Про внесення змін до Порядку утилізації військового майна Збройних Сил
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Форма типового документа від 21.12.20051238
Документ 1238-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2005 р. N 1238
Київ
Про внесення змін до Порядку утилізації
військового майна Збройних Сил

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку утилізації військового майна Збройних Сил,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня
2003 р. N 705 ( 705-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 21, ст. 934 - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 14 жовтня 2005 р. N 1020 ( 1020-2005-п ),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1238
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку утилізації
військового майна Збройних Сил ( 705-2003-п )

1. Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Міноборони подає Кабінету Міністрів України перелік
військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає
утилізації, за зразком згідно з додатком 1.
При необхідності Міноборони може подавати періодично, але не
частіше одного разу на квартал Кабінету Міністрів України
додатковий перелік військового майна (крім списаного військового
майна), яке підлягає утилізації, за зразком згідно з додатком 2.
Перелік (додатковий перелік) військового майна (крім
списаного військового майна), яке підлягає утилізації,
затверджується Урядовим комітетом з питань правової політики та
оборони.
Перелік списаного військового майна, яке підлягає утилізації,
затверджується Міноборони".
2. У пунктах 21 та 33 слова "на спеціальний рахунок
Державного казначейства як надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил" замінити словами "до державного бюджету згідно
із законом про Державний бюджет України на відповідний рік".
3. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти у редакції, що
додається.

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1238)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Урядового комітету з
питань правової політики та оборони
від __________ 200_ р. (протокол N_)
ПЕРЕЛІК
військового майна, яке підлягає утилізації

--------------------------------------------------------------------------- |N |Наймену-|Оди-|Кіль-|Рік |Строк|Кате-|Перви- |Залишкова | Місце- | |п/п|вання |ниця|кість|виго-|вико-|горія|нна |(балансова)|знаходження| | |військо-|ви- | |тов- |рис- |якіс-|вар- |вартість, | (військова| | |вого |міру| |лення|тання|ного |тість |тис. | частина, | | |майна | | | |(збе-|(тех-|одини- |гривнь | населений | | | | | | |ріга-|ніч- |ці, |-----------| пункт, | | | | | | |ння),|ного)|тис. |оди-| разом| область) | | | | | | |років|стану|гривень|ниці| | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________
Усього
Міністр оборони України __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" __________ 200_ р.
Додаток 2
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1238)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Урядового комітету з
питань правової політики та оборони
від__________ 200_ р. (протокол N_)
ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
військового майна, яке підлягає утилізації

--------------------------------------------------------------------------- |N |Наймену-|Оди-|Кіль-|Рік |Строк|Кате-|Перви- |Залишкова | Місце- | |п/п|вання |ниця|кість|виго-|вико-|горія|нна |(балансова)|знаходження| | |військо-|ви- | |тов- |рис- |якіс-|вар- |вартість, | (військова| | |вого |міру| |лення|тання|ного |тість |тис. | частина, | | |майна | | | |(збе-|(тех-|одини- |гривнь | населений | | | | | | |ріга-|ніч- |ці, |-----------| пункт, | | | | | | |ння),|ного)|тис. |оди-| разом| область) | | | | | | |років|стану|гривень|ниці| | | --------------------------------------------------------------------------- _______________
Усього
Міністр оборони України __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" __________ 200_ р.вгору