - | 200 | | |ТИМ187 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні постійні,| | | | |змінні або підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К52-9 | - " - | 20000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К52-11 | - " - | 8000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К10-17 | - " - | 40000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К10-47 | - " - | 10000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К53-18 | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К53-1А | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К50-29 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К73-16 | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К73-17 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу КМ | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу Б23Б | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні (включаючи | | | | |реостати та потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу С2-29 | - " - | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу С2-33 | - " - | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу СП5-2ВА, СП5-2ВБ, | - " - | 15000 | | |СП5-3, СП5-3В, СП5-3ВА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |набори резисторів тонкоплівкових | штук | 30000 | | |типу Б19, Б19К, Б19М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу AFD | - " - | 300 | | |50-14-4 PN-A6030 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу AFD | - " - | 300 | | |56-14-4 PN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 20| - " - | 200 | | |F 23-53 PA | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 20| - " - | 200 | | |F 25-61 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 21| - " - | 200 | | |N 23-53 PA | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 21| - " - | 200 | | |N 25-61 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 26| - " - | 200 | | |F 23-53 SA | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 26| - " - | 200 | | |F 25-61 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 26| - " - | 200 | | |W 23-53 SA | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу DTS 26| - " - | 200 | | |W 25-61 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 400 | | |50-14-19 PN-K-A6030 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 400 | | |50-14-19 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 400 | | |50-24-61 PN-K-A6030 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 400 | | |50-24-61 PW-K-A6030 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 12-10 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 12-10 PW-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 14-12 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 14-15 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 14-19 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 14-19 PW-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | штук | 700 | | |50H 16-26 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 18-32 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 20-39 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 20-41 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 20-41 PW-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-41 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-55 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-55 PW-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-55 PX-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-55 PY-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 22-55 PZ-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |50H 8-33 PN-K-A1144 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-12-10 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-12-10 SW-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-14-12 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-14-15 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-14-19 PN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-14-19 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-14-19 SW-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-16-26 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-18-32 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-20-39 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-20-41 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | штук | 700 | | |56-20-41 SW-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-41 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-41 SW-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-55 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-55 SW-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-55 SX-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-55 SY-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-22-55 SZ-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу FDBA | - " - | 700 | | |56-8-33 SN-K-A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0S| - " - | 700 | | |12-12 P6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0S| - " - | 700 | | |14-07 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0S| - " - | 700 | | |22-55 PN-A1022 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0S| - " - | 700 | | |24-61 P6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0S| - " - | 700 | | |24-61 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |10-06 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |12-12 P6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |12-12 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |14-15 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |16-10 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |16-24 P6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |16-24 P8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |16-24 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |18-31 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |22-55 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |22-55 PN-A1158 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |24-61 P6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-0Y| - " - | 700 | | |24-61 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983- | - " - | 700 | | |3KE-C 22 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |10-06 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |12-12 S6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |12-12 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |14-07 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |14-15 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| штук | 700 | | |16-10 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |16-24 S6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |16-24 S8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |16-24 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |18-31 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |22-55 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |24-61 S6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу 983-6K| - " - | 700 | | |24-61 SN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |М55302/168А10Y1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |М55302/170А10Y1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |ОНЦ-БС-1-10/14-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |ОНЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 600 | | |ОНЦ-БС-1-19/18-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |ОНЦ-БС-1-32/22-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-32/22-В1-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-32/22-Р12-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-32/22-Р12-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |ОНЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-50/27-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-50/27-В1-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-50/27-Р12-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |ОНЦ-БС-1-50/27-Р12-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |ОНЦ-БС-1-7/12-В1-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |РГ1Н-1-5 (розетка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |РП10-15Л-В (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |РП10-15Л-В (розетка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | штук | 800 | | |РП10-22Л-В (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 800 | | |РП10-22Л-В (розетка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 150 | | |РП10-30Л-В (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 150 | | |РП10-30Л-В (розетка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |РРН25АМ-4-18Ш1В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |РРН25АМ-4-18Г7В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |РСГ4-ТВ (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |РСГ10-ТВ (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |РСГ19-ТВ (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу РС4-ТВ| - " - | 400 | | |(розетка з кожухом) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |РС10-ТВ (розетка з кожухом) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 500 | | |РС19-ТВ (розетка з кожухом) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 150 | | |РШ2Н-1-29В (вилка) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНП59-32/94х11В-23-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНП59-32/95х11Р-20-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНП59-64/94х11В-23-1В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНП59-64/95х11Р-20-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 2000 | | |СНП59-96/94х11В-23-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 2000 | | |СНП59-96/95х11Р-20-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 150 | | |СНЦ23-10/18В-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 150 | | |СНЦ23-10/18Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-19/22В-2-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-19/22В-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ23-19/22Р-6-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-19/22Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | штук | 300 | | |СНЦ23-19/22Р-6-в-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ23-28/27Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ23-32/27В-6-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ23-32/27В-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-32/27Р-2-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-32/27Р-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ23-32/27Р-6-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ23-32/27Р-6-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 800 | | |СНЦ23-32/27Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-32/27Р-6-г-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ23-41/30Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ23-55/33В-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-55/33Р-1-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ23-55/33Р-2-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 800 | | |СНЦ23-55/33Р-6-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 800 | | |СНЦ23-55/33Р-6-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНЦ23-55/33Р-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ28-10/18В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-10/18В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ28-19/22В-1-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 2000 | | |СНЦ28-19/22В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ28-19/22В-1-в-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-19/24В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | штук | 200 | | |СНЦ28-28/27В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-28/27В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-28/27В-1-в-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ28-32/27В-1-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ28-32/27В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНЦ28-32/27В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ28-32/27В-1-г-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ28-4/14В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ28-4/14В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-41/30В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 200 | | |СНЦ28-41/30В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНЦ28-55/33В-1-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 1000 | | |СНЦ28-55/33В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 2000 | | |СНЦ28-55/33В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 100 | | |СНЦ28-55/33В-1-г-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ28-61/36В-1-а-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ28-61/36В-1-б-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 400 | | |СНЦ28-61/36В-1-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 300 | | |СНЦ28-61/36В-1-в-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу 2РМ, 2РМД, РМГ, | - " - | 15000 | | |2РМГ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 210 143A | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 210 1411A | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 410 142A | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 610 142A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 610 1412A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 325 1411A | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу REB 07A 5002 RW | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу JR 26 C1 P6A | штук | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу JRS 26 A1 J6A | - " - | 700 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу JS 26 FG1 J6A | - " - | 700 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 215 E3HD | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 125 147A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 150 142W | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 210 1411A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ELS 210 1411A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 215 143A | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ES 215 E2HD | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M400-D2N | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M600-D2N | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M300-D2N | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M300-U2N | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу T412-AJ-5002-U | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M210-D2N | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M210-A1N | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу M500-U2N | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу F600-U2NC | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу РВЕ-3А | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ППМ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу 3ВМ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ПКН117 | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу МТ-1В | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу МТ-3В | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кнопка типу КМ1-1В | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кнопка типу КМ2-1В | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лампа-кнопка типу L304-A3 B2 D1 | - " - | 200 | | |E2 G2-H1 I2 | | | | |F12-OPEN-H1 I1 F12-NOT CLSD--J7 | | | | |(L304-85 1351 44) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лампа-кнопка типу L304-A3 B2 D1 | - " - | 800 | | |E2 G2-H1 I1 | | | | |F12-FAULT-H1 I5 F12-OFF--J7 | | | | |(L304-85 1351 45) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лампа-кнопка типу L304-A3 B2 D1 | - " - | 800 | | |E2 G2-H1 I3 | | | | |F12-OPEN-H1 I1 F12-NOT CLSD--J7 | | | | |(L304-85 1351 46) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8538 90 99 00 |Інші частини, призначені виключно| | | | |або головним чином для апаратури | | | | |товарних позицій 8535, 8536 чи | | | | |8537: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запобіжні ковпаки типу DBAC | - " - | 20000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кабельні зажими типу 66241 | штук | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кабельні зажими типу | - " - | 30000 | | |M85049/38S-25W, M85049/38S-23W | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пробки типу 006, 983 | - " - | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контакти типу 006 | - " - | 80000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заглушки типу 097 | - " - | 50000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | | | |напівпровідникові прилади; | | | | |фоточутливі напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи, зібрані| | | | |або не зібрані у модуль, | | | | |вмонтовані або не вмонтовані у | | | | |панель, світловипромінювальні | | | | |діоди: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 2Д102А, 2Д212А, | - " - | 50000 | | |2Д213А, 2Д510А, 2Д522Б, Д818, | | | | |Д815 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 2ДС627А, 2ДС628А, | - " - | 25000 | | |2Д219А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2ТС622, 1НТ251, | - " - | 20000 | | |2Т830, 2Т831, 2Т630, 2Т312 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резонатори кварцові типу РГ06, | - " - | 500 | | |К1-4ДС | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8542 |Електронні інтегровані схеми та | | | | |електронні мікромодулі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 133, 134, 140, | - " - | 50000 | | |153, 198, 286, 521, 533, 564 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 1533, 1564, | - " - | 30000 | | |Н1806 | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Чугуївський авіаційний ремонтний завод", | | м. Чугуїв | |-----------------------------------------------------------------------| |3204 90 00 00 |Органічні синтетичні барвники | | | | |визначеного або невизначеного | | | | |хімічного складу; препарати, | | | | |виготовлені на основі органічних | | | | |синтетичних барвників; органічні | | | | |синтетичні продукти видів, які | | | | |використовують як флуоресцентні | | | | |відбілювальні препарати або як | | | | |люмінофори, визначеного або | | | | |невизначеного хімічного складу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рідини для дефектоскопії марки |кілограмів | 200 | | |ПР-1, ЛЖ-6А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному | | | | |середовищі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лаки на основі складних | - " - | 1350 | | |поліефірів марки АК-113, АК-113Ф,| | | | |лак марки ФЛ-5111, фарби, лаки | | | | |на основі складних поліефірів | | | | |марки АС-1115, АС-131, ВЛ-725, | | | | |ТЕЦ-550 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фарби та лаки на основі |кілограмів | 60 | | |епоксидних полімерів та | | | | |поліуретанових смол | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лаки, фарби на основі епоксидних | - " - | 106 | | |смол, нітроцелюлози і | | | | |меламіноалкідні емалі марки | | | | |ВЛ-515, емалі марки КО-818 | | | | |чорні, композіція марки ФБФ-74Д, | | | | |лак марки КО-08 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3209 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у водному середовищі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фарби та лаки на основі акрилових| - " - | 146 | | |або вінілових полімерів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емалі марки АС-1115 | - " - | 220 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3603 00 |Шнури вогнепровідні, шнури | штук | 1656 | | |детонаторні; капсулі ударні або | | | | |детонаторні, запали, | | | | |електродетонатори | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3703 90 10 00 |Фотопапір, картон і текстильні | | | | |матеріали, сенсибілізовані із | | | | |вмістом солей срібла або платини:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фотопапір осцилографний типу 135 |кв. метрів | 1500 | | |ТУ 2373-058-39183755-00 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3824 90 35 00 |Готові сполучні суміші, які | | | | |використовують у виробництві | | | | |ливарних форм або ливарних | | | | |стрижнів (антикорозійні препарати| | | | |з вмістом амінів як активних | | | | |складових): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інгібітор типу "Гамма-1" |кілограмів | 600 | | |ТУ 2636-003-01132732-95 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3824 90 40 00 |Розчинники та розріджувачі | | | | |складні неорганічні для лаків та | | | | |аналогічної продукції: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розчинники | - " - | 1600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3824 90 65 00 |Допоміжні продукти для ливарних | | | | |виробництв (крім зазначених у | | | | |товарній категорії 3824 10 00): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пресматеріал марки АТМ-У | - " - | 700 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3901 |Полімери етилену в первинних | | | | |формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетилен низького тиску марки | - " - | 300 | | |277-73 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тканина пакувальна | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |севілен | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетилен високого тиску марки | - " - | 1100 | | |158-03-020 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетіленколіамін | - " - | 85 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3911 |Смоли нафтові, кумаринові, | | | | |інденові, кумароноінденові та | | | | |політерпени, полісульфіди, | | | | |полісульфони: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смола марки ПО-300 |кілограмів | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3917 |Труби, трубки і шланги та їх | | | | |фітинги (наприклад, з'єднання, | | | | |коліна, муфти) з пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубки полівініхлоридні, безшовні| - " - | 198 | | |трубки марки "Радпласт-2" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фторопласт (втулка, трубка) | - " - | 57 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави марки 8ДО.447.048-8-50, | штук | 560 | | |8ДО.447.048-8-55, рукави | | | | |фторопластові марки | | | | |8ДО.447.005-20-30, | | | | |8ДО.447.005-40-64, | | | | |8ДО.447.005-40-70, | | | | |8ДО.447.018-20-80, | | | | |8ДО.447.021-20-20, | | | | |Н8ДО.447.009-50-39, | | | | |Н8ДО.447.009-50-34, | | | | |Н8ДО.447.009-50-35, | | | | |Н8ДО.447.009-50-48 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3919 |Плити, листи, смужки, стрічки, | | | | |плівки та інші плоскі | | | | |пластмасові форми з пластмаси, | | | | |самосклеювальні, у рулонах або | | | | |не у рулонах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка поліетиленова з липкою | - " - | 290 | | |кулею марки ПЛ-385 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |полімерсотопласти типу ПСП |куб. метрів| 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |текстоліт листовий |кілограмів | 39 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з поліметилметакрилату | - " - | 885 | | |(органічне скло) марки АТ-120, | | | | |СО-120А, ТОСП, органічне скло | | | | |авіаційне | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3921 |Інші плити, листи, плівки та | | | | |стрічки з пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плівка лавсанова, плити, листи, | - " - | 25 | | |плівки та стрічки з пластмаси | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вінілісьшкіра типу АИК, ВАК |кв. метрів | 375 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фторопластова плівка, плити, |кілограмів | 88 | | |листи, плівки та стрічки з | | | | |пластмаси, із складних поліефірів| | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка ущільнювальна типу У 20 |кв. метрів | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш типу |кілограмів | 645 | | |9-2959.2682.51-1655.1338, | | | | |невулканізовані гумові | | | | |суміші у первинних формах або у | | | | |вигляді пластин, листів, стрічок,| | | | |пластина типу ХВ-2, АЛЕ-68-1НТА, | | | | |3826СНТА, гумова суміш типу ІРП | | | | |1266, ІРП 1316, ІРП 1144, ІРП | | | | |1265, ІРП 1285, ІРП 1225, ІРП | | | | |1287, ІРП 1305, ВР-7,1325, | | | | |51-1742, ІРП 1338, 51-1698 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума бачна листова марки 3826, | - " - | 165 | | |суміш гумова невулканізована для | | | | |авіатехніки марки 1267НТА, | | | | |1847НТА, 3687НТА, 3826, | | | | |3826СНТА, 4326-1НТА, 4327НТА, | | | | |4670НТА, 51-1434НТА, 51-1536, | | | | |56-НТА, 9-2959НТА, 9-56НТА, | | | | |98-1НТА, В-14, В-14-1, | | | | |В-14-дНТА, ІРП-1078АНТА, | | | | |ІРП-1078НТА, ІРП-1266НТА, | | | | |ІРП-1285НТА, ІРП-1338НТА-6, | | | | |ІРП-1354НТА, ІРП-1346НТА, | | | | |ІРП-1353НТА, АЛЕ-68-1НТА, | | | | |ТС-В-14-1НТА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |технічна гума марки |комплектів | 470 | | |140.00.0141.045.000, | | | | |24.0370.413.000, | | | | |24.0755.114.000, | | | | |7200.0141.009.000, | | | | |7204.0150.998.000, ПР-63 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |замазка марки У-20 по ТУ |кілограмів | 26 | | |38105357-85, гума сира на основі | | | | |СКН, гума сира марки ІРП 1267НТА,| | | | |1354НТА, 1265НТА, 1266НТА, | | | | |1338НТА, гумова суміш марки ІРП | | | | |1266, ІРП 1316, ІРП 1144, ІРП | | | | |1265, ІРП 1285, ІРП 1225, ІРП | | | | |1287, ІРП 1305, ВР-7, 1325, | | | | |51-1742, ІРП 1338, 51-1698 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4006 90 00 90 |Інші форми (наприклад, прутки, | | | | |трубки, профілі фасонні та | | | | |вироби (наприклад, диски та | | | | |кільця) з невулканізованої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума марки ІРП-1338, 51-1431Р |комплектів | 337 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4008 |Пластини, листи, стрічки, смуги, | | | | |прутки і фасонні профілі з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума губчаста марки Р-29 по ТУ |кілограмів | 350 | | |38105121-91, гума сира марки | | | | |А-5-0343, стрічка типу | | | | |ЛЕТСАР БФ 0.25 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка ущільнювальна |кв. метрів | 278 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шнур амортизаційний авіаційний | метрів | 1040 | | |згідно з ТУ 3810580-84 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |речовина склеювальна на основі |кілограмів | 895 | | |каучуку, стрічка марки ЛЕТСАР БП | | | | |0,2-26, КП 0,2-26, КФ 0,5, гума | | | | |технічна вулканізована | | | | |(техпластини) марки 1847НТА, | | | | |3687НТА, 4326-1НТА, ІРП-1338НТА, | | | | |ПНГ, ПН-56НТА, ІРП-1338ПФм, | | | | |ІРП-1347НТА, НО-681-НТА, | | | | |техпластини, гума листова | | | | |авіаційна згідно з | | | | |ТУ 381051959-90 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукави з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без них | | | | |(наприклад, патрубком, коліном, | | | | |з'єднанням): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка гумова марки ІРП1338 | - " - | 868 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави гумові неармовані і шланги| метрів | 2770 | | |типу 40У | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави з металевою опліткою | - " - | 1100 | | |згідно з ТУ 380051515-92, рукави | | | | |для кисневих приборів типу РКП, | | | | |рукави дюритові, рукави в | | | | |металевому обплетенні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави в металевому обплетенні з | - " - | 870 | | |гуми марки 22П, екрануючі шланги | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |патрубки марки ПТС-м-100-85-3ВР, | штук | 2184 | | |ПТС-м-125-95ВР-5ВР1, | | | | |ПТС-м-32-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-32-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-40-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-40-80-6ВР1, | | | | |ПТС-м-40-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-М-40-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-42-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-42-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-50-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-50-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-55-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-55-80Д6ВР1, | | | | |ПТС-м-63-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-63-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-63-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-85ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-85ВР-5ВР1, | | | | |ПТС-м-83-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-83-80ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-90-75-3ВР1, | | | | |ПТС-м-90-75ВР-3ВР1, | | | | |ПТС-м-90-80-3ВР1, | | | | |ПТС-м-90-80ВР-3ВР1, | | | | |3ВР, 5ВР, ПТС-м-100-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-100-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-120-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-120-95-3ВР1, | | | | |ПТС-м-32-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-32-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-40-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-40-80-6ВР1, | | | | |ПТС-м-40-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-50-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-50-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-63-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-63-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-70-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-85-3ВР1, | | | | |ПТС-м-80-85-5ВР1, труби | | | | |марки ВКВ BWT 21216-1, 23 191-5, | | | | |23 191-7, 23 192-5, 23 192-7, | | | | |23 193-5, 23 193-7, 23 194-5, | | | | |23 194-7, 23 196-5, 23 196-7, | | | | |23 197-5, 23 197-7, рукави подачі| | | | |марки РП-5, РП-6-86 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави з нитяною опліткою з гуми | метрів | 2100 | | |типу 1У, 22П, 2К7, 2М, 2У, 5У | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4011 30 00 30 |Шини та покришки пневматичні | | | | |гумові нові для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини розміром |комплектів | 5300 | | |430 х 150, 610 х 185, 450 х 165, | | | | |610 х 215 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4016 |Інші вироби з вулканізованої | | | | |гуми, крім твердої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби з вулканізованої гуми для | штук | 6880 | | |технічних цілей, для цивільної | | | | |авіації | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пластини з пористої гуми |кілограмів | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця ущільнювальні, ущільнювачі| штук | 4750 | | |типу 8Г8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокладки, шайби для технічних |кілограмів | 50 | | |цілей, для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4017 00 |Гума тверда (наприклад, ебоніт) у| | | | |будь-яких формах, включаючи | | | | |відходи, скрап та уламки; вироби | | | | |з твердої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ущільнювальні гумові кільця | штук | 54800 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7003 |Скло лите і прокатне, у вигляді | | | | |листів, пластин або профільоване,| | | | |з поглинальним, відбивальним або | | | | |невідбивальним шаром чи без | | | | |нього, але не оброблене іншим | | | | |способом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготовки з кварцевого скла марки| штук | 1640 | | |КВ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7007 |Скло безпечне, включаючи скло | | | | |зміцнене (загартоване) або | | | | |багатошарове: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скло марки СО-95, СО-120 |кв. метрів | 294 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7019 |Скловолокно (включаючи скловату) | | | | |та вироби з нього (наприклад, | | | | |нитки, тканини): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склонитка |кілограмів | 23 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шнур-панчоха електротехнічний із | метрів | 4000 | | |склонитки | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скловолокно (скломати) типу АТМ, | штук | 4685 | | |теплозвукоізоляція типу АТМ3-5, | | | | |АТМ3-10, АТМ-3-20, АТМ-3-20 ТУ | | | | |1-595-29-663-2002 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплозвукоізоляція марки АТМ |кілограмів | 770 | | |1Ф-20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мати типу АТМ 1-МК |кв. метрів | 4800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотканева сітка | метрів | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка латунна |кв. метрів | 490 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотканина типу ТОНН-10-14, | метрів | 157500 | | |ТОНН-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |наповнювач для килимків, плівка, |кв. метрів | 90000 | | |стрічка липка | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склострічка марки ЛСКВМ, ЛЕС | метрів | 4538250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби із скловолокна (тканини) | - " - | 5850 | | |марки КТ-11ТО, Ф4ДМ1-006Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |наповнювач марки МС8 |кв. метрів | 2250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склолакотканина | - " - | 450 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склолакотканина типу ЛСКЛ, |кілограмів | 1463 | | |стрічка, скловолокно та вироби з | | | | |нього | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7205 29 00 00 |Порошки з переробного та | | | | |дзеркального чавуну, чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошок магнітний чорний | - " - | 9 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7207 |Напівфабрикати з вуглецевої | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги з вуглецевої сталі, | - " - | 4300 | | |завтовшки не більш як 130 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |напівфабрикати з вуглецевої сталі| - " - | 22500 | | |(кільцеві заготівки) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги катані, отримані шляхом | - " - | 11300 | | |безперервного лиття | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги катані, отримані шляхом | - " - | 11300 | | |безперервного лиття, ковані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки і шестигранники, що | - " - | 5500 | | |містять 0,25% або більше нікелю, | | | | |але менш як 0,6% вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки і шестигранники, що |кілограмів | 6800 | | |містять 0,6% або більше вуглецю | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, гарячекатаний, | | | | |неплакований, без покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з кремнемарганцевої сталі,| - " - | 2300 | | |гарячекатані, гарячетягнуті без | | | | |подальшої обробки | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 22500 | | |сталі, завтовшки більш як 10 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 13500 | | |сталі, завтовшки більш як 20 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 13500 | | |сталі, завтовшки більш як 15 мм, | | | | |але менш як 20 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 22500 | | |сталі, завтовшки більш як 10 мм, | | | | |але не більш як 15 мм, завширшки | | | | |2050 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 13500 | | |сталі, завширшки менш як 2050 мм | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 22500 | | |сталі, завтовшки більш як | | | | |4,75 мм, але не більш як 10 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 36000 | | |нелегованої сталі, завширшки не | | | | |менш як 600 мм, гарячекатаний | | | | |марки 07Х16Н6, 12Х17Г9АН4, | | | | |12Х18Н10Т, 30ХГСА, СТ20, | | | | |07Х16Н6, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т, | | | | |30ХГСА, СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 22500 | | |нелегованої сталі, завширшки | | | | |більш як 2050 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 13500 | | |нелегованої сталі, завширшки менш| | | | |як 2050 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 9000 | | |нелегованої сталі, завтовшки | | | | |більш як 3 мм, але менш як | | | | |4,75 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 9000 | | |нелегованої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 45000 | | |сталі, завтовшки менш як 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 22500 | | |сталі, завтовшки менш як 2 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, холоднокатаний | | | | |(обтиснений у холодному стані), | | | | |неплакований, без покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | тонн | 6,75 | | |сталі, завширшки більш як 600 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | тонн | 56,3 | | |нелегованої сталі, завширшки менш| | | | |як 600 мм (не менш як 600 мм) | | | | |марки 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т, | | | | |30ХГСА, СТ20, 07Х16Н6, 30ХГСА, | | | | |прокат плоский холоднокатаний, | | | | |завтовшки більш як 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 5,4 | | |нелегованої сталі, завширшки не | | | | |менш як 600 мм, холоднокатаний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 22,5 | | |нелегованої сталі, завтовшки | | | | |більш як 1 мм, але менш як 3 мм, | | | | |електротехнічний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 49,5 | | |нелегованої сталі, завширшки не | | | | |менш як 600 мм, холоднокатаний | | | | |марки 07Х16Н6, 12Х17Г9АН4, | | | | |30ХГСА, СТ20, 12Х18Н10Т, прокат | | | | |плоский із заліза і нелегованої | | | | |сталі, завширшки менш як 600 мм | | | | |марки 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т, | | | | |30ХГСА, СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 9 | | |нелегованої сталі, завтовшки | | | | |більш 0,5 мм, але менш як 1 мм, | | | | |електротехнічний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский із заліза і | - " - | 27,9 | | |нелегованої сталі, завширшки не | | | | |менш як 600 мм, холоднокатаний, | | | | |марки 12Х18Н10Т, 12Х17Г9АН4, | | | | |30ХГСА, СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нелегованої | - " - | 4,5 | | |сталі, завширшки більш як 600 мм,| | | | |холоднокатаний, завтовшки менш | | | | |як 0,5 мм, електротехнічний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нелегованої | - " - | 9 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нелегованої | - " - | 4,5 | | |сталі, завширшки більш як 600 мм,| | | | |холоднокатаний без подальшої | | | | |обробки, крім обробки поверхні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7211 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки менш як 600 мм, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 10,8 | | |сталі, прокат плоский з | | | | |нелегованої сталі, гарячекатаний,| | | | |завширшки менш як 600 мм, | | | | |завширшки більш як 150 мм і | | | | |завтовшки не менш як 4 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 9 | | |сталі, завширшки більш як 500 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 9 | | |сталі, завширшки не більш як | | | | |500 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский, що містить менш | тонн | 9 | | |як 0,25% вуглецю, завширшки | | | | |більш як 500 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з нелегованої сталі марки| - " - | 2,3 | | |СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з нелегованої сталі марки| - " - | 2,3 | | |СТ10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 4,5 | | |сталі, електротехнічний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі марки | - " - | 0,5 | | |У8а | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі, | - " - | 2,3 | | |завширшки більш як 500 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі, що | - " - | 9 | | |містить 0,25% вуглецю або | | | | |більше, але менш як 0,6% вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі, що | - " - | 9 | | |містить 0,6% або більше вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі без | - " - | 4,5 | | |подальшої обробки, крім обробки | | | | |поверхні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі, | - " - | 6,8 | | |завширшки не більш як 500 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7212 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки менш як 600 мм, | | | | |плакований, з гальванічним або | | | | |іншим покриттям: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка металева плакована, плити| - " - | 3,6 | | |з алюмінієвих сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7213 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти, | | | | |вироблені з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані з нелегованої| - " - | 4,5 | | |сталі, що містять 0,06% або | | | | |менше вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані з нелегованої| - " - | 4,5 | | |сталі, що містять більш як 0,06% | | | | |вуглецю, але менш як 0,25% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані з нелегованої| - " - | 4,5 | | |сталі, що містять більш як 0,25%,| | | | |але не більш як 0,75% вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані з нелегованої| - " - | 4,5 | | |сталі, що містять більш як 0,75% | | | | |вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані з нелегованої| - " - | 9 | | |сталі, що містять менш як 0,25% | | | | |вуглецю | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи ті, що були| | | | |піддані крученню після | | | | |прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі, ковані| - " - | 9 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки вуглецеві, такі, що | - " - | 4,5 | | |містять менш як 0,25% вуглецю, | | | | |діаметром більш як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги квадратні, що містять менш | тонн | 4,5 | | |як 0,25% вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки вуглецеві, що містять | - " - | 4,5 | | |більш як 0,25% вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки вуглецеві, що містять менш| - " - | 1,1 | | |як 0,25% вуглецю, діаметром менш | | | | |як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки вуглецеві, що містять | - " - | 1,1 | | |більш як 0,25%, але менш як 0,6% | | | | |вуглецю, діаметром 80 мм або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нелегованої сталі, | - " - | 1,6 | | |гарячекатані, діаметром менш як | | | | |80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нелегованої сталі, що | - " - | 9 | | |містять 0,6% вуглецю або більше | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нелегованої сталі, що | - " - | 9 | | |містять менш як 0,25% вуглецю, | | | | |холоднокатані, прямокутні, крім | | | | |квадратно-поперечних перерізів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі | - " - | 81 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі, | - " - | 9 | | |гарячекатані, гарячетягнуті без | | | | |подальшої обробки | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нелегованої сталі | - " - | 13,6 | | |(низьковуглецевої якісної) марки | | | | |КО, КС, ОК | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нелегованої сталі марки | - " - | 5,4 | | |16ХСН, 30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нелегованої сталі, | - " - | 4,5 | | |пружинний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нелегованої сталі | - " - | 13,5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | | | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах; напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки, штампування з | - " - | 9 | | |корозійностійкої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки і шестигранники з | - " - | 4,5 | | |нержавіючої сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь катана нержавіюча, що | - " - | 0,225 | | |містить більш як 2,5% нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 78,75 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з нержавіючої сталі марки | - " - | 22,5 | | |07Х16Н6, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т, | | | | |20Х13Н4Г9М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | тонн | 1,8 | | |сталі, завтовшки більш як | | | | |0,35 мм, але менш як 3 мм, | | | | |що містить більш як 2,5% нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі завтовшки більш як 0,35 мм,| | | | |але менш як 3 мм, що містить | | | | |менш як 2,5% нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 12,2 | | |сталі, холоднокатаний, завширшки | | | | |менш як 600 мм, завтовшки не | | | | |більш як 0,35 мм, що містить | | | | |більш як 2,5% нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі, що містить більш як 2,5% | | | | |нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі, що містить менш як 2,5% | | | | |нікелю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі, холоднокатаний, завширшки | | | | |менш як 600 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі, холоднокатаний, завширшки | | | | |більш як 500 мм, без подальшої | | | | |обробки, крім обробки поверхні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 4,5 | | |сталі, холоднокатаний, завширшки | | | | |не більш як 500 мм, | | | | |гарячекатаний, без подальшої | | | | |обробки, крім плакування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 13,5 | | |сталі, холоднокатаний | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7221 00 10 00 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти з | | | | |корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі, що містять не менш як | | | | |2,5% нікелю: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нержавіючої сталі, | - " - | 27 | | |гарячекатані, що містять більш | | | | |як 2,5% нікелю, марки | | | | |13Х15Н4АМ3М, 12Х17Г9АН4, 07Х16Н6,| | | | |10Х11Н23Т3МР-ВД, 12Х18Н10Т, | | | | |14Х17Н2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нержавіючої сталі | - " - | 10,4 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з іншої легованої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з легованої сталі,| - " - | 4,5 | | |завширшки більш як 600 мм, із | | | | |сталі крем'янистої | | | | |електротехнічної | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з легованої сталі,| - " - | 9 | | |завширшки більш як 600 мм, | | | | |гарячекатаний | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з іншої | | | | |легованої сталі; кутики, фасонні | | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі; порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих сталей:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з швидкорізальної сталі, | тонн | 13,5 | | |гарячекатані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нержавіючої сталі, | - " - | 9 | | |гарячекатані, марки | | | | |10Х11Н23Т3МР(ВД), 30Х13, 40Х13 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з швидкорізальної сталі, | - " - | 4,5 | | |гарячетягнуті | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з швидкорізальної сталі, | - " - | 9 | | |ковані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з кремнемарганцевої сталі,| - " - | 22,5 | | |гарячекатані, прямокутного | | | | |перетину | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки сталеві | - " - | 9 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з інструментальної сталі | - " - | 27 | | |діаметром більш як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі круглого| - " - | 22,5 | | |перетину діаметром більш як 80 мм| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки і бруски з легованої | - " - | 9 | | |сталі, холоднокатані, прямокутно-| | | | |поперечного перетину | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки інструментальні, ковані, | - " - | 2,3 | | |із сталі сортової | | | | |інструментальної | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова інструментальна | - " - | 9 | | |завтовшки менш як 4,75 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки інструментальні, ковані, | - " - | 9 | | |діаметром менш як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова інструментальна, | - " - | 0,225 | | |припій типу ПМФ9 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з інструментальної сталі, | - " - | 2,3 | | |що містять від 0,9% до 1,15% | | | | |вуглецю | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги інструментальні | - " - | 3,6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі після | - " - | 1,8 | | |холодної деформації | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі, | - " - | 3,2 | | |гарячекатані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з інструментальної сталі, | - " - | 1,8 | | |гарячетягнуті | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі із сталі марки 30ХГСА | - " - | 4,1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з легованих сталей марки | - " - | 5,4 | | |16ХСНДП, 30ХГСА, 30ХГСАДП, 