Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 1998 р. N 1237
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 289 ( 289-2001-п ) від 28.03.2001 )

Про внесення змін і доповнень до пункту 4 додатка
до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим
працівникам

Відповідно до статті 47 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до пункту 4 додатка до Порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 346 ( 346-97-п ) "Про затвердження Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти
та науковим працівникам" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
16, с. 73), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 1998 р. N 1237
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до пункту 4 додатка до Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам освіти та науковим працівникам ( 346-97-п )

1. У першому абзаці слова "навчальному закладі" замінити
словами "вищому навчальному закладі, закладі післядипломної
освіти".
2. Доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого
змісту:
"Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора,
що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному
навчальному закладі, - 42".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. В абзаці третьому слова "навчальному закладі" замінити
словами "вищому навчальному закладі, закладі післядипломної
освіти, професійно-технічному навчальному закладі".
4. Доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:
"Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у
цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну
роботу, - 42".
5. Після абзацу "Вихователь - 28" доповнити абзацом такого
змісту:
"Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному
закладі, - 42".
6. Після абзацу "Майстер виробничого навчання - 28" доповнити
абзацом такого змісту:
"Майстер виробничого навчання, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі, - 42".
7. Після абзацу "Методист - 28" доповнити абзацом такого
змісту:
"Методист, який працює у професійно-технічному навчальному
закладі, - 42".
8. Після абзацу "Старший майстер - 28" доповнити абзацом
такого змісту:
"Старший майстер, який працює у професійно-технічному
навчальному закладі, - 42".


Публікації документа