Документ 1238-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.11.2016, підстава - 838-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1238
Київ
Про затвердження переліку достатніх підстав,
які надають податковим органам право на проведення
документальної позапланової виїзної перевірки
платника податку на додану вартість для визначення
достовірності нарахування бюджетного
відшкодування такого податку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 838 ( 838-2016-п ) від 26.10.2016 }

На виконання пункту 200.11 статті 200 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік достатніх підстав, які надають
податковим органам право на проведення документальної позапланової
виїзної перевірки платника податку на додану вартість для
визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування
такого податку, згідно з додатком.
1-1. Установити, що рішення щодо проведення документальних
позапланових перевірок з питань відшкодування податку на додану
вартість підприємствам, що перереєструвалися з тимчасово
окупованої території України або району проведення
антитерористичної операції, приймається Кабінетом Міністрів
України. { Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 838
( 838-2016-п ) від 26.10.2016 }
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1238
ПЕРЕЛІК
достатніх підстав, які надають податковим органам
право на проведення документальної позапланової
виїзної перевірки платника податку на додану
вартість для визначення достовірності
нарахування бюджетного відшкодування
такого податку

1. Порушення справи про банкрутство відповідно до Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ) стосовно платника податку на додану
вартість (далі - платник) та/або його постачальників.
2. Наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців записів (стосовно платника та/або його
постачальників) про:
1) відсутність підтвердження відомостей, внесених до
зазначеного Реєстру;
2) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
3) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи,
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
4) визнання повністю або частково недійсними установчих
документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
5) припинення державної реєстрації юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, стосовно
яких відсутні рішення або відомості, які є підставою для
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
3. Існування розбіжностей між сумою податкового кредиту,
сформованого платником за операціями з придбання товарів/послуг,
та сумою податкових зобов'язань його контрагентів за операціями з
постачання таких товарів/послуг, які не усунуто за результатами
проведення камеральної перевірки.
4. Відсутність даних у податковій звітності платника про
здійснення протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів (місяців) (для платників податку з квартальним звітним
періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних
періодів) операцій з постачання товарів/послуг, до яких
застосовується нульова ставка податку на додану вартість, або
наявність даних про те, що обсяг таких операцій становить менш як
50 відсотків загального обсягу постачання.
5. Невідповідність платника жодному з таких критеріїв:
1) у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів), установлених розділом IV Податкового кодексу України
( 2755-17 ), чисельність працівників, які перебувають у трудових
відносинах з платником, перевищує 20 осіб та середня заробітна
плата усіх працівників не менше ніж у 2,5 раза перевищує
мінімальний установлений законодавством рівень;
2) має основні фонди для провадження задекларованої
діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за
даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до
відшкодування за попередні 12 календарних місяців;
3) рівень визначення податкового зобов'язання з податку на
прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до
обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в
кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів), установлених розділом III Податкового кодексу України
( 2755-17 ).
6. Відсутність протягом попередніх 24 послідовних звітних
податкових періодів (місяців) (для платників податку з квартальним
звітним періодом - протягом попередніх восьми послідовних звітних
періодів) документальних планових перевірок.
7. Наявність документально підтвердженої інформації про
порушення платником норм податкового законодавства відповідно до
пункту 78.1 статті 78 розділу II Податкового кодексу України
( 2755-17 ).вгору