51ХФА,| | | | |65С2ВА, СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нержавіючої сталі, з | - " - | 4,5 | | |легованих сталей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з легованої сталі марки 65С2| тонн | 0,5 | | |ВА-Б-ХН діаметром 3,5 мм, ГОСТ | | | | |14963-73 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з легованої сталі марки | - " - | 5,4 | | |16ХСН, 60С22А, інші дроти з | | | | |легованої сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі, | | | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби сталеві марки СТ20 "А" | метрів | 900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби сталеві, безшовні, марки | - " - | 1800 | | |СТ20 "А" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з нелегованої сталі, | тонн | 4,5 | | |холоднотягнуті або | | | | |холоднокатані, з вуглецевої сталі| | | | |марки СТ 30ХГСА, СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з нержавіючої сталі марки | - " - | 4,5 | | |10Х11Н23Т3МР, 2Х18Н10Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з нержавіючої сталі | метрів | 22500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби сталеві марки 30ХГСА | - " - | 18000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби марки СТ 30 ХГСА ГОСТ | тонн | 4,5 | | |8734-75, ГОСТ 2172-79 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби сталеві, безшовні, | метрів | 2700 | | |холоднокатані | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7312 |Дріт кручений, троси, плетені | | | | |шнури та аналогічні вироби з | | | | |чорних металів, без електричної | | | | |ізоляції: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |канати авіаційні | тонн | 4,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скручений дріт, троси, канати, | - " - | 5,4 | | |плетені шнури і аналогічні | | | | |вироби з чорних металів без | | | | |електричної ізоляції, дріт класу | | | | |2А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скручений дріт, троси, канати, | - " - | 10,4 | | |плетені шнури і аналогічні | | | | |вироби з чорних металів без | | | | |електричної ізоляції | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |канати авіаційні, оцинковані, | - " - | 2,3 | | |діаметром не більш як 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |канати авіаційні діаметром більш | - " - | 4,5 | | |як 3 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7315 |Ланцюги та їх частини з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ланцюг із зварними ланками |кілограмів | 315 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ланцюг приводний роликовий | - " - | 225 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби) та | | | | |аналогічні вироби, з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти самонарізні з нержавіючої | штук | 1525000 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти діаметром до 6 мм | - " - | 4500000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби з різьбою, гвинти та | - " - | 529500 | | |болти, з гайками чи шайбами або | | | | |без них, з головками | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти з шестигранною головкою з | - " - | 4365574 | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти кріпильні | штук | 2250000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти кріпильні | - " - | 2475000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки кріпильні, гайки | - " - | 6750000 | | |діаметром не більш як 6 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 5715616 | | |різьблення менш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки з чорних металів | - " - | 1001574 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки кріпильні | - " - | 3600000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки стопорні | - " - | 1800000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві, шайби сталеві | - " - | 156289 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепка | - " - | 900000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепка сталева, шайби сталеві | тонн | 6.3 | | |типу ГОСТ 134073-85, | | | | |ГОСТ 134084-80 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайби пружинні сталеві | - " - | 6,8 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7326 |Інші вироби з чорних металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки валів із сплаву марки |кілограмів | 900 | | |40ХН2МАШ шифрів Ко801-2, Ко802-2,| | | | |штамповки валів із сплаву марки | | | | |Еп609ш шифрів Н7-1 (випуск 2), | | | | |Н26-2, Н257, Н258, Н259-1, | | | | |штамповки заготовок із сплаву | | | | |марки Еп718ід, Еп718пд шифру | | | | |Д69-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби з чорних металів (кільцеві| - " - | 2250 | | |заготовки) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки бронзові, латунні, мідні | тонн | 4,6 | | |прямі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки мідні, | | | | |завтовшки більш як 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи та стрічки мідні, | - " - | 3,8 | | |лист латунний, стрічка латунна | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, профілі, дріт з титанових| - " - | 2,3 | | |сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7413 00 |Дріт кручений, троси, плетені | | | | |шнури та аналогічні вироби мідні,| | | | |електрично не ізольовані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт монтажний марки КТВЕВ, дріт | метрів | 3600 | | |авіаційний марки БПДО | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт мідний кручений, рафінований| - " - | 67500 | | |(плетінка), марки ПМЛ, ПМЛТ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7508 |Інші вироби нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка з нікелевого дроту |кілограмів | 525 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сплав марки 1933, прутки з | тонн | 29,3 | | |алюмінієвих сплавів марки АК-6, | | | | |АМГ2, АМГ3, АМГ6, Д16Т, Д16чТ, | | | | |Д16, В95, АМЦМ, інші прутки з | | | | |алюмінієвих сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки алюмінієві, профілі, | тонн | 9,9 | | |панелі з алюмінієвих сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких більш як| | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи алюмінієві, плити | - " - | 9 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвого сплаву | - " - | 6,8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |панелі алюмінієві | - " - | 270 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити з алюмінієвого сплаву | - " - | 2,3 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінію нелегованого | - " - | 0,9 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 11 90 00 |Фольга алюмінієва без основи, | | | | |катана, без подальшого | | | | |оброблення, завтовшки 0,021 мм | | | | |або більше, але не більш як | | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фольга алюмінієва |кілограмів | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з алюмінію | - " - | 2250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби та трубки з алюмінієвого | - " - | 1575 | | |сплаву | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи завтовшки не менш як 6 мм з| - " - | 6800 | | |алюмінієвих сплавів марки Амг3, | | | | |труби з алюмінієвих сплавів | | | | |марки Амг6, АМЦ, Д16М, Д16Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки алюмінієві типу | штук | 675000 | | |Ост111296-85, Ост111299-85, | | | | |заклепки алюмінієві типу 3Х24 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пруток вольфрамовий |кілограмів | 900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, профілі, листи, стрічки | - " - | 720 | | |вольфрамові | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вольфрамові дроти | - " - | 450 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт типу ВР | метрів | 135000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки, прутки титанові | тонн | 616,5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів з фітингами або без них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби гнучкі (сильфони стальні), | штук | 2150 | | |трубки гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без них,| | | | |з чорних металів, компенсатори | | | | |типу 8Д2.995-081-02, 8Д2.995-081,| | | | |металорукави типу | | | | |Н8д0.449.033-2-32-45, | | | | |Н8д0.449.032-2-45-5, сильфони | | | | |типу 18х10х0,14 Мн429-60, | | | | |14х10х0,1, 28х6х0,12, | | | | |6Г7.090.113 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукави металеві | - " - | 2105 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 10 00 10 |Двигуни реактивні, крім | | | | |турбореактивних, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прискорювальний ракетний двигун | штук | 480 | | |типу УРМ-1 (для катапультного | | | | |крісла) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 21 80 10 |Силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні лінійної дії | | | | |(циліндри), для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |турбоагрегат моделі БУ-45Б, | - " - | 115 | | |гідропідсилювач моделі РМ-220М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 29 89 10 |Силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машина рульова моделі МКД-250СК, | - " - | 126 | | |механізм типу РДМ-72-000, ГП-72П,| | | | |привід типу ГП-72У, РП-230 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 19 00 00 |Насоси з витратомірами або такі, | - " - | 120 | | |в яких передбачено встановлення | | | | |витратомірів, для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 91 00 90 |Частини насосів для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини насосів (заготовки), | - " - | 125 | | |ремонтно-груповий комплект типу | | | | |РГК | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 31 00 00 |Фільтри забору повітря для | | | | |двигунів внутрішнього згоряння: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелементи типу | - " - | 125 | | |8Д2.966.697-05, | | | | |340.100А, 340.025, фільтри | | | | |типу 8Д2.966.241, 8Д2.966.240, | | | | |8Д2.966.236 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | - " - | 191 | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові або такі, що | - " - | 7000 | | |мають клас допуску (точність) | | | | |нижчий ніж 2, відповідно до | | | | |міжнародного стандарту ISO-492 | | | | |(або відповідного класу допуску | | | | |Міждержавного стандарту СНД); | | | | |підшипники кулькові, роликові та | | | | |голчасті згідно з ЕТУ, підшипники| | | | |кулькові, кульки, що виготовлені | | | | |із сталі, підшипники роликові | | | | |сферичні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники голчасті, підшипники | - " - | 1500 | | |роликові голчасті | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники роликові згідно з ЕТУ,| - " - | 2500 | | |підшипники роликові, вільні | | | | |деталі, кульки, ролики, | | | | |підшипники з циліндричними | | | | |роликами | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники, включаючи комбіновані| - " - | 900 | | |кульково-роликові | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки, голчасті ролики, ролики | штук | 1000 | | |конічні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки діаметром від 1,3 до 20 мм| - " - | 12000 | | |із сталі марки ШХ 15; частини | | | | |підшипників: кульки, ролики, | | | | |вільні деталі, голчасті ролики; | | | | |підшипники роликові сферичні | | | | |класу допуску (точністю) нижче | | | | |ніж 2, відповідно до міжнародного| | | | |стандарту ISO-492 (або | | | | |відповідного класу допуску | | | | |Міждержавного стандарту СНД), що | | | | |виготовлені із сталі, ролики | | | | |(голчасті) підшипникові, ролики | | | | |циліндрові, кільця | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини підшипників: кульки, | - " - | 4500 | | |ролики, кільця | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні (включаючи | - " - | 240 | | |кулачкові та колінчасті) і | | | | |кривошипи; корпуси підшипників, | | | | |підшипники ковзання для валів; | | | | |зубчасті передачі та зубчасті | | | | |колеса, зібрані з валами; | | | | |кулькові або роликові гвинтові | | | | |передачі; коробки передач та інші| | | | |варіатори швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори; маховики та | | | | |шківи, включаючи поліспасти; | | | | |муфти та пристрої для з'єднання | | | | |валів (включаючи універсальні | | | | |шарніри) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 20 00 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни універсальні | - " - | 22 | | |постійного/змінного струму, | | | | |потужністю понад 735 Вт, але не | | | | |більш як 150 кВт, для цивільної | | | | |авіації: | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 31 00 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни універсальні постійного | - " - | 55 | | |струму, генератори постійного | | | | |струму, потужністю понад 735 Вт, | | | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8506 |Первинні елементи та первинні | | | | |батареї: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |батарея типу "Прибій-2С" | - " - | 450 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 10 92 10 |Акумулятори електричні, включаючи| | | | |сепаратори для них, прямокутної | | | | |або будь-якої іншої форми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свинцеві акумулятори, що | - " - | 25 | | |використовуються для запуску | | | | |поршневих двигунів, для цивільної| | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 20 98 10 |Акумулятори електричні, включаючи| | | | |сепаратори для них, прямокутної | | | | |або будь-якої іншої форми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші акумулятори свинцеві, для | - " - | 95 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 30 89 00 |Акумулятори електричні, включаючи| | | | |сепаратори для них, прямокутної | | | | |або будь-якої іншої форми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нікелево-кадмієві акумулятори для| штук | 15 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 40 00 00 |Акумулятори електричні, включаючи| | | | |сепаратори для них, прямокутної | | | | |або будь-якої іншої форми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |залізо-нікелеві акумулятори для | - " - | 12 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні, | | | | |постійні, змінні або | | | | |підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори електричні, | - " - | 2250 | | |конденсатори постійної ємності, | | | | |алюмінієві, електролітичні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори електричні, | - " - | 3885 | | |конденсатори постійної ємності, | | | | |танталові, конденсатори типу | | | | |К52-7ав-63v-750 мпф +- 20 %, | | | | |конденсатори танталові, | | | | |конденсатори постійні танталові | | | | |типу К53-1а, К52-5, К53-18, | | | | |К52-2, К53-1а, К52-1, К52-1б, | | | | |К52-1бм, конденсаторі електричні | | | | |постійні, змінні або | | | | |підстроювальні танталові | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні алюмінієві | - " - | 2965 | | |типу К50-29, конденсатори | | | | |електричні постійні, змінні або | | | | |підстроювальні алюмінієві, | | | | |електролітичні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори електричні, | - " - | 1900 | | |конденсатори постійної ємності, | | | | |керамічні з кількома кулями | | | | |діелектрика, конденсатори | | | | |електричні постійні, змінні або | | | | |підстроювальні керамічні з | | | | |кількома кулями діелектрика | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні (включаючи | | | | |реостати та потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні вуглецеві, | - " - | 20500 | | |композиційні або плівкові, | | | | |резистори постійні, резистори | | | | |постійні типу С2-29-0,125, | | | | |С2-29-0,25, | | | | |С2-10-0,5, С2-33н-0,125, | | | | |С2-33н-0,25, С2-33н-0,5, | | | | |С2-33Н-1, С2-33н-2, Р1-32 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні потужністю не | штук | 9800 | | |більш як 20 Вт, резистори типу | | | | |ТВО-0,25-12 ОМ +- 10%, резистори | | | | |дротові типу С5-42в-2вт-150 ОМ +-| | | | |5%, резистори постійні типу С5- | | | | |16МВ-1, С5-16МВ, С5-5-5, С5-5-10,| | | | |С5-16МВ-5, С5-16МВ-10, С5-14-05, | | | | |С5-42-5, резистори типу Б19М-1-1,| | | | |Б19М-2, Б19К-1-1, Б19К-1-3, | | | | |Б19К-2, Б19К-3-1, резистори | | | | |електричні (включаючи реостати та| | | | |потенціометри), крім нагрівальних| | | | |елементів, інші резистори | | | | |постійні потужністю не більш як | | | | |20 Вт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні (включаючи | - " - | 2800 | | |реостати та потенціометри) | | | | |дротові, резистори потужністю | | | | |25 Вт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок резисторів типу БР-48К, | - " - | 7000 | | |резистори змінні типу | | | | |Сп3-19а-0,5, Сп3-19б-0,5, | | | | |Сп5-2-1, Сп5-3-1, С3-14м-1, | | | | |Сп4-1а, Сп4-1б, Сп4-1в, Сп4-2м | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок резисторів типу РНМ-1, | - " - | 301 | | |регулятор напруги типу РНМ-2, | | | | |11СП-1-1А-47ком-20%/ВС-3-20, | | | | |резистори типу пп3-43-4,7 ОМ, | | | | |ПЕВТ-10-100 ОМ +- 10%, | | | | |ПЕВТ-10-33 ОМ +- 10%, | | | | |с5-5в-10вт-20 ОМ +- 5% | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8535 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах для напруги понад 1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запобіжники плавкі | - " - | 4500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі автоматичні для напруги | - " - | 900 | | |менш як 72,5 кВ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактний пристрій типу КУ-35, | - " - | 450 | | |контактний пристрій типу КУ, | | | | |контактори типу 983, FDB, DTS | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єднувачі та переривальники | - " - | 1800 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запобіжники плавкі | - " - | 3600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистор типу ПМ-10, перемикачі | - " - | 2250 | | |типу ПМ-2, ПМ-5, ПМ-7,5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запобіжники типу ІП, СП, ТП | - " - | 450 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ПМ-20, ПМ-50 | - " - | 112 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ПМ-25, ПМ-30 | - " - | 225 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ПМ-100, ПМ-150, | штук | 225 | | |запобіжники типу ПМ-200, ПМ-300, | | | | |ПМ-400 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикач типу ПМ-125 | - " - | 45 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикач типу ПМ-200, | - " - | 243 | | |запобіжники типу ПМ-300, ПМ-75 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ТКЕ | - " - | 540 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ДМР-200ВУ, апарат | - " - | 675 | | |комплексний типу ТКД101ОДГ, | | | | |контактори типу ТКД103ДОДБ, | | | | |ТКД103ДОДГ, ТКД103ОДЛ, | | | | |ТКД12ПОДГ, ТКД133ДОД, ТКД133ОДЛ, | | | | |ТКД202ОДГ, ТКД203ОДЛ, ТКД233ДОД, | | | | |ТКД501ОДЛ, ТКД503ОДЛ, ТКД511ДОД, | | | | |ТКД511ДОД з шинками, ТКД533ДОД, | | | | |ТКД533ОДЛ, ТКЕ503ДОДГ, | | | | |ТКЕ503ДОДГ, ТКС101ОДЛ, | | | | |ТКС103ДОД, ТКС111ДОД, ТКС111ДОД | | | | |з перемикачем, ТКС111ОДЛ, | | | | |ТКС133ДОД, ТКС133ОДЛ, ТКС201ОДЛ, | | | | |ТКС211ОДЛ з шинками, ТКС233ДОД, | | | | |ТКС233ОДЛ, ТКС403ДОДБ, | | | | |ТКС411ОДЛ, ТКД12ПОДГБ, реле типу | | | | |ТКД201ОДГ, ТКЕ503ОДГБ, | | | | |ТКЕ52ПОДГБ, ТКЕ54ПОДГБ, | | | | |ТКЕ56ПОДГБ, реле для сили струму | | | | |понад 2 A, електрична апаратура | | | | |для комутації або захисту | | | | |електричних кіл: реле для напруги| | | | |не більш як 60 В, для сили струму| | | | |понад 2 A | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу 6884-01, термореле типу| - " - | 315 | | |6884-03, 7049а-300, реле типу | | | | |РЕС-48А, Би, РПС-32Б, ТКЕ 52ПД1, | | | | |ТКН 21 ПОДГМ, Тке54подг, | | | | |Тке54подг, контактор типу | | | | |Ткд511код, Ткс203дод, реле і | | | | |контактори типу ТКЕ, ТКД, ТКС, | | | | |ПКЕ, реле максимальних оборотів | | | | |типу РМО, реле годинні типу ТВЕ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі та перемикачі клавішні | - " - | 900 | | |та кнопкові, мікровимикачі типу | | | | |Д, В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікровимикач типу Д | - " - | 225 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термореле типу 204КС, кнопка типу| штук | 2250 | | |2КЗ, 2КНР, 2КР, 5К, К2ПН, КЗР, | | | | |КК-1-15, КК-15, КК-214, КМ1-I-В, | | | | |КМ2-I-В, КНЗ, КНР, КСГ-2, кнопка | | | | |типу скидання вантажу L 402 | | | | |00886, лампи-кнопки типу L 402 | | | | |009-27, L 402.00887, | | | | |L 402 009-28, | | | | |L 402 009-29, L 402.00888, | | | | |L 302 00461, L 302 00462, L 302 | | | | |00463, L 302 00464, L 302 00465, | | | | |L 302 00466, L 302 00467, L 302 | | | | |00468, L 302 00469, L 302 00470, | | | | |L 302 00471, L 302 00472, L 302 | | | | |00473, L 302 00474, L 302 00475, | | | | |L 302 00476, L 302 00535, L 302 | | | | |00537, L 302 00550, L 302 00552, | | | | |L 402 00886, L 402 00887, L 402 | | | | |00888, А-812В, мікровимикачі типу| | | | |А-812К, АМ-800К, Д303, Д703Ю, | | | | |ПМ24-2В, вимикачі та перемикачі | | | | |для напруги не більш як 60 В, | | | | |апаратура електрична | | | | |(мікроперемикачі) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ППНМ-С, 2ППНМ, | - " - | 1350 | | |2ППНМ-С, вимикачі типу А812к, | | | | |В311, В311, геркон типу | | | | |МКА-10110 групи Би, | | | | |мікровимикачі | | | | |типу А, В, перемикачі типу ПКТ, | | | | |вимикачі типу ВМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі герметизовані типу ППГ| - " - | 495 | | |(однополюсні), 2ППГ (двополюсні),| | | | |3ППГ (триполюсні), ПНГ | | | | |(однополюсні нажимні), 2ПНГ | | | | |(двополюсні нажимні), перемикачі | | | | |типу ППНГ (перекидні з нейтраллю)| | | | |2ППНТК (двополюсні перекидні з | | | | |нейтраллю), 3ППНТК (триполюсні | | | | |перекидні з нейтраллю), ПЗП | | | | |(трипозиційні перекидні), ПЗН | | | | |(трипозиційні нажимні) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперемикач типу 2в200к, | - " - | 900 | | |вимикачі типу 2ВГ-15К-2С, | | | | |3В-200К, 3ВГ-15К, | | | | |ВГ-15К-2С, Уг34/6, | | | | |ВНГ-15К, МКВ-48КС, механізм типу | | | | |МКВ-48, М-405, мікровимикач типу | | | | |2ПНВН, перемикачі типу 2ПНВН, | | | | |2ПНГ-15К-2С, 2ППВН, 2ППГ-15К-2С, | | | | |2ППМ, 2ППНТК, 3ППГ-15К, 3ППМ, | | | | |3ППНТК, П2н2пг-15к, П2нп, | | | | |П2п1та-1бв, ПГК-2П4Н-К, ПЗН, | | | | |ПМ-15, ПГ-15К-2С, ППН, ППНГ-15К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикач типу АПШ-3М, автомат | штук | 675 | | |перемикання типу АПП-1М-5, апарат| | | | |перемикання типу 2ВМ, вимикачі | | | | |типу 2ВМ-С, 2ВНМ, 3ВМ, В-200к, | | | | |ВК-90 М серія 01, ВМ, ВМ-С, ВНМ, | | | | |КЕМ-3В групи А, геркон типу | | | | |2ПНМ, перемикачі типу 2ППМ-С, | | | | |2ППНМ, 2ППНМ-С, 3ПН, 3ППНМ, | | | | |Пкн10-1-2в (Км1-1в/Км2-1в), ПН, | | | | |ПНГ-15К, ПНМ, ППВН, ППМ, ППНМ-С, | | | | |ПМ, МП, Пг2, ПТ, ПК, МТ-1, | | | | |кнопки типу КМ, КМД-1, | | | | |мікроперемикачі типу А-812а, | | | | |Пм24-2в, перемикачі | | | | |герметизовані типу ПНГ (нажимні),| | | | |2ПНГ (двополюсні нажимні), ППГ | | | | |(перекидні), 2ППГ (двополюсні | | | | |перекидні), 3ППГ (триполюсні | | | | |перекидні), ППНГ (перекидні з | | | | |нейтраллю), 2ППНТК (двополюсні | | | | |перекидні з нейтраллю), 3ППНТК | | | | |(триполюсні перекидні з | | | | |нейтраллю), ПЗП (трипозиційні | | | | |перекидні), ПЗН (трипозиційні | | | | |нажимні) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |патрони для ламп, штепселі, | - " - | 3600 | | |розетки, штирові та гніздові | | | | |з'єднувачі для коаксіальних | | | | |кабелів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |патрони для ламп, штепселі, | - " - | 3600 | | |розетки, штирові та гніздові | | | | |з'єднувачі для друкованих схем | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штепселі, роз'єми, розетки, | - " - | 6850 | | |електроз'єднувачі, з'єднувачі | | | | |типу 2РМТ, 2РМДТ, 2РМД, 2РТТ, | | | | |Рс4, Рс19, Рс50, Мр1,2рм, | | | | |з'єднувачі електричні типу | | | | |РМГ14Б4Ш1Е2(Б), 2РМТ14Б4Ш1В1БВ, | | | | |2РМТ22Б10Ш1А1В, 2РТТ20Б4Ш6В, | | | | |2РМДТ24БПН10Г5А1В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-1-В, | | | | |СНЦ23-10/18В-6-В, СНЦ23- | | | | |10/18Р-6-б-В, СНЦ28-10/18В-1-В, | | | | |СНЦ28-10/18В-1-Б-В, | | | | |СНЦ28-7/18В-1а-В, | | | | |СНЦ28-10/22В-1-В, | | | | |2РМГ24Б19Ш1Е2, 2РМГ22Б10Ш1Е2, | | | | |РСГ19-ТВ, | | | | |перемикач типу 340c (MS 90362), | штук | 2865 | | |вилка типу 103956-2 з 2204, | | | | |вилка типу 006-0055-20A, | | | | |контакт-розетки типу | | | | |006-0912-20a, | | | | |006-1104-16a, 006-1168-16a, | | | | |контактні вилки типу | | | | |006-1169-16a, | | | | |020-0511-16, 020-0511-20, | | | | |020-0511-22, 006-0044-20а, | | | | |025-0403-20, | | | | |025-0404-20, 025-0405-20, | | | | |103944-2, розетки типу РПКМ | | | | |1-38Г4-В, РПКМ 3-67/67Г4-В, | | | | |ШПЛМ-2 серії 2, | | | | |ШПЛМ-2-2, патрони типу | | | | |Рс32-тв, Рс32-бтв, з'єднувачі | | | | |електричні типу РС, | | | | |електроз'єднувачі еластомерні, | | | | |робоча напруга яких не більш як | | | | |1000 В (DTS 21 N 11-99 PN 395), | | | | |електроз'єднувачі еластомерні, | | | | |робоча напруга яких не більш як | | | | |1000 В (DTS 20 W 13-35 PN 395) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактори типу ТКД, ТКС | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розетка кабельна типу Я66241-12A,| - " - | 845 | | |тримачі кабелю типу | | | | |66241-14A-20A, | | | | |66241, 66241-22A6-0910-16A-499, | | | | |66241-10A, 66241-16A, 66241-18A, | | | | |66241-24A, 66332-10A, 66332-12A, | | | | |850 49/38-S11N, 850 49/38-S13N, | | | | |850 49/38-S17N, 850 49/38-S9N, | | | | |M850 49/39-11W, M850 49/39-15W, | | | | |M850 49/49-2-10N, тримачі | | | | |кабелю типу M850 49/39, K80, | | | | |колодка клемова типу F19AC0101, | | | | |колодка силова типу EL-CON100- | | | | |200, конвектори типу 006-0937-20,| | | | |контакти типу 020-0008-20, | | | | |SG9603, кінцевий елемент типу | | | | |TSE-20-01, модуль типу 280 C MS | | | | |3606, роз'єм аеродинамічного | | | | |живлення типу 983 OS 14-15 PN, | | | | |з'єднувачі типу 983 6К 14-15 SN, | | | | |983 6К 22-55 SN, 983 OS 22-55 PN | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу 2РМД24БПН10Г5В1, | штук | 390 | | |з'єднувачі електричні типу | | | | |2РМД33БПН32Ш5В1, 2РТТ32КУН8Г14, | | | | |РМДТ24БУН10Г5В1В, 2РТТ32КПН8Г14, | | | | |2РМДТ27КПН7Г5В1В, | | | | |2РМТ14КПН4Г1В1В, | | | | |РМДТ30БПН32Ш1В1, 999-1-06Т 11F35 | | | | |SN, 2РМТ42БПН50Ш2В1, | | | | |2РМДТ30БПН8Ш7В1В, | | | | |2РМДТ33КУН32Г5В1В, | | | | |2РМДТ36КПН20Г6В1В, | | | | |2РМДТ36КУН20Г5В1В, | | | | |2РМТ39КПН45Ш2В1В, | | | | |НЦ23-10/18В-6-Б-В, | | | | |СНЦ23-10/18В-6-В, | | | | |СНЦ23-10/22Р-2-В, | | | | |СНЦ23-3/14Р-2-В, | | | | |СНЦ23-41/30Р-2-В, | | | | |СНЦ23-55/33В-2-Г-В, | | | | |СНЦ23-55/33Р-2-А-В, | | | | |СНЦ23-7/18В-2-В, | | | | |СНЦ23-7/18Р-2-В, | | | | |983-6K 10-05 S6, | | | | |983-6K 10-05 SN, | | | | |983-6K 12-12 S6, 983-6K 12-12 S6 | | | | |A246, 983-6K 12-12 SN, | | | | |983-6K 12-55 SN, | | | | |983-6K 14-15 SN, 983-6K | | | | |16-24 SN, 983-6K 18-31 SN, 983-6K| | | | |20-41 S6, 983-6K 20-41 SN, 983-6K| | | | |22-55 S6, 983-6K 22-55 S7, 983-6K| | | | |22-55 S8, 983-6K 22-55 SN, 983-6K| | | | |22-55 SN A1022, 983-6K 24-61 SN, | | | | |983-6R 16-24 SN A246, | | | | |983-6R 18-31 SN, | | | | |983-OS 10-05 PN, 983-OS | | | | |12-12 P6, 983-OS 12-12 PN, 983-OS| | | | |14-15 PN, 983-OS 16-24 PN, 983-OS| | | | |22-55 PN, 983-OY 16-24 PN EN | | | | |2997, AFD 50 14 4 SN A6032, AFD | | | | |50 18-8 PN A6032, AFD 50 22-12 SN| | | | |A6032, AFD 56 14-4 PN A6032, AFD | | | | |56 18-8 SN A6032, AFD 56 22-12 PN| | | | |A6032, BJE-100, BJE-193, DSXN 2P | | | | |S26S S40S 00 01, DTS 26 F 09-98 | | | | |SN, DTS 26 F 11-35 SN, DTS 26 F | | | | |13-35 SN, DTS 26 F 17-35 SN, | | | | |з'єднувачі типу DTS 26 W 11-35 | | | | |SN, DTS 26 W 15-35 SN, EL-CON | | | | |100-100, EL-CON 100-200, | | | | |FDBA 50 10-6 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 10-6 SN-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-10 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 12-10 PW-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-10 SN-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-10 SW-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-10 SY-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-3 SN-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-3 SY-K A6032, | | | | |FDBA 50 12-8 PN-K A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу FDBA 50 12-8 SN-K| штук | 280 | | |A6032, FDBA 50 14-12 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 14-12 PW-K A6032, FDBA | | | | |50 14-12 SN-K A6032, | | | | |FDBA 50 14-15 | | | | |PN-K A6030, FDBA 50 14-19 PN-K | | | | |A6030, FDBA 50 14-19 SW-K A6032, | | | | |FDBA 50 14-19 SX-K A6032, FDBA | | | | |50 14-5 SN-K A6032, FDBA 50 16-26| | | | |PN-K A6032, FDBA 50 16-26 SN-K | | | | |A6032, FDBA 50 16-8 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 16-8 SN-K A6032, FDBA 50 | | | | |18-32 PN-K A6030, FDBA 50 18-32 | | | | |PW-K A6030, FDBA 50 18-32 SN-K | | | | |A6032, FDBA 50 18-32 SW-K A6032, | | | | |FDBA 50 20-16 SN-K A6032, FDBA | | | | |50 20-39 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 20-41 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 20-41 PN-K | | | | |A6032, FDBA 50 20-41 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 20-41 PW-K A6030, FDBA | | | | |50 20-41 PW-K A6032, | | | | |FDBA 50 20-41 SW-K A6032, | | | | |FDBA 50 22-41 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 22-41 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 22-41 SN-K A6032, FDBA | | | | |50 22-55 PN-K A6030, | | | | |FDBA 50 22-55 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 22-55 PW-K A6030, | | | | |FDBA 50 22-55 PW-K A6032, FDBA | | | | |50 22-55 PX-K A6032, FDBA 22-55 | | | | |SN-K A6032, FDBA 50 22-50 55 | | | | |SW-K A6032, FDBA 50 24-61 PN-K | | | | |A6030, FDBA 50 24-61 PN-K A6032, | | | | |FDBA 50 24-61 PW-K A6030, FDBA | | | | |50 24-61 SN-K A6032, FDBA 50 8-33| | | | |PN-K A6030, FDBA 50 8-33 PN-K | | | | |A6031, FDBA 50 8-33 SN-K A6032, | | | | |FDBA 50H 12-10 PN-K A1144, FDBA | | | | |50H 12-10 PW-K A1144, FDBA 50H | | | | |18-32 PN-K A1144, FDBA 50H 18-32 | | | | |PW-K A1144, FDBA 50H 22-55 PN-K | | | | |A1144, FDBA 50H 22-55 PW-K A1144,| | | | |FDBA 50H 8-33 PN-K A1144, FDBA | | | | |50H 8-33 PW-K A1144, FDBA 56 10-6| | | | |PN-K A6032, FDBA 56 10-6 SN-K | | | | |A6032, FDBA 56 12-10 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 12-10 PW-K A6032, FDBA | | | | |56 12-10 PY-K A6032, | | | | |FDBA 56 12-10 SN-K A6031, | | | | |FDBA 56 12-10 SN-K | | | | |A6032, FDBA 56 12-10 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 12-10 SW-K A6032, FDBA | | | | |56 12-10 SW-K A6032, FDBA 56 12-3| | | | |PN-K A6032, FDBA 56 12-3 PY-K | | | | |A6032 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу FDBA 56 12-8 PN-K| штук | 526 | | |A6032, FDBA 56 12-8 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-12 PN-K A6032, FDBA | | | | |56 14-12 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-12 | | | | |SW-K A6032, FDBA 56 14-15 SN-K | | | | |A6031, FDBA 56 14-15 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-19 PW-K A6032, FDBA | | | | |56 14-19 PX-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-19 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-19 SW-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-19 SW-K A6032, | | | | |FDBA 56 14-19 SW-K A6032, FDBA | | | | |56 16-26 PN-K A6032, FDBA 56 14-5| | | | |PN-K A6032, FDBA 56 16-26 SN-K | | | | |A6032, FDBA 56 16-8 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 16-8 SN-K A6032, FDBA 56 | | | | |18-32 PN-K A6032, FDBA 56 18-32 | | | | |PW-K A6032, FDBA 56 18-32 SN-K | | | | |A6031, FDBA 56 18-32 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 18-32 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 18-32 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 18-32 SW-K A6031, | | | | |A6032, FDBA 56 20-41 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 20-41 PW-K A6032, | | | | |FDBA 56 20-41 SN-K A6031, | | | | |FDBA 56 20-41 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 20-41 SW-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-41 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-41 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-55 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-55 PW-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-55 SW-K A6032, | | | | |FDBA 56 22-55 SX-K A6032, | | | | |FDBA 56 24-61 PN-K A6032, | | | | |FDBA 56 24-61 SN-K A6032, | | | | |FDBA 56 24-61 SW-K A6032, | | | | |FDBA 56 8-33 PN-K A6032 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8537 |Пульти, панелі, консолі, столи, | штук | 137 | | |розподільні щити та інші основи, | | | | |обладнані двома або більше | | | | |пристроями товарної позиції 8535 | | | | |чи 8536, для контролю або | | | | |розподілу електричного струму, | | | | |включаючи пристрої чи апаратуру | | | | |групи 90, та цифрові апарати | | | | |керування, крім комутаційних | | | | |пристроїв товарної позиції 8517 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | | | |напівпровідникові прилади; | | | | |фоточутливі напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи, зібрані| | | | |або не зібрані у модуль, | | | | |вмонтовані або не вмонтовані у | | | | |панель; світловипромінювальні | | | | |діоди; п'єзоелектричні кристали, | | | | |зібрані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди, крім фотодіодів | - " - | 3500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори, за винятком | - " - | 6100 | | |фототранзисторів, діоди типу | | | | |2Д522, 2А202А, 2А511, 3А111, | | | | |2Д220, 2Д2998, 3А715Г, 3А715Д, | | | | |стабілітрони типу 2С107, 2С133, | | | | |2С147, 2С156, 2С191, 2С211, | | | | |2С212, 2С213, 2С220, 2С224, | | | | |2С510, 2С536, Д818, 2С512 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори з потужністю | - " - | 700 | | |розсіювання менш як 1 Вт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2ТС622, 1НТ251 | - " - | 450 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2Т208, 2Т505, | - " - | 2375 | | |2Т506, 2Т630, 2Т709, 2Т825, | | | | |2Т830, 2Т831, 2Т841, 2Т881 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |світловіпромінювальні діоди, | - " - | 292 | | |включаючи лазерні діоди | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фотодіоди | - " - | 1900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резонатори кварцеві типу РГ05, | - " - | 280 | | |РГ06, РГ07, К1, ПФ2П-265, ПФ2Д-2,| | | | |ФП2Р-7, Рк76, кристали | | | | |п'єзоелектричні зібрані, смугові | | | | |фільтри | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8542 |Електронні інтегровані схеми та | | | | |електронні мікромодулі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інстальовані електричні | - " - | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 134, 133, 533 | - " - | 2250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | - " - | 675 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |оперативні динамічні | | | | |запам'ятовувальні пристрої з | | | | |довільною вибіркою (DRAM), з | | | | |обсягом пам'яті понад 16 Мбіт, | | | | |але не більш як 64 Мбіт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | штук | 675 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |оперативні динамічні | | | | |запам'ятовувальні пристрої з | | | | |довільною вибіркою (DRAM), з | | | | |обсягом пам'яті понад 64 Мбіт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | - " - | 975 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |мікрокопроцесори | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | - " - | 875 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |мікроконтролери | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | - " - | 975 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |мікропериферійні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |схеми інтегровані монолітні, | - " - | 975 | | |цифрові, моноструктурні, | | | | |стандартні логічні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8543 |Машини електричні та апаратура, | | | | |що виконують певні функції, в | | | | |іншому місці групи 85 не описані | | | | |або не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |бортові пристрої для реєстрування| - " - | 140 | | |параметрів польотів для цивільної| | | | |авіації | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби типу КН-У, КН-У-01 | - " - | 370 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підсилювачі регулятора | - " - | 335 | | |температури типу УРТ, блоки типу | | | | |БТТ, БРН, БЗУ, БДТ, БРЗУ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Дроти ізольовані, кабелі та інші | | | | |ізольовані електричні провідники | | | | |із з'єднувальними деталями або | | | | |без них; кабелі волоконно- | | | | |оптичні, складені з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками, | | | | |незалежно від того, зібрані вони | | | | |чи не зібрані електричними | | | | |провідниками або з'єднувальними | | | | |пристроями: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт обмотувальний емальований |кілометрів | 1,4 | | |типу РК 50, кабель коаксіальний | | | | |типу РК 50-2-22, | | | | |РК 50-2-11,75-2-22РК 75, | | | | |75-2-23КВСВ75, 75-2-24АВКТД(Л), | | | | |75-2-25КС-14-01ВК4.853.028-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплекти дротів для свічок | метрів | 550 | | |запалювання та комплекти проводів| | | | |інших типів, для цивільної | | | | |авіації | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дроти ізольовані, кабель, | - " - | 370 | | |комплекти проводів, які | | | | |використовуються на літаках та на| | | | |суднах, для цивільної авіації | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дроти, кабель в ізоляції з гуми |кілометрів | 7,9 | | |та інших еластомерів, включаючи | | | | |матеріали типу ПМЛ-ТОНН, ПРС, ПСО| | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8545 |Електроди вугільні, щітки | | | | |вугільні, вугілля для ламп або | | | | |гальванічних елементів та інші | | | | |вироби з графіту чи інших видів | | | | |вуглецю з металом або без нього, | | | | |що використовуються в | | | | |електротехніці: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |щітки, що використовуються в | штук | 2800 | | |електротехніці, щітки вугільні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби вуглецевмісні | - " - | 150000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8546 |Ізолятори електричні з будь-яких | | | | |матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ізолятор з металевими частинами | - " - | 900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка ізоляційна бавовняна | метрів | 32000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 20 20 10 |Інерційні навігаційні системи для| | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прилади та інструменти для | штук | 220 | | |аеронавігації або космічної | | | | |навігації (крім компасів): | | | | |інерційні навігаційні системи | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9020 00 |Інша апаратура дихальна та газові| | | | |маски, за винятком захисних масок| | | | |без механічних частин і змінних | | | | |фільтрів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |апаратура дихальна та газові | - " - | 150 | | |маски (за винятком їх частин) для| | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9027 |Прилади та апаратура для | | | | |фізичного або хімічного аналізу; | | | | |прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю | | | | |в'язкості, пористості, | | | | |розширення, поверхневого натягу | | | | |або подібні; прилади та апаратура| | | | |для вимірювання або контролю | | | | |кількості тепла, звуку або | | | | |світла: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор типу СПТ, | - " - | 360 | | |сигналізатор тиску типу МСТ, | | | | |МСТВ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9033 |Частини та приладдя для машин, | | | | |приладів, інструментів або | | | | |апаратури групи 90, в іншому | | | | |місці групи 90 не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимірники, сигналізатор перепаду | - " - | 48 | | |тиску | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний | | завод імені О.М. Макарова", м. Дніпропетровськ | |-----------------------------------------------------------------------| |2710 11 21 00 |Уайт-спірит |кілограмів | 15000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| - " - | 5000 | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводних середовищах | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3209 |Фарби та лаки (включаючи емалі та|кілограмів | 500 | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у водному середовищі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої | - " - | 5000 | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, гарячекатаний, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |чи іншого покриття | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Плоский прокат з вуглецевої | - " - | 5000 | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, холоднокатаний | | | | |(обтиснений у холодному стані), | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7211 |Прокат плоский з вуглецевої | - " - | 6000 | | |сталі, завширшки менш як 600 мм, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Прутки та бруски з вуглецевої | - " - | 15000 | | |сталі, без подальшого оброблення,| | | | |крім кування, гарячого | | | | |прокатування, гарячого волочіння | | | | |або гарячого пресування, | | | | |включаючи ті, що були піддані | | | | |крученню після прокатування | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Прутки та бруски з вуглецевої | - " - | 25000 | | |сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | - " - | 75000 | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах, напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| - " - | 15000 | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| - " - | 5000 | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |менш як 600 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з нержавіючої сталі | - " - | 5000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7224 90 18 00 |Сталь легована у зливках або | - " - | 75000 | | |інших первинних формах, | | | | |напівфабрикати з інших легованих | | | | |сталей, прямокутного (включаючи | | | | |квадратний) поперечного перерізу,| | | | |ковані | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | - " - | 30000 | | |сталей, завширшки 600 мм або | | | | |більше | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | - " - | 5000 | | |сталей, завширшки менш як 600 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Прутки та бруски з інших |кілограмів | 100000 | | |легованих сталей; кутки, фасонні | | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих сталей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | - " - | 30000 | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7326 |Вироби з чорних металів | - " - | 70000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні | - " - | 5000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7411 |Труби та трубки мідні | - " - | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7505 |Прутки, бруски, профілі та дріт | - " - | 5000 | | |нікелеві | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7506 |Плити, листи, стрічки та фольга | - " - | 5000 | | |нікелеві | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7508 |Вироби нікелеві | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | - " - | 15000 | | |алюмінієві | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7605 |Дріт алюмінієвий | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | - " - | 1000 | | |алюмінієві, завтовшки більш як | | | | |0,2 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 11 90 00 |Фольга алюмінієва (тиснена або не| - " - | 100 | | |тиснена, без основи або на основі| | | | |паперу, картону, пластмаси чи | | | | |аналогічних матеріалів), | | | | |завтовшки не більш як 0,2 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Вироби алюмінієві | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану | - " - | 2000000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | штук | 960 | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки, ролики типу ЕТУ 100/5, | - " - | 60000 | | |ЕТУ100/7 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи; | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання для валів | - " - | 4380 | | |типу ЕТУ 100/5 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі електромеханічні | - " - | 960 | | |швидкодіючі для сили струму не | | | | |більш як 11 А | | | |-----------------------------------------------------------------------| | ВАТ "Київський завод "Радар", м. Київ | |-----------------------------------------------------------------------| |8414 59 80 10 |Вентилятори для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентилятори електричні типу 2ДВО-| штук | 300 | | |0,7.60-366-4, 2ДВО-25,25-164-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 5-1000084ЮТ, | - " - | 90000 | | |5-1000084, 5-1000092ЮТ, | | | | |5-1000094ЮТ, 6-1000095ЮТ, | | | | |5-1000095ЮТ, 5-1000096ЮТ, | | | | |6-1000096ЮТ, 5-1000097, | | | | |5-1000097ЮТ, 6-1000802Л, | | | | |6-1000900ЮТ, 5-2000083, | | | | |6-1000099Ю, 5-2000154ЮТ, | | | | |6-23ЮТ, 5-1000093ЮТ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 1000807Ю, | - " - | 4000 | | |6-1000908Ю,ЮТ, 6-2000809ЮТ,Ю2, | | | | |4-7046907Л | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 20 00 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок), потужністю понад | | | | |735 Вт, але не більш як 150 кВт, | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу ДПР-62-Н1-03 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу ДПМ-20Н1-08Т | - " - | 1500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 31 80 00 |Трансформатори електричні | | | | |потужністю не більш як 1 кВ-А: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу Т-232 | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу Т 0,5 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТИМ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТИЛ | - " - | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ТОТ | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 50 95 10 |Трансформатори, статичні | | | | |перетворювачі електричні, котушки| | | | |індуктивності та дроселі, для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сердечники типу МР100, МР20-5, | - " - | 10000 | | |СЧ4-5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби феритові типу М400НН, | - " - | 100000 | | |М1500НМ, М2000НМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дроселі типу ДМ | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |феритові вироби типу МП140, МП60,| - " - | 2500 | | |М20 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні постійні,| | | | |змінні або підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні танталові | - " - | 225000 | | |типу К53-1А, К52-5, К53-18, | | | | |К52-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні танталові | - " - | 20000 | | |типу К53-1А, К52-1, К52-1Б, | | | | |К52-1БМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні алюмінієві | - " - | 20000 | | |типу К50-29 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні керамічні | - " - | 1000 | | |типу К10-17А, конденсаторні | | | | |фільтри типу Б23А, Б23Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні з | штук | 120000 | | |пластмасовим діелектриком типу | | | | |К73-16, К73П-2, К73П-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори постійні з | - " - | 1000 | | |пластмасовим діелектриком типу | | | | |К75-10, К75-24 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блоки конденсаторні типу Б-18, | - " - | 90000 | | |конденсатори слюдяні типу КСОТ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори типу К10-17а, | - " - | 1400000 | | |К10-17б, К10-17в, К10-43а, | | | | |К10-47а, КМ-4, КМ-5, КМ-6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори змінні керамічні | - " - | 7500 | | |типу КТ4-25Б | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні (включаючи | | | | |реостати та потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні типу | - " - | 2500 | | |С5-16МВ-1, | | | | |С5-16МВ-2, С5-5-5, С5-5-10, | | | | |С5-16МВ-5, С5-16МВ-10, С5-14-05 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні типу С5-42-5 | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу Б19М-1-1, Б19М-2, | - " - | 3000 | | |Б19К-1-1, Б19К-1-3, Б19К-2, | | | | |Б19К-3-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні типу | - " - | 1185000 | | |С2-29-0,125, С2-29-0,25, | | | | |С2-10-0,5, С2-33Н-0,125, | | | | |С2-33Н-0,25, С2-33Н-0,5, | | | | |С2-33Н-1, С2-33Н-2, Р1-32 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні типу СП5-2В-1, | - " - | 182500 | | |СП5-2ВА-0,5, СП5-2ВБ-0,5, | | | | |СП5-3В-0,5, | | | | |СП5-3В-1, СП5-3ВА-0,5, | | | | |СП5-16ВА-0,25, СП5-16ВА-1, | | | | |СП5-16ВГ-0,05 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні типу СП5-21 Г-1 | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні типу ММТ-1 | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні типу | - " - | 7500 | | |СП3-19А-0,5, СП3-19Б-0,5, | | | | |СП5-2-1, СП5-3-1, С3-14М-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні типу СП4-1А, | - " - | 2000 | | |СП4-1Б, СП4-1В, СП4-2М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу РЭС-48А, Б | - " - | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикачі типу ПМ, МП, ПГ2, ПТ, | - " - | 15000 | | |ПК, МТ-1, кнопки типу КМ, КМД-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу 2РМТ, 2РМДТ, | - " - | 4000 | | |2РМД, 2РТТ, РС4, РС19, РС50, | | | | |МР1, 2РМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроз'єднувачі типу СНП, СНО | - " - | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроз'єднувачі типу РПМ12, | - " - | 10000 | | |РПММ-1, 2РМГД, 2РМДТ, 2РМГПД, | | | | |СНЦ-23, СР-50, СР-75 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | | | |напівпровідникові прилади; | | | | |фоточутливі напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи, зібрані| | | | |або не зібрані у модуль, | | | | |вмонтовані або не вмонтовані у | | | | |панель; світловипромінювальні | | | | |діоди; п'єзоелектричні кристали, | | | | |зібрані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 2Д522 | штук | 225000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 2А202А, 2А511, 3А111, | - " - | 12500 | | |2Д220, 2Д2998 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 3А715Г, 3А715Д | - " - | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стабілітрони типу 2С107, 2С133, | - " - | 75000 | | |2С147, 2С156, 2С191, 2С211, | | | | |2С212, 2С213, 2С220, 2С224, | | | | |2С510, 2С536, Д818, 2С512 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2ТС622, 1НТ251 | - " - | 9000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистор типу 2Т3117А | - " - | 7500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2Т208, 2Т505, | - " - | 37500 | | |2Т506, 2Т630, 2Т709, 2Т825, | | | | |2Т830, 2Т831, 2Т841, 2Т881 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |світлодіоди типу 3Л107А | - " - | 750 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резонатори кварцеві типу РГ05, | - " - | 17500 | | |РГ06, РГ07, К1, ПФ2П-265, | | | | |ПФ2Д-2, ФП2Р-7 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резонатори кварцеві типу РК76 | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8542 |Електронні інтегровані схеми та | | | | |електронні мікромодулі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 134 | - " - | 15000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 133 | - " - | 10000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 533 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 1002ИР1, | - " - | 750 | | |564ЛА10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 544 | - " - | 7500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми типу 142ЕН1Б, 142ЕН2Б,| - " - | 3750 | | |142ЕН5А, 142ЕН5Б, 142ЕН8В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми типу 313НР230, | - " - | 7500 | | |313НР231, 313НР310, 313НР311 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 133, 1533 | - " - | 360000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми серії 136, 588 | - " - | 470000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми типу 142ЕН3 | - " - | 1750 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2827 |Хлориди, хлорид оксиди та хлорид | | | | |гідроксиди, броміди та бромід | | | | |оксиди, йодиди та йодид оксиди: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |флюс барієвий марки |кілограмів | 1500 | | |ТУ 48-10-10-77 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3909 |Аміноальдегідні смоли, феноло- | | | | |альдегідні смоли та поліуретани у| | | | |первинних формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пресматеріал марки АГ-4В | - " - | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3921 |Інші плити, листи, плівки та | | | | |смуги або стрічки з пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пресматеріал марки АГ-4С |кілограмів | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира на основі СКН марки | - " - | 300 | | |НО68-1, В-14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира марки ИРП 1267НТА, | - " - | 500 | | |1354НТА, 1265 НТА, 1266 НТА, | | | | |1338 НТА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметики марки ВГО-1, У-1-18, | - " - | 1500 | | |У-2-28, компаунди марки ПК-68, | | | | |КЛТ-30, каталізатор марки К-68 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт із сталі для холодної | - " - | 1000 | | |висадки марки СТ-10 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь катана нержавіюча, що | - " - | 2000 | | |містить більш як 2,5% нікелю | | | | |марки 14Х18Н10Т, 12Х18Н9Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей, завширшки менш як 600 мм:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка електротехнічна марки | - " - | 2500 | | |ТО-ЕТ 3422-3425 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з легованої сталі, | - " - | 2500 | | |завширшки не більш як 500 мм | | | | |марки 65ГС | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки 40Х13, 20Х13 | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7506 |Плити, листи, стрічки та фольга | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки НПА-2 | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7507 |Труби, трубки та їх фітинги | | | | |(наприклад, муфти, коліна, | | | | |втулки) нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби із сплаву марки 79НМ | - " - | 1500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки АМГ5 | - " - | 1500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, завтовшки більш як | | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити марки Д16, завтовшки не | - " - | 2000 | | |менш як 6 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з алюмінієвого сплаву марки|кілограмів | 2500 | | |АК6 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8104 |Магній і вироби з магнію, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магній марки Ма8цч | - " - | 3000 | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор", м. Луцьк | |-----------------------------------------------------------------------| |3917 |Труби, трубки і шланги та їх | | | | |фітинги із пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |втулки з фторопластової | - " - | 500 | | |композиції марки Ф4С15 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски, профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з бронзи марки БрАЖН | тонн | 3 | | |10-4-4 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7505 |Прутки, бруски, профілі та дріт | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з жаростійких сплавів | - " - | 5 | | |марки 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш | | | | |(ЭП-866-Ш), | | | | |ХН60ВТ (ЕИ-868), ХН62ВМЮТ | | | | |(ЕП-708), ХН73МБТЮ (ЕИ-698-вд), | | | | |45Х14Н14В2М (ЕИ-69), ХН77ТЮР | | | | |(ЕИ-437Б), 13Х11Н2В2МФ-Ш | | | | |(ЕИ-961), | | | | |ХН50ВМТЮБ-ви (ЕП-648-ви), | | | | |15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЕП-517), | | | | |ХН55ВМТКЮ-вд (ЕИ-929), | | | | |10Х11Н23Т3МР-вд (ЕП-33), | | | | |6Х3НВФМБ-Ш (ДИ-39), 30ХГСА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7507 |Труби, трубки та їх фітинги | | | | |(нікелеві): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |литі трубні заготовки-катоди на | штук | 40 | | |основі нікелю типу СДП-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан та вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шпильки | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки титанові марок ВТ-3-1, | тонн | 1,5 | | |ВТ-6, ВТ-9 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металорукави | штук | 115 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дозатор палива типу 4033 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |привід гідролопаточний типу | - " - | 50 | | |ПГЛ-30МЛ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-30КП | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик приведених обертів типу | - " - | 10 | | |ДПО-30КП | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор приводу постійних | - " - | 10 | | |обертів типу РППО-30КП | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор направляючих апаратів | штук | 10 | | |типу РНА-30К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |циліндр направляючих апаратів | - " - | 10 | | |типу ЦНА-30К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |відцентровий регулятор типу | - " - | 10 | | |ЦР-1-30К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виконавчий механізм обмежувача | - " - | 10 | | |температури типу ИМТ-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |НР-30КП 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |ДПО-30КП 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |РППО-30КП 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |РНА-30К 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |ЦНА-30К 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 10 | | |ТД-30К 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики типу ДПИ-1500-5Л, | - " - | 300 | | |ДПИ-1500-5Пр, ДПИ-1500-6ПУО, | | | | |ДПИ-1500-6ЛУО | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос плунжерний типу НП-96М | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор типу РТ-12-3М-серії 2 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок граничних регуляторів типу | - " - | 10 | | |БПР-88 серії 4 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплексний регулятор типу | - " - | 100 | | |КРД-99Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виносна коробка агрегатів типу | - " - | 10 | | |ВКА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-групові комплекти до | - " - | 10 | | |виносної коробки агрегатів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор сопла та форсажу типу | - " - | 5 | | |РСФ-31В, РСФ-53Б, РСФ-59А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподілювач палива типу РТ-31В, | - " - | 8 | | |РТ-59И, РТФ-31А, РТФ-59Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-53Д, | - " - | 5 | | |НР-31В, НР-59А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплексний регулятор двигуна | - " - | 10 | | |типу КРД-99А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан скиду та зупинки типу | - " - | 2 | | |КСО-59А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти, спеціальні | - " - | 20000 | | |комплектуючі вироби та запасні | | | | |частини до авіаційних двигунів | | | | |типу АЛ-21Ф-3, АЛ-31Ф, РД-33 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти, спеціальні | - " - | 20000 | | |комплектуючі вироби та запасні | | | | |частини до агрегатів паливної | | | | |автоматики авіаційних двигунів | | | | |типу АЛ-21Ф-3, АЛ-31Ф, РД-33 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електропрошивний верстат | штук | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний верстат | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трикоординатний універсальний | - " - | 1 | | |оброблювальний центр | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |чотирикоординатний універсальний | - " - | 2 | | |оброблювальний центр | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятикоординатний універсальний | - " - | 1 | | |оброблювальний центр | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |оброблювальний фрезерний центр з | - " - | 1 | | |числовим програмним управлінням | | | | |моделі "SPINNER U5-620" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарно-гвинторізні верстати з | - " - | 8 | | |числовим програмним управлінням | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 5 | | |програмним управлінням | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8459 |Верстати металорізальні для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу, крім | | | | |токарних верстатів (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |товарної позиції 8458: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |координатно-розточувальний | - " - | 1 | | |фрезерний верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |координатно-розточувальний | - " - | 1 | | |верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фрезерний верстат | - " - | 5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати заточувальні, | - " - | | | |шліфувальні, обдирно- | | | | |шліфувальні, полірувальні або для| | | | |виконання інших операцій | | | | |остаточної обробки металів або | | | | |металокераміки з використанням | | | | |точильних каменів, абразивів або | | | | |полірувальних засобів, крім | | | | |верстатів зуборізальних, | | | | |зубошліфувальних або | | | | |зубообробних товарної позиції | | | | |8461: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний безцентрово- | - " - | 2 | | |шліфувальний верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний круглошліфувальний | штук | 2 | | |верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |координатно-шліфувальний верстат | - " - | 1 | | |з числовим програмним | | | | |управлінням | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8462 |Машини (включаючи преси) для | | | | |обробки металів шляхом об'ємного | | | | |штампування, кування або | | | | |штампування, машини для обробки | | | | |металів (включаючи преси) шляхом | | | | |вигинання, відбортування, | | | | |вирівнювання, розрізання, | | | | |висікання або відрубування, | | | | |преси для обробки металів або | | | | |карбідів металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстат трубозгинальний з | - " - | 1 | | |числовим програмним управлінням | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прес кривошипно-шатунний | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8463 |Інші верстати для обробки металів| | | | |або металокераміки без видалення | | | | |матеріалу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат для висадки | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |різенакатний верстат | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна апаратура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегульовані вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКТ-163 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКТ-163В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКТ-157-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКТ-212А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 150 | | |МКТ-361А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКТ-165 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електромагнітний типу | - " - | 100 | | |МКВ-253А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром не | - " - | 10000 | | |більш як 30 мм, які виробляються | | | | |згідно з ЕТУ-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром | - " - | 10000 | | |більш як 30 мм, які виробляються | | | | |згідно з ЕТУ-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники роликові, які | - " - | 10000 | | |виробляються згідно з ЕТУ-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники шарнірні марки ШС, ШН,| - " - | 100 | | |які виробляються згідно з ГОСТ | | | | |3635-78, ЕТУ-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки діаметром від 2,5 до | - " - | 10000 | | |4,763 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи; | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів; зубчасті | | | | |передачі та зубчасті колеса, | | | | |зібрані з валами; кулькові або | | | | |роликові гвинтові передачі; муфти| | | | |та пристрої для з'єднання валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання для валів | штук | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шестерні, конічні колеса | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти; магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування; | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; електромагнітні | | | | |зчеплення, муфти та гальма; | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЭМТ-123 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЭМТ-125 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЭМТ-503А | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8515 |Машини та апарати для паяння або | | | | |зварювання з можливістю різання | | | | |або без неї, електричні | | | | |(включаючи з електричним нагрівом| | | | |газу), лазерні або іншого | | | | |світлового чи фотонного | | | | |випромінювання, ультразвукові, | | | | |електронно-променеві, магнітно- | | | | |імпульсні або плазмоводугові, | | | | |електричні машини та апарати для | | | | |гарячого напилення металів або | | | | |металокераміки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка електронно-променевого | - " - | 1 | | |зварювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для нанесення покриття | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8535 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи приєднання до електричних | | | | |кіл або в електричних колах для | | | | |напруги понад 1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ-30П | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ-30А | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ-19П | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ-50В | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання електричних| | | | |кіл або в електричних колах для | | | | |напруги не більш як 1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікровимикачі типу В-322, Д-721 Т| - " - | 280 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі типу ВС-1 Т, В-622АГ | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8543 |Машини електричні та апаратура, | | | | |що виконують певні функції, в | | | | |іншому місці групи 85 не описані | | | | |або не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для твердого | штук | 1 | | |анодування | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9024 |Машини та пристрої для | | | | |випробування твердості, міцності,| | | | |розтягування та стискання, | | | | |пружності або інших механічних | | | | |властивостей матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машина для випробування пружин | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |твердомір універсальний | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 80 20 00 |Інші прилади та апаратура для | | | | |вимірювання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прилад для перевірки якості | - " - | 1 | | |рідин | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9027 |Прилади та апаратура для | | | | |фізичного або хімічного аналізу, | | | | |прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю | | | | |в'язкості, пористості, | | | | |розширення, поверхневого натягу | | | | |або подібні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для перевірки на втому | - " - | 1 | | |лопаток | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 80 34 00 |Інші контрольні або вимірювальні | | | | |прилади, пристрої та машини, в | | | | |іншому місці групи 90 не | | | | |зазначені, проектори профільні, | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |коломір для вимірювання | - " - | 1 | | |параметрів плунжерних | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трикоординатна вимірювальна | - " - | 1 | | |машина для вимірювання деталей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілометр | - " - | 1 | |-----------------------------------------------------------------------| |Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ | |-----------------------------------------------------------------------| |3909 |Аміноальдегідні смоли, феноло- | | | | |адельнідні смоли та поліуретани у| | | | |первинних формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блоки поліуретанові типу СКУ-7Л | тонн | 2,5 | | |моноліт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини, непористі, | | | | |неармовані, нешаруваті, без | | | | |підкладки та не поєднані подібним| | | | |способом з іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скло органічне листове марки | - " - | 20 | | |СО-95, ТОСП | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння та гарячого пресування,| | | | |включаючи ті, що були піддані | | | | |крученню після прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь калібрована в штанзі марки | - " - | 25 | | |А12 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь калібрована (пруток) марки | - " - | 125 | | |А12 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7413 00 |Дріт кручений, троси плетені, | | | | |шнури та аналогічні вироби | | | | |мідні, електрично не ізольовані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плетиво мідне типу ПМЛ, ПС04, ПН |кілометрів | 25 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки із алюмінієвих сплавів | тонн | 192,5 | | |марки В95, В95Т, В95Т1, Д16, | | | | |Д16Т, АМГ5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі порожнисті з алюмінієвих | - " - | 440 | | |сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких не | | | | |перевищує 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвих сплавів марки| - " - | 110 | | |АМцМ, АМцН, АМцН2, АМг5М, АД1М, | | | | |АД1Н, А5М, А5Н, Д16, Д16Т, Д16Б, | | | | |Д16АТ, Д16АМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити з алюмінієвих сплавів | - " - | 55 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з алюмінієвих сплавів марки| - " - | 55 | | |Д16, Д16Т, В95Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти, магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування, | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації, електромагніти | | | | |зчеплення, муфти та гальма, | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |системи магнітні типу "Наварра" | штук | 5000 | | |С-СМО-01С-015 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові металеві типу| - " - | 163000 | | |5М4-76800Ю2ТШУ, 34-76ЮТ, | | | | |05-840154Ю4Т, 34-840076ЮТ, | | | | |5-840154Ю4Т, 4-36704ЮК6УТШ, | | | | |624-800Ю1, 5М4-76800Ю2Т, | | | | |4-36700Ю1, 4-36704К6ЮТ, 24-704ЮТ,| | | | |604-702Ю2Т, 05-184008/2,5Ю2Т, | | | | |5М4-1840083 Ю1Т, 04-1000095 Ю6Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні постійні,| | | | |змінні або підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори оксидно- | - " - |15435000 | | |полупровідникові типу К52-11, | | | | |К53-1А, К10-17а, К10-17б, | | | | |К53-18, ОС К53-18 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні, крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу СП5-2В, С5-42В-2В,| - " - | 296000 | | |С2-10-0,25В, СП4-8-1, блок | | | | |резисторний типу Б19К | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електророз'єднувачі типу МР-1, | штук | 65000 | | |ОНЦ ВГ-6, РВН 2, РСГ, РС, | | | | |РП15-9ГВВ, РП15-9ШВВ, РП15-15 | | | | |ГАФВ, ОНЦ-БМ-2, ОНЦ-БС-2, СНЦ-23,| | | | |СНЦ-28, тумблери типу П1Т3-1В | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | | | |напівпровідникові прилади, | | | | |фоточутливі напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи, зібрані| | | | |або не зібрані у модуль, | | | | |вмонтовані або не вмонтовані у | | | | |панель, світловипромінювальні | | | | |діоди, п'єзоелектричні кристали, | | | | |зібрані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |світлодіоди типу 3Л153Б, 3Л153А | - " - | 2500 | | |ОСМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди типу 2С133В, 2С212Ж, | - " - | 47500 | | |2С210Б, 2С408А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори типу 2Т312Б, Т312В, | - " - | 192500 | | |2ТС622А, 2Т208И, 2Т208М, 2Т208Л, | | | | |2Т208В, 2Т708А, 2Т630А, 2Т709А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фотодіоди типу ФД-36-45, | - " - | 8275 | | |ФД-33-60, ФД-3307, ФД-366М, | | | | |ФД121-01, ФУР 150С | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8542 |Електронні інтегровані схеми та | | | | |електронні мікромодулі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікросхеми типу 1564 ТМ2, 1564 | - " - | 245500 | | |ИЕ7, 1564 ИЕ10, 1564 ЛА1, 1564 | | | | |ЛА3, 1564 ТЛ2, 564 ЛН2, ОСМ 564 | | | | |ИЕ11, ОСМ 564 ИЕ15, ОСМ 564 ИМ1, | | | | |ОСМ 564 ИР2, ОСМ 564 ИР9, ОСМ | | | | |564 ЛА7, ОСМ 564 ЛН2, ОСМ 564 | | | | |ТМ2,1533 АП5, 1533 ИР37, 1533 | | | | |ЛА2, 1533 ЛА3, 1533 ЛН1, 1533 | | | | |ТМ2, 1533 ЛН8, 1533 ЛА4, 1533 | | | | |ИР22, 1533 ИР23, 1533 АП6, 1533 | | | | |ИД3, 564ЛЕ5, 564ТР2, 544УД1А, | | | | |544УД2А, 544УД1Б, 1867ВЦ2Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікродісплей марки "Magin OLED | - " - | 50 | | |Microdisplay" 0,77" і 0,44" 3000 | | | | |cd/m2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тривісний інертний датчик марки | - " - | 50 | | |ADIS16355 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Дріт ізольований, кабель та інші | | | | |ізольовані електричні провідники | | | | |із з'єднувальними деталями або | | | | |без них, кабель волоконно- | | | | |оптичний, складений з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емальдріт марки ПЕТВ | тонн | 7,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки АВКТ-5, МС 26-13 |кілометрів | 30 | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Луганський авіаційний ремонтний завод", | | м. Луганськ | |-----------------------------------------------------------------------| |8411 12 10 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 25 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні двигуни типу Р29-300, | штук | 425 | | |Р29Б-300, Р35-300, Р-27Ф2М-300, | | | | |АІ-9В | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-3ВМ, | - " - | 300 | | |НР-3ВМА, НР-3ВМ-Т НР-3ВМА-Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти, спеціальні |комплектів | 20 | | |комплектуючі вироби, аксесуари та| | | | |запасні частини до авіаційних | | | | |двигунів типу Р29-300, Р29Б-300, | | | | |Р35-300, Р-27Ф2М-300, ТВ3-117, | | | | |ТВ2-117, АІ-9В, ВК-1, РД-45 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти, спеціальні | штук | 4380600 | | |комплектуючі вироби, аксесуари та| | | | |запасні частини до авіаційних | | | | |двигунів типу Р29-300, Р29Б-300, | | | | |Р35-300, Р-27Ф2М-300, ТВ3-117, | | | | |ТВ2-117, АІ-9В, ВК-1, РД-45 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронний регулятор двигуна | - " - | 180 | | |типу ЕРД-3ВМ, ЕРД-3ВМА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик частоти обертів типу | - " - | 200 | | |ДЧО-2500 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свічка типу СП 26ПЗТ, СП 18УА-2П | - " - | 2960 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 100 | | |1:10 для СК 22-2К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 70 | | |1:10 для заслонки 1919Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 23 00 30 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення рідин, для фільтрування | | | | |палива чи мастил у двигунах | | | | |внутрішнього згоряння, для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.236 | штук | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 50 | | |1:10 для фільтра типу | | | | |8Д2.966.236 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 150 | | |1:1 для фільтра типу 8Д2.966.236 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 31 00 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення газів, фільтри забору | | | | |повітря для двигунів внутрішнього| | | | |згоряння: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.236 | штук | 190 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 60 | | |1:10 для фільтра типу | | | | |8Д2.966.236 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект 1:1 | - " - | 180 | | |для фільтра типу 8Д2.966.236 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники для авіаційних | штук | 2000000 | | |двигунів типу Р29-300, Р29Б-300, | | | | |Р35-300, Р-27Ф2М-300, ТВ3-117, | | | | |ТВ2-117, АІ-9В, ВК-1, РД-45, | | | | |головних вертолітних редукторів | | | | |типу ВР-8А, ВР-14 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи, | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів; зубчаті | | | | |передачі та зубчаті колеса, | | | | |зібрані з валами, кулькові або | | | | |роликові гвинтові передачі, | | | | |коробки передач та інші | | | | |варіатори швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори, маховики та | | | | |шківи, включаючи поліспасти, | | | | |муфти та пристрої для з'єднання | | | | |валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 | | |1:10 (ДОЗ) для головного | | | | |редуктора типу ВР-8А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 20 | | |1:10 (запасні частини) для | | | | |головного редуктора типу ВР-8А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 20 | | |1:10 (ДОЗ) для головного | | | | |редуктора типу ВР-14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 20 | | |1:10 (запасні частини) для | | | | |головного редуктора типу ВР-14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 25 | | |1:10 (ДОЗ) для головного | | | | |редуктора типу ВР-24 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 25 | | |1:10 (запасні частини) для | | | | |головного редуктора типу ВР-24 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини до головних вертолітних | штук | 15000 | | |редукторів типу ВР-8А, ВР-14, | | | | |ВР-24 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 80 40 10 |Ареометри та аналогічні | | | | |занурювальні прилади, термометри,| | | | |пірометри, барометри, гігрометри | | | | |та психрометри, із записувальними| | | | |пристроями або без них, будь-які | | | | |комбінації цих приладів, для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |анероїд типу АЧЕ-202 | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Ареометри та аналогічні | | | | |занурювальні прилади, термометри,| | | | |пірометри, барометри, гігрометри | | | | |та психрометри, із записувальними| | | | |пристроями або без них, частини і| | | | |приладдя: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятиточкова термопара типу | - " - | 100 | | |029-030 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 20 40 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю тиску: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор тиску типу | штук | 500 | | |МСТВ-1,5АС, МСТВ-2,5 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9029 10 00 10 |Лічильники кількості обертів, | | | | |електричні та електронні для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик типу ДТА-10 | - " - | 1600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Інші прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопара типу Т-102 | - " - | 4000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопара типу Т80-Т | - " - | 5150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопатрон типу ПТ-5Т | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2710 19 99 00 |Інші мастильні матеріали та інші | | | | |дистиляти: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки Б3-В | тонн | 25 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки 12Х18Н10Т | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄІ-435 | - " - | 0,3 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄІ-639 | - " - | 0,2 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄІ-400 | - " - | 0,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄІ-868 | - " - | 0,1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄІ-602 | - " - | 0,1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄП-367 | - " - | 0,1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄП-533ВД | - " - | 0,1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ЄП-648 ВІ | - " - | 0,1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ВЛ-1 | - " - | 0,1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ВТ1-00 | - " - | 0,1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстат для лазерної обробки | штук | 2 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний центр з числовим | - " - | 2 | | |програмним управлінням | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятиосьовий оброблювальний центр| штук | 2 | | |з числовим програмним | | | | |управлінням | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати шліфувальні, | | | | |заточувальні, обдирно- | | | | |шліфувальні, полірувальні або для| | | | |виконання інших операцій | | | | |остаточної обробки металів або | | | | |металокераміки з використанням | | | | |точильних каменів, абразивів або | | | | |полірувальних засобів, крім | | | | |верстатів зуборізальних, | | | | |зубошліфувальних або | | | | |зубообробних товарної позиції | | | | |8461: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний плоскошліфувальний | - " - | 2 | | |верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний круглошліфувальний | - " - | 2 | | |верстат | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 80 34 00 |Контрольні або вимірювальні | | | | |прилади, пристрої та машини, в | | | | |іншому місці групи 90 не | | | | |зазначені, проектори профільні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гідравлічний динамометр | - " - | 4 | |-----------------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод| | "Мігремонт", м. Запоріжжя | |-----------------------------------------------------------------------| |2710 19 81 00 |Масла моторні, компресорні, | | | | |турбінні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло гідравлічне марки АМГ-10, | тонн | 2,5 | | |FH-15, FH-51 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки ИПМ-10, | - " - | 1,5 | | |ВНИИНП-50-1-4Ф, TN-210 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3603 00 |Шнури вогнепровідні, шнури | | | | |детонаторні, капсулі ударні або | | | | |детонаторні, запали, | | | | |електродетонатори: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплект порохового заряду моделі| штук | 500 | | |ПЗ-АЛ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПК-16МЛ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПК-3М-1 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПП-3 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПК-21ФЛ | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПП-ЛТ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрон моделі ПДО-1 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка запалювальна моделі | - " - | 100 | | |ТВУ-1-3Д-0,5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка запалювальна моделі | - " - | 100 | | |ТВУ-1-3Д-1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |суміш гумова невулканізована |кілограмів | 700 | | |марки ІРП-1054, ІРП-1078А, | | | | |ІРП-1287, ІРП-1335, 51-1570, | | | | |51-1668, Б-201, Н10-Т, Н-11-Т, | | | | |Н-13Т, Н21-Т, Н-54Т, НО-68-1, | | | | |В-14-1, 3826 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи шайби пружинні) та | | | | |аналогічні вироби з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти з легованої сталі | штук | 7 000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти з нержавіючої сталі | - " - | 5 000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти з легованої сталі | - " - | 5 000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти з нержавіючої сталі | - " - | 5 000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 12 000 | | |різьблення менш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки стопорні | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайби пружинні сталеві | тонн | 0,05 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінти | - " - | 0,5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей, завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з легованої сталі | - " - | 5,6 | | |марки 30ХГСА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки із сталі марки 30ХГСА, | - " - | 12 | | |круглі та шестикутні, розміром | | | | |від 20 до 200 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі, круглі | - " - | 0,5 | | |марки ВНС-2, ВНС-5, | | | | |ТУ 14-14-1-940-74 діаметром | | | | |від 42 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7312 |Дріт кручений, троси, плетені | | | | |шнури та аналогічні вироби з | | | | |чорних металів, без електричної | | | | |ізоляції: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |канат сталевий авіаційний | метрів | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі пресовані кутні розміром |кілограмів | 780 | | |15 х 15 х 3, 20 х 20 х 3, 25 х 25| | | | |х 3,2, 50 х 50 х 4, 30 х 18 х 3, | | | | |25 х 55 х 3, 30 х 30, 30 х 50, | | | | |40 х 100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі пресовані z-образні | - " - | 120 | | |розміром 20 х 25 х 20 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепка алюмінієва | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка-пістон | - " - | 40 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 30 89 00 |Нікелево-кадмієві акумулятори: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |батарея марки "ПРИБОЙ-2С" | штук | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |батарея акумуляторна марки | - " - | 20 | | |20НКБН-25У3 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8531 10 95 10 |Пристрої електричні | | | | |сигналізаційні для захисту від | | | | |крадіжки або пожежі та аналогічні| | | | |пристрої для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор пожежі марки СП-1, | штук | 200 | | |СП-2, СП-3 | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", | | м. Миколаїв | |-----------------------------------------------------------------------| |2710 19 81 00 |Масла моторні, компресорні, | | | | |турбінні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки МС-8П |кілограмів | 44450 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки МС-20 | - " - | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2710 19 99 00 |Інші мастильні матеріали та інші | | | | |дистиляти: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки ВНИИНП-50-1-40 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки ИПМ-10 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки 132-08 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки МН-60 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки МП-601 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рідина марки 132-25 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рідина марки ПЭС-5 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рідина марки ПМС-5 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ЦИАТІМ-201 | - " - | 900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ЦИАТІМ-208 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ЦИАТІМ-203 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ЦИАТІМ-221 | - " - | 340 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ПВК | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки АМС-3 | - " - | 800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ПФМС-4С | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ОКВ-122-7 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки "Резол" | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки АЛКМ-1 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки НК-50 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки БУ | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки N 9 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-207 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-225 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-228 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-231 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-232 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-254 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-281 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-282 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-286 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ГОИ-54 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ПЭС-0-2 |кілограмів | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило марки ВНИИНП-294 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |присадка марки АКОР-1 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |присадка марки СИГБОЛ | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки 36/1 КУА | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло консервуюче марки К-17 | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки МВП | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному середовищі:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емаль марки АС-1115 біла | - " - | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емаль марки АС-1115 сіра | - " - | 1750 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емаль марки АС-599 біла | - " - | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емаль марки ЕП-140 різних | - " - | 1500 | | |кольорів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фрита N 12 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розчинювач марки Р-5 | - " - | 10000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лак марки ЕП-074 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лак марки КО-08 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лак марки КО-815 | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3214 10 10 10 |Замазки для скла, садові замазки,| | | | |цементи смоляні, замазки (для | | | | |ущільнення) та інші мастики, що | | | | |використовуються для промислового| | | | |складання моторних транспортних | | | | |засобів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |грунт марки АК 070 жовтий | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3603 00 |Шнури вогнепровідні, шнури | | | | |детонаторні, капсулі ударні чи | | | | |детонаторні, запали, | | | | |електродетонатори: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піропатрони типу ПП3 (7ПП-683), | штук | 500 | | |ПП9, ДП4-1, ДП4-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |органічне скло марки СОЛ-120, |кілограмів | 120 | | |СО-95 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3921 |Інші плити, листи, плівки та | | | | |смуги або стрічки з пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пінополіуретан марки ППУ-ЕО-100 | листів | 10 | | |1700 х 1100 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пінопласт марки ПХВ-1-85 |кілограмів | 120 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки В-14 |кілограмів | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки В-14-1 | - " - | 145 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 2959 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1078 | - " - | 45 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1287 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1266 | - " - | 55 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки НО-68-1 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1353 | - " - | 37 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки Р-129-1 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 3825 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 3826 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 4327 | - " - | 32 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 51-1434 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 98-1 | - " - | 15,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1348 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1054 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1078А | - " - | 29 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1225 | - " - | 14,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1265 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1316 | - " - | 11 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1338 | - " - | 13 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1353 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1354 | - " - | 11 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1377 | - " - | 12,5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ВР-7 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ВР-6 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки ИРП-1285 | - " - | 83 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 51-1683 | - " - | 23 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 51-1668 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки 51-1570 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки ВГК-18-2 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки УТ-32 | - " - | 140 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки ВГО-1 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки У30-МЕС5 НТА | - " - | 350 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки ВІТЕФ-1 | - " - | 75 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик марки У2-28 | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги та рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів (наприклад, патрубком, | | | | |коліном, з'єднанням): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 40У12-13 | метрів | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 40У4-13 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 40У6-13 | - " - | 125 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 40У8-13 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 3У50-12 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 22П6-240 | - " - | 75 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки 22П4-240 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав марки ТП-52 | - " - | 780 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |муфта-компенсатор типу | штук | 20 | | |1.7601.7610.190.000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4011 30 00 30 |Шини та покришки пневматичні, | | | | |гумові, нові, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шини типу 1300 х 480 м.1А, | - " - | 100 | | |1100 х 330 м.26 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4016 |Інші вироби з вулканізованої | | | | |гуми, крім твердої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка марки У-20А |кв. метрів | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумовотехнічні вироби | штук | 4500 | | |(ущілювальні кільця, прокладки, | | | | |рамки, профілі) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт контровочний марки КО |кілограмів | 400 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з нержавіючої сталі | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нержавіючої сталі | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей, завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат з вуглецевої сталі | тонн | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7227 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти з інших | | | | |легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з легованої сталі |кілограмів | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | | | | |порожнисті, безшовні, з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металофторопласт | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги фторопластові типу | штук | 20 | | |8Д0.447.005-50-78 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби та | | | | |аналогічні вироби), з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |замки гвинтові типу УН69-23 | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат з латуні (прутки) |кілограмів | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат бронзовий (прутки) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді, | | | | |завтовшки більш як 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат з латуні (листи) | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат бронзовий (листи) | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат мідний (листи) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7411 |Труби та трубки мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат мідний (трубки) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат дюралевий (профіль) | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат дюралевий (пруток) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, завтовшки більш як | | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат дюралевий (листи) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металопрокат дюралевий (труби) | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки алюмінієві | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сільфон-компенсатор типу | штук | 20 | | |1.7601.7610.015.000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лопатки для турбін, статора, | - " - | 7500 | | |ротора | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 59 40 10 |Насоси повітряні або вакуумні, | | | | |повітряні або інші газові | | | | |компресори та вентилятори, | | | | |вентиляційні або рециркуляційні | | | | |витяжні ковпаки або шафи з | | | | |вентилятором, з фільтром або без | | | | |нього: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос типу В6Б, ДВ300К | - " - | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 21 00 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |паливні, гідравлічні, повітряні | - " - | 50 | | |маслофільтри | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани паливні марки 772200 | штук | 12 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани марки ГА-142, ГА-144 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани зливні марки 607709Т, | - " - | 50 | | |636700А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани електромагнітні марки | - " - | 50 | | |ГА-184У, ГА-185У, УП-53/1М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники марки 75-206Р1, | - " - | 100 | | |56-1032920Р12 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки типу 6,35, 7,144 | - " - | 10000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 33 00 10 |Двигуни потужністю не більш як | | | | |150 кВт та генератори для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератори типу ГС-12ТО, ГС-24А | - " - | 12 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8506 |Первинні елементи та первинні | | | | |батареї: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |батареї марки "ПРИБОЙ-2С" | - " - | 20 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8507 30 89 00 |Нікелево-кадмієві акумулятори: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |акумулятори типу КНП3-7 | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Дріт ізольований, кабель | | | | |(включаючи емальований чи | | | | |анодований), кабель (включаючи | | | | |коаксіальний) та інші ізольовані | | | | |електричні провідники із | | | | |з'єднувальними деталями або без | | | | |них, кабель волоконно-оптичний, | | | | |складений з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кабель марки КУПР 14 х 0,5 | метрів | 700 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8517 18 00 00 |Апаратура радіотелефонна або | | | | |радіотелеграфна: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіостанції типу Р-862, Р-864 | штук | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8526 10 00 10 |Радіолокаційні прилади для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виріб типу "Купол" | - " - | 5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8529 90 97 10 |Частини, призначені виключно або | | | | |головним чином для апаратури | | | | |товарних позицій 8525 - 8528: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модулі та вузли, що складаються з| - " - | 50 | | |двох або більше частин чи | | | | |деталей, які скомпоновані разом, | | | | |для пристроїв товарних категорій | | | | |8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 | | | | |19 і 8526 92 10, для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні (включаючи | | | | |реостати та потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори типу С2-10-2-8,25 Ом | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кнопки типу 2КПВ, 2КПВ1, | штук | 30 | | |перемикачі типу П2Н | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 90 00 90 |Компаси, інші навігаційні прилади| - " - | 20 | | |та інструменти (частини і | | | | |приладдя) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Ареометри та аналогічні | - " - | 50 | | |занурюванні прилади, термометри, | | | | |пірометри, барометри, гігрометри | | | | |та психрометри, із записувальними| | | | |пристроями або без них, будь-які | | | | |комбінації цих приладів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики вібрації типу МВ26Б-В | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатори типу МСТ-3,2, | - " - | 35 | | |СУЗ-17Т | | | |-----------------------------------------------------------------------| | ВАТ "ФЕД", м. Харків | |-----------------------------------------------------------------------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з текстоліту | тонн | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші плити, листи, плівки, | - " - | 100 | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумові суміші типу ИРП 1078, | - " - | 36 | | |ИРП1078А, ИРП1353, ИРП1377, | | | | |В14-ТС, В14-Д, НО68-1,51-1668,51-| | | | |1683,98-1,7-7130, 51-1434, | | | | |ИРП1366, ИРП1316, ИРП1144, | | | | |ИРП1265, ИРП1285, ИРП1287 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |невулканізовані гумові суміші у | - " - | 100 | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або стрічок| | | | |різних типів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4008 |Пластини, стрічки, смуги, фасонні| | | | |профілі з вулканізованої гуми, | | | | |крім твердої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка типу ЛЕТСАР БФ 0,25, | - " - | 12 | | |А-5-0343 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пластини, листи, стрічки, смуги, | - " - | 50 | | |прутки і фасонні профілі з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, різних типів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7003 |Скло лите і прокатне, у вигляді | | | | |листів, пластин або профільоване,| | | | |з поглинальним, відбивальним або | | | | |невідбивальним шаром чи без | | | | |нього, але не оброблене іншим | | | | |способом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготовки із кварцевого скла | штук | 1800 | | |марки КВ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скло лите і прокатне, у вигляді | - " - | 2000 | | |листів, пластин або профільоване,| | | | |з поглинальним, відбивальним або | | | | |невідбивальним шаром чи без | | | | |нього, але не оброблене іншим | | | | |способом, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7207 |Напівфабрикати з вуглецевої | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки У7А-У12А, ХВГ, 40Х, | тонн | 60 | | |завтовшки від 10 до 40 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки Х12Ф1 розміром 30 х | - " - | 150 | | |90 мм, 30 х 100 мм, 40 х 100 мм, | | | | |сталь марки ХВГ завтовшки від 8 | | | | |до 40 мм, сталь марки У7А-У12А, | | | | |завтовшки від 6 до 40 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки А12 розміром від 8 до| - " - | 60 | | |32 мм (круг), розміром від 8 до | | | | |22 мм (шестигранник) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 12Х13-40Х13, 14Х17Н2,| - " - | 60 | | |12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н11Т, | | | | |12Х18Н12Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки У7А-У12А, ХВГ, 9ХС, | - " - | 60 | | |завтовшки від 10 до 140 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |напівфабрикати з вуглецевої сталі| - " - | 100 | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, гарячекатаний, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |чи іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 10-45, У7А-У12А | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 100 | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, гарячекатаний, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |чи іншого покриття, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Плоский прокат з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, холоднокатаний | | | | |(обтиснений у холодному стані), | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 10-45, У7А-У12А | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | тонн | 100 | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, холоднокатаний | | | | |(обтиснений у холодному стані), | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття, різних | | | | |марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7211 |Прокат плоский з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки менш як 600 мм, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 10-45 | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки У7А-У12А, ХВГ, 9ХС | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої | - " - | 150 | | |сталі, завширшки менш як 600 мм, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття, різних | | | | |марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7213 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти, | | | | |вироблені з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки 12Х13-40Х13, 14Х17Н2| - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки та бруски гарячекатані, | - " - | 300 | | |вільно укладені в бунти, | | | | |вироблені з вуглецевої сталі, | | | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи такі, що | | | | |були піддані крученню після | | | | |прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки У7А-У12А, ХВГ, 9ХС | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші прутки та бруски з | - " - | 150 | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи такі, що | | | | |були піддані крученню після | | | | |прокатування, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки А12 діаметром від | - " - | 60 | | |5 до 50 мм (круг) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші прутки та бруски з | - " - | 100 | | |вуглецевої сталі різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки СТ65, СТ70, СТ80 | - " - | 60 | | |діаметром від 0,3 до 8 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з вуглецевої сталі різних | - " - | 100 | | |марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | | | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах; напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 12Х13-40Х13, 14Х17Н2 | тонн | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь корозійностійка | - " - | 150 | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах; напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат марки 14Х17Н2, ЄІ 878, | - " - | 150 | | |12Х18Н19Т-12Х18Н12Т, | | | | |12Х13-40Х13, | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з корозійностійкої| - " - | 150 | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат марки 12Х13-40Х13, | - " - | 150 | | |14Х17Н2, ЄІ 878 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з корозійностійкої| - " - | 150 | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |менш як 600 мм, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки 12Х18Н10, | - " - | 12 | | |10Х11Н13Т3МР, 16ХНКГМБ-ВИ, | | | | |17ХНГТ діаметром від 0,2 до 8 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з корозійностійкої | - " - | 12 | | |(нержавіючої) сталі різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей, завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат марки 12Х13-40Х13, | - " - | 60 | | |14Х17Н2, 30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з інших легованих | - " - | 100 | | |сталей, завширшки 600 мм або | | | | |більше, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей, завширшки менш як 600 мм:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат марки 12Х13-40Х13, | - " - | 60 | | |14Х17Н2, 30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з інших легованих | - " - | 100 | | |сталей, завширшки менш як 600 мм,| | | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7227 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти, з інших | | | | |легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь марки 10-45 | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки та бруски гарячекатані, | тонн | 150 | | |вільно укладені в бунти, з інших | | | | |легованих сталей, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння, з | | | | |легованих або нелегованих сталей:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки Р18, Р6М5, Р9Ф5 | - " - | 600 | | |розміром від 4 до 130 мм (круг), | | | | |сталь марки ДИ 39-ш, завтовшки | | | | |від 8 до 180 мм, сталь марки У7А-| | | | |У12А, ХВГ, 9ХС, Х12Ф1, Х12МФ, | | | | |7ХГ2ВМФ, ЕИ 347-Ш, 12ХН3А, | | | | |12ХН4А, 18Х2Н4ВА, 40ХН2МА, | | | | |40ХН2ВА, 40ХН2СВА, 40Х, 30Х3ВА, | | | | |30ХГСА, 20Х3МВФ-Ш, 38ХА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші прутки та бруски з інших | - " - | 600 | | |легованих сталей; кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі; порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих сталей,| | | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки 44НХТЮ, 65С2ВА, 29НК, | - " - | 12 | | |51ХФА діаметром від 0,3 до 5 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з інших легованих сталей | - " - | 50 | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки БрАЖМЦ діаметром від| - " - | 24 | | |50 до 120 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, бруски, профілі з міді та| - " - | 50 | | |мідних сплавів різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді, | | | | |завтовшки понад 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити марки ЛС59-1, завтовшки від| - " - | 24 | | |0,5 до 3 мм, Л63 завтовшки від | | | | |0,5 до 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи та стрічки з міді та| - " - | 50 | | |мідних сплавів, завтовшки понад | | | | |0,15 мм, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7411 |Труби та трубки мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби марки Л63 розміром | - " - | 18 | | |24 х 9 мм, БрАЖМЦ розміром | | | | |100 х 10 мм, 85 х 7,5 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби та трубки з міді та мідних | - " - | 50 | | |сплавів різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7419 |Інші вироби мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка марки БРОФ 004 |кв. метрів | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші вироби з міді та мідних |кв. метрів | 600 | | |сплавів різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки АК6 діаметром від | тонн | 84 | | |50 до 150 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, бруски та профілі | - " - | 100 | | |алюмінієві та з алюмінієвих | | | | |сплавів різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, завтовшки більш як | | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити марки Д16АТ завтовшки | - " - | 18 | | |3,5 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи, стрічки алюмінієві | - " - | 50 | | |та з алюмінієвих сплавів, | | | | |завтовшки більш як 0,2 мм, | | | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 11 90 00 |Фольга алюмінієва без основи, |кілограмів | 300 | | |катана, без подальшого | | | | |оброблення, завтовшки більш як | | | | |0,021 мм або більше, але не більш| | | | |як 0,2 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |титан марки ВТ3-1 діаметром від | тонн | 84 | | |14 до 130 мм, ВТ6 діаметром від | | | | |14 до 100 мм, ВТ14 діаметром від | | | | |25 до 35 мм, ВТ6 діаметром від | | | | |25 до 35 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |титан і вироби з титану та | - " - | 100 | | |титанових сплавів, включаючи | | | | |відходи та брухт, різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки ВД діаметром від | - " - | 0,6 | | |3 до 30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вольфрам і вироби з вольфраму, | - " - | 1 | | |включаючи відходи та брухт, | | | | |різних марок | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Трубки гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сильфони типу МН429-60 розміром | штук | 6000 | | |18 х 10 х 0,14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубки гнучкі з недорогоцінних | - " - | 6000 | | |металів, з фітингами чи без них, | | | | |різні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси-регулятори типу НР3-А, | - " - | 10000 | | |НР-3В, НР-3АМ, НР-3АК, НР-3ВК, | | | | |НР-3ВН, НР-3ВМ, НР-3ВМА, | | | | |НР-3ВМ-Т, НР-3ВМА-Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти (ремонтно-групові | штук | 5000000 | | |комплекти (РГК), деталі розсипом,| | | | |збірні одиниці для насосів- | | | | |регуляторів типу НР3-А, НР-3В, | | | | |НР-3АМ, НР-3АК, НР-3ВК, НР-3ВН, | | | | |НР-3ВМ, НР-3ВМА, НР-3ВМ-Т, | | | | |НР-3ВМА-Т, автоматів дозування | | | | |палива типу АДТ21, АДТ24М, | | | | |АДТ24Т, АДТ24Т2, вимикача | | | | |стартера типу ВС1А, насосів- | | | | |датчиків типу НД21, НД24Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати паливно-масляні типу | - " - | 3000 | | |4030А, 4030С1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термодатчики газові капсульні | - " - | 3000 | | |типу ТДК, ТД-25 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомати дозування палива типу | - " - | 200 | | |АДТ21, АДТ24М, АДТ24Т, АДТ24Т2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виконавчі механізми типу ИМ40, | - " - | 4000 | | |ИМ3А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси-датчики типу НД21, НД24Т | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор обертів типу РО40М | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |синхронізатор потужності типу | - " - | 100 | | |СО40 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикач стартера типу ВС1А | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос плунжерний типу ПН40, | - " - | 100 | | |ПН40Р | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |командний агрегат типу КА40 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини турбореактивних або | - " - | 5000 | | |турбогвинтових двигунів різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 21 80 10 |Силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні лінійної дії | | | | |(циліндри) для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автономна рульова машина типу | - " - | 5000 | | |АРМ-19Н | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автономний рульовий привод типу | - " - | 5000 | | |АРП-20Н | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автономний рульовий привод типу | - " - | 5000 | | |АРП-21Н | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автономна рульова машина типу | - " - | 500 | | |АРМ150 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рульові механізми типу РМ-140, | - " - | 500 | | |РМ-140А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат керування вхідним | - " - | 500 | | |направляючим апаратом типу | | | | |АУВНА-МС2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат керування клапаном | - " - | 500 | | |перепуску повітря типу АУКПВ-МС2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-дозатор типу НД-МС2 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші двигуни та силові установки | - " - | 500 | | |(силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні лінійної дії | | | | |(циліндри) різних модифікацій | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компоненти (ремонтно-групові | штук | 500000 | | |комплекти (РГК), деталі розсипом,| | | | |збірні одиниці для автономних | | | | |рульових машин типу АРМ-19Н, | | | | |автономних рульових приводів | | | | |типу АРП-20Н, автономних рульових| | | | |приводів типу АРП-21Н, автономних| | | | |рульових машин типу АРМ150, | | | | |рульових механізмів типу РМ-140, | | | | |РМ-140А, агрегатів керування | | | | |вхідним направляючим апаратом | | | | |типу АУВНА-МС2, агрегатів | | | | |керуванням клапаном перепуску | | | | |повітря типу АУКПВ-МС2, | | | | |насосів-дозаторів типу НД-МС2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 29 89 10 |Інші силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гідромотор реверсивний типу | - " - | 5000 | | |ГМ52-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші двигуни та силові установки | - " - | 5000 | | |(силові установки та двигуни | | | | |гідравлічні інші, для цивільної | | | | |авіації) різних модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 91 00 90 |Частини насосів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготовки блоку циліндрів насосу | - " - | 60000 | | |типу Z12 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси для рідин з витратоміром | - " - | 60000 | | |або без нього, механізми для | | | | |підіймання рідини різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 39 20 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення повітря: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приточно-витяжні установки різних| - " - | 20 | | |модифікацій | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка типу "Чиллер" | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |обладнання для фільтрування або | - " - | 20 | | |очищення повітря різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний дротовирізний | - " - | 20 | | |верстат моделі "Sodick AG600L" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний дротовирізний | - " - | 5 | | |верстат моделі "Makino" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний координатно- | - " - | 5 | | |прошивний верстат | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для аргонно-дугового | - " - | 3 | | |зварювання інвентарного типу | | | | |"Masterting 3500 W" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для електронно- | - " - | 10 | | |променевого оброблювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для іонно-променевого | штук | 10 | | |оброблювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для плазменно-дугового | - " - | 10 | | |оброблювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для електрохімічного | - " - | 10 | | |оброблювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для ультразвукового | - " - | 10 | | |оброблювання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка для електрохімічного | - " - | 3 | | |оброблювання моделі "Eden260V" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |обладнання для іонного | - " - | 3 | | |анодування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка іонного нанесення | - " - | 2 | | |покриття | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка гідроабразивного | - " - | 3 | | |різання | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установки різних моделей | - " - | 3 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати для обробки різних | - " - | 20 | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів різних | | | | |моделей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трикоординатний оброблюваний | - " - | 5 | | |центр | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |чотирикоординатний оброблюваний | - " - | 5 | | |центр | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятикоординатний оброблюваний | - " - | 5 | | |центр моделі "SPINNER" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятиосьовий високопродуктивний | - " - | 5 | | |оброблювальний центр моделі | | | | |"PICOMAX 90" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятиосьовий високопродуктивний | - " - | 10 | | |оброблювальний центр моделі | | | | |"PICOMAX 825 VERSA" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |оброблювальні центри різних | - " - | 10 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |центри оброблювальні, верстати | - " - | 10 | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу, різних моделей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 20 | | |програмним управлінням та | | | | |привідними інструментами з осями | | | | |X, Z, C моделі "TC600-65 MCY" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 20 | | |програмним управлінням та | | | | |привідними інструментами з осями | | | | |X, Z, C, Y та протишпінделем | | | | |моделі "ТС600-65 SMCY" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | штук | 20 | | |програмним управлінням моделі | | | | |"PD/C-V3" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат моделі "SPINNER | - " - | 30 | | |PD/C-SMC-V3" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат моделі "SPINNER | - " - | 30 | | |TC600-65 SMCY" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 20 | | |програмним управлінням моделі | | | | |"ТС600" різних модифікацій | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний центр моделі "SPINNER | - " - | 30 | | |TTC300-52 SMMCY Siemens" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат моделі "SPINNER | - " - | 30 | | |PD/C" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат моделі "SPINNER | - " - | 10 | | |TC600-65" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 20 | | |програмним управлінням моделі | | | | |"ТТС300-52 SMMCY" з двома | | | | |дванадцятипозиційними | | | | |револьверними головками та | | | | |протишпінделем | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарні верстати різних моделей | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарні центри різних моделей | - " - | 30 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8459 |Верстати металорізальні для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу, крім | | | | |токарних верстатів товарної | | | | |позиції 8458: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |різенакатний верстат моделі | - " - | 20 | | |"PR16.1" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |різенарізні верстати різних | - " - | 10 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фрезерні верстати різних моделей | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свердлильні верстати різних | - " - | 10 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розточувальні верстати різних | - " - | 10 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші верстати металорізальні | - " - | 20 | | |різних моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати металорізальні | - " - | 20 | | |(включаючи агрегатні верстати | | | | |лінійної побудови) для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу, крім | | | | |токарних верстатів (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |різних моделей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати обдирно-шліфувальні, | | | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для проведення | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів, крім верстатів | | | | |зуборізальних, зубошліфувальних | | | | |або зубообробних товарної позиції| | | | |8461: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний заточувальний | штук | 20 | | |верстат моделі "S11" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |полірувально-довідне устатковання| - " - | 10 | | |"АероЛеп" моделі "YT-300" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |круглошліфувальний верстат моделі| - " - | 10 | | |"OGM250UDXB" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний заточувальний | - " - | 2 | | |верстат моделі "GEMINI" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний заточувальний | - " - | 3 | | |верстат моделі "ARIES5" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальний верстат моделі | - " - | 3 | | |"Hauser" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальний верстат моделі | - " - | 5 | | |"Studer S31" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальні верстати різних | - " - | 10 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати обдирно-шліфувальні | - " - | 5 | | |різних моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати заточувальні різних | - " - | 5 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати хонінгувальні різних | - " - | 5 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати притиральні різних | - " - | 5 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати полірувальні різних | - " - | 5 | | |моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші верстати для проведення | - " - | 20 | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів різних моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати обдирно-шліфувальні, | - " - | 20 | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для проведення | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів, крім верстатів | | | | |зуборізальних, зубошліфувальних | | | | |або зубообробних різних моделей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8461 |Верстати довбальні, | | | | |поздовжньостругальні, | | | | |поперечностругальні, відрізні, | | | | |протяжні, зуборізальні, | | | | |зубошліфувальні або зубообробні, | | | | |пиляльні та інші верстати для | | | | |обробки металів або | | | | |металокераміки шляхом видалення | | | | |матеріалу різальним інструментом,| | | | |в іншому місці не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зубошліфувальний верстат моделі | штук | 10 | | |"Gleason" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зубошліфувальний верстат моделі | - " - | 5 | | |"Reishauer" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інші верстати | - " - | 10 | | |поздовжньостругальні, | | | | |поперечностругальні, довбальні, | | | | |протяжні, зуборізальні, | | | | |зубошліфувальні, відрізні або | | | | |зубообробні, пиляльні та інші | | | | |верстати для обробки металів або | | | | |металокераміки шляхом видалення | | | | |матеріалу різальним інструментом | | | | |різних моделей | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8466 |Частини та приладдя, призначені | | | | |винятково або головним чином для | | | | |обладнання товарних позицій | | | | |8456 - 8465, включаючи пристрої | | | | |для кріплення інструментів або | | | | |деталей, різенарізні | | | | |саморозкривні головки, ділильні | | | | |головки та інші спеціальні | | | | |пристрої для верстатів; кріплення| | | | |для інструментів будь-якого типу,| | | | |призначених для ручних робіт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини та приладдя, призначені | - " - | 60000 | | |винятково або головним чином для | | | | |обладнання товарних позицій | | | | |8456 - 8465, включаючи пристрої | | | | |для кріплення інструментів або | | | | |деталей, різенарізні | | | | |саморозкривні головки, ділильні | | | | |головки та інші спеціальні | | | | |пристрої для верстатів; кріплення| | | | |для інструментів будь-якого типу,| | | | |призначених для ручних робіт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 5400 | | |МКТ-163, МКТ-165В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 300 | | |МКТ-157-01, МКТ-157-07А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 1200 | | |МКТ-6302, МКТ-2302-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перетворювач сигналів типу ПС7-5 | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електрогідравлічні клапани типу | штук | 2400 | | |ЕГК-211АН, ЕГК-211АН-01, | | | | |ЕГК-211БН-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний гідравлічний | - " - | 5000 | | |типу ЭПК-35Н | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний гідравлічний | - " - | 5000 | | |типу ЭПК-20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний гідравлічний з | - " - | 5000 | | |електроприводом типу ЭПК-35, | | | | |ЭПК-35-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани, клапани, вентилі та | - " - | 5000 | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники з циліндричними | - " - | 48000 | | |роликами | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові, зовнішній | - " - | 18000 | | |діаметр яких не більш як 30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові | - " - | 36000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки, ролики | - " - | 600000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові або роликові | - " - | 600000 | | |різні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи; | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання типу МСП | - " - | 6000 | | |(втулка МСП) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вали трансмісійні (включаючи | - " - | 6000 | | |кулачкові та колінчасті) і | | | | |кривошипи; корпуси підшипників, | | | | |підшипники ковзання для валів; | | | | |зубчасті передачі та зубчасті | | | | |колеса, зібрані з валами; | | | | |кулькові або роликові гвинтові | | | | |передачі; коробки передач та інші| | | | |варіатори швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори; маховики та | | | | |шківи, включаючи поліспасти; | | | | |муфти та пристрої для з'єднання | | | | |валів (включаючи універсальні | | | | |шарніри) різних типів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 61 20 10 |Генератори змінного струму | | | | |(синхронні генератори) потужністю| | | | |не більш як 75 кВ·А, для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГТ60НЖЧ12К | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни та генератори, | - " - | 500 | | |електричні, крім | | | | |електрогенераторних установок | | | | |(генератори змінного струму | | | | |(синхронні генератори) потужністю| | | | |не більш як 75 кВ·А) різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 62 00 10 |Генератори змінного струму | | | | |(синхронні генератори) потужністю| | | | |понад 75 кВ·А, але не більш як | | | | |375 кВ·А, для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГТ90НЖЧ12К | штук | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератори змінного струму | - " - | 300 | | |(синхронні генератори потужністю | | | | |понад 75 кВ·А, але не більш як | | | | |375 кВ·А) різних модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 31 80 00 |Трансформатори потужністю не | | | | |більш як 1 кВ·А: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатор типу ДБСКТ-220-1 | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори потужністю не | - " - | 600 | | |більш як 1 кВ·А різних | | | | |модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти, магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування, | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації, електромагнітні | | | | |зчеплення, муфти та гальма, | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виконавчий механізм типу ИМ-47 | - " - | 4200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЕМТ-231А, | - " - | 5700 | | |ЕМТ-235, ЕМТ-503Д, ЕМТ-226 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніт типу ЕМТ-166 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніт типу ПЕМ 300Н | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніт типу 8А6.662.132 | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти; магніти постійні | - " - | 600 | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування; | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; електромагнітні | | | | |зчеплення, муфти та гальма; | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки різних типів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперемикач типу А-812А | - " - | 4200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперемикач типу ПМ24-2В, | - " - | 4200 | | |В601-2С | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |геркон типу МКА-10110 групи Б:1 | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | штук | 18000 | | |СНЦ28-10/18В-1-В, РСГ19-ТВ, | | | | |СНЦ28-10/18В-1-б-В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-6-В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-6-б-В, | | | | |СНЦ28-10/22В-1-В, | | | | |СНЦ28-7/18В-1а-В, | | | | |2РМГ22Б10Ш1Е2, 2РМГ24Б19Ш1Е2, | | | | |РМГ14Б4Ш1Е2(Б), 2РМТ14Б4Ш1В1БВ, | | | | |2РМТ22Б10Ш1А1В, | | | | |2РМДТ24БПН10Г5А1В, 2РТТ20Б4Ш6В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-1-В, | | | | |СНЦ23-10/18В-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електрична апаратура для | - " - | 5000 | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах (наприклад, вимикачі, | | | | |роз'єднувачі, перемикачі, реле, | | | | |запобіжники плавкі, пристрої для | | | | |гасіння стрибків напруги, | | | | |штепсельні вилки і розетки, | | | | |патрони для ламп, коробки | | | | |з'єднання), для напруги не більш | | | | |як 1 кВ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8543 |Машини електричні та апаратура, | | | | |що виконують певні функції, в | | | | |іншому місці групи 85 не описані | | | | |або не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |"Булат-3Т" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |"Булат-9" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |ННВ 6.6-И1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |"ЮНІОН", УРМЗ 279-048 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |"Пуск 83" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |ВУ-2Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |ННИ 39-5-И1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установка вакуум-дугова моделі | - " - | 20 | | |"Булат-6К" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |обладнання для гальванічного | - " - | 10 | | |хромування та оксидування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |обладнання для гальванічного | - " - | 10 | | |анодування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |обладнання для гальванічного | - " - | 10 | | |покриття різних моделей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу A600RF/A600MU | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машини електричні та апаратура, | - " - | 20 | | |що виконують певні функції, | | | | |різних модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9024 |Машини та пристрої для | | | | |випробування твердості, міцності,| | | | |розтягування та стискання, | | | | |пружності або інших механічних | | | | |властивостей матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скретчметр типу "Revetest" | штук | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машина тертя марки Tribometer | - " - | 30 | | |(TRB) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машина тертя типу 2168УМТ | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимірювач шорсткості моделі | - " - | 30 | | |MITUTOYO "Surftest SJ-201 P" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікротвердомір типу "Fisherscope | - " - | 30 | | |H100" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплекс обладнання типу | - " - | 2 | | |"Autoscan-3" для металографічних | | | | |випробувань | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розривна машина | - " - | 3 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машина для випробування пружин | - " - | 2 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |система для механічних іспитів | - " - | 2 | | |типу "Instron 3369" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |система діагностики верстатного | - " - | 2 | | |обладнання с числовим програмним | | | | |управлінням типу "Ballbam QC-10" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |випробувальний комплекс типу | - " - | 3 | | |"ALTLAZER Lazerit" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |машини та пристрої для | - " - | 30 | | |випробування твердості, міцності,| | | | |розтягування та стискання, | | | | |пружності або інших механічних | | | | |властивостей матеріалів | | | | |(наприклад, металів, деревини, | | | | |текстильних матеріалів, паперу, | | | | |пластмас) різних модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Ареометри та аналогічні | - " - | 300 | | |занурювані прилади, термометри, | | | | |пірометри, барометри, (частини і | | | | |приладдя) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 20 20 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю тиску: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики тиску типу ДАВ 084-2А 16,| - " - | 1800 | | |ДАВ 085-2А 16, ДАВ 085-2Б 100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прилади та апаратура для | - " - | 1800 | | |вимірювання або контролю тиску, | | | | |різних модифікацій | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 81 00 00 |Прилади та апаратура гідравлічна | | | | |або пневматична: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор направляючих апаратів | - " - | 1000 | | |типу РНА-22 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прилади для автоматичного | - " - | 500 | | |регулювання або керування (інші | | | | |прилади та апаратура гідравлічні | | | | |або пневматичні) різних | | | | |модифікацій | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", | | м. Харків | |-----------------------------------------------------------------------| |7207 |Напівфабрикати з вуглецевої | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги марки У7А, У8А, У9А, У10А, | тонн | 60 | | |У12А, ХВГ, 40Х завтовшки від | | | | |5 до 160 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги марки Х12Ф1 розміром 30 х | - " - | 150 | | |90 мм, 30 х 100 мм, 40 х 100 мм, | | | | |ХВГ завтовшки від 5 до 50 мм, | | | | |У7А, У8А, У9А, У10А, У12А | | | | |завтовшки від 5 до 40 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки А12 діаметром від | - " - | 60 | | |8 до 32 мм, шестигранник розміром| | | | |від 8 до 22 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги марки 12Х13, 20Х13, 30Х13, | - " - | 60 | | |40Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н9Т, | | | | |12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т завтовшки | | | | |від 5 до 100 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги марок У8А, У10А, У9А, У12А,| - " - | 60 | | |ХВГ, 9ХС завтовшки від 5 до | | | | |140 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої сталі| | | | |завширшки 600 мм або більше, | | | | |гарячекатаний, неплакований, без | | | | |гальванічного чи іншого | | | | |покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки ст. 10, 20, 45, У7А, | - " - | 60 | | |У8А, У9А, У10А, У12А завтовшки | | | | |від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Плоский прокат з вуглецевої сталі| | | | |завширшки 600 мм або більше, | | | | |холоднокатаний (обтиснений у | | | | |холодному стані), неплакований, | | | | |без гальванічного або іншого | | | | |покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки ст. 10, 20, 45, У7А, | - " - | 60 | | |У8А, У9А, У10А, У12А завтовшки | | | | |від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7211 |Прокат плоский з вуглецевої сталі| | | | |завширшки менш як 600 мм, | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки ст. 10, 20, 45 | - " - | 150 | | |завтовшки від 0,5 до 100 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки У7А, У8А, У9А, У10А, | - " - | 150 | | |У12А, ХВГ, 9ХС завтовшки від 0,5 | | | | |до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7213 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти, | | | | |вироблені з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки 12Х13, 20Х13, 30Х13,| - " - | 300 | | |40Х13, 14Х17Н2 діаметром від | | | | |10 до 180 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи ті, що були| | | | |піддані крученню після | | | | |прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марок У7А, У8А, У9А, У10А,| тонн | 150 | | |У12А, ХВГ, 9ХС діаметром від | | | | |5 до 200 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки А12 діаметром від | - " - | 60 | | |5 до 200 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ст. 65, 70, 80 | - " - | 60 | | |діаметром від 0,3 до 8 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | | | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах, напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки та шестигранники марки | - " - | 150 | | |12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, | | | | |14Х17Н2 діаметром від 5 до 200 мм| | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки 14Х17Н2, 12Х18Н9Т, | - " - | 150 | | |12Х18Н10Т, 12Х18Н11Т, 12Х18Н12Т, | | | | |12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, ЕІ | | | | |878 завтовшки від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі завширшки | | | | |менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки 2Х13, 20Х13, 30Х13, | - " - | 150 | | |40Х13, 14Х17Н2, ЕІ 878 завтовшки | | | | |від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки 12Х18Н10, | - " - | 12 | | |10Х11Н13Т3МР, 16ХНКГМБ-ВИ, | | | | |17ХНГТ діаметром від 0,2 до 8 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки 12Х13, 20Х13, 30Х13, | - " - | 60 | | |40Х13, 14Х17Н2, 30ХГСА завтовшки | | | | |від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей завширшки менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи марки 12Х13, 20Х13, 30Х13, | - " - | 60 | | |40Х13, 14Х17Н2, 30ХГСА завтовшки | | | | |від 0,5 до 100 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7227 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти з інших | | | | |легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки ст. 10, 20, 45 | тонн | 150 | | |діаметром від 5 до 200 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки Р18, Р6М5, Р9Ф5 | - " - | 600 | | |діаметром від 4 до 200 мм, ДІ39-ш| | | | |діаметром від 8 до 180 мм, ДІ3Аш | | | | |діаметром від 8 до 180 мм, У7А, | | | | |У8А, У9А, У10А, У12А, ХВГ, 9ХС, | | | | |Х12Ф1, Х12МФ, 7ХГ2ВМФ, ЭИ 347-Ш, | | | | |12ХН3А, 12ХН4А, 18Х2Н4ВА, | | | | |40ХН2МА, 40ХН2ВА, 40ХН2СВА, 40Х, | | | | |30Х3ВА, 30ХГСА, 20Х3МВФ-Ш, 38ХА | | | | |діаметром від 5 до 200 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7411 |Труби та трубки мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби марки Л63 розміром 24 х 9 | - " - | 18 | | |мм, БрАЖМЦ розміром 100 х 10 мм, | | | | |85 х 7,5 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7419 |Інші вироби мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка марки БРОФ 004 |кв. метрів | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки ВТ3-1 діаметром від | тонн | 84 | | |14 до 130 мм, ВТ6 діаметром від | | | | |14 до 100 мм, плити ВТ14 | | | | |завтовшки від 25 до 35 мм, ВТ6 | | | | |завтовшки від 25 до 35 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки 44НХТЮ, 65С2ВА, 29НК, | - " - | 12 | | |51ХФА діаметром від 0,3 до 5 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді | | | | |завтовшки більш як 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи та стрічки марки ЛС59-1, | - " - | 24 | | |Л63 завтовшки від 0,5 до 3 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки АК6 діаметром від | - " - | 84 | | |50 до 150 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких більш як| | | | |0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лист марки Д16АТ завтовшки 3,5 мм| - " - | 18 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 11 90 00 |Фольга алюмінієва без основи, |кілограмів | 300 | | |катана, без подальшого | | | | |оброблення завтовшки 0,021 мм або| | | | |більше, але не більш як 0,2 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки БрАЖМЦ діаметром від| тонн | 24 | | |50 до 120 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумові суміші типу ИРП 1078 НТА, | - " - | 36 | | |ИРП1078А НТА, ИРП 1353 НТА, ИРП | | | | |1377НТА, ИРП 1316 НТА, | | | | |ИРП1144НТА, ИРП 1265 НТА, ИРП | | | | |1285НТА, ИРП1287 НТА, ИРП 1225 | | | | |НТА, ИРП1353 НТА, ИРП1305 НТА, | | | | |В14-ТС НТА, В14-Д НТА, В14-1 ТС | | | | |НТА, 5114-34 НТА, НО68-1 НТА, | | | | |51-1668 НТА, 51-1683 НТА, | | | | |3311 НТА, 98-1 НТА, 98-31 НТА, | | | | |ВР-7 НТА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4008 |Пластини, листи, стрічки, смуги, | | | | |прутки і фасонні профілі з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка типу ЛЕТСАР БФ 0,25 | - " - | 12 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки марки ВД діаметром від 3 | - " - | 0,6 | | |до 30 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з текстоліту | - " - | 6 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати обдирно-шліфувальні, | | | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для виконання | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів, крім верстатів | | | | |зуборізних, зубошліфувальних або | | | | |зубообробних товарної позиції | | | | |8461: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |універсальний заточувальний | штук | 2 | | |верстат з УЦВ моделі "S11" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |полірувально-доводочне | - " - | 3 | | |устатковання "АэроЛеп" моделі | | | | |YT-300 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |круглошліфувальний верстат моделі| - " - | 3 | | |"OGM250UDXB" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | штук | 2 | | |програмним управлінням та | | | | |привідними інструментами з осями | | | | |X, Z, C моделі "ТС600-65 MCY" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 4 | | |програмним управлінням та | | | | |привідними інструментами з осями | | | | |X, Z, C, Y та протишпінделем | | | | |моделі "ТС600-65 SMCY" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 4 | | |програмним управлінням "PD/C-V3" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний верстат з числовим | - " - | 6 | | |програмним управлінням моделі | | | | |"ТТС300-52 SMMCY" з двома | | | | |дванадцятипозиційними | | | | |револьверними головками та | | | | |протишпінделем | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8459 |Верстати металорізальні | | | | |(включаючи агрегатні верстати | | | | |лінійної побудови) для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу, крім | | | | |токарних верстатів (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |товарної позиції 8458: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |різьбонакатний