Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План від 16.06.20101231-р
Документ 1231-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.03.2012, підстава - 155-2012-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 червня 2010 р. N 1231-р
Київ
Про затвердження орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1910-р ( 1910-2010-р ) від 29.09.2010
N 1966-р ( 1966-2010-р ) від 12.10.2010
N 1998-р ( 1998-2010-р ) від 20.10.2010
N 2346-р ( 2346-2010-р ) від 29.12.2010
N 953-р ( 953-2011-р ) від 05.10.2011
N 155-р ( 155-2012-р ) від 28.03.2012 }

Затвердити орієнтовний план законопроектних робіт на
2010 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2010 р. N 1231-р
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
законопроектних робіт на 2010 рік

------------------------------------------------------------------------------------------ | Орієнтовна назва | Проблема, яка | Підстава для | Строк |Центральний орган| | законопроекту | потребує | розроблення | внесення |виконавчої влади,| | | законодавчого | законопроекту | законо- | що розробляє | | | врегулювання | |проекту до | законопроект | | | | | Кабінету | | | | | | Міністрів | | | | | | України | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |1. Про внесення |удосконалення |резолюція Віце- |червень |Міноборони | |змін до деяких |законодавства з |прем'єр-міністра| | | |законодавчих актів |питань забезпечення |України від | | | |України з питань |житлом громадян |6 квітня 2010 р.| | | |забезпечення житлом| |N 36406/14/1-09 | | | |громадян | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |2. Про внесення |впорядкування дій |Закон України | -"- |Мінпаливенерго | |змін до деяких |органів державного |"Про основні | | | |законодавчих актів |нагляду в |засади | | | |України щодо |електроенергетиці та |державного | | | |державного нагляду |теплопостачанні, |нагляду | | | |в електроенергетиці|уникнення дублювання |(контролю) у | | | |та теплопостачанні |їх функцій, зменшення|сфері | | | | |тиску контролюючих |господарської | | | | |органів на суб'єктів |діяльності" | | | | |господарювання |( 877-16 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |3. Про внесення |відшкодування |резолюція |червень |Мінвуглепром | |змін до Закону |Пенсійному фонду |Прем'єр-міністра| | | |України "Про |України витрат на |України від | | | |загальнообов'язкове|виплату і доставку |7 вересня | | | |державне пенсійне |пенсій, призначених |2009 р. | | | |страхування" |особам на пільгових |N 49286/0/1-09 | | | | |умовах | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |4. Про внесення |посилення |ініціативна | -"- |Мінрегіонбуд | |змін до Кодексу |відповідальності за |пропозиція | | | |України про |незаконне | | | | |адміністративні |будівництво, а також | | | | |правопорушення щодо|удосконалення | | | | |визначення розміру |процесуальних норм, | | | | |штрафів за |якими регулюється | | | | |здійснення |порядок притягнення | | | | |незаконної забудови|правопорушників до | | | | |та їх |відповідальності | | | | |диференціювання | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |5. Про місто із |визначення |розпорядження | -"- | -"- | |спеціальним |спеціального статусу |Кабінету | | | |статусом |м. Севастополя та |Міністрів | | | |Севастополь |особливостей |України від | | | | |здійснення виконавчої|2 грудня 2009 р.| | | | |влади і місцевого |N 1456 | | | | |самоврядування у |( 1456-2009-р ) | | | | |м. Севастополі | | | | | |відповідно до | | | | | |Конституції України | | | | | |( 254к/96-ВР ) | | | | | |та законів України | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |6. Про |створення ефективної |розпорядження |IV квартал |Мінрегіонбуд | |адміністративно- |системи |Кабінету | | | |територіальний |адміністративно- |Міністрів | | | |устрій України |територіального |України від | | | | |устрою для |29 липня 2009 р.| | | | |забезпечення |N 891 | | | | |комплексного |( 891-2009-р ) | | | | |реформування системи |та від | | | | |державного управління|2 грудня 2009 р.| | | | |та місцевого |N 1456 | | | | |самоврядування |( 1456-2009-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |7. Про місцеве |необхідність |розпорядження | -"- | -"- | |самоврядування |децентралізації |Кабінету | | | |(нова редакція) |державного управління|Міністрів | | | | |та зміцнення |України від | | | | |місцевого |2 грудня 2009 р.