Про "День Уряду України" у листопаді 2002 року
Постанова Верховної Ради України від 12.09.2002124-IV
Документ 124-IV, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у листопаді 2002 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 42, ст.311 )

Відповідно до пункту 13 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 12 листопада 2002 року у Верховній Раді України
"День Уряду України" з порядком денним "Про хід реформування
Збройних Сил України" та "Про хід виконання вимог чинного
законодавства Урядом України і заходи, які ним вживаються, щодо
посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх
сімей, стану пенсійного, медичного, житлового, транспортного
забезпечення військових пенсіонерів та ветеранів військової
служби".
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначених
питань, а також пропозиції щодо внесення до чинного законодавства
змін та доповнень, необхідних для вирішення проблем, які
обговорюватимуться, для надання цих матеріалів народним депутатам
України не пізніше п'яти днів до проведення "Дня Уряду України".
3. Комітетам Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони, з питань правової політики, з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань
промислової політики, з питань соціальної політики та праці, у
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з питань бюджету
узагальнити пропозиції народних депутатів України і матеріали, які
будуть надані Кабінетом Міністрів України, підготувати
співдоповіді та проект Постанови Верховної Ради України з питань,
що розглядатимуться на "Дні Уряду України".
4. Для аналізу стану справ у Збройних Силах України, ходу їх
реформування, узагальнення проблем, які є у цій сфері, та
підготовки пропозицій у зв'язку з проведенням "Дня Уряду України"
утворити Тимчасову спеціальну комісію у складі представників
депутатських фракцій та груп на основі їх пропорційного
представництва. Головою Тимчасової спеціальної комісії обрати
заступника Голови Верховної Ради України Зінченка О.О.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 124-IVвгору