верстат моделі | - " - | 3 | | |"PR16.1" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний дротовирізний | - " - | 2 | | |верстат моделі "Sodick" AG600L | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятикоординатний універсальний | - " - | 4 | | |машинний центр моделі "Spinner" | | | | |U5-620 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятикоординатний універсальний | - " - | 4 | | |машинний центр моделі "Versa" | | | | |825 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8461 |Верстати поздовжньостругальні, | | | | |поперечностругальні, довбальні, | | | | |протяжні, зуборізальні, | | | | |зубошліфувальні або зубообробні, | | | | |пиляльні, відрізні та інші | | | | |верстати для обробки металів або | | | | |металокераміки шляхом видалення | | | | |матеріалу різальним інструментом,| | | | |в іншому місці не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зубошліфувальний верстат моделі | штук | 2 | | |"Gleason" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 5400 | | |МКТ-163, МКТ-165В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 1200 | | |МКЗТ-6302, МКТ-2302-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перетворювач сигналів типу ПС7-5 | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електрогідравлічний клапан типу | - " - | 2400 | | |ЕГК-211АН, ЕГК-211АН-01, | | | | |ЕГК-211БН-01 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники з циліндричними | - " - | 48000 | | |роликами | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові (зовнішній | - " - | 18000 | | |діаметр не більш як 30 мм) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки, голчасті ролики і ролики | - " - | 36000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кульки, ролики | - " - | 600000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи, | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник ковзання типу МСП | - " - | 6000 | | |(втулка МСП) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 62 00 10 |Синхронні генератори потужністю | | | | |понад 75 кВ·А, але не більш як | | | | |375 кВ·А, для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГТ90НЖЧ12К | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 31 80 00 |Трансформатори потужністю не | | | | |більш як 1 кВ·А: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатор типу ДБСКТ-220-1 | - " - | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти, магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування, | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації, електромагнітні | | | | |зчеплення, муфти та гальма, | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виконавчий механізм типу ИМ-47 | штук | 4200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЕМТ-231А, | - " - | 5700 | | |ЕМТ-235, ЕМТ-503Д, ЕМТ-226 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ПЕМ 300Н | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу 8А6.662.132 | - " - | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі електричні типу | - " - | 18000 | | |СНЦ28-10/18В-1-В, | | | | |РСГ19-ТВ, СНЦ28-10/18В-1-б-В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-6-В, | | | | |СНЦ23-10/18Р-6-б-В, | | | | |СНЦ28-10/22В-1-В, | | | | |СНЦ28-7/18В-1а-В, 2РМГ22Б10Ш1Е2, | | | | |2РМГ24Б19Ш1Е2, 2РМГ14Б4Ш1Е2(Б), | | | | |2РМТ14Б4Ш1В1БВ, 2РМТ22Б10Ш1А1В, | | | | |2РМДТ24БПН10Г5А1В, | | | | |2РТТ20Б4Ш6В, СНЦ23-10/18Р-1-В, | | | | |СНЦ23-10/18В-6-В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперевимикач типу А-812А | - " - | 4200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперевимикач типу ПМ24-2В, | - " - | 4200 | | |В601-2С | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |геркон типу МКА-10110 групи Б:1 | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Ареометри та аналогічні | - " - | 300 | | |занурювані прилади, термометри, | | | | |пірометри, барометри, гігрометри | | | | |та психрометри, із записувальними| | | | |пристроями або без них (частини і| | | | |приладдя) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 20 20 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю тиску: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики тиску типу ДАВ 084-2А | - " - | 1800 | | |1,6, ДАВ 085-2А 16, ДАВ 085-2Б | | | | |100 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7003 |Скло лите і прокатне, у вигляді | | | | |листів, пластин або профільоване,| | | | |з поглинальним, відбивальним або | | | | |невідбивальним шаром чи без | | | | |нього, але не оброблене іншим | | | | |способом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготовки з кварцевого скла марки| - " - | 1800 | | |КВ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сильфони типу МН429-60 розміром | штук | 6000 | | |18 х 10 х 0,14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сильфони марки С, 6Г7.090.113 | - " - | 9000 | | |розміром 14 х 10 х 0,1, | | | | |28 х 6 х 0,12 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7508 |Інші вироби нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка нікелева |кв. метрів | 200 | |-----------------------------------------------------------------------| | Публічне акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", | | м. Вовчанськ | |-----------------------------------------------------------------------| |8411 99 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат паливомасляний типу | штук | 25 | | |4030А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат паливомасляний типу 4030 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 5 | | |4030 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8803 30 00 10 |Частини літальних апаратів | | | | |товарної позиції 8801 або 8802: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комбінований привід механізації | - " - | 100 | | |типу 148Н | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 50 20 00 |Інші насоси поршневі з | | | | |кривошипно-шатунним механізмом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |станція насосна типу НС55А | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насосна станція типу НС74-2 | - " - | 5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 70 81 00 |Насоси відцентрові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НВ9В1 | - " - | 5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лазерна установка | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроерозійний верстат | - " - | 2 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фрезерний оброблювальний центр | - " - | 11 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фрезерний верстат з числовим | - " - | 10 | | |програмним управлінням | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстат токарний з числовим | - " - | 12 | | |програмним управлінням | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |токарний оброблювальний центр | - " - | 9 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8459 |Верстати металорізальні | | | | |(включаючи агрегатні верстати | | | | |лінійної побудови) для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу, крім | | | | |токарних верстатів (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |товарної позиції 8458: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |координатно-розточувальний | штук | 5 | | |верстат | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати обдирно-шліфувальні, | | | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для виконання | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заточний верстат | - " - | 2 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальний верстат | - " - | 7 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |координатно-шліфувальний верстат | - " - | 1 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8461 |Верстати поздовжньостругальні, | | | | |поперечностругальні, довбальні, | | | | |протяжні, зуборізальні, | | | | |зубошліфувальні або зубообробні, | | | | |пиляльні, відрізні та інші | | | | |верстати для обробки металів або | | | | |металокераміки шляхом видалення | | | | |матеріалу різальним | | | | |інструментом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зуборізальний верстат | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зубошліфувальний верстат | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зубодовбальний верстат | - " - | 2 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8466 |Частини та приладдя, призначені | | | | |винятково або головним чином для | | | | |обладнання товарних позицій | | | | |8456 - 8465, включаючи пристрої | | | | |для кріплення інструментів або | | | | |деталей, різенарізні | | | | |саморозкривні головки, ділильні | | | | |головки та інші спеціальні | | | | |пристрої для верстатів, кріплення| | | | |для інструментів будь-якого типу,| | | | |призначених для ручної роботи: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |револьверна головка | - " - | 21 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приводна головка | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |патрон токарний | - " - | 6 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електрогідравлічні типу | - " - | 690 | | |ЕГК 211 АН-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |виконавчий механізм типу ІМ 40 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтний групокомплект типу | штук | 5 | | |ІМ 40 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани електромагнітні типу | - " - | 2500 | | |МКТ212А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 32 20 10 |Двигуни постійного струму; | | | | |генератори постійного струму | | | | |потужністю понад 750 Вт, але не | | | | |більш як 75 кВт, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |канал генерування аварійний типу | - " - | 24 | | |КГА-3 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 52 20 10 |Двигуни змінного струму | | | | |багатофазні потужністю понад | | | | |750 Вт, але не більш як 75 кВт, | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу МТ-3 | - " - | 150 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 34 92 10 |Двигуни та генератори електричні,| | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |привід-генератор типу ГП27 | - " - | 15 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти, магніти постійні,| | | | |електромагнітні зчеплення, муфти | | | | |та гальма, електромагнітні | | | | |піднімальні головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гальмо електромагнітне типу | - " - | 100 | | |72.00.5746.100.000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8535 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електричні з'єднувачі типу DTS | - " - | 875 | | |21, DTS 26, M85049 | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Вінницький авіаційний завод", м. Вінниця | |-----------------------------------------------------------------------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові і роликові | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 30 80 00 |Насоси паливні, масляні або для | | | | |охолоджувальних рідин для | | | | |поршневих двигунів внутрішнього | | | | |згоряння: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запасні частини двигуна марки | - " - | 1000 | | |М14В26, М14П | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному середовищі;| | | | |розчини, зазначені у примітці 4 | | | | |до групи 32: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нітролак марки | тонн | 3 | | |НЦ 551 ТУ 6-21-02045382-90 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукава авіаційні типу | метрів | 1000 | | |ТУ 380056016-87 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 10 00 10 |Електроприлади для запалювання | | | | |або пуску двигунів внутрішнього | | | | |згоряння із запаленням від іскри | | | | |або компресійним методом, | | | | |генератори та переривники типу, | | | | |що використовується разом з | | | | |такими двигунами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплектуючі вироби системи | штук | 3000 | | |літака Ан-3 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 19 00 00 |Насоси з витратомірами або такі, | | | | |в яких передбачено встановлення | | | | |витратомірів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплектуючі вироби для ремонту | - " - | 1000 | | |турбореактивного двигуна марки | | | | |РУ19А-300 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 50 00 10 |Електроприлади для запалювання | | | | |або пуску двигунів внутрішнього | | | | |згоряння із запаленням від іскри | | | | |або компресійним методом, | | | | |генератори та переривники типу, | | | | |що використовується разом з | | | | |такими двигунами, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запасні частини для редуктора | - " - | 1000 | | |типу Р-26 | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", | | м. Євпаторія | |-----------------------------------------------------------------------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума типу В-14 |кілограмів | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума типу 1078А | - " - | 80 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2710 19 81 00 |Масла моторні, компресорні, | | | | |турбінні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло типу МН-7,5У | тонн | 0,4 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло типу МК-8 (МК-8П) | - " - | 2 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло типу МС-20 (МК-22) | - " - | 0,3 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло типу АМГ-10 | - " - | 0,55 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло типу ОКБ-132-08 |кілограмів | 30 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 180202 | штук | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 80201 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 80064 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 80018 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 80024 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 18027 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 180502 | - " - | 80 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 80203 | - " - | 80 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 20000083 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 10000 х 95 | - " - | 25 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 23У | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 7А180506ЕВТ2С1 | штук | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу 7В180508Е1С1 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-5 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-6 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-8 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-10 | - " - | 180 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-12 | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-15 | - " - | 160 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-17 | - " - | 160 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипник типу Ш-30 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4011 30 00 30 |Шини та покришки пневматичні | | | | |гумові нові, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 19А 1450 х 520 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 7А 1050 х 300 | - " - | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 8А 900 х 300 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 1А 1050 х 400 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 6А 700 х 250 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шина моделі 11А 950 х 350 | - " - | 4 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1У8-15 | метрів | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1У16-15 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1У20-15 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1У27-15 | - " - | 900 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1У32-15 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 4У27-15 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 4М38-15 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 4М40-15 | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1М27-15 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 4У50-15 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 1М14-15 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу ТУ380051515-85, | штук | 20 | | |4609А-П6-240-330 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-П8-240-1240 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-960 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-810; | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П6-240-240 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П6-240-530 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П8-240-470 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П6-240-580 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П8-240-380 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-560 | штук | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-860 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-П8-240-560 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-480 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-П6-240-360 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-П6-240-560 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П6-240-690 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-630 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П8-240-510 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4609А-П6-240-520 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-П6-240-330 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4610А-3У10-15-515 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 1673А-3У10-15-610 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 1673А-3У10-15-435 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4574А-У16-1310 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Т6200-32 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4580А-У4-270 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4824А-У4-750 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4568А-У25-550 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 2130А-10-15-40 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 1669А-У16-15-1420 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4580А-М4-400 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4824А-М4-380 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4584А-М4-650 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4580А-М4-360 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4580А-М4-520 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4580А-М4-370 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е5570-330 (Е5570-120)| - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е5570-340 (Е5570-170)| - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 2132А-10-440 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4204-210 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е5523-50 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е5532-230 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-18-240-360 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 2132А-6-600 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 8Д0.447.013-30-42 | - " - | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П4-240-378 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу 4611А-П4-240-388 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу | - " - | 10 | | |Н8Д.449014-1-6-250-042 (И 329-ДМ)| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4122-110-1/2 |комплектів | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4122-60 | штук | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4122-70 | штук | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4122-80 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4111-130-1/2 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4111-220 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шланги типу Е4214-170 | - " - | 20 | | |(4609А-Г6-240-327) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби) та | | | | |аналогічні вироби, з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 1,5 х 15 |кілограмів | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 1,8 х 30 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 25 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 28 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 30 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 50 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2,5 х 25 | - " - | 12 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 2,5 х 30 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 3 х 60 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінт типу ГОСТ397-84 3,2 х 60 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-0,5-4-16 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-0,5-5-10 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-0,8-5-10 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-3-6 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-3-8 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-4-8 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-4-12 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-5-10 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1-5-12 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1,5-5-10 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3401А-1,5-6-16 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-0,5-3-7 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-0,8-5-10 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1-3-7 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1-5-10 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1-6-12 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1-12-20 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1,5-5-10 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-11,5-6-12 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-1,5-8-16 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайба типу 3402А-2-12-22 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-5-12 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-5-15 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-5-18 |кілограмів | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-5-20 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-5-22 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-6-16 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-6-18 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-6-20 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3003А-6-22 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3017А-8-60-4 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3021А-6-24 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3024А-8-20 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3050А-4-12 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3051А-5-20 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3051А-6-22-3 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3050А-4-14 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3072А-5-18 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 3072А-5-26 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3172А-5-14 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-10 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-12 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-12 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-16 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-18 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3177А-4-22 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3183А-4-10 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3183А-4-12 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3183А-4-14 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3183А-5-18 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт типу 3188А-4-14 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-5 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-6 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3302А-6 | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3301А-5 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3302А-8 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3302А-10 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3310А-5 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3310А-6 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3310А-8 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3314А-6 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3314А-10 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3320А-3 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3320А-4 | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3320А-6 |кілограмів | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3381А-5 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3382А-4 | - " - | 12 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3382А-5 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-3 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-4 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-5 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-6 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3350А-8 | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3353А-5 | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3355А-5 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3355А-6 | - " - | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 3355А-8 | - " - | 8 | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство", | | м. Севастополь | |-----------------------------------------------------------------------| |8411 21 00 00 |Двигуни турбореактивні, | | | | |турбогвинтові та інші газові | | | | |турбіни: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні двигуни типу ТВ3-117МТ | штук | 8 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні двигуни типу ТВ3-117ВМ | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні двигуни типу | - " - | 8 | | |ТВ3-117ВМА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні двигуни типу ТВ3-117ВК | - " - | 4 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи, | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів, зубчасті | | | | |передачі та зубчасті колеса | | | | |зібрані з валами, кулькові або | | | | |роликові гвинтові передачі, | | | | |коробки передач та інші | | | | |варіатори швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори, маховики та | | | | |шківи, включаючи поліспасти, | | | | |муфти та пристрої для з'єднання | | | | |валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |головний редуктор типу ВР-14 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |головний редуктор типу ВР-252 | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |проміжний редуктор N 8А-1515-000 | - " - | 24 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 | | |1:10 8А-1515-000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |хвостовий редуктор | штук | 6 | | |N 246-1517-000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 | | |1:10 246-1517-000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |хвостовий вал N 8А-1516-00 | штук | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 | | |1:10 8А-1516-000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 29 89 10 |Інші двигуни та силові | | | | |установки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 20 | | |КАУ-30Б, РА-60Б | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 10 | | |КАУ-115 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Проводи ізольовані, кабелі | | | | |(включаючи емальовані чи | | | | |анодовані), кабелі (включаючи | | | | |коаксіальні) та інші ізольовані | | | | |електричні провідники із | | | | |з'єднувальними деталями або без | | | | |них, кабелі волоконно-оптичні, | | | | |складені з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками, | | | | |незалежно від того, зібрані вони | | | | |чи не зібрані з електричними | | | | |провідниками або з'єднувальними | | | | |пристроями: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |проводи ізольовані, кабелі | метрів | 120000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні, крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори постійні | штук | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори змінні | - " - | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні постійні,| | | | |змінні або підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори електричні постійні | - " - | 15000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори змінні або | - " - | 15000 | | |підстроювальні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | | | |напівпровідникові прилади, | | | | |фоточутливі напівпровідникові | | | | |прилади, включаючи | | | | |фотогальванічні елементи, зібрані| | | | |або не зібрані у модуль, | | | | |вмонтовані або не вмонтовані у | | | | |панель, світловипромінювальні | | | | |діоди, п'єзоелектричні кристали, | | | | |зібрані: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |діоди | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |транзистори | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тиристори | - " - | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 10 80 10 |Трансформатори електричні, | | | | |статичні перетворювачі | | | | |електричні, котушки індуктивності| | | | |та дроселі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатор типу ВП 4.719 002М | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатор типу ВП4.710.013 | - " - | 150 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі та контактні елементи | - " - | 4000 | | |для проводів та кабелів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штепсельні з'єднувачі | - " - | 4000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або | | | | |роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 5-202 ЕТУ 100/3 | - " - | 120 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 5-204 ЕТУ 100/3 | - " - | 240 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-60203 ЕТУ | - " - | 240 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 26-60204 ЕТУ | штук | 240 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-202 Ю ЕТУ | - " - | 720 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-709Д ЕТУ 100/3 | - " - | 240 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 05-950118Л ЕТУ | - " - | 1200 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 05-970206К ЕТУ | - " - | 720 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 76-160506 Е2Т2 | - " - | 240 | | |ЕТУ 100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-530209 КУСІ ЕТУ| - " - | 1000 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-190703 ЕТУ | - " - | 250 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 85-176208Б1 ЕТУ | - " - | 240 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 86-176212 Д2Т ЕТУ| - " - | 240 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 3286848Д ЕТУ | - " - | 120 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-3056204У ЕТУ | - " - | 960 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 3056205 ЕТУ | - " - | 1200 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-3156211Б ЕТУ | - " - | 300 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-428611ЗДУ ЕТУ | - " - | 300 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 5-236203Е ЕТУ | - " - | 1200 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-56705У ЕТУ | - " - | 200 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-32208Д1 ЕТУ | - " - | 240 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 5-32212 Д2Т ЕТУ | - " - | 240 | | |100/1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-32310Л2 ЕТУ | - " - | 120 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 109822Л ЕТУ | - " - | 360 | | |100/2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 704902К2 ЕТУ | - " - | 600 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 7205А ЕТУ 100/4 | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-2309БМТ ЕТУ | - " - | 360 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 70-980077 ю ЕТУ | - " - | 1200 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 980079 юу ЕТУ | - " - | 600 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 981067 юу ЕТУ | - " - | 600 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 981700 юу ЕТУ | - " - | 240 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 981702 юу ЕТУ | - " - | 120 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 20-4074105 ЕТУ | - " - | 360 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу ШН 30юу ЕТУ | - " - | 360 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 15х15 КП III ЕТУ | - " - | 24000 | | |100/7 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 3х21,8 А5 ЕТУ | - " - | 18000 | | |100/7 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 6-7506 ЕТУ 100/4 | - " - | 480 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 284913 ЕТУ 100/5 | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 4024103 ЕТУ | - " - | 120 | | |100/3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники типу 4074106 ЕТУ | - " - | 1200 | | |100/5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу 6х59,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 48000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу 7,5х7,5КП III (IV) | - " - | 15000 | | |ЕТУ 100/7-V | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу 15х15 КП III (IV) ЕТУ| штук | 24000 | | |100/7-V з бобіною | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу 2х11,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 42000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу Зх21,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики типу Зх21,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 12000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 10 | | |ГА59/1 МГА 1:10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 12 | | |НШ-39М 1:10 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 90 00 00 |Частини насосів повітряних або | | | | |вакуумних, повітряних або інших | | | | |газових компресорів та | | | | |вентиляторів, вентиляційних або | | | | |рециркуляційних витяжних ковпаків| | | | |або шаф з вентилятором, з | | | | |фільтром або без нього: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 12 | | |1:10 компресора АК-50Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4011 30 00 30 |Шини та покришки пневматичні | | | | |гумові нові, для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини типу | - " - | 80 | | |ТУ-38 404276-94, 595 х 185 м 14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини типу | - " - | 80 | | |ТУ-38 404276-94, 865 х 280 м 1А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини типу | - " - | 80 | | |ТУ-38 404276-94, 620 х 180 м 3А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини типу | - " - | 24 | | |ТУ-38 404276-94, 480 х 200 м 14 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційні шини типу | - " - | 24 | | |ТУ-38 404276-94, 600 х 180 м 13 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| метрів | 80 | | |1у6-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 30 | | |1у16-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 30 | | |1у22-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 60 | | |1у27-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 240 | | |2у4-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 60 | | |2у8-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 30 | | |2у10-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 72 | | |2у12-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 72 | | |2у16-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 180 | | |2у20-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 120 | | |3у12-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| метрів | 60 | | |3у14-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 90 | | |3у16-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 240 | | |3у20-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 60 | | |3у35-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 60 | | |4у35-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 240 | | |5у4-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 240 | | |5у6-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 120 | | |5у8-85 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 90 | | |5у14-70 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав с нитковим обплетенням типу| - " - | 60 | | |5у25-50 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8517 18 00 00 |Апаратура радіотелефонна або | | | | |радіотелеграфна: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіостанція типу Р-863 1:10 | штук | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіостанція типу Р-860 1:10 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіостанція типу "Орлан" 85 1:10| - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіостанція типу "Ядро" 1А | - " - | 18 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 10 00 10 |Компаси для визначення напрямку, | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компас типу АРК-9 1:10 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компас типу АРК-УД 1:10 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компас типу АРК-УГ 1:10 | - " - | 30 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8529 10 69 10 |Антени та антенні відбивачі | | | | |будь-якого типу; частини, що | | | | |використовуються разом з цими | | | | |виробами, для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |антена типу АШС-УД 1:10 | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 90 00 90 |Частини і приладдя компасів для | | | | |визначення напрямку, інших | | | | |навігаційних приладів та | | | | |інструментів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу М45204 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу 45203 | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2710 19 81 00 |Масла моторні, компресорні, | | | | |турбінні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки МС-20 |кілограмів | 10000 | | |ГОСТ 21743-76 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки АМГ-10 | - " - | 10000 | | |ГОСТ 6794-75 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки ТС ГИП | - " - | 10000 | | |ОСТ 38.01260-82 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки Б-3В | - " - | 10000 | | |38.101295-85 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки ВО-12 ТУ | - " - | 10000 | | |0253-005-00148613-2000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мастило авіаційне марки МС-8П | - " - | 1000 | | |38.01163-78 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2710 19 99 00 |Інші мастильні матеріали та інші | | | | |дистиляти: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |змащення авіаційне типу | - " - | 6000 | | |ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |змащення авіаційне типу |кілограмів | 6000 | | |ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |змащення авіаційне типу ОКБ 122-7| - " - | 6000 | | |ГОСТ 18179-78 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |змащення авіаційне типу НК-50 | - " - | 6000 | | |38.1011219-89 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира на основі типу СКН НО | - " - | 2040 | | |68-1 НТА ТУ 38-005-1166-88 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира на основі типу В-14-1 | - " - | 2040 | | |ТУ 38-005-1166-88 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира на основі типу | - " - | 3000 | | |СКН ИРП-1078 ТУ 38-005-1166-88 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3214 10 10 10 |Замазки для скла, садові замазки,| | | | |цементи смоляні, замазки (для | | | | |ущільнення) та інші мастики, що | | | | |використовуються для промислового| | | | |складення моторних транспортних | | | | |засобів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик типу | - " - | 200 | | |ВИТЭФ-1НТ ТУ 38105-1291-79 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик типу | - " - | 250 | | |У-30МЭС-5 ТУ 38105462-80 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик типу ВИКСИНТ | - " - | 250 | | |У-2-28 ОСТ 38-032-38-8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |герметик типу | - " - | 200 | | |ВГО-1 ОСТ 38-032-38-81 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клей типу | - " - | 200 | | |К-153 ТУ 2225-598111-31395-0,1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клей типу | - " - | 200 | | |КР-5-18 ТУ 38-105-1078-85 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нітроклей типу | - " - | 200 | | |АК-20 ТУ 6-10-1293-78 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клей типу 4НБУВ ТУ 38-105236-85 | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клей типу 88СА ТУ 38-105540-85 | - " - | 150 | |-----------------------------------------------------------------------| | Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, м. Харків | |-----------------------------------------------------------------------| |7019 |Скловолокно (включаючи скловату) | | | | |та вироби з нього (наприклад, | | | | |нитки, тканини): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скловолокно марки АТМ | штук | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скловолокно марки Т-10-14 | метрів | 180000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скловолокно марки Т-15 | - " - | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |єврокомпозит марки 233G5 | штук | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |наповнювач для килимків | метрів | 120000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склоплівка марки ЛСКВМ | - " - | 51000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотканина марки КТ-11ТО | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотканина марки Ф4ДМ1-006Б | - " - | 4800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |наповнювач марки МС8 |кв. метрів | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7326 |Інші вироби з чорних металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрем'янка типу А3814-0000-05 | штук | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковка (брусок) марки 1933 |кілограмів | 10080 | | |ПП1983 (П938) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пруток з алюмінієвого сплаву | - " - | 60000 | | |марки 1933 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 51111 | | |марки Д16ЧТПК | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 250 | | |марки Д16ЧТПК 423-8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1087 | | |марки Д16ТПК | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 366 | | |марки Д16ТПК 19114 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 809 | | |марки Д16ТПК 319-13 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 321 | | |марки Д16ТПР 111-5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 2405 | | |марки Д16ТПР 113-16 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 76 | | |марки Д16ТНП 1170-1(720020)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 703 | | |марки Д16ТНП 2226(420642)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1380 | | |марки Д16ТНП 5112(720017)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 985 | | |марки Д16ТПК 17335(420408)х5200 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 276 | | |марки Д16ТПК 19115(420828)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 246 | | |марки Д16ТПК 19998-1(430153)х6000| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1290 | | |марки Д16ТПК 2-118(410547)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1885 | | |марки Д16ТПК 301-27(420567)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 630 | | |марки Д16ТПК 319-11(420952)х3800 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 684 | | |марки Д16ТПК 325-3(520113)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 2458 | | |марки Д16ТПК 348-18(520113)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1770 | | |марки Д16ТПК 801-49(400473)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 578 | | |марки Д16ТР 100-12(410117)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву |кілограмів | 600 | | |марки Д16ТПР 100-13(410121)х3500 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 695 | | |марки Д16ТПР 100-16(410137)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 679 | | |марки Д16ТПР 100-19(410058)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 400 | | |марки Д16ТПР 100-21(410119)х5500 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 1132 | | |марки Д16ТПР 100-55(410036)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 2190 | | |марки Д16ТПР 100-7(410040)х5000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 990 | | |марки Д16ТПР 102-7(710025)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 756 | | |марки Д16ЧТНП 2225(420596)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 25 | | |марки Д16ЧТПК 2-236х3000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 13 | | |марки Д16ЧТ ПК 66-3х3000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 360 | | |марки Д16ТПК17185А (420401)х6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з алюмінієвого сплаву | - " - | 885 | | |марки Д16ТПС5-71(420450)х3600 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7605 |Дріт алюмінієвий: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з алюмінієвого сплаву марки | - " - | 125 | | |В65Ф6П | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких | | | | |перевищує 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвого сплаву марки| - " - | 14400 | | |Д16ЧАТВХ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвого сплаву марки| - " - | 12456 | | |АК4-1 ЧАМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвого сплаву марки| - " - | 2700 | | |В95ПЧАМ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільце типу 5 АН ОКС | штук | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кронштейн типу ПИЛТ 301.569.002 | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплект монтажних частин типу |комплектів | 72 | | |КМЧ1-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповка з алюмінієвого сплаву | штук | 432 | | |марки Д16ЧТ 1Б-27 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповка з алюмінієвого сплаву | - " - | 144 | | |марки | | | | |Д16ЧТ 1Б 24А ТУ 1-802-225-89 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповка з алюмінієвого сплаву | - " - | 144 | | |марки | | | | |Д16ЧТ 1Б 28А ТУ 1-802-225-89 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 5-16 АН ОКС | - " - | 9000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 5-18 АН ОКС | штук | 11088 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка типу 4 АН ОКС ВАП | - " - | 20160 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 5-14 АН ОКС | - " - | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрижень типу 5-40 АН ОКС | - " - | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 6-16 АН ОКС | - " - | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болт типу 6-41 АН ОКС | - " - | 7200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 50 20 00 |Інші насоси поршневі з | | | | |кривошипно-шатунним механізмом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос поршневий типу НП-72МВ | - " - | 144 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 70 21 00 |Інші насоси відцентрові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос відцентровий типу 703В | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 29 00 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр гідравлічний типу | - " - | 72 | | |8Д2.996.036-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр гідравлічний типу | - " - | 72 | | |8Д2.996.015-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 39 20 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення газів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр повітряний типу 31ВФ3А | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємкостей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан зарядний типу 804600 | - " - | 1440 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модулятор типу УГ-148А-4 | - " - | 288 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 52 20 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |механізм приводу каретки тельфера| - " - | 216 | | |типу МКТ-1А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 10 00 10 |Свічки запалювання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свічка типу СП-70 | - " - | 144 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8517 18 00 00 |Апаратура радіотелефонна або | | | | |радіотелеграфна: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймальний передатчик типу | - " - | 72 | | |ИГЛМ.464115.052-05 