| | | | |самоврядування з |N 1456 | | | | |урахуванням принципів|( 1456-2009-р ) | | | | |Європейської хартії | | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування | | | | | |( 994_036 ) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |8. Про місцеві |застосування |розпорядження | -"- | -"- | |державні |принципів |Кабінету | | | |адміністрації (нова|децентралізації |Міністрів | | | |редакція) |державного управління|України від | | | | | |29 липня 2009 р.| | | | | |N 891 | | | | | |( 891-2009-р ) | | | | | |та від | | | | | |2 грудня 2009 р.| | | | | |N 1456 | | | | | |( 1456-2009-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |9. Про внесення |розвиток пріоритетних|Указ Президента |червень |Мінприроди | |змін |напрямів геологічних |України від | | | |до Закону України |досліджень з метою |28 лютого | | | |"Про затвердження |забезпечення |2008 р. N 173 | | | |Загальнодержавної |національної |( 173/2008 ) | | | |програми розвитку |економіки | | | | |мінерально- |гостродефіцитними | | | | |сировинної бази |видами власної | | | | |України на період |мінеральної сировини,| | | | |до 2010 року" |визначення завдань | | | | | |на період до | | | | | |2030 року за кожною | | | | | |категорією корисних | | | | | |копалин і видами | | | | | |мінеральної сировини | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |10. Про засади |забезпечення |розпорядження | -"- |Мінпаливенерго | |функціонування |системного підходу до|Кабінету | | | |ринку природного |створення умов для |Міністрів | | | |газу |стабільного |України від | | | | |функціонування ринку |5 серпня 2009 р.| | | | |природного газу та |N 927 | | | | |його подальшого |( 927-2009-р ) | | | | |розвитку з | | | | | |урахуванням інтересів| | | | | |споживачів і держави | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |11. Про розміщення,|законодавче |розпорядження | -"- | -"- | |проектування та |врегулювання питань |Кабінету | | | |будівництво |щодо проектування та |Міністрів | | | |централізованого |будівництва |України від | | | |сховища |централізованого |15 березня | | | |відпрацьованого |сховища |2006 р. N 145 | | | |ядерного палива |відпрацьованого |( 145-2006-р ) | | | |реакторів типу ВВЕР|ядерного палива | | | | |атомних | | | | | |електростанцій | | | | | |України | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |12. Про порядок |відсутність |ініціативна |червень |МЗС | |виконання Конвенції|закріпленого на |пропозиція | | | |про заборону |законодавчому рівні | | | | |розробки, |комплексного порядку | | | | |виробництва та |виконання Конвенції | | | | |накопичення запасів|( 995_054 ) | | | | |бактеріологічної | | | | | |(біологічної) і | | | | | |токсинної зброї та | | | | | |про їх знищення | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |13. Про внесення |створення |розпорядження | -"- |МНС | |змін до деяких |законодавчих засад |Кабінету | | | |законодавчих актів |функціонування |Міністрів | | | |України щодо |системи надання |України від | | | |забезпечення та |екстреної допомоги |28 травня | | | |впровадження |населенню за єдиним |2008 р. N 770 | | | |системи надання |телефонним |( 770-2008-р ) | | | |екстреної допомоги |номером 112 | | | | |населенню за єдиним| | | | | |телефонним | | | | | |номером 112 | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |14. Про ратифікацію|здійснення |Закон України | -"- | -"- | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної |"Про міжнародні | | | |Міністрів України |процедури, необхідної|договори | | | |та Урядом |для набуття чинності |України" | | | |Республіки Болгарія|Угодою |( 1906-15 ) | | | |про співробітництво| | | | | |у разі виникнення | | | | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |15. Про ратифікацію|визначення правових |Закон України |червень |МОН | |Угоди про |засад співробітництва|"Про міжнародні | | | |відновлення дії |між Україною та ЄС у |договори | | | |Угоди між Україною |сфері науки і |України" | | | |і Європейським |технологій |( 1906-15 ) | | | |Співтовариством про| | | | | |наукове і | | | | | |технологічне | | | | | |співробітництво | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |16. Про вироби |удосконалення системи|розпорядження | -"- |МОЗ | |медичного |здійснення державного|Кабінету | | | |призначення |нагляду (контролю) за|Міністрів | | | | |обігом виробів |України від | | | | |медичного |10 вересня | | | | |призначення |2008 р. N 1247 | | | | | |( 1247-2008-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |17. Про внесення |встановлення |ініціативна | -"- | -"- | |змін до деяких |відповідальності за |пропозиція | | | |законодавчих актів |порушення | | | | |України щодо |законодавства у сфері| | | | |відповідальності |виробів медичного | | | | |осіб, винних у |призначення під час | | | | |незаконному обігу |їх виготовлення, | | | | |незареєстрованих |обігу, ввезення, | | | | |медичних виробів |вивезення, | | | | | |застосування, | | | | | |використання та | | | | | |утилізації з метою | | | | | |захисту громадян | | | | | |України від | | | | | |недоброякісної | | | | | |продукції | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |18. Про внесення |удосконалення порядку|розпорядження |червень |Мінпраці | |змін до Закону |соціального |Кабінету | | | |України "Про |супроводження та |Міністрів | | | |соціальну адаптацію|соціального патронажу|України від | | | |осіб, які відбували|осіб, звільнених з |1 липня 2009 р. | | | |покарання у |місць позбавлення |N 740 | | | |виді обмеження волі|волі, зокрема |( 740-2009-р ) | | | |або позбавлення |визначення основних | | | | |волі на певний |завдань учасників | | | | |строк" |процесу соціальної | | | | | |адаптації та органу, | | | | | |що його | | | | | |координуватиме | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |19. Про внесення |приведення |Закон України | -"- |Мінприроди | |змін |законодавства у сфері|"Про дозвільну | | | |до деяких |охорони навколишнього|систему у сфері | | | |законодавчих актів |природного середовища|господарської | | | |України у зв'язку |у відповідність з |діяльності" | | | |з прийняттям Закону|вимогами Закону |( 2806-15 ) | | | |України "Про |України "Про | | | | |дозвільну систему у|дозвільну систему у | | | | |сфері господарської|сфері господарської | | | | |діяльності" |діяльності" | | | | | |( 2806-15 ) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |20. Про державне |забезпечення |ініціативна | -"- |Мінпромполітики | |стимулювання |стабілізації |пропозиція | | | |зростання |фінансового стану | | | | |виробництва |суднобудівної | | | | |суднобудівної |промисловості | | | | |продукції | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |21. Про внесення |надання необхідної, |Закон України |червень |Мін'юст | |змін до Закону |доступної, |"Про | | | |України |достовірної та |Загальнодержавну| | | |"Про туризм" щодо |своєчасної інформації|програму | | | |інформування |про туристичний |адаптації | | | |споживача |продукт, що |законодавства | | | |туристичних послуг |забезпечить |України до | | | | |споживачам можливість|законодавства | | | | |свідомого і |Європейського | | | | |компетентного вибору |Союзу" | | | | | |( 1629-15 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |22. Про товариства |необхідність |розпорядження | -"- | -"- | |з обмеженою |удосконалення порядку|Кабінету | | | |відповідальністю |правового регулювання|Міністрів | | | | |діяльності товариства|України від | | | | |з обмеженою |15 квітня | | | | |відповідальністю, |2009 р. N 408 | | | | |захисту прав його |( 408-2009-р ) | | | | |учасників, а також | | | | | |визначення | | | | | |повноважень його | | | | | |статутних органів та | | | | | |органів управління | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 23 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1998-р
( 1998-2010-р ) від 20.10.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|24. Про |фінансування передачі|Закон України |червень |Мінжитлокомунгосп| |затвердження |гуртожитків у |"Про | | | |Загальнодержавної |власність |забезпечення | | | |програми передачі |територіальних громад|реалізації | | | |гуртожитків у | |житлових прав | | | |власність | |мешканців | | | |територіальних | |гуртожитків" | | | |громад | |( 500-17 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |25. Про внесення |удосконалення |ініціативна | -"- |Державна комісія | |змін до деяких |принципів діяльності |пропозиція | |з цінних паперів | |законів України |з управління | | |та фондового | |щодо іпотечних |іпотечним покриттям | | |ринку | |облігацій | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |26. Про внесення |розроблення механізму| -"- | -"- |Держкомрезерв | |змін до Закону |списання матеріальних| | | | |України "Про |цінностей у разі | | | | |державний |природних втрат, | | | | |матеріальний |стихійного лиха, | | | | |резерв" |пожеж та аварій, | | | | | |фізичної та | | | | | |моральної | | | | | |непридатності до | | | | | |використання | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 27 виключено на підставі Розпорядження КМ N 953-р
