Document 1236-97-п, valid, current version — Revision on August 25, 1998, on the basis - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 листопада 1997 р. N 1236
Київ
Про затвердження Порядку переробки
винограду, плодів та ягід на виноматеріали
на давальницьких умовах
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ) і з метою упорядкування переробки винограду, плодів
та ягід на виноматеріали на давальницьких умовах Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок переробки винограду, плодів та ягід на
виноматеріали на давальницьких умовах, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1997 р. N 1236
ПОРЯДОК
переробки винограду, плодів та ягід
на виноматеріали на давальницьких умовах

1. Переробка винограду, плодів та ягід на виноматеріали на
давальницьких умовах здійснюється суб'єктами господарської
діяльності незалежно від форм власності (далі - виконавці) за
наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), оформленого з
додержанням встановлених вимог.
2. Виноград, плоди та ягоди (далі - давальницька сировина)
приймаються на переробку зазначеними у пункті 1 цього Порядку
виконавцями від виробників сільськогосподарської продукції усіх
форм власності - суб'єктів підприємницької діяльності (далі -
замовники). Виконавці можуть приймати давальницьку сировину для переробки
на виноматеріали від замовників лише за умови подання замовниками
копій посвідчень про реєстрацію їх у державній податковій
адміністрації (інспекції) як платників акцизного збору. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
3. Порядок поставки давальницької сировини, обсяги і терміни
її переробки, граничні терміни зберігання та відвантаження, а
також порядок проведення розрахунків визначаються договорами між
замовниками та виконавцями з урахуванням вимог, встановлених
законодавством, та цього Порядку.
4. Договори про переробку давальницької сировини, укладені
замовниками з виконавцями - підприємствами, що перебувають у
системі Міністерства агропромислового комплексу, підлягають
реєстрації в органах цього Міністерства, а укладені з виконавцями
- підприємствами Укоопспілки, - в Укоопспілці. Договори про переробку давальницької сировини, укладені
з іншими виконавцями, підлягають реєстрації залежно від
їх місцезнаходження в обласних, Київській і Севастопольській
міських державних адміністраціях, в органі, уповноваженому Радою
міністрів Автономної Республіки Крим. З метою проведення належного контролю за сплатою акцизного
збору з виноматеріалів, виготовлених із давальницької сировини,
копія договору про переробку давальницької сировини подається
замовником до державної податкової адміністрації (інспекції)
за його місцезнаходженням. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
5. Розрахунки за послуги з переробки давальницької сировини,
які надаються виконавцями, можуть провадитися у грошовій
(безготівковій) формі або часткою давальницької сировини чи
готової продукції (виноматеріалами) або з поєднанням зазначених
способів згідно з договорами про переробку давальницької сировини.
6. Виробництво виноматеріалів повинно здійснюватися згідно із
затвердженими і зареєстрованими в установленому законодавством
порядку нормативними документами та стандартами, що діють в
Україні.
7. Виконавці відвантажують виноматеріали, виготовлені з
давальницької сировини, замовникам або за їх дорученням іншим
споживачам (із зазначенням про це в договорі про переробку
давальницької сировини) за умови подання замовником виконавцю
примірника розрахункового платіжного документа про сплату повної
суми акцизного збору з відміткою відповідної установи банку та
підтвердження державної податкової адміністрації (інспекції)
про його надходження до бюджету. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
8. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюється
органами Міністерства агропромислового комплексу, Укоопспілкою, а
також Державною податковою службою в межах її повноважень,
визначених законодавством.on top