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8526 91 20 10 |Радіолокаційні, радіонавігаційні | | | | |прилади і радіоапаратура | | | | |дистанційного керування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |супутниковий телефон типу РМИ-3 | - " - | 36 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8526 91 80 10 |Радіонавігаційні прилади для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плановий навігаційний пристрій | - " - | 18 | | |типу ПНП-72-11 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плановий навігаційний пристрій | - " - | 18 | | |типу ПНП-72-14 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8529 90 97 10 |Модулі та вузли, що складаються з| | | | |двох або більше частин чи | | | | |деталей, які скомпоновані разом, | | | | |для пристроїв товарних категорій | | | | |8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 | | | | |19 і 8526 92 10: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |установчий комплект типу "TCAS | штук | 72 | | |ECS Installation kit" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8531 80 95 10 |Електрообладнання звукове або | | | | |візуальне сигналізаційне, крім | | | | |обладнання товарної позиції 8512 | | | | |або 8530, для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок контролю типу БКК-18 | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сирена типу 3ВА002768-18 | - " - | 216 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |табло світлосигнальне типу | - " - | 11376 | | |ТС-3М-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |табло світлосигнальне типу | - " - | 2880 | | |ТС-3М-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |табло світлосигнальне типу | - " - | 3600 | | |ТС-5М-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |табло світлосигнальне типу | - " - | 4392 | | |ТС-5М-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |табло світлосигнальне типу | - " - | 144 | | |ТСК-2-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікроперемикач типу П1М9-2В | - " - | 360 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кнопка типу ПК19В | - " - | 1440 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кнопка типу ПК2Э-1В | - " - | 1080 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тумблер типу ПТ57-1-3В | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тумблер типу ПТ57-2-1В | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єм типу 957.11.08.0112 | - " - | 144 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тримач кабелю типу | - " - | 360 | | |006-0910-18А-499 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єм типу СР50-130П | - " - | 12 | | |(РК-50-4-11) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єм типу СР50-262С | - " - | 6 | | |(РК-50-4-11) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єм типу СР50-264С | - " - | 6 | | |(РК-50-4-11) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |роз'єм типу СР50-162ФВ | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувач типу 8JA412350-00 | - " - | 1008 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |держатель кабелю типу | - " - | 864 | | |9XD412832-00 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 10 00 10 |Компаси для визначення напрямку: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компас типу КИ-13А | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 20 80 10 |Прилади та інструменти для | | | | |аеронавігації або космічної | | | | |навігації (крім компасів) для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик типу ДПСМ-2 | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9020 00 |Інша апаратура дихальна та газові| | | | |маски, за винятком захисних масок| | | | |без механічних частин і змінних | | | | |фільтрів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |маска киснева типу КМ-32 | - " - | 6 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9024 |Машини та пристрої для | | | | |випробування твердості, міцності,| | | | |розтягування та стискання, | | | | |пружності або інших механічних | | | | |властивостей матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тензометр типу ИН-11 | штук | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |динамометр типу ДПУ-0,1-2 "5031" | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |динамометр типу ДПУ-2-2 "5032" | - " - | 6 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 10 89 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю витрати | | | | |або рівня рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | - " - | 6 | | |типу КПА-РС-1В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И1П-8Б | - " - | 144 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу ИП2-18ПБ | - " - | 144 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 20 80 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю тиску: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |манометр типу МА-250К | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу ИКД-250 | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И1П-100Б | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И1П-150Б | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И1П-240Б | - " - | 216 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И2П-100Б | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И2П-150Б | - " - | 72 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу И2П-8Б | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 90 00 00 |Частини приладів та апаратури для| | | | |вимірювання або контролю витрат, | | | | |рівня, тиску чи інших змінних | | | | |характеристик рідин або газів, | | | | |крім приладів та апаратури | | | | |товарних позицій 9014, 9015, 9028| | | | |або 9032: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплект типу 9В4.062.002 | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплект типу 9В4.062.206 | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |технологічний комплект типу | - " - | 6 | | |ТК-7861-600 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |технологічний комплект типу | - " - | 6 | | |ТК-7861-620 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |технологічний комплект типу | - " - | 6 | | |ТК-9022-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймач автоматичних тисків типу | - " - | 72 | | |ПВД-7Г | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймач повного тиску типу ППД-1М| - " - | 144 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор типу ИКМ-ЛСК-250 | - " - | 72 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 80 34 00 |Контрольні або вимірювальні | | | | |прилади, пристрої та машини, в | | | | |іншому місці групи 90 не | | | | |зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | - " - | 6 | | |типу КПА-034 ГУ2.700.082-03 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | штук | 6 | | |типу КПА-Т-Пр1Т ВАР.1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | - " - | 6 | | |типу КПА ИС2 ККВ1-20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | - " - | 6 | | |типу КПА МГВ-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |випробувач радіокомпасів | - " - | 6 | | |уніфікований типу ПС-4-016 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 90 85 00 |Частини приладів, апаратів і | | | | |машин товарної підпозиції | | | | |9031 80: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контрольно-перевірочна апаратура | - " - | 6 | | |типу IFR 6000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пульт настроювання і контролю | - " - | 6 | | |типу БЛОК N 8 ИГЛМ.301433.016 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |експлуатаційно-ремонтний пульт | - " - | 6 | | |типу Е-017 (заміна ПС-4-016) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 20 00 00 |Маностати: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматична система регулювання |комплектів | 72 | | |тиску типу САРД | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор обледеніння типу | штук | 144 | | |447-164-000-021 | | | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "АНТОНОВ", м. Київ | |-----------------------------------------------------------------------| |4006 90 00 90 |Інші форми (наприклад, прутки, | | | | |труби, профілі фасонні), | | | | |заготівки (наприклад, кільця, | | | | |диски) з невулканізованої гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |тіоколова замазка типу У-20А |кілограмів | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гума сира | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка типу У20А |кв. метрів | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | | | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби, трубки і профілі | метрів | 1000 | | |порожнисті, безшовні із сталі | | | | |марки 20А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби стальні із сталі марки 20А | - " - | 20000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби стальні із сталі марки | - " - | 20000 | | |30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби безшовні із сталі | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби, трубки і профілі | тонн | 290 | | |порожнисті, безшовні із заліза | | | | |або сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби) та | | | | |аналогічні вироби, з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби без нанесеної різьби, |кілограмів | 250 | | |шайби, які пружинять, та інші | | | | |стопорні шайби | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти, болти, гайки, шурупи, | штук | 25000 | | |заклепки, стрижні, штифти, | | | | |кілочки, шайби та аналогічні | | | | |вироби з металів, з нержавіючої | | | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти з різьбою, нанесеною на | - " - | 100000 | | |визначених ділянках | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти, виточені з прутків, | - " - | 250000 | | |брусків, профілів або дроту | | | | |завтовшки не більш як 6 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти з хрестоподібним шліцом з | - " - | 60000 | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти з шестигранною головкою з | - " - | 150000 | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти стальні, з межею міцності | - " - | 250000 | | |на розтягування менш як 800 Мпа | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти стальні, з межею міцності | - " - | 110000 | | |на розтягування більш як 800 Мпа | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки виточені з прутків, | - " - | 340000 | | |брусків, профілів або дроту, з | | | | |діаметром отвору не більш як 6 мм| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки виточені з прутків, | - " - | 500000 | | |брусків, профілів або дроту з | | | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |самостопорні гайки | - " - | 450000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |самостопорні гайки з внутрішнім | - " - | 300000 | | |діаметром не більш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайби пружинисті |кілограмів | 160 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби з алюмінію: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки з алюмінієвих сплавів | тонн | 748 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки з алюмінієвих сплавів | - " - | 360 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки з алюмінієвих сплавів з | штук | 150000 | | |серцевиною | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки з алюмінієвих сплавів | - " - | 280000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |цвяхи, оббивні скоби, гвинти, | - " - | 600000 | | |болти, гайки, аналогічні вироби | | | | |з алюмінію | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти для кріплення з титанового | - " - | 9280 | | |сплаву | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав типу 8ДО | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |компенсатор типу 8Д2 | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8409 10 00 00 |Частини авіаційних двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини авіаційних двигунів для | - " - | 96 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 10 00 |Інші двигуни турбореактивні тягою| | | | |понад 25 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні тягою | штук | 98 | | |понад 25 кН | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 82 20 00 |Турбіни газові потужністю понад | | | | |5 000 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |газові турбіни потужністю понад | - " - | 98 | | |5 000 кВт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лопатки для турбін з покриттям | - " - | 98 | | |діоксидом цирконію, сплавами | | | | |металів або діоксидом цирконію і | | | | |сплавами металів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модулі двигуна типу Д-27 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати типу 4108М | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати типу 4199М | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати типу 4820 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати типу 4200 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини турбореактивних або | - " - | 98 | | |турбогвинтових двигунів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 10 00 10 |Двигуни реактивні, крім | - " - | 96 | | |турбореактивних, для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 21 80 10 |Силові установки та двигуни | - " - | 98 | | |гідравлічні лінійної дії | | | | |(циліндри) для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 29 89 10 |Інші силові установки та двигуни | - " - | 96 | | |гідравлічні для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 31 00 91 |Силові установки та двигуни | - " - | 98 | | |пневматичні лінійної дії | | | | |(циліндри) для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 39 00 10 |Інші силові установки та двигуни | - " - | 96 | | |пневматичні для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 80 80 10 |Інші двигуни та силові установки | - " - | 98 | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 90 80 10 |Частини двигунів та силових | - " - | 98 | | |установок для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 19 00 00 |Інші насоси з витратомірами або | - " - | 70 | | |такі, в яких передбачено | | | | |встановлення витратомірів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 20 00 00 |Насоси ручні | - " - | 88 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 30 80 00 |Насоси паливні, масляні або для | - " - | 88 | | |охолоджувальних рідин для | | | | |поршневих двигунів внутрішнього | | | | |згоряння | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 50 20 00 |Інші насоси поршневі з | - " - | 80 | | |кривошипно-шатунним механізмом | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 50 61 00 |Насоси поршневі з кривошипно- | - " - | 160 | | |шатунним механізмом, силові | | | | |гідравлічні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 60 31 00 |Насоси об'ємні ротаційні, силові | - " - | 1500 | | |гідравлічні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 60 70 00 |Інші насоси об'ємні ротаційні | штук | 84 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 70 30 00 |Інші насоси відцентрові | - " - | 84 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 91 00 90 |Частини насосів | - " - | 84 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 10 89 10 |Насоси вакуумні для цивільної | - " - | 96 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 20 80 10 |Насоси пневматичні, ручні або | - " - | 96 | | |ножні для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 30 20 10 |Компресори, які використовуються | - " - | 88 | | |у холодильному обладнанні, для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 51 00 10 |Вентилятори настільні, підлогові,| - " - | 90 | | |настінні, віконні, стельові або | | | | |дахові з електричним двигуном | | | | |потужністю не більш як 125 Вт для| | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 59 80 10 |Інші вентилятори для цивільної | - " - | 92 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 80 11 10 |Шафи витяжні, інші для цивільної | - " - | 92 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 90 00 00 |Частини роторних компресорів | - " - | 86 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8415 81 00 30 |Установки з умонтованим | - " - | 66 | | |холодильним агрегатом та | | | | |приладом, який забезпечує | | | | |перемикання режимів "холод- | | | | |тепло", для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8415 82 00 30 |Установки з умонтованою | - " - | 68 | | |холодильною установкою для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8415 83 00 10 |Установки з неумонтованою | - " - | 68 | | |холодильною установкою для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8415 90 00 00 |Частини установок для | | | | |кондиціонування повітря: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани зворотні типу 1327, 3262,| - " - | 96 | | |3452 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заслінки електропровідні типу | - " - | 140 | | |3137А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапани, заслінки, агрегати | - " - | 140 | | |відпору | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8419 50 00 00 |Теплообмінники для цивільної | - " - | 46 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8419 81 20 10 |Обладнання для приготування | | | | |гарячих напоїв або розігрівання |-----------+----------| | |їжі для цивільної авіації | - " - | 52 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8419 90 85 00 |Частини теплообмінних апаратів | - " - | 60 | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 19 70 10 |Інші центрифуги, включаючи | - " - | 380 | | |відцентрові сушарки, для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 21 00 00 |Обладнання для фільтрування або | - " - | 680 | | |очищення води для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 23 00 30 |Обладнання для фільтрування | - " - | 380 | | |палива чи мастил у двигунах | | | | |внутрішнього згоряння для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 29 00 00 |Інше обладнання для фільтрування | - " - | 380 | | |або очищення рідин для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 31 00 00 |Фiльтри забору повітря для | - " - | 380 | | |двигунів внутрішнього згоряння | | | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 39 20 00 |Інше обладнання для фільтрування | штук | 380 | | |або очищення газів для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтри типу 8Д2 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8424 |Механічні пристрої (з ручним | | | | |керуванням або без нього) для | | | | |розбризкування або розпилення | | | | |рідких чи порошкоподібних | | | | |речовин, вогнегасники, заряджені | | | | |або незаряджені, пульверизатори | | | | |та аналогічні пристрої, | | | | |піскоструминні, пароструминні та | | | | |аналогічні метальні пристрої: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу 1-6-3М | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу 1-6-4М | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу 1-6-2М | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу 1-8-2М | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу ОР1 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вогнегасники типу ОР2 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |система пожежогасіння |комплектів | 5 | | |типу АССПП-1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8425 11 00 00 |Талі та підіймачі з електричним | штук | 320 | | |двигуном для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8425 19 80 00 |Інші талі та підіймачі для | - " - | 300 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8425 31 00 00 |Інші лебідки, кабестани з | - " - | 300 | | |електричним двигуном для | | | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8425 39 90 00 |Інші лебідки, кабестани для | - " - | 300 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8425 42 00 00 |Інші домкрати та підіймачі | - " - | 300 | | |гідравлічні для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник гідравлічний типу | - " - | 20 | | |КЭ-75-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник гідравлічний типу | - " - | 20 | | |КЭ-74-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник гідравлічний типу | - " - | 20 | | |КЭ-71-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник гідравлічний типу | - " - | 20 | | |КЭ-72-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник з ручним керуванням | - " - | 20 | | |типу 629600-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан запобіжний типу ГА 186М | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан підпорний типу РД56 | - " - | 16 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан підпорний типу РД57 | - " - | 16 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан запобіжний типу РД58-3 | - " - | 16 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан термічний типу | - " - | 14 | | |ГА133-100-6К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан зворотний типу 989АТ | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан вакуумний типу 573600 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан поплавковий типу | - " - | 22 | | |741590-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан поплавковий типу 741700 | штук | 22 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан зарядний типу 800600-1 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан зворотний типу 990 | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан типу 991АТ1 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан типу 991АТ2 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан типу 991АТ3 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан типу 991АТ4 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан зворотний типу 574700-1 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан запобіжний типу 860000М | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан запобіжний типу РД49-4, | - " - | 150 | | |РД-49 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан запобіжний типу РД-58, | - " - | 150 | | |РД-58-9 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан типу 638600Ф | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний типу 707200 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний типу 776500 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний типу 771700МА | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран перекривний типу 775400 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран зливний типу 636700А | - " - | 18 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран зливний типу 600400М | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран зливний типу 605300 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентиль типу 992АТ | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |редуктор типу 880300 | - " - | 16 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гідрозамок типу ГА111 | - " - | 20 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Шестерні та передавальні коліщата| | | | |у збірці з валами, коробки | | | | |передач, інші редуктори для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |механізми випуску закрилків типу |комплектів | 26 | | |148.00.3735 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |редуктори управління закрилками | - " - | 250 | | |типу 148.00.5735 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |механізми переміщення | - " - | 40 | | |передкрилків типу 148.00.5715 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |редуктори управління | - " - | 40 | | |передкрилками типу 148.00.5715 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 20 00 10 |Двигуни універсальні потужністю | штук | 960 | | |більш як 735 Вт, але не більш як | | | | |150 кВт для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 11 20 10 |Електрогенераторні установки з | - " - | 780 | | |поршневим двигуном внутрішнього | | | | |згоряння із запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем або | | | | |напівдизелем) потужністю не більш| | | | |як 75 кВ·А для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 12 00 10 |Електрогенераторні установки з | штук | 780 | | |поршневим двигуном внутрішнього | | | | |згоряння із запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем або | | | | |напівдизелем) потужністю понад | | | | |75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А| | | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 13 20 10 |Електрогенераторні установки з | - " - | 780 | | |поршневим двигуном внутрішнього | | | | |згоряння із запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем або | | | | |напівдизелем) потужністю понад | | | | |375 кВ·А для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 20 20 10 |Електрогенераторні установки з | - " - | 780 | | |поршневим двигуном з іскровим | | | | |запалюванням для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 39 80 10 |Інші електрогенераторні установки| - " - | 780 | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 40 00 10 |Перетворювачі електричні обертові| - " - | 780 | | |для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 10 20 10 |Баластні елементи для розрядних | - " - | 700 | | |ламп або трубок для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 31 80 00 |Інші трансформатори потужністю не| - " - | 700 | | |більш як 1 кВ·А для цивільної | | | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 32 80 10 |Інші трансформатори потужністю | - " - | 700 | | |понад 1 кВ·А, але не більш як | | | | |16 кВ·А для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 33 00 10 |Інші трансформатори потужністю | - " - | 680 | | |понад 16 кВ·А, але не більш як | | | | |500 кВ·А для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 40 90 00 |Перетворювачі статичні для | - " - | 540 | | |цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 50 95 10 |Інші котушки індуктивності та | - " - | 540 | | |дроселі для цивільної авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 50 00 10 |Інші генератори для цивільної | - " - | 520 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 80 00 10 |Інше обладнання для цивільної | - " - | 510 | | |авіації | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8526 91 80 90 |Радіолокаційні, радіонавігаційні | | | | |прилади і радіоапаратура | | | | |дистанційного керування, | | | | |радіонавігаційні прилади: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |доплеровский вимірювач швидкості |комплектів | 10 | | |та кута зносу типу ШО13М-АСЛ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматичний радіокомпас СВ | - " - | 10 | | |діапазону типу АРК-40 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіотехнічна система дальньої | - " - | 10 | | |навігації та посадки типу А-723 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматичний радіокомпас МВ-ДМВ | - " - | 10 | | |діапазонів типу АРК-УД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |бортовий приймач супутникової та | - " - | 10 | | |дальньої радіонавігації типу | | | | |ППА-С/В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіотехнічна система ближньої |комплектів | 30 | | |навігації, посадки, зустрічі | | | | |визначених взаємних координат | | | | |типу РСБН | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіодальномірна система типу | - " - | 10 | | |DME | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |літаковий відповідач типу СО-96 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіотехнічна система ближньої | - " - | 10 | | |навігації та посадки марки | | | | |VOR/ILS типу VIM-95 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіовисотовимірювач типу А-053 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |супутникова навігаційна система | - " - | 10 | | |типу БПСН-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіотехнічна система посадки | - " - | 10 | | |сантиметрового діапазону типу | | | | |MLS-85 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу СНЦ | штук | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу СНП | - " - | 2000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу ОНП-СГ | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі типу ШРАП | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок регулювання типу БРЗУ | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |апарат захисту типу АЗУВУ200Б | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок контролю напруги типу | - " - | 20 | | |БКНА115В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок датчиків струму типу БДТ | - " - | 40 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок резисторів типу БР | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат перемикання шин типу АПШ | - " - | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8538 10 00 00 |Частини, призначені виключно або | - " - | 1080 | | |головним чином для апаратури | | | | |товарних позицій 8535, 8536 чи | | | | |8537, пульти, панелі, консолі, | | | | |столи, розподільні щити та інші | | | | |основи товарної позиції 8537, не | | | | |обладнані відповідною апаратурою | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8538 90 99 00 |Частини, призначені виключно або | | | | |головним чином для апаратури | | | | |товарних позицій 8535, 8536 чи | | | | |8537: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ-77 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ-96-2 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інше електронне компонування | - " - | 360 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Дріт ізольований, кабель | | | | |(включаючи емальований чи | | | | |анодований), кабель (включаючи | | | | |коаксіальний) та інші ізольовані | | | | |електричні провідники із | | | | |з'єднувальними деталями або без | | | | |них, кабель волоконно-оптичний, | | | | |складений з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками, | | | | |незалежно від того, з | | | | |електричними провідниками або | | | | |з'єднувальними пристроями: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кабель кооксіальний та інші | метрів | 85000 | | |кооксіальні провідники | | | | |електричного струму | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт та кабель з діаметром більш | - " - | 15000 | | |як 0,51 мм для напруги більш як | | | | |80 В, але менш як 1000 В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |провідники електричного струму | - " - | 15000 | | |для напруги більш як 80 В, але не| | | | |більш як 1000 В | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 20 80 90 |Компаси для визначення напрямку, | | | | |аеронавігаційні прилади та | | | | |інструменти: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прилад пілотажний комбінований | штук | 10 | | |резервний типу ППКР | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |індикатор навігаційний плановий | - " - | 10 | | |типу НПИ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |навігаційно-пілотажний комплекс |комплектів | 6 | | |типу А880 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |управляюча обчислювальна система | - " - | 6 | | |типу А880 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |система раннього попередження | - " - | 6 | | |близькості землі типу СРПБЗ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |система попередження зіткнення | - " - | 6 | | |типу Акробат-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |інерційна навігаційна система | штук | 20 | | |типу БИНС | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9014 90 00 90 |Частини та приладдя компасів для | - " - | 42 | | |визначення напряму, інші | | | | |навігаційні прилади та | | | | |інструменти | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9020 00 |Інша апаратура дихальна та газові| | | | |маски, за винятком захисних масок| | | | |без механічних частин і змінних | | | | |фільтрів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |киснева система типу КС-70 |комплектів | 6 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9029 10 00 10 |Лічильники кількості обертів, | | | | |електричні та електронні для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик частоти типу УЭ74А | штук | 48 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 90 85 00 |Контрольні або вимірювальні | - " - | 540 | | |прилади, пристрої та машини, | | | | |проектори профільні, частини і | | | | |приладдя | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 81 00 00 |Інші прилади та апаратура | | | | |гідравлічна або пневматична: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок антиюзовий типу УЭ 89 | - " - | 36 | |-----------------------------------------------------------------------| | ВАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", м. Дніпропетровськ | |-----------------------------------------------------------------------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному середовищі,| | | | |розчини: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лаки, фарби, емалі на |кілограмів | 1200 | | |перхлорвініловій, | | | | |полівінілхлоридній, акриловій | | | | |основі, поліакрилові, | | | | |пентофталеві | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лаки, фарби на основі епоксидних | - " - | 9600 | | |смол, нітроцелюлози та | | | | |меламіноалкидні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |емаль марки ВЛ-515 | - " - | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3211 00 00 |Готові сикативи: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сикатив | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3824 90 40 00 |Готові сполучні суміші, які | | | | |використовують у виробництві | | | | |ливарних форм або ливарних | | | | |стрижнів; хімічна продукція та | | | | |препарати хімічної або суміжних | | | | |із нею галузей промисловості | | | | |(включаючи препарати, що | | | | |складаються із сумішей природних | | | | |продуктів), в інших товарних | | | | |позиціях не зазначені: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розчинники та розріджувачі | - " - | 5000 | | |складні неорганічні для лаків та | | | | |аналогічної продукції | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3901 |Полімери етилену в первинних | | | | |формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетилен низького тиску марки | - " - | 20000 | | |277-73 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетилен високого тиску марки | - " - | 30000 | | |158-03-020 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліетиленполіамин | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3909 |Аміноальдегідні смоли, феноло- | | | | |альдегідні смоли та поліуретани у| | | | |первинних формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |продукт марки АДЭ-3 | - " - | 180 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пульвербакеліт марки СФП-011 "Л" | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліуретан термопластичний типу | - " - | 3000 | | |ВИТУР | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |продукт марки ДЭГ-1 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пресматеріал марки АГ-4В | - " - | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смола марки ЕД-20 | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3911 |Смоли нафтові, кумаронові, | | | | |інденові, кумароінденові та | | | | |політерпени, полісульфіди, | | | | |полісульфони та інші речовини, | | | | |зазначені у примітці групи 39, у | | | | |первинних формах, не включені до | | | | |інших товарних позицій: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смола марки ПО-300 |кілограмів | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3917 |Труби, трубки та їх фітинги із | | | | |пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка полівінілхлорідна марки |кілограмів | 1800 | | |305ТВ-40, 305ТВ-50 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |втулка, трубка фторопластові | - " - | 1800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка марки "Радпласт-2" | - " - | 3600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плівка полівінілхлоридна марки |кв. метрів | 4800 | | |МВ0,23 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плівка поліетилентерефталатна |кілограмів | 3000 | | |марки ПЕТ-Е | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка, плівка поліамідна марки | - " - | 3500 | | |ПМА, ПМБ, ПМ-СА, ПМ-СБ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фенопласт марки 03-010-02 | - " - | 7500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3921 |Інші плити, листи, плівки та | | | | |смуги або стрічки з пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плівка лавсанова, плити, листи, | - " - | 1200 | | |плівки та стрічки з пластмаси | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фторопластова плівка, плити, | - " - | 2000 | | |листи, плівки та стрічки з | | | | |пластмаси із складних поліефірів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4002 |Каучук синтетичний і фактис, | | | | |одержані з олій або масел, у | | | | |первинних формах або у формі | | | | |пластин, листів або стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |синтетичний каучук марки СКТ | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гумова суміш марки В-14, В-14-1, | - " - | 10000 | | |ИРП-1078, ИРП-1078А, ИРП-1234, | | | | |ИРП-1287, ИРП-1316, ИРП-1353, | | | | |ИРП-1377, ИРП-3834, 4327, 51- | | | | |1434, 51-1524, 51-1668, НО-68-1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка резинова марки ИРП1338 | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукав дюритовий | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7019 |Скловолокно (включаючи скловату) | | | | |та вироби з нього (наприклад, | | | | |нитки, тканини): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склонитка | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шнур-панчоха електротехнічний із | метрів | 120000 | | |склонитки марки АСЕЧ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотканева сітка | метрів | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склострічка марки ЛЕС, ЛЕСБ |пог. метрів| 600000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склолакотканина марки ЛСММ, ЛСК, |кілограмів | 7000 | | |ЛСКЛ, ЛСБК, ЛСКК, ЛСМ, ТВФЕ-2, | | | | |ЛСМ, ЛСБ, ЛСЛ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7205 29 00 00 |Гранули та порошки з переробного | | | | |та дзеркального чавуну, чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошок магнітний чорний | - " - | 150 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої сталі| | | | |завширшки 600 мм або більше, | | | | |гарячекатаний, неплакований, без | | | | |гальванічного чи іншого | | | | |покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова конструкційна | тонн | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Плоский прокат з вуглецевої сталі| | | | |завширшки 600 мм або більше, | | | | |холоднокатаний (обтиснений у | | | | |холодному стані), неплакований, | | | | |без гальванічного або іншого | | | | |покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова конструкційна | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7213 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти, | | | | |вироблені з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова гарячекатана з | - " - | 30 | | |вуглецевої сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи ті, що були| | | | |піддані крученню після | | | | |прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штаба вуглецева гарячекатана | - " - | 1380 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова електротехнічна із | - " - | 60 | | |спеціальними властивостями | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штаба інструментальна | - " - | 50 | | |гарячекатана | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова гарячекатана | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова автоматна | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь калібрована шестигранна | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь калібрована кругла | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт стальний бандажний марки М | - " - | 2 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | | | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах, напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |відливки з нержавіючої сталі | - " - | 2 | | |марки 14Х17Н2Л | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі завширшки 600| | | | |мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова нержавіюча | тонн | 20 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі завширшки | | | | |менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка із нержавіючої сталі | - " - | 3 | | |марки 20Х13, 09Х15Н8ЮН, 12Х17Г9А,| | | | |12Х18Н10ТМ, 17Х18Н9 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7221 00 10 00 |Прутки та бруски гарячекатані, | | | | |вільно укладені в бунти з | | | | |корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі, з масовою часткою нікелю | | | | |2,5% або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки гарячекатані нержавіючі |кілограмів | 60000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нержавіючої сталі марки | тонн | 3 | | |ВО12Х18Н10Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7225 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей завширшки 600 мм або | | | | |більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь холоднокатана | - " - | 150 | | |електротехнічна ізотропна динамна| | | | |марки 2212, 2411, 2412, 2421 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова легована марки | - " - | 20 | | |30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь листова інструментальна | - " - | 30 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей завширшки менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка холоднокатана з | - " - | 6 | | |інструментальної і пружинної | | | | |сталі марки 60С2, 51ХФА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з прецезіонних сплавів | - " - | 2 | | |марки 16ХН, 36НХТЮ, 44НХТЮ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь холоднокатана | - " - | 1000 | | |електротехнічна ізотропна динамна| | | | |марки 2212, 2411, 2412, 2421 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей, кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі, порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова гарячекатана | - " - | 360 | | |легована | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова холоднокатана | - " - | 80 | | |легована | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сталь сортова інструментальна | - " - | 120 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі сталеві високої точності | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт стальний легований пружинний| - " - | 4 | | |марки 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | | | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби стальні бесшовні | тонн | 4500 | | |гарячедеформовані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби стальні бесшовні | - " - | 5 | | |тонкостінні леговані | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби) та | | | | |аналогічні вироби, з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинт діаметром не більш як 6 мм | штук | 100000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка шестигранна висока | - " - | 150000 | | |діаметром не більш як 6 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайби пружинні |кілограмів | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі мідні марки М2 | - " - | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профіль з мідних сплавів марки | - " - | 24000 | | |БрКд1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки бронзові марки БРКМЦ-3-1, | - " - | 3500 | | |БРАЖ9-4, БРАЖМЦ, БРОФ7-02, | | | | |БРАЖН10-4-Н, БРОЦ4-3 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді, | | | | |завтовшки більш як 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічки бронзові марки БРОФ | - " - | 2000 | | |6,5-0,15, БРОЦ 4-3, БРКМЦ-1, БР6 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7502 |Нікель необроблений: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нікель катодний | - " - | 1800 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7411 |Труби та трубки мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби бронзові марки БРАЖМЦ10-3, | - " - | 2000 | | |БРАЖН10-4-4 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7601 |Алюміній необроблений: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |алюміній первинний марки А95-А99,| - " - | 80000 | | |А7-А8 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |алюмінієвий сплав марки ВАЛ-10, | - " - | 10200 | | |Ак6, Ал9 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |відливки із сплавів алюмінію | - " - | 16000 | | |марки Ал9, Ал5, Ал7 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сплави алюмінієві марки АК12ОЧ, | - " - | 144000 | | |АК12ПЧ, Ал9 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки алюмінієві марки АМГ6, | - " - | 24000 | | |АК4, АК4-1, АК6АМЦ, АК6Т1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з алюмінієвих сплавів | - " - | 24000 | | |марки Д1, Д16, Д1Т, Д16Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7605 |Дріт алюмінієвий: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт алюмінієвий марки Д18, В65 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких | | | | |перевищує 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи алюмінієві марки АМЦ, АМГ, | - " - | 6000 | | |А5, А6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи із алюмінієвих сплавів |кілограмів | 4000 | | |марки Д1Г, Д16Г, Д1, Д16 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби алюмінієві марки АД1М, | - " - | 6000 | | |АМГ6М, АМГ1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби із алюмінієвих сплавів | - " - | 10000 | | |марки Д16Т, Д1Т, Д16, Д1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вольфрамовий дріт | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8104 |Магній і вироби з магнію, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магній чушковий | - " - | 1500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двоокис титану | - " - | 120 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з титанових сплавів марки | - " - | 4000 | | |ВТ3-1, ВТ14, ВТ1-0 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |відливки з титану сплав марки | штук | 1500 | | |ВТ-5Л | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8112 |Берилій, хром, германій, ванадій,| | | | |галій, гафній (кельтій), індій, | | | | |ніобій (колумбій), реній і | | | | |талій, а також вироби з цих | | | | |металів, включаючи відходи та | | | | |брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з прецезіонних сплавів марки|кілограмів | 600 | | |36НХТЮ, 44НХТЮ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 70 81 00 |Насоси для рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ЭЦН-11А2Ж, ЭЦН-17СХМ,| штук | 50 | | |ЭЦН-89, ЭЦН-89М, ЭЦН-105Ж, | | | | |ЭЦН-107СХ, ЭЦН-111СХ, ЭЦН-323, | | | | |ЭЦН-319А, ЭЦН-319М, ЭЦН-73 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ЭЦНГ-5-С62, ЭЦНГ5А-2,| - " - | 50 | | |ЭЦНГ-20, ЭЦНГ-40А, ЭЦНГ-40А-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ЭЦНГР-5А, ЭЦНГР-5А-2,| - " - | 10 | | |ЭЦНГР-15 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ЭЦНФ-1Б, ЭЦНФ-2 | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ДЦН-44СТВТ, ДЦН-104, | - " - | 30 | | |ДЦН-44СТВ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу ПН45ЯМ | - " - | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 81 00 00 |Насоси для рідин з витратоміром | | | | |або без нього, механізми для | | | | |підіймання рідини: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу НП-103-5, НП-108, | - " - | 50 | | |НП-123, НП-135, НП-109-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу МШ-3А | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси типу Н-6А, СН-11, СН-12А, | - " - | 10 | | |СН-13, СН-7, | | | | |148.00.6101.310.000, | | | | |140.00.6101.210.000, | | | | |140.00.6101.220.000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 59 20 91 |Вентилятори для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентилятори типу КТ 141Е.100 | штук | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 80 11 10 |Насоси повітряні або вакуумні, | | | | |повітряні або інші газові | | | | |компресори та вентилятори, | | | | |вентиляційні або рециркуляційні | | | | |витяжні ковпаки або шафи з | | | | |вентилятором, з фільтром або без | | | | |нього: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вітродвигун типу ВД-004В | - " - | 30 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | | | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати, що працюють з | - " - | 1 | | |використанням