Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010124
Документ 124-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.01.2016, підстава - 3-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 124
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 3 ( 3-2016-п ) від 13.01.2016 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 844 ( 844-2009-п ) "Деякі питання реалізації права
власності на землю громадянами України" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 61, ст. 2158, N 82, ст. 2770, N 97, ст. 3360) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 124
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 р.
N 844 ( 844-2009-п )

1. У постанові ( 844-2009-п ):
в абзаці другому пункту 7 слова "та Міністерства охорони
навколишнього природного середовища" виключити;
у пункті 9 слова "Міністерству охорони навколишнього
природного середовища" замінити словами "Державному комітетові із
земельних ресурсів".
2. У Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам
України державних актів на право власності на земельні ділянки
( 844-2009-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у підпункті 1 пункту 5:
в абзаці першому слова "або Мінприроди" виключити;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"наявні актуалізовані ортофотоплани, індексні кадастрові
карти та інші планово-картографічні матеріали, а також наявну
інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для
виготовлення технічної документації.";
2) доповнити Порядок ( 844-2009-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1. Забезпечення замовника ортофотопланами, індексними
кадастровими картами та іншими планово-картографічними матеріалами
здійснюється Укргеодезкартографією.";
3) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Регіональна філія Центру кадастру протягом одного
робочого дня з дня надходження технічної документації на
електронному носії перевіряє її зміст, вносить відповідні
відомості до бази даних державного земельного кадастру і передає
до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру
кадастру для заповнення бланка державного акта на право власності
на земельну ділянку.";
4) у пункті 9 слова "трьох робочих днів" замінити словами
"одного робочого дня";
5) пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. З метою створення Державного фонду документації із
землеустрою технічна документація на паперовому носії передається
виконавцем замовнику протягом 10 робочих днів з дня її погодження
замовником.".вгору