ультразвукових | | | | |процесів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати з числовим програмним | - " - | 1 | | |управлінням, що працюють з | | | | |дротовим електродом | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |центри оброблювальні | - " - | 3 | | |горизонтальні | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |центри оброблювальні вертикальні | - " - | 8 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | | | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |верстати з числовим програмним | - " - | 20 | | |управлінням, токарні | | | | |багатоцільові | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомати токарні одношпиндельні | - " - | 1 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомати токарні | - " - | 1 | | |багатошпиндельні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8466 |Частини та приладдя, призначені | | | | |винятково або головним чином для | | | | |обладнання товарних позицій | | | | |8456 - 8465, включаючи пристрої | | | | |для кріплення інструментів або | | | | |деталей, різенарізні | | | | |саморозкривні головки, ділильні | | | | |головки та інші спеціальні | | | | |пристрої для верстатів, кріплення| | | | |для інструментів будь-якого типу,| | | | |призначених для ручних робіт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пристрої для кріплення | - " - | 600 | | |інструментів і різенарізні | | | | |саморозкривні головки | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пристрої для кріплення | - " - | 70 | | |оброблювальних деталей | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |головки ділильні та інші | - " - | 20 | | |спеціальні пристрої для | | | | |верстатів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові та роликові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром не | штук | 50000 | | |більш як 30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром | - " - | 20000 | | |більш як 30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники роликові | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ролики циліндричні, кульки | - " - | 360000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 32 20 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок) потужністю понад | | | | |750 Вт, але не більш як 75 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу МГП-1000К, | - " - | 5 | | |МГП-1000КА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 52 20 10 |Двигуни та генератори, електричні| | | | |(крім електрогенераторних | | | | |установок) потужністю понад | | | | |750 Вт, але не більш як 75 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу ЭТМ-104, | - " - | 50 | | |ЭТМ-104А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигуни типу МТ-100, | - " - | 30 | | |МТ-3000М, МТ-3000М-2С, МТ-3000, | | | | |МТ-5,5, МТ-3, МТ-500С, | | | | |ММТ-0,4-2С, ММТ-1,5-2С, | | | | |ММТ-1,5-ОМ, ММТ-0,2А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти, магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЭМТ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніти типу ЭМКО-КТ, | - " - | 50 | | |ЭМКО-К1Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8532 |Конденсатори електричні постійні,| | | | |змінні або підстроювальні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конденсатори електричні | - " - | 27000 | | |фторопластові термостійкі марки | | | | |ФТ-1600В | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні, крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори потужністю 15 Вт | - " - | 1800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |резистори потужністю 25 Вт | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штепселі, роз'єднувачі | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |з'єднувачі для проводів | - " - | 3000 | | |низькочастотні типу СНЦ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Дріт ізольований, кабелб | | | | |(включаючи емальований чи | | | | |анодований), кабель (включаючи | | | | |коаксіальний) та інші ізольовані | | | | |електричні провідники із | | | | |з'єднувальними деталями або без | | | | |них; кабель волоконно-оптичний, | | | | |складений з волокон з | | | | |індивідуальними оболонками, | | | | |незалежно від того, зібрані вони | | | | |чи ні з електричними провідниками| | | | |або з'єднувальними пристроями: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт прямокутний марки ПЭТП-155 |кілограмів | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, | метрів | 250000 | | |ПВПО-660, МСТП | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт с поліамідною ізоляцією |кілограмів | 4000 | | |марки ПНЭТ, МиД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки ПЕТКСОТ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт марки БИФ-Н2.5 | метрів | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8545 |Електроди вугільні, щітки | | | | |вугільні, вугілля для ламп або | | | | |гальванічних елементів та інші | | | | |вироби з графіту чи інших видів | | | | |вуглецю з металом або без нього, | | | | |що використовуються в | | | | |електротехніці: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |щітки вугільні електричних машин | штук | 200000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготовка марки Нигран В |кілограмів | 400 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8546 |Ізолятори електричні з будь-яких | | | | |матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ізолятори електричні скляні с | штук | 1200 | | |металевими частинами | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка ізоляційна бавовняна | метрів | 300000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |міканіт |кілограмів | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |синтофлекс | - " - | 7200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |скломіканіт | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |склотекстоліт | - " - | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |текстоліт | - " - | 3000 | |-----------------------------------------------------------------------| | ВАТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя | |-----------------------------------------------------------------------| |2710 19 99 00 |Інші мастильні матеріали та інші | | | | |дистиляти: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки ВМ-1с | тонн | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |масло марки ВМ-3 | - " - | 15 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2827 |Хлориди, хлорид оксиди та хлорид | | | | |гідроксиди; броміди та бромід | | | | |оксиди; йодиди та йодид оксиди: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |флюс барієвий | - " - | 150 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному середовищі;| | | | |розчини, зазначені у примітці | | | | |4 до групи 32: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лаки типу ХВ, ВЛ, НЦ, ЭП |кілограмів | 10000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |360300 |Шнури вогнепровідні, шнури | | | | |детонаторні; капсули ударні або | | | | |детонаторні, запали, | | | | |електродетонатори: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електрозапальник типу ЭВП-19 | штук | 4800 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3604 90 00 00 |Інші піротехнічні вироби: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піротехнічні свічі типу ПС-95ТМ | - " - | 350 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |піротехнічні свічі типу ПС-95ТМО | - " - | 350 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3824 10 00 90 |Готові сполучні суміші, які | | | | |використовують у виробництві | | | | |ливарних форм або ливарних | | | | |стрижнів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зв'язуюче етилсилікат-40 | тонн | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3909 |Аміноальдегідні смоли, феноло- | | | | |альдегідні смоли та поліуретани у| | | | |первинних формах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поліуретан | - " - | 25 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3917 |Труби, трубки і шланги та їх | | | | |фітинги (наприклад з'єднання, | | | | |коліна, муфти) із пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка радпласт типу Т-2 |кілограмів | 1500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3919 |Плити, листи, смужки, стрічки, | | | | |плівки та інші плоскі | | | | |пластмасові форми, з пластмас, | | | | |самосклеювальні, у рулонах або | | | | |не у рулонах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка поліетиленова з липким | - " - | 1200 | | |шаром типу ПЛ-385.1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, | | | | |стрічки та пластини з пластмаси, | | | | |непористі, неармовані, | | | | |нешаруваті, без підкладки та не | | | | |поєднані подібним способом з | | | | |іншими матеріалами: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вініпласт типу ВНЭ ГОСТ9639-71 | тонн | 15 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів (наприклад, патрубком, | | | | |коліном, з'єднанням): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка екрануюча | метрів | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7205 10 00 00 |Гранули та порошки з переробного | | | | |та дзеркального чавуну, заліза | | | | |або сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріб чавунний литий типу ДЧЛ | тонн | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7214 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі, без подальшого | | | | |оброблення, крім кування, | | | | |гарячого прокатування, гарячого | | | | |волочіння або гарячого | | | | |пресування, включаючи ті, що були| | | | |піддані крученню після | | | | |прокатування: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі | - " - | 75 | | |смугові | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі | - " - | 250 | | |холоднотягнуті, нелеговані з | | | | |масовою часткою вуглецю 0,25% | | | | |або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі | - " - | 250 | | |холоднотягнуті, нелеговані з | | | | |масовою часткою вуглецю менш як | | | | |0,25% | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей; кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі; порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих сталей:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з швидкорізальної сталі | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, гарячекатані, | - " - | 100 | | |гарячетягнуті | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, з круглими перерізом | - " - | 100 | | |діаметром 80 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, діаметром менш як 80 мм | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, без подальшої обробки, | - " - | 75 | | |крім кування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з круглим перерізом | - " - | 150 | | |діаметром 80 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з круглим перерізом | - " - | 100 | | |діаметром менш як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з кремнієвомарганцевої | - " - | 250 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі | - " - | 250 | | |гарячекатані | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | | | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з нержавіючої сталі марки | тонн | 150 | | |12Х18Н10Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з легованої сталі марки | - " - | 100 | | |30ХГСА | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з легованої сталі марки | - " - | 100 | | |СТ20 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з легованої сталі марки | - " - | 100 | | |38Х2МЮА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7312 |Дріт кручений, троси, плетені | | | | |шнури та аналогічні вироби з | | | | |чорних металів, без електричної | | | | |ізоляції: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вал гнучкий типу РН-8Са | метрів | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вал гнучкий типу ВУН-8 | - " - | 15000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | | | |гачки вкручувані, заклепки, | | | | |шпонки, шплінти, шайби | | | | |(включаючи пружинисті шайби) та | | | | |аналогічні вироби з чорних | | | | |металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти самонарізні з нержавіючої | штук | 150000 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти | - " - | 1080000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти із шестигранною головкою з | - " - | 1200000 | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти із шестигранною головкою | - " - | 2400000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 1800000 | | |різьблення менш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки з чорних металів | - " - | 1200000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки стопорні | - " - | 2400000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 300000 | | |різьблення більш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки самоконтрячі | - " - | 1250000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7326 |Інші вироби з чорних металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-16Б із | - " - | 6000 | | |сплаву марки ЭИ811 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-17Б із | - " - | 6000 | | |сплаву марки ЭИ811 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені, листові, | - " - | 900000 | | |суцільнокатані точні із сплавів | | | | |марки ЭП609Ш, 12Х18Н10Т, ЭИ962Ш, | | | | |ЭП866Ш, СТ20, ЭИ961Ш, ЭИ811, | | | | |ЭП410УШ, ЭИ878Ш, 30Х2Н2ВФМАШ, | | | | |ЭП33, ЭП33ВД, сталь 45 (СТ45) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кутники типу УЭ | штук | 2500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі з | | | | |міді: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки бронзові БрАЖ 9-4, БРАЖН | - " - | 15 | | |10-40-4 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді, | | | | |завтовшки понад 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка типу ПИ | тонн | 12 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7419 |Інші вироби з міді: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка напівтампакова типу Л80 |кв. метрів | 5000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7502 |Нікель необроблений: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нікелеві сплави у вигляді | тонн | 1200 | | |пруткової заготовки марки ЖС32ВИ,| | | | |ЖС6КВИ, ЖС6УВИ, ЖС3ДКВИ, ЖС16ВИ, | | | | |ЖС26ВИ, ЖС26УВИ, ЖС3ВИ, ЖСЗЛС, | | | | |ВЖЛ2ВИ, ВХ4ЛВИ, ВЖЛ12УВИ, | | | | |ВЖЛ12ЭВИ, ВЖЛ14, ВЖЛ14НВИ, НВ4, | | | | |ЭП487РЛ, СДП2, СПД1, Інконель | | | | |713LC, ЖС3ЛСВИ, ЖС3ДК, ЖС6К, СМ | | | | |939 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7506 |Плити, листи, стрічки та фольга | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка нікелева | - " - | 16 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка з нікелевого сплаву | - " - | 96 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7508 |Інші вироби нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-80 із | штук | 6000 | | |сплаву марки ЭИ703ВД, ЭИ703 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-30А із | - " - | 6000 | | |сплаву марки ЭИ703ВД, ЭИ703 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-29А із | - " - | 6000 | | |сплаву марки ЭИ703ВД, ЭИ703 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-365 із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭП648ВІ, ЭП648ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані точні типу | - " - | 3000 | | |С-174А із сплаву марки ЭИ698ВД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані типу С-176 | - " - | 3000 | | |із сплаву марки ЭП648ВИ, ЭП648ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-125ЛП із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭП718ИД, ЭП648ПД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-133А із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-345 із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-348 із | штук | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані типу СГ-455| - " - | 3000 | | |із сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-362 із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭП648ВИ, ЭП648ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-364 із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭП648ВИ, ЭП648ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-586 із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-167А із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені, листові | - " - | 900000 | | |суцільнокатані точні із сплавів | | | | |марки ЭП718ИД (ПД), ВЖ98(ЭИ868), | | | | |ЭИ703ВД, ЭП648ВИ, ЭИ698ВД, | | | | |ЭП742ИД, ЭИ878Ш, ВЖ102, ЭИ703, | | | | |ЭП648ИД, ЭП718ПД, ЭП648ПД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-121а із | - " - | 3000 | | |сплаву марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-606 із | - " - | 3000 | | |зразком із сплавів марки ЭИ868, | | | | |ЭИ868Ш, ЭИ868-ВД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані точні типу | - " - | 1500 | | |С-106Т із сплаву марки | | | | |ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані точні типу | - " - | 1500 | | |С-114Т із сплаву марки | | | | |ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки типу С-115ТП із сплаву | - " - | 1500 | | |марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки типу С-338БП із сплаву | - " - | 1500 | | |марки ЭИ868(ВЖ98) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розкатні кільця, поковки, | тонн | 3600 | | |штамповки і вироби з нікелевих | | | | |сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготівки з нікелевих сплавів | - " - | 12 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки типу ИШО | штук | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка нікелева НП2 |кв. метрів | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповані заготівлі валів із |кілограмів | 1200000 | | |сплаву марки ЭИ437БУВД двигуна | | | | |моделі Д-136, заготівлі диска із | | | | |сплаву марки ЭП741НП шифрів | | | | |ДП583, ДП584, ДП585, ДП586, | | | | |ДП587, ДП611, штамповані | | | | |заготівлі із сплаву марки ЭИ698ВД| | | | |шифрів Д50А-3, Д77-2, Д-291А, | | | | |Д292А, Д293А, Д294А, Н282-1, | | | | |литі пруткові заготівлі | | | | |діаметром 65 і діаметром 90 мм із| | | | |сплавів марки ВЖЛ14, ВЖЛ14ВИ, | | | | |ЖС6УВИ, ЖС6КВИ, ЖС32ВИ, ЖС3ДКВИ, | | | | |ВЖЛ12УВИ, ЖС16ВИ, ВЖЛ12ЭВИ, | | | | |ЖС26ВИ, ВХ4ЛВИ, ЖС26УВИ, ЖС3ЛС, | | | | |ВЖЛ2ВИ, ВЖЛ8, Інконель 713LC, | | | | |СМ939, СДП1, СДП2, ЭП487РЛ, | | | | |ВЖЛ14НВИ, ЖС3ВИ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 19 99 00 |Фольга алюмінієва без основи, | | | | |завтовшки 0,021 мм або більше, | | | | |але не більш як 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фольга алюмінієва марки АМцМ | - " - | 750 | | |0,15 х 110 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фольга алюмінієва марки АМцМ | - " - | 750 | | |0,15 х 130 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фольга алюмінієва марки АМцМ | - " - | 750 | | |0,15 х 300 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця суцільнокатані, розкатні, | - " - | 3000000 | | |штамповки, поковки з алюмінієвих | | | | |сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайка затискна типу ШПЛ-О-СБ1 | штук | 50000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ-7 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ-10 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ-436 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8104 |Магній і вироби з магнію, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магній металевий МГ95 | тонн | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магнієвий сплав Л-2 | - " - | 75 | | |(магній-цирконієва лігатура) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8105 |Штейни кобальтові та інші | | | | |проміжні продукти металургії | | | | |кобальту; кобальт і вироби з | | | | |кобальту, включаючи відходи та | | | | |брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошок типу ВЗК | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені, листові, | штук | 60000 | | |суцільнокатані точні із сплавів | | | | |марки ВТ20, ОТ4-1, ОТ4, ВТ 3-1, | | | | |ВТ9, ВТ 5-1, ВТ6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, профілі, дріт з титанових| тонн | 1500 | | |сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з титанових сплавів | - " - | 6 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби і трубки з титанових | - " - | 18 | | |сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8111 00 90 00 |Марганець та вироби з марганцю: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка термобіметалічна |кілограмів | 2500 | | |марганцевого сплаву | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8112 |Берилій, хром, германій, ванадій,| | | | |галій, гафній (кельтій), індій, | | | | |ніобій (колумбій), реній і | | | | |талій, а також вироби з цих | | | | |металів, включаючи відходи та | | | | |брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реній металевий у таблетках | - " - | 600 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |хром електролітичний рафінований | тонн | 5 | | |ЭРХ-1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без | | | | |них: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |металорукав типу 8Д4498469ТУ | штук | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |оплетка типу 8Д645500ТУ | метрів | 4500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гофрована трубка типу | - " - | 4500 | | |Н8Д0864502ТУ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 11 00 00 |Двигуни турбореактивні тягою не | | | | |більш як 25 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні моделі | штук | 10 | | |АИ-25ТЛ тягою 16,87 кН | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні моделі | - " - | 10 | | |АИ-25ТЛК тягою 16,87 кН | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 30 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 44 кН, але не більш як | | | | |132 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні моделі | - " - | 2 | | |Д-436-148 тягою 62,78 кН | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні моделі | - " - | 5 | | |Д-36 серій 1, 1А, 2А, 3А, 4А | | | | |тягою 63,76 кН | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 80 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 132 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбореактивні моделі | - " - | 3 | | |Д-18Т серій 1, 3, "РДН" тягою | | | | |229,85 кН | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 21 00 00 |Двигуни турбогвинтові потужністю | | | | |не більш як 1100 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі АИ-450| штук | 5 | | |потужністю 342 кВт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 22 20 00 |Двигуни турбогвинтові потужністю | | | | |понад 1100 кВт, але не більш як | | | | |3730 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 15 | | |ТВ3-117 серій 0, 1, 2 потужністю | | | | |1636 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117 серії 3 потужністю | | | | |1636 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117В потужністю 1544 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 5 | | |АИ-20М серії 6И потужністю | | | | |3125 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 5 | | |АИ-20М серії 6А потужністю | | | | |3125 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 5 | | |АИ-20М серії 6 потужністю | | | | |3125 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 100 | | |ТВ3-117МТ серії 3 потужністю | | | | |1636 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 20 | | |ТВ3-117М серії 0, 3 потужністю | | | | |1636 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 20 | | |ТВ3-117ВК потужністю 1618 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117ВМ потужністю 1471 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117ВМА потужністю 1618 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117ВМ серії 02 потужністю | | | | |1471 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбовальні моделі | - " - | 60 | | |ТВ3-117ВМА серії 02 потужністю | | | | |1618 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 5 | | |АИ-20Д серії 5М потужністю | | | | |3493 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 30 | | |АИ-24ВТ потужністю 2074 кВт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 22 80 00 |Двигуни турбогвинтові потужністю | | | | |понад 3730 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | - " - | 30 | | |АИ-20Д серії 5 потужністю | | | | |3809 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові моделі | штук | 5 | | |АИ-20Д серій 4, 4Е потужністю | | | | |3809 кВт | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни турбогвинтові турбовальні| - " - | 60 | | |моделей Д-136, Д-136 серії 1, | | | | |потужністю 8382 кВт | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор типу ТВД 636.0402000-02 | - " - | 280 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор типу ТНД 636.0404000-01 | - " - | 280 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |камера згоряння з СА типу ТВД | - " - | 280 | | |636.0300000-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колесо 1 ступеня типу ТВ | - " - | 280 | | |636.0406010 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 4212 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат дозування палива типу | - " - | 200 | | |АДТ-500 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор типу 762 | - " - | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільники палива типу РТ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільники палива типу РТ | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування клапанами типу | - " - | 2000 | | |4017 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор типу 762 МА | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |командно-паливний агрегат типу | - " - | 1560 | | |КТА-5ДМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |паливний регулятор типу 4015Т | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |паливний регулятор типу 4015ТС1 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос подвійний типу НД-157 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-3ВМС | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-500 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-3ВН | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-2000 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу НР-2000В | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор регульованого вхідного | - " - | 500 | | |направляючого апарата типу | | | | |4809С3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 935ТМ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 935МА | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 935 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 4212 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільники палива типу РТ-2000| - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільники палива типу РТ-157 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор турбіни високого тиску типу| штук | 500 | | |636.0402000-02 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор турбіни низького тиску типу| - " - | 500 | | |636.0404000-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |камера згорання з сопловим | - " - | 500 | | |апаратом турбіни високого тиску | | | | |типу 636.0300000-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колесо 1 ступеня турбіни | - " - | 500 | | |вентилятора типу 636.0406010 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор турбіни високого тиску типу| - " - | 500 | | |436Т.04.02.000-02 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор турбіни низького тиску типу| - " - | 500 | | |6360404000-01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |камера згорання з сопловим | - " - | 500 | | |апаратом турбіни високого тиску | | | | |типу 6360300000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колесо 1 ступеня турбіни | - " - | 500 | | |вентилятора типу 436Т.04.06.010 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насадка типу 436Т.05.02.020 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вузол підвіски двигуна типу | - " - | 500 | | |6371301000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |диск вентилятора типу | - " - | 100 | | |436Т1.01.09.011 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колесо підпірного ступеня типу | - " - | 100 | | |436Т1.01.09.030.01 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |корпус передній корпусу низького | - " - | 100 | | |тиску типу 436Т1.01.01.000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |апарат, що направляє, вентилятор | - " - | 100 | | |типу 436Т1.01.08.08 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лопатка, що спрямляє, типу | - " - | 100 | | |436.Т1.01.08.007 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільце робоче підпірного ступеня | - " - | 100 | | |типу 436.Т1.01.08.110 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |корпус компресора високого тиску | - " - | 100 | | |з робочими кільцями і | | | | |направляючими апаратами типу | | | | |436Т.01.05000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ротор компресора високого тиску | - " - | 100 | | |типу 436Т1.01.06.000.02 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реверсивний пристрій типу | - " - | 100 | | |436Т.20.00.000 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8412 80 80 10 |Інші двигуни та силові установки | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни (допоміжні силові | - " - | 2 | | |установки) моделі АИ-9 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 80 80 90 |Інші двигуни та силові установки:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |двигуни (допоміжні силові | штук | 60 | | |установки) моделей АИ-9В, АИ-9В | | | | |серії 1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8419 50 00 00 |Теплообмінники для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |радіатори паливо-масляні типу | - " - | 600 | | |62БТ, М1590 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплообмінник повітряно-масляний | - " - | 300 | | |типу 5956Т-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплообмінник повітряно-масляний | - " - | 300 | | |типу 5660Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат паливно-масляний типу | - " - | 800 | | |4717АТ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 21 00 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення води: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пакет, що фільтрує, типу | - " - | 500 | | |350.003В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пакет, що фільтрує, типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.656 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.241 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.017-8 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.697-09 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.697-04 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу 8Д2.966.017-5| - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.697-06 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 29 00 00 |Інше обладнання для фільтрування | | | | |або очищення рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пакет, що фільтрує, типу | - " - | 500 | | |350.003В | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пакет, що фільтрує, типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.656 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.241 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.017-8 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтр типу 8Д2.966.697-09 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.697-04 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.697-04 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу | - " - | 500 | | |8Д2.966.697-06 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8424 |Механічні пристрої (з ручним | | | | |керуванням або без нього) для | | | | |розбризкування або розпилення | | | | |рідких чи порошкоподібних | | | | |речовин; вогнегасники, | | | | |пульверизатори та аналогічні | | | | |пристрої; піскоструминні, | | | | |пароструминні та аналогічні | | | | |метальні пристрої: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор вогнегасного аерозолю | штук | 600 | | |типу ОСАМ-20 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати обдирно-шліфувальні, | | | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для виконання | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів, крім верстатів | | | | |зуборізальних, зубошліфувальних | | | | |або зубообробних товарної позиції| | | | |8461: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілешліфувальний верстат з | - " - | 20 | | |числовим програмним управлінням | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8466 |Частини та приладдя, призначені | | | | |винятково або головним чином для | | | | |обладнання товарних позицій | | | | |8456 - 8465, включаючи пристрої | | | | |для кріплення інструментів або | | | | |деталей, ділильні головки та інші| | | | |спеціальні пристрої для | | | | |верстатів; кріплення для | | | | |інструментів будь-якого типу, | | | | |призначених для ручної роботи: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплозвукоізоляційний матеріал | - " - | 150 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків або | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |запобіжний клапан типу ГА-186М | - " - | 150 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподільник гідравлічний з | - " - | 175 | | |електромагнітним керуванням, | | | | |двопозиційний чотириходовий типу | | | | |КЭ-72 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан електрогідравлічний типу | - " - | 300 | | |КЭ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран зливний типу 636700А | - " - | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розподілювачі для верстатів | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран гідравлічний з | штук | 100 | | |елекромагнітним керуванням, | | | | |двопозиційний чотириходовий типу | | | | |КЭ-72 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |клапан пониження витрат на | - " - | 100 | | |запуску типу 935 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники з циліндричними | - " - | 360000 | | |роликами | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові, зовнішній | - " - | 900000 | | |діаметр яких не більш як 30 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні (включаючи | | | | |кулачкові та колінчасті) і | | | | |кривошипи; корпуси підшипників, | | | | |підшипники ковзання для валів; | | | | |зубчасті передачі та зубчасті | | | | |колеса, зібрані з валами; | | | | |кулькові або роликові гвинтові | | | | |передачі; коробки передач та інші| | | | |варіатори швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори; маховики та | | | | |шківи, включаючи поліспасти; | | | | |муфти та пристрої для з'єднання | | | | |валів (включаючи універсальні | | | | |шарніри): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |черв'ячні передачі: черв'як із | - " - | 100 | | |змінним шагом редуктора, | | | | |черв'ячні шестерні редуктора | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вал гнучкий типу РН-8Са | метрів | 20000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вал гнучкий типу ВУН-8 | - " - | 20000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 32 20 10 |Двигуни постійного струму; | | | | |генератори постійного струму | | | | |потужністю понад 750 Вт, але не | | | | |більш як 7,5 кВт для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | штук | 200 | | |ГС-12ТОК | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-12ТОМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-18МО | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-24А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 32 80 10 |Двигуни постійного струму; | | | | |генератори постійного струму | | | | |потужністю понад 7,5 кВт, але не | | | | |більш як 75 кВт для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-12ТОК | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-12ТОМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | - " - | 200 | | |ГС-18МО | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор постійного струму типу | штук | 200 | | |ГС-24А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 61 20 10 |Генератори змінного струму | | | | |(синхронні генератори): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератори типу ГТ-120П46АБ | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 61 80 10 |Генератори змінного струму | | | | |(синхронні генератори): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератори типу ГТ-120П46АБ | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8505 |Електромагніти; магніти постійні | | | | |та вироби, призначені для | | | | |перетворення на постійні магніти | | | | |після намагнічування; | | | | |електромагнітні або з постійними | | | | |магнітами затискні патрони, | | | | |затискачі та аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; електромагнітні | | | | |зчеплення, муфти та гальма; | | | | |електромагнітні піднімальні | | | | |головки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромагніт типу ЭМТ | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 10 00 10 |Свічки запалювання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свічки типу СП | - " - | 15000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 30 00 10 |Розподільники, котушки | | | | |запалювання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |котушка пускова типу КР-12СИ | - " - | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат запалювання типу | - " - | 2400 | | |1КНИ-11БТ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат запалювання типу | - " - | 1200 | | |СКН-11-1-2с | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат запалювання типу | - " - | 2000 | | |СК-22-2К | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат запалювання типу | - " - | 2000 | | |СК-22-2М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 40 00 10 |Стартери та стартер-генератори | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГС-24А | - " - | 550 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГС-18МО | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГС-12ТОМ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГС-12ТОК | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор типу ГТ-120ПЧ6АБ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електростартер типу СТ-121 | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електростартер типу СТ-111Т | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стартер-генератор типу | - " - | 3000 | | |СТГ-12ТМО-1000 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стартер-генератор типу СТГ-3 2 | - " - | 3000 | | |серії | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигун типу СТ-115А | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 80 00 10 |Інше обладнання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматичні панелі і автомати | штук | 110 | | |запуску двигуна типу АПД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматичні панелі і автомати | - " - | 300 | | |запуску двигуна типу АПД | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8533 |Резистори електричні (включаючи | | | | |реостати та потенціометри), крім | | | | |нагрівальних елементів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пригальмовуючий опір типу СЭ | - " - | 6000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8535 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги понад 1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ | - " - | 17500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |конектори (з'єднувачі) електричні| - " - | 100000 | | |типу 983, FDBA, DTS, 951, 8533, | | | | |8D5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |затиски типу М85049, AFD | - " - | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактори типу 983, FDBA, DTS | - " - | 30000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикач електромотора типу ВЭ-2Т | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі герметизовані типу ВГ | - " - | 3100 | | |(однополюсні), 2ВГ (двополюсні), | | | | |3ВГ (триполюсні), ВНГ | | | | |(однополюсні натискні) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомати захисту мережі типу АЗСГ| - " - | 420 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ТКЕ, СПЕ | - " - | 720 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактори типу ТКД, ТКС | - " - | 620 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |наконечники типу М, 6Ю | - " - | 96000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штепсель прямий пелюстковий типу | - " - | 35000 | | |ШПЛМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |демпфера типу Д | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колодка сполучна типу К-82 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле максимальних оборотів типу | - " - | 50 | | |РМО-16 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплозвукоізоляційний матеріал | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8546 |Ізолятори електричні з будь-яких | | | | |матеріалів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактні пристрої типу КУ | - " - | 17500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактна заділка типу КЗ | - " - | 12500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Частини і приладдя ареометрів та | | | | |аналогічних занурюваних приладів,| | | | |термометрів, пірометрів, | | | | |барометрів, гігрометрів та | | | | |психрометрів, із записувальними | | | | |пристроями або без них, будь-які | | | | |комбінації цих приладів для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймачі температури типу П | штук | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопари типу Т | - " - | 75000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики температури типу П | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик температури типу П-125 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 80 20 00 |Інші електронні прилади та | | | | |апаратура для вимірювання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопари типу Т | - " - | 125 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 80 80 00 |Інші прилади та апаратура для | | | | |вимірювання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопари типу Т | - " - | 125 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 90 00 00 |Частини приладів та апаратура для| | | | |вимірювання або контролю витрати,| | | | |рівня, тиску чи інших змінних | | | | |характеристик рідин або газів | | | | |(наприклад, витратоміри, | | | | |покажчики рівня, манометри, | | | | |тепломіри), крім приладів та | | | | |апаратури товарних позицій 9014, | | | | |9015, 9028 або 9032: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатори рівня типу СУ | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор обмерзання типу | - " - | 6000 | | |СО-4А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор обмерзання типу | - " - | 6000 | | |СО-2,4 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор помпажа типу ПС-2-7 | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор перепаду тиску | - " - | 6000 | | |електричний типу СП-0,6Э | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор перепаду тиску | - " - | 6000 | | |електричний типу СП-0,4ЭТ1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор перепаду тиску типу | - " - | 6000 | | |СПТ-1,6ТМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор тиску теплостійкий, | - " - | 6000 | | |вібростійкий типу МСТВ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор тиску теплостійкий | - " - | 6000 | | |типу МСТ25АС | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор тиску теплостійкий | - " - | 6000 | | |типу МСТ35А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатор тиску типу СДВ-40А | штук | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик важеля поплавцевий типу | - " - | 1000 | | |ДРП-1-11 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик важеля поплавцевий типу | - " - | 1000 | | |ДРП-3-1М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик масломіра типу ДМ2-1М | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик масломіра типу ДМ2-1 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик витрати турбінний типу | - " - | 1000 | | |ДРТ3-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик витрати турбінний типу | - " - | 1000 | | |ДРТ1-10А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик логарифмічний типу ДОЛ-32 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик тиску малогабаритний | - " - | 1000 | | |потенціометричний типу ДМП-6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик тиску малогабаритний | - " - | 1000 | | |потенціометричний типу ДМП-40 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик диференціальний типу ДМД | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик сумарного відношення тиску| - " - | 1000 | | |типу ДОТ-1,7С | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик сумарного відношення тиску| - " - | 1000 | | |типу ДОТ-30М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик абсолютного тиску типу | - " - | 1000 | | |ДАП-3,5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик перепаду тиску типу | - " - | 1000 | | |ДПТ-0,6 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик індуктивний теплостійкий | - " - | 1000 | | |типу ДИТ-10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик індуктивний теплостійкий | - " - | 1000 | | |типу ДИТ-100 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |демпфер типу Д-59-1 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |демпфер типу Д-59-2 | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |демпфер типу Д-59-4 | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9029 10 00 10 |Лічильники кількості обертів, | | | | |кількості продукції, крокометри | | | | |та аналогічні прилади: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лічильник контролю типу СНК-78-1 | - " - | 600 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9029 20 38 10 |Спідометри і тахометри, | | | | |стробоскопи для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний індикатор тахометра | - " - | 75 | | |типу ИТЭ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |здвоєна вирівнювальна апаратура | - " - | 75 | | |2ИА-6 925ЄС група комплектування | | | | |N 3 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 81 00 00 |Прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування, гідравлічні або | | | | |пневматичні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат управління клапанами типу| - " - | 500 | | |4017 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Інші прилади та апаратура для | | | | |автоматичного регулювання або | | | | |керування для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 4018 | штук | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор частоти обертання | - " - | 250 | | |вільної турбіни типу 4019 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронні регулятори режимів | - " - | 50 | | |двигуна типу ЭРРД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятори електронні двигуна | - " - | 50 | | |типу РЭД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроперетворювач типу ЭГП | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор частоти обертання | - " - | 300 | | |вільної турбіни типу 4019 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 4018 | - " - | 300 | |-----------------------------------------------------------------------| | Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро | | "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка", м. Запоріжжя | |-----------------------------------------------------------------------| |2805 30 90 00 |Рідкісноземельні метали, скандій | | | | |та ітрій у чистому вигляді, у | | | | |сумішах або сплавах: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лігатура нікелево-ітрієва марки |кілограмів | 800 | | |ИТН1, ИТН2, ИТН3, ИТН4, ИТН5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ітрій марки ИТМ1, ИТМ2, ИТМ3, | - " - | 1000 | | |ИТМ4, ИТМ5 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |2818 10 90 00 |Корунд штучний з визначеним або | | | | |невизначеним хімічним складом: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальний матеріал з | - " - | 70000 | | |електрокорунду білого типу 25А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3204 90 00 00 |Органічні синтетичні барвники | | | | |визначеного або невизначеного | | | | |хімічного складу; препарати, | | | | |виготовлені на основі органічних | | | | |синтетичних барвників; органічні | | | | |синтетичні продукти видів, які | | | | |використовують як флуоресцентні | | | | |відбілювальні препарати або як | | | | |люмінофори, визначеного або | | | | |невизначеного хімічного складу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рідини для дефектоскопії марки | - " - | 4000 | | |ПР-1, ЛЖ-6А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та| | | | |політури) на основі синтетичних | | | | |полімерів або хімічно | | | | |модифікованих природних | | | | |полімерів, дисперговані або | | | | |розчинені у неводному | | | | |середовищі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фарба марки "М", "К" | - " - | 500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |3917 |Труби, трубки і шланги та їх |кілограмів | | | |фітинги із пластмаси: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка типу "Радпласт" Т-2 | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | - " - | | | |первинних формах або у вигляді | | | | |пластин, листів, смуг або | | | | |стрічок: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |невулканізовані гумові суміші | - " - | 4500 | | |типу ИРП, марки 51-1683НТА, | | | | |51-1698НТА, 3826СНТА, 51-1742НТА,| | | | |51-1434НТА, 51-1780НТА, | | | | |НО-68-1НТА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4008 |Пластини, листи, стрічки, смуги, | | | | |прутки і фасонні профілі з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі з вулканізованої гумової | - " - | 1000 | | |суміші марки 218-2001161-07, | | | | |218-2002123-07, 218-2002055-07 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |4009 |Труби, шланги і рукава з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої| | | | |гуми, з фітингами або без | | | | |фітингів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трубка екрануюча | метрів | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7019 |Скловолокно (включаючи скловату) | | | | |та вироби з нього: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |теплозвукоізоляційний матеріал | штук | 500 | | |типу АТМ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7207 |Напівфабрикати з вуглецевої | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |напівфабрикати з вуглецевої сталі|кілограмів | 5000 | | |(кільцеві заготівки) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7208 |Прокат плоский з вуглецевої сталі| | | | |завширшки 600 мм або більше, | | | | |гарячекатаний, неплакований, без | | | | |гальванічного чи іншого | | | | |покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завтовшки більш як 15 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завтовшки 2050 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завтовшки менш як 2050 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завширшки менш як 2050 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завтовшки 3 мм або більше, але не| | | | |більш як 4,75 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 10000 | | |завтовшки менш як 3 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7209 |Плоский прокат з вуглецевої | | | | |сталі, завширшки 600 мм або | | | | |більше, холоднокатаний | | | | |(обтиснений у холодному стані), | | | | |неплакований, без гальванічного | | | | |або іншого покриття: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі|кілограмів | 8000 | | |завтовшки 3 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 8000 | | |завтовшки понад 1 мм, але не | | | | |більш як 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з вуглецевої сталі| - " - | 8000 | | |завтовшки 0,5 мм або більше, але | | | | |не більш як 1 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7215 |Інші прутки та бруски з | | | | |вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі з | - " - | 15000 | | |масовою часткою вуглецю менш як | | | | |0,25%, прямокутного (крім | | | | |квадратного) поперечного | | | | |перерізу | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі з | - " - | 15000 | | |масовою часткою вуглецю менш як | | | | |0,25% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з вуглецевої сталі з | - " - | 15000 | | |масовою часткою вуглецю 0,25% | | | | |або більше | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7217 |Дріт з вуглецевої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з вуглецевої сталі з масовою| - " - | 15000 | | |часткою вуглецю менш як 0,25%, з | | | | |найбільшим розміром поперечного | | | | |перерізу не менш як 0,8 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з вуглецевої сталі з масовою| - " - | 15000 | | |часткою вуглецю 0,25% або | | | | |більше, але менш як 0,6% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з вуглецевої сталі з масовою| - " - | 5000 | | |часткою вуглецю 0,6% або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нелегованої сталі з | - " - | 3000 | | |масовою часткою вуглецю менш як | | | | |0,25%, з найбільшим розміром | | | | |поперечного перерізу не менш як | | | | |0,8 мм | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7218 |Сталь корозійностійка | | | | |(нержавіюча) у зливках та в інших| | | | |первинних формах, напівфабрикати | | | | |з корозійностійкої (нержавіючої) | | | | |сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковка, штампування з | - " - | 5800 | | |корозійностійкої сталі | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7219 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |600 мм або більше: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки понад 10 мм, з | | | | |масовою часткою нікелю 2,5% або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої |кілограмів | 15000 | | |сталі завтовшки понад 10 мм, з | | | | |масовою часткою нікелю менш як | | | | |2,5% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки 4,75 мм або | | | | |більше, але не більш як 10 мм, з | | | | |масовою часткою нікелю 2,5% або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки 3 мм або більше, | | | | |але менш як 4,75 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки менш як 3 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки 4,75 мм або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки 3 мм або більше, | | | | |але менш як 4,75 мм, з масовою | | | | |часткою нікелю 2,5% або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 15000 | | |сталі завтовшки 3 мм або більше, | | | | |але менш як 4,75 мм, з масовою | | | | |часткою нікелю менш як 2,5% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 7000 | | |сталі завтовшки понад 1 мм, але | | | | |менш як 3 мм, з масовою часткою | | | | |нікелю 2,5% або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 7000 | | |сталі завтовшки понад 1 мм, але | | | | |менш як 3 мм, з масовою часткою | | | | |нікелю 2,5% або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 7000 | | |сталі завтовшки понад 1 мм, але | | | | |менш як 3 мм, з масовою часткою | | | | |нікелю менш як 2,5% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5000 | | |сталі завтовшки 0,5 мм або | | | | |більше, але не більш як 1 мм, з | | | | |масовою часткою нікелю 2,5% або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5000 | | |сталі завтовшки 0,5 мм або | | | | |більше, але не більш як 1 мм, з | | | | |масовою часткою нікелю менш як | | | | |2,5% | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5000 | | |сталі завтовшки менш як 0,5 мм, з| | | | |масовою часткою нікелю 2,5% або | | | | |більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 10000 | | |сталі завтовшки менш як 0,5 мм, з| | | | |масовою часткою нікелю менш як | | | | |2,5% | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7220 |Прокат плоский з корозійностійкої| | | | |(нержавіючої) сталі, завширшки | | | | |менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої |кілограмів | 5200 | | |сталі завширшки менш як 600 мм, | | | | |завтовшки від 0,35 до 3 мм, з | | | | |вмістом нікелю більш як 2,5%, | | | | |холоднокатаний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5400 | | |сталі завширшки менш як 600 мм, | | | | |завтовшки від 0,35 до 3 мм, з | | | | |вмістом нікелю менш як 2,5%, | | | | |холоднокатаний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5000 | | |сталі завширшки менш як 600 мм, | | | | |завтовшки не більш як 0,35 мм, з | | | | |вмістом нікелю більш як 2,5%, | | | | |холоднокатаний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з нержавіючої | - " - | 5000 | | |сталі завширшки менш як 600 мм, | | | | |холоднокатаний | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7223 |Дріт з корозійностійкої, | | | | |нержавіючої сталі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нержавіючої сталі з | - " - | 5000 | | |масовою часткою нікелю 2,5% або | | | | |більше | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7226 |Прокат плоский з інших легованих | | | | |сталей завширшки менш як 600 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат плоский з легованої сталі | - " - | 5000 | | |завширшки менш як 600 мм, | | | | |холоднокатаний | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка сталева холоднокатана, | - " - | 800 | | |без подальшого оброблення, крім | | | | |холодного прокатування | | | | |(обтиснення у холодному стані) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7228 |Інші прутки та бруски з інших | | | | |легованих сталей; кутики, фасонні| | | | |та спеціальні профілі з іншої | | | | |легованої сталі; порожнисті | | | | |прутки та бруски для буріння з | | | | |легованих або нелегованих | | | | |сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки сталеві, прутки та бруски | - " - | 12000 | | |без подальшого оброблення, крім | | | | |кування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з інструментальної сталі | - " - | 4000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки із швидкорізальної сталі | - " - | 4000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, гарячекатані, | - " - | 5000 | | |гарячетягнуті | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, з круглими перерізом | - " - | 7000 | | |діаметром 80 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, діаметром менш як 80 мм | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, без подальшої обробки, | - " - | 5000 | | |крім кування | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з круглим перерізом | - " - | 5000 | | |діаметром 80 мм або більше | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з круглим перерізом |кілограмів | 5000 | | |діаметром менш як 80 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з кремнієвомарганцевої | - " - | 5000 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованої сталі | - " - | 5000 | | |гарячекатані | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з легованих сталей | - " - | 6500 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7229 |Дріт з інших легованих сталей: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з легованої сталі | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7304 |Труби, трубки і профілі | | | | |порожнисті, безшовні з чорних | | | | |металів (крім чавунного литва): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з нержавіючої сталі марки | метрів | 50000 | | |12Х18Н10Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби з легованої сталі марки |кілограмів | 8500 | | |30ХГСА | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7318 |Гвинти, болти, гайки, заклепки, | | | | |шплінти, шайби (включаючи | | | | |пружинисті шайби) та аналогічні | | | | |вироби з чорних металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти самонарізні з нержавіючої | штук | 150000 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти самонарізні з нержавіючої | - " - | 150000 | | |сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гвинти | - " - | 1080000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти із шестигранною головкою з | - " - | 1200000 | | |нержавіючої сталі | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |болти із шестигранною головкою | - " - | 2400000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 1800000 | | |різьблення менш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки з чорних металів | - " - | 1200000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки стопорні | - " - | 2400000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки сталеві діаметром | - " - | 300000 | | |різьблення більш як 12 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шайби пружинні сталеві |кілограмів | 9000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гайки самоконтрячі | штук | 1250000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепки сталеві |кілограмів | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шплінти | - " - | 5000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7326 |Інші вироби з чорних металів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки валів із сплаву марки | - " - | 18000 | | |40ХН2МАШ шифрів КО 801-2, КО | | | | |802-2, штамповки валів із сплаву | | | | |марки ЕП609Ш шифрів Н 7-1 (випуск| | | | |2), Н 26-2, Н257, Н258, Н 259-1, | | | | |штамповки заготовок із сплаву | | | | |марки ЕП718ИД, ЕП718ПД шифру | | | | |Д 69-2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені, листові, | - " - | 9000 | | |суцільнокатані точні із сплавів | | | | |марки ЭП609Ш, 12Х18Н10Т, ЭИ962Ш, | | | | |ЭП866Ш, СТ20, ЭИ961Ш, ЭИ811, | | | | |ЭП410УШ, ЭИ878Ш, 30Х2Н2ВФМАШ, | | | | |ЭП33, ЭП33ВД, сталь марки 45 | | | | |(СТ45) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кутники типу УЭ | штук | 2500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби із чорних металів |кілограмів | 19000 | | |(кільцеві заготівки) | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби із чорних металів |кілограмів | 150000 | | |(штампування) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7407 |Прутки, бруски та профілі мідні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки бронзові типу БрАЖ, БрАЖН | - " - | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |бронзовий прокат | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7409 |Плити, листи та стрічки з міді | | | | |завтовшки понад 0,15 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка типу М | - " - | 1200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7419 |Інші вироби з міді: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка напівтампакова типу Л63 |кв. метрів | 5000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7502 |Нікель необроблений: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |нікелеві сплави марки ЖС32ВИ, |кілограмів | 60000 | | |ЖС6КВИ, ЖС6УВИ, ЖС3ДКВИ, ЖС16ВИ, | | | | |ЖС26ВИ, ЖС26УВИ, ЖС3ВИ, ЖСЗЛС, | | | | |ВЖЛ2ВИ, ВХ4ЛВИ, ВЖЛ12УВИ, | | | | |ВЖЛ12ЭВИ, ВЖЛ14, ВЖЛ14НВИ, НВ4, | | | | |ЭП487РЛ, СДП2, СПД1, ЖС3ЛСВИ, | | | | |ЖС3ДК, ЖС6К, ВЖМ4ВИ, ЗМИ3У, | | | | |ЗМИ3УМ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7504 00 00 00 |Порошки та луска нікелеві: | - " - | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошки нікелеві | - " - | 800 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7505 |Прутки, бруски, профілі та дріт | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки з нікелевих сплавів | - " - | 12000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сплави нікелеві марки ЖС32ВИ, | - " - | 60000 | | |ЖС6КВИ, ЖС6УВИ, ЖС26ВИ, ЖС26УВИ, | | | | |ВХ4ЛВИ, ВЖЛ12ВИ, ВЖЛ12ЭВИ, | | | | |ВЖЛ12УВИ, ВЖЛ14, ВЖЛ14НВИ, НВ4, | | | | |ЖС3ДКВИ, ВХ9ЛВИ, ВЖЛ2ВИ, ВЖМ4ВИ, | | | | |ЗМИ3У, ЗМИ3УМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з нікелевої сталі | - " - | 3000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7506 |Плити, листи, стрічки та фольга | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи, смуги, стрічки та | - " - | 10000 | | |фольга з нікелевих сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка алюмель, стрічка хромель | - " - | 500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стрічка нікелева | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7507 |Труби, трубки та фітинги для них | | | | |нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби, трубки з нікелевих сплавів| - " - | 3000 | | |(катоди трубчасті) марки СДП1, | | | | |СДП2, ВСДП11,16 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7508 |Інші вироби нікелеві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки | штук | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |поковки, штамповки з нікелевих | - " - | 1200 | | |сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки типу АК-235А, АК-236А | - " - | 50 | | |із сплаву ЭИ698ВД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки типу СТ-173 із сплаву | - " - | 15 | | |ЭП742ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу СВ-375, СВ409| - " - | 3000 | | |із сплаву марки ЭП648ВІ, ЭП648ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця зварені типу С288Б, С291Б,| - " - | 150 | | |С290Б, С285Б, ЗС1010, СВ412 із | | | | |сплаву марки ЭП718ИД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповані заготівлі валів із | штук | 20 | | |сплаву марки ЭИ698ВД | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |розкатні кільця, поковки, |кілограмів | 3600 | | |штамповки і вироби з нікелевих | | | | |сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заготівки з нікелевих сплавів | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка нікелева типу НП2 |кв. метрів | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сітка нікелева |кілограмів | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби з нікелю (штампування) | - " - | 35000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7603 |Порошки та луска алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошки алюмінієві типу АСД-4, | - " - | 2000 | | |АСД-1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7604 |Прутки, бруски та профілі | | | | |алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прокат алюмінієвий | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |профілі алюмінієві марки АК4-1 | - " - | 1000 | | |ЧТ1 (штампування) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7605 |Дріт алюмінієвий: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт з алюмінієвих сплавів | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7606 |Плити, листи та стрічки | | | | |алюмінієві, товщина яких | | | | |перевищує 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи алюмінієві, плити | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвих сплавів | - " - | 6000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |смуги, стрічки, алюмінієві | - " - | 1200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |листи з алюмінієвих сплавів | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи з алюмінієвих | - " - | 7000 | | |сплавів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7607 19 99 00 |Фольга алюмінієва завтовшки не | | | | |більш як 0,2 мм, завтовшки | | | | |0,021 мм або більше, але не | | | | |більш як 0,2 мм: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фольга алюмінієва | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7608 |Труби та трубки алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перехідник маслоагрегату | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |7616 |Інші вироби алюмінієві: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заклепка алюмінієва | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рама монтажна типу РМ | штук | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вироби з алюмінію, штампування |кілограмів | 500 | | |типу БС-86 з алюмінієвого сплаву | | | | |марки АК6-Т1 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8101 |Вольфрам і вироби з вольфраму, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, профілі, листи, стрічки з| - " - | 1000 | | |вольфраму | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |дріт типу ВР | метрів | 180000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8102 |Молібден і вироби з молібдену, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошок молібденовий |кілограмів | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |лист молібденовий | - " - | 1000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8104 |Магній і вироби з магнію, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |порошок переклазовий | - " - | 800 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магній металевий типу МГ | - " - | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магнієвий сплав марки Л-2 |кілограмів | 1500 | | |(магній-цирконієва лігатура) | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8108 |Титан і вироби з титану, | | | | |включаючи відходи та брухт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |прутки, профілі, дріт з титану | - " - | 6500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроди з титанових сплавів | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плити, листи, стрічки, фольга з | - " - | 6000 | | |титанових сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |труби і трубки | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки, поковки, розкатні | - " - | 7000 | | |кільця з титанових сплавів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штамповки типу 1ДТО-255, 1ДТО-257| штук | 50 | | |із сплавів марки ВТ9 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8307 |Труби гнучкі з недорогоцінних | | | | |металів, з фітингами або без них:| | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |оплетка типу 8Д | метрів | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |оплетка типу 8Д | штук | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гофрована трубка типу Н8Д | метрів | 1500 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |гофрована трубка типу Н8Д | штук | 1000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукава металеві типу Н8Д0, 8Д0, | - " - | 3000 | | |8Д4, 8Д8, 4655А | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |рукава металеві типу Н8Д0, 8Д0, | метрів | 500 | | |8Д4, 8Д8, 4655А | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 10 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 25 кН, але не більш як | | | | |44 кН для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | штук | 5 | | |двоконтурний двигун моделі АИ-22 | | | | |в розібраному стані комплект | | | | |деталей та вузлів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплект деталей та вузлів | - " - | 5 | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двоконтурного двигуна моделі | | | | |АИ-22 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 30 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 44 кН, але не більш як | | | | |132 кН для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | - " - | 20 | | |трьохвальний двоконтурний двигун | | | | |моделі Д-436Т1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | - " - | 20 | | |трьохвальний двоконтурний двигун | | | | |моделі Д-436-148 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | - " - | 20 | | |трьохвальний двоконтурний двигун | | | | |моделі Д-436ТП | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | - " - | 20 | | |трьохвальний двоконтурний двигун | | | | |моделі Д-36 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 12 80 00 |Двигуни турбореактивні тягою | | | | |понад 25 кН: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбореактивний | - " - | 100 | | |двоконтурний двигун моделі Д-18Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 21 00 00 |Двигуни турбогвинтові потужністю | | | | |не більш як 1100 кВт: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |авіаційний турбовальний двигун | штук | 20 | | |моделі АИ-450-2 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8411 91 00 00 |Частини турбореактивних або | | | | |турбогвинтових двигунів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний марки 935МА-1 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 1560000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі АИ-22 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 500000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі Д-36 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 500000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі Д-436Т1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 500000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі Д-436-148 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 500000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі Д-436ТП | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 550000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбореактивного | | | | |двигуна моделі Д-18Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці та | - " - | 150000 | | |комплектуючі вироби для | | | | |авіаційного турбовального двигуна| | | | |моделі АИ-450М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 935 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний типу 4212 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок насосів марки 934ТМ-1 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування клапанами типу | - " - | 100 | | |4017 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронна система керування | - " - | 100 | | |двигунів типу ЭСУ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронний регулятор руху типу | - " - | 10 | | |ЭРРД-436 у комплекті з монтажною | | | | |рамою типу РМ-85 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор вхідного направляючого | - " - | 600 | | |апарата типу 4839 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор заслінки перепуску | - " - | 50 | | |повітря типу 4838 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу 4186 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат напрямку КПВ КВД типу | - " - | 50 | | |4837 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |редуктор двигуна моделі Д-27 | - " - | 10 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос типу 4108 | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронна система керування типу| - " - | 10 | | |ЭСУ27М у комплекті з рамою типу | | | | |РМ27М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу 4204 | штук | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор регульованих | - " - | 100 | | |направляючих апаратів типу 4208 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок резервного керування РНА | - " - | 100 | | |типу 4844 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронна система керування | - " - | 15 | | |двигунів типу ЭСУ, у комплекті з | | | | |рамою типу РМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |зразок блоку регулювання і | - " - | 15 | | |контролю типу ЭСУ, у комплекті з | | | | |рамою монтажною типу РМ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |складальні одиниці, деталі, вузли| - " - | 4500000 | | |та комплектуючі вироби | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування КПВ КНД типу | - " - | 70 | | |4820 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування РНА КНД типу | - " - | 70 | | |4199 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування заслінкою ВМТ | - " - | 70 | | |типу 4200 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор РНА КНД і КВД типу 4819| - " - | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |флюгерний насос типу 4116 | - " - | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос типу 726 | - " - | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор типу 4227 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос основного контуру типу 4228| - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятори частоти обертання | - " - | 50 | | |вільної турбіни типу 4019 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор регулювання вхідного | - " - | 50 | | |направляючого апарата типу 4809 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат керування реверсивним | - " - | 50 | | |пристроєм типу 4079 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування клапанами типу | - " - | 500 | | |4017 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний марки 4015Т | - " - | 65 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор паливний марки 4018 | - " - | 65 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегат керування реверсивним | - " - | 65 | | |пристроєм типу 4079 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сопла реактивні двигуна моделі | - " - | 30 | | |Д-18Т | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стікателі двигуна моделі Д-18Т | - " - | 30 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сопловий апарат турбіни високого | - " - | 12 | | |тиску типу СА ТВД; | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |турбіна вентилятора типу ТВ | - " - | 12 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перемикач марки ПКТ-6М-2с | - " - | 7 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 60 39 00 |Інші насоси об'ємні ротаційні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок насосів типу 934 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос основного контуру типу 4228| - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок насосів типу 934, 4016Т | - " - | 200 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 70 21 00 |Інші насоси відцентрові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |маслоагрегат типу МА-18Т | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |маслоагрегат керування реверсом | - " - | 100 | | |типу МУР-18Т | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8413 81 00 00 |Інші насоси відцентрові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насоси для рідин з витратоміром | штук | 60 | | |або без нього, механізми для | | | | |підіймання рідини | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок насосів марки 4016Т | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |блок насосів марки 934ТМ-1 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу 4186 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу 4204 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |флюгерний насос типу 4116 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос типу 726 | - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос основного контуру типу 4228| - " - | 60 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-дозатор типу НД 450 | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8414 10 89 10 |Насоси вакуумні для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |насос-регулятор типу 4204 | - " - | 60 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 31 00 00 |Фільтри забору повітря для | | | | |двигунів внутрішнього згорання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент типу 8Д2 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент марки ФГ33-10 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент марки 340100А | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент марки 402014Б | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтроелемент марки 340025 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |фільтри типу 8Д2 | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8421 39 20 00 |Обладнання для фільтрування або | | | | |очищення газів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |повітровідокремлювач типу ВО | - " - | 80 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8456 |Верстати для обробки різних | - " - | 1 | | |матеріалів шляхом видалення | | | | |матеріалу за допомогою лазерного | | | | |або іншого світлового чи | | | | |фотонного променя, | | | | |ультразвукових, | | | | |електророзрядних, | | | | |електрохімічних, електронно- | | | | |променевих, іонно-променевих або | | | | |плазмово-дугових процесів | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8457 |Центри оброблювальні, верстати | | | | |агрегатні однопозиційні та | | | | |багатопозиційні, для обробки | | | | |металу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |високопродуктивний фрезерний | - " - | 2 | | |центр типу Huron KX 10 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятикоординатний оброблювальний | - " - | 2 | | |центр для обробки лопаток типу | | | | |Starrag LX 251 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8458 |Верстати токарні (включаючи | - " - | 2 | | |верстати токарні багатоцільові) | | | | |металорізальні | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8459 |Верстати металорізальні | - " - | 2 | | |(включаючи агрегатні верстати | | | | |лінійної побудови) для | | | | |свердління, розточування, | | | | |фрезерування, нарізування | | | | |зовнішньої або внутрішньої різьби| | | | |шляхом видалення металу | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8460 |Верстати обдирно-шліфувальні, | | | | |заточувальні, шліфувальні, | | | | |хонінгувальні, притиральні, | | | | |полірувальні або для виконання | | | | |інших операцій остаточної обробки| | | | |металів або металокераміки з | | | | |використанням точильних каменів, | | | | |абразивів або полірувальних | | | | |засобів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |п'ятиосьовий профілешліфувальний | штук | 1 | | |центр типу Maegerle | | | | |MFP-050.65.65 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |шліфувальний верстат для | - " - | 1 | | |шліфування лопаток турбін типу | | | | |MTS 1000-400-6NC | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8461 |Верстати поздовжньо-стругальні, | - " - | 2 | | |поперечно-стругальні, довбальні, | | | | |протяжні, зуборізні, | | | | |зубошліфувальні або | | | | |зубооборотні, пиляльні, відрізні | | | | |та інші верстати для обробки | | | | |металів або металокераміки шляхом| | | | |видалення матеріалу різальним | | | | |інструментом | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8463 |Інші верстати для обробки металів| | | | |або металокераміки без видалення | | | | |матеріалу: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |різьбо- і профіленакатний верстат| - " - | 1 | | |типу PR 15e PRS | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8473 30 |Частини та приладдя до машин | | | | |товарної позиції 8471: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу ТЕ1-РС1-С | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу ТЕ1-РС12-С | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу ТЕ6-РС12-С | - " - | 5 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |модуль типу РС1429-3-44С | - " - | 5 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8481 |Крани, клапани, вентилі та | | | | |аналогічна арматура для | | | | |трубопроводів, котлів, | | | | |резервуарів, цистерн, баків | | | | |аналогічних ємностей, включаючи | | | | |редукційні клапани та | | | | |терморегулювальні вентилі: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран керування для гідравліки | - " - | 10 | | |марки 626600М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани, клапани типу МКТ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани, клапани типу МКВ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани, клапани типу МКПТ9ФБ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |крани марки 8Л6302-00-1 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентиль типу 992АТ5 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентиль типу 992АТ3 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран зливальний марки 8Л6302-00-1| - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентиль марки 992АТ5 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентиль марки 992АТ3 | - " - | 20 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |заслінка марки 624500М | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран марки 7687000МА | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран марки 7688600МА | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентилі типу 992АТ3 | штук | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вентилі типу 992АТ5 | - " - | 70 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран заправлення паливом типу | - " - | 100 | | |760600 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кран типу 626600М | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8482 |Підшипники кулькові або роликові,| | | | |циліндричні або голкові: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром до | - " - | 26000 | | |30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники кулькові діаметром | - " - | 10000 | | |понад 30 мм | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники роликові голчасті | - " - | 5000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники роликові | - " - | 10000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кулі і ролики | - " - | 30000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |кільця | - " - | 2000 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8483 |Вали трансмісійні і кривошипи; | | | | |корпуси підшипників, підшипники | | | | |ковзання для валів; зубчасті | | | | |передачі та зубчасті колеса, | | | | |зібрані з валами; кулькові або | | | | |роликові гвинтові передачі; | | | | |коробки передач та інші варіатори| | | | |швидкості, включаючи | | | | |гідротрансформатори; муфти та | | | | |пристрої для з'єднання валів: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |підшипники ковзання | - " - | 10000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |черв'ячні передачі, черв'як із | - " - | 100 | | |змінним шагом редуктора, | | | | |черв'ячні шестерні редуктора | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 20 00 10 |Двигуни універсальні постійного | | | | |та змінного струму потужністю | | | | |понад 735 Вт, але не більш як 150| | | | |кВт для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромеханізм марки МПК-14МТВ-1| - " - | 32 | | |2 серії | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8501 31 00 10 |Двигуни потужністю понад 735 Вт, | | | | |генератори постійного струму для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромеханізм типу УР-6 | - " - | 15 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електродвигун типу Д-400В | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електромеханізми типу МПК37 | - " - | 10 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8502 40 00 10 |Перетворювачі електричні обертові| | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |перетворювач типу ПО-500А серії 2| - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 33 00 10 |Інші трансформатори потужністю | | | | |понад 16 кВ·А, але не більш як | | | | |500 кВ·А для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |трансформатори типу ДБСКТ | - " - | 40 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8504 40 90 00 |Перетворювачі статичні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |магнітострикційні перетворювачі | - " - | 40 | | |типу ПМС | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 10 00 10 |Свічки запалювання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |свічі запалювання типу СД, СП | - " - | 300 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 30 00 10 |Розподільники, котушки | | | | |запалювання для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати запалювання типу СКН | штук | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати запалювання (котушка) | - " - | 300 | | |типу 1КНИ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 40 00 10 |Стартери та стартер-генератори | | | | |для цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |стартери типу СТ | - " - | 20 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 50 00 10 |Інші генератори для цивільної | | | | |авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |генератор марки ГТ90НЖЧ12НМ | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8511 80 00 10 |Електроприлади для запалювання | | | | |або пуску двигунів внутрішнього | | | | |згоряння із запаленням від іскри | | | | |або компресійним методо; | | | | |генератори та переривники типу, | | | | |що використовується разом з | | | | |такими двигунами (інше обладнання| | | | |для цивільної авіації): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автоматична панель запуску типу | - " - | 100 | | |АПД-9 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |опір марки ПС-200-0,12Д | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |агрегати запалювання перетворювач| - " - | 20 | | |високовольтний з фільтром марки | | | | |ПВФ-11-1 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |косинець типу УЭ | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8515 |Машини та апарати для паяння або | | | | |зварювання з можливістю різання | | | | |або без нього, електричні | | | | |(включаючи з електричним нагрівом| | | | |газу), лазерні або іншого | | | | |світлового чи фотонного | | | | |випромінювання, ультразвукові, | | | | |електронно-променеві, магнітно- | | | | |імпульсні або плазмоводугові; | | | | |електричні машини та апарати для | | | | |гарячого напилення металів або | | | | |металокераміки: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |плазмотрон для напилення | - " - | 1 | | |порошкових матеріалів марки | | | | |"ПП-25" | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8531 80 95 10 |Електрообладнання звукове або | | | | |візуальне сигналізаційне, крім | | | | |устатковання товарної позиції | | | | |8512 або 8530 (інше устатковання | | | | |для цивільної авіації): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатори граничних обертів | - " - | 10 | | |типу СПО | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8536 |Електрична апаратура для | | | | |комутації або захисту електричних| | | | |кіл чи для приєднання до | | | | |електричних кіл або в електричних| | | | |колах, для напруги не більш як | | | | |1000 В: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомати захисту типу АЗСГК | - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |реле типу ТКЕ | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактор типу ТКД, ТКС | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікровимикачі марки А812К | - " - | 140 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |мікровимикачі марки В311 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі типу В602 | штук | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |вимикачі типу В622 | - " - | 100 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |штепселі, розетки | - " - | 3000 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електроз'єднувачі | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |контактний пристрій типу КУ | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |апаратура електрична, з'єднувачі | - " - | 3000 | | |і контактні елементи | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |коробка сполучна типу КС2 | - " - | 120 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колодка з'єднувальна типу К | - " - | 230 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електричні з'єднувачі (конектори)| - " - | 1000 | | |для проводів і кабелів: затискач | | | | |кабелю, з'єднувачі, контакти | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |косинець марки УЭ-90-18-4ЕТ | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8543 |Машини електричні та апаратура, | | | | |що виконують певні функції, не | | | | |включені до інших груп: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |ультразвуковий генератор типу | - " - | 50 | | |УЗГ-3-4 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |8544 |Проводи ізольовані, кабелі та | | | | |інші ізольовані електричні | | | | |провідники із з'єднувальними | | | | |деталями або без них; кабелі | | | | |волоконно-оптичні, складені з | | | | |волокон з індивідуальними | | | | |оболонками, незалежно від того, | | | | |зібрані вони чи не зібрані з | | | | |електричними провідниками або | | | | |з'єднувальними пристроями: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колектор термопар типу КТ | - " - | 50 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9025 90 00 95 |Ареометри та аналогічні | | | | |занурювані прилади, термометри, | | | | |пірометри, барометри, гігрометри | | | | |та психрометри, із записувальними| | | | |пристроями або без них, будь-які | | | | |комбінації цих приладів (частини | | | | |і приладдя): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопари типу Т | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |колодки типу К-80, К-82 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик температури типу П-98АМ | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 10 89 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю витрат | | | | |або рівня рідин: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики типу ДРП | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 20 80 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю тиску: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |малогабаритний датчик тиску марки| - " - | 100 | | |МДДФ У+2-0,5 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик логарифмічний марки ДОЛ-32| - " - | 200 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик відношення тиску марки | - " - | 200 | | |ДОТ-30М | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик сумарного відношення тиску| - " - | 200 | | |марки ДОТ-1,7С | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик індуктивний теплостійкій | - " - | 200 | | |типу ДИТ | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 80 80 00 |Інші прилади та апаратура для | | | | |вимірювання: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики температури типу П | штук | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики температури типу Т148 | - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймач температури марки П-77-В2| - " - | 400 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |термопари типу Т | - " - | 400 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9026 90 00 00 |Прилади та апаратура для | | | | |вимірювання або контролю витрати,| | | | |рівня, тиску чи інших змінних | | | | |характеристик рідин або газів | | | | |(частини і приладдя): | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |частини апаратури для вимірювання| - " - | 100 | | |або контролю тиску | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |високотемпературні датчики | - " - | 100 | | |обертів | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |демпфер типу Д59 | - " - | 300 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики витрати палива типу ДРТ | - " - | 160 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики вимірювання мастил типу | - " - | 160 | | |ДМ2 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики важільно-поплавковий типу| - " - | 160 | | |ДРП3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчик сигналізатор рівня марки | - " - | 100 | | |ДСУ5-4 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |сигналізатори типу МСТВ, МСТ, СП,| - " - | 500 | | |СПТ, ССК, ПС, СО | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |пульт наземної перевірки типу | - " - | 10 | | |ПНП | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9029 10 00 10 |Лічильники кількості обертів, | | | | |електричні та електронні для | | | | |цивільної авіації: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики типу ДЧВ-4, ДТА-10, | - " - | 1500 | | |ДТА-13, ДТА-14, ДТА-15, ДЧВ-4М | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9031 90 85 00 |Частини і приладдя приладів, | | | | |апаратів і машин підпозиції | | | | |9031 80: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |датчики вібрації типу МВ | - " - | 100 | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 81 00 00 |Інші прилади та апаратура, | | | | |гідравлічні або пневматичні: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |автомат керування клапанами типу | - " - | 300 | | |4017 | | | |--------------+---------------------------------+-----------+----------| |9032 89 00 00 |Інші прилади та апаратура: | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |електронна система керування типу| - " - | 120 | | |ЭСУ | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор температури | - " - | 10 | | |мікропроцесора марки | | | | |"Протерм-100" | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор частоти обертання | - " - | 40 | | |вільної турбіни типу 4019 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |комплексний регулятор типу КРД | - " - | 50 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |регулятор двигуна цифровий марки | - " - | 60 | | |РДЦМВ 04-3 | | | | |---------------------------------+-----------+----------| | |приймачі типу П-63, П-77В | - " - | 250 | | |---------------------------------+-----------+----------| | |диференційно-трансформаторні | - " - | 180 | | |датчики марки ЛДТ-2519Д | | | -------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Для цілей митного оформлення необхідно керуватися як
текстовим описом товарів, так і кодами згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).вгору