( 953-2011-р ) від 05.10.2011 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|28. Про внесення |врегулювання |ініціативна |липень |МВС | |змін до Закону |процедури |пропозиція | | | |України "Про |добровільного | | | | |правовий статус |повернення іноземців | | | | |іноземців та осіб |та осіб без | | | | |без громадянства" |громадянства до країн| | | | | |попереднього | | | | | |перебування або країн| | | | | |походження | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |29. Про мінімальні |визначення правових |розпорядження | -"- |Мінпаливенерго | |запаси нафти і |та організаційних |Кабінету | | | |нафтопродуктів |засад створення, |Міністрів | | | | |зберігання, |України від | | | | |оновлення та |8 грудня 2009 р.| | | | |використання |N 1498 | | | | |мінімальних запасів |( 1498-2009-р ) | | | | |нафти та | | | | | |нафтопродуктів | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |30. Про місцевий |удосконалення |ініціативна | -"- |Мін'юст | |референдум |механізму |пропозиція | | | | |безпосередньої участі| | | | | |громадян у вирішенні | | | | | |питань місцевого | | | | | |значення шляхом | | | | | |проведення місцевого | | | | | |референдуму | | | | | |відповідно до | | | | | |Конституції України | | | | | |( 254к/96-ВР ) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |31. Про Фонд |визначення основних | -"- | -"- |Фонд державного | |державного майна |засад діяльності | | |майна | |України |Фонду державного | | | | | |майна України | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |32. Про внесення |уточнення повноважень|резолюція Віце- |липень |Фонд державного | |змін до деяких |державних органів |прем'єр-міністра| |майна | |законодавчих актів |приватизації щодо |України від | | | |України з питань |розпорядження |18 травня | | | |приватизації та |земельними ділянками |2010 р. | | | |земельних відносин |державної власності |N 11716/326/1-10| | | | | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |33. Про рибне |законодавче |ініціативна |серпень |Мінагрополітики | |господарство та |врегулювання |пропозиція | | | |промислове |економічних та | | | | |рибальство |організаційних засад | | | | | |збереження, | | | | | |управління та | | | | | |використання водних | | | | | |живих ресурсів, що | | | | | |належать до багатств | | | | | |внутрішніх водних | | | | | |об'єктів України та | | | | | |Світового океану | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |34. Про |законодавче |частина друга | -"- |Мін'юст | |міністерства та |врегулювання питань |статті 120 | | | |інші центральні |організації та |Конституції | | | |органи виконавчої |порядку діяльності |України | | | |влади |міністерств, інших |( 254к/96-ВР ) | | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |35. Про внесення |удосконалення |ініціативна | -"- |Державна комісія | |змін до Закону |законодавства про |пропозиція | |з цінних паперів | |України |цінні папери та | | |та фондового | |"Про цінні папери |фондовий ринок у | | |ринку | |та фондовий ринок" |частині узгодження | | | | | |окремих норм та | | | | | |уніфікації | | | | | |термінології | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |36. Про внесення |приведення Закону |ініціативна |вересень |Мінагрополітики | |змін до Закону |України "Про державне|пропозиція | | | |України "Про |регулювання | | | | |державне |виробництва і | | | | |регулювання |реалізації цукру" | | | | |виробництва і |( 758-14 ) у | | | | |реалізації цукру" |відповідність з | | | | | |вимогами міжнародних | | | | | |договорів | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |37. Про ратифікацію|здійснення |Закон України | -"- |Мінекономіки | |Договору між |внутрішньодержавної |"Про міжнародні | | | |Україною та |процедури, необхідної|договори | | | |Європейським |для набрання чинності|України" | | | |інвестиційним |Договором |( 1906-15 ) | | | |банком про | | | | | |співробітництво та | | | | | |діяльність | | | | | |постійного | | | | | |представництва ЄІБ | | | | | |в Україні | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |38. Про внесення |законодавче |Указ Президента | -"- |Мінпаливенерго | |змін до Закону |врегулювання питань, |України від | | | |України "Про |пов'язаних з |27 грудня | | | |впорядкування |необхідністю |2005 р. N 1863 | | | |питань, пов'язаних |формування і |( 1863/2005 ) | | | |із забезпеченням |накопичення | | | | |ядерної безпеки" та|фінансового резерву | | | | |деяких інших |експлуатуючої | | | | |законодавчих актів |організації | | | | |України |(оператора), | | | | | |призначеного для | | | | | |зняття з експлуатації| | | | | |ядерних установок | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |39. Про внесення |удосконалення митного|ініціативна |вересень |Мінпромполітики | |змін до деяких |законодавства щодо |пропозиція | | | |законодавчих актів |забезпечення | | | | |України щодо |постачання | | | | |оподаткування |комплектувальних | | | | |операцій з товарами|виробів для | | | | |у митних режимах |задоволення потреб | | | | |переробки |оборонно-промислового| | | | | |комплексу | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |40. Про Державний |формування та |Бюджетний кодекс| -"- |Мінфін | |бюджет України на |використання |України | | | |2011 рік |фінансових ресурсів |( 2542-14 ) | | | | |держави | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |41. Про фінансову |визначення єдиного |ініціативна | -"- | -"- | |систему України в |порядку організації |пропозиція | | | |особливий період |фінансової системи в | | | | | |особливий період та | | | | | |врегулювання | | | | | |діяльності фінансової| | | | | |системи в умовах | | | | | |особливого періоду | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |42. Про внесення |удосконалення |резолюція Віце- | -"- |Мін'юст | |змін до Закону |законодавства про |прем'єр-міністра| | | |України "Про |Товариство Червоного |України від | | | |Товариство |Хреста України та |16 січня 2010 р.| | | |Червоного Хреста |символіку Червоного |N 65667/10/1-09 | | | |України" |Хреста, Червоного | | | | | |Півмісяця, Червоного | | | | | |Кристала в Україні та| | | | | |забезпечення його | | | | | |взаємоузгодженості | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |43. Про Державну |удосконалення |Закон України |вересень |Фонд державного | |програму |законодавства з |"Про | |майна | |приватизації на |питань приватизації |приватизацію | | | |2010-2014 роки* |та забезпечення його |державного | | | | |взаємоузгодженості |майна" | | | | | |( 2163-12 ), | | | | | |резолюція | | | | | |Прем'єр-міністра| | | | | |України | | | | | |від 4 лютого | | | | | |2010 р. | | | | | |N 66758/147/1-09| | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |44. Про внесення |удосконалення |ініціативна | -"- | -"- | |змін до деяких |законодавства з |пропозиція | | | |законодавчих актів |питань приватизації | | | | |України щодо |та забезпечення його | | | | |приватизації |взаємоузгодженості | | | | |державного майна | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |45. Про внесення |встановлення | -"- | -"- |Держкомтелерадіо | |змін до деяких |відповідальності за | | | | |законодавчих актів |порушення порядку | | | | |України щодо |доставляння | | | | |встановлення |обов'язкового | | | | |відповідальності за|примірника документів| | | | |порушення |та розроблення дієвих| | | | |законодавства про |заходів, спрямованих | | | | |обов'язковий |на запобігання | | | | |примірник |порушенню | | | | |документів |відповідного | | | | | |законодавства | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |46. Про амністію |законодавче |Закон України | вересень |Державний | | |визначення категорії |"Про | |департамент з | | |осіб, що винні у |застосування | |питань виконання | | |вчиненні злочинів і |амністії в | |покарань | | |звільняються від |Україні" | | | | |кримінальної |( 392/96-ВР ) | | | | |відповідальності та | | | | | |покарання | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |47. Про внесення |забезпечення житлом |ініціативна | -"- | -"- | |змін до Закону |осіб рядового і |пропозиція | | | |України "Про |начальницького складу| | | | |Державну |та удосконалення | | | | |кримінально- |порядку правового | | | | |виконавчу службу |регулювання | | | | |України" |діяльності | | | | | |підприємств установ | | | | | |виконання покарань | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |48. Про внесення |забезпечення | -"- | -"- |НКРЗ | |змін до деяких |гарантованого доступу| | | | |законодавчих актів |споживачів до | | | | |України щодо |універсальних | | | | |забезпечення |телекомунікаційних | | | | |доступу до |послуг на всій | | | | |універсальних |території України за | | | | |телекомунікаційних |регульованими | | | | |послуг |державою тарифами | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |49. Про внесення |врахування вимог |Закон України | -"- | -"- | |змін до деяких |Рамкової Директиви |"Про | | | |законодавчих актів |Європейського |Загальнодержавну| | | |України у частині |Парламенту та |програму | | | |визначення |Ради ЄС від 17 |адаптації | | | |повноважень |березня 2002 р. |законодавства | | | |Національної |N 2002/21/ЄС щодо |України до | | | |комісії з питань |розширення |законодавства | | | |регулювання зв'язку|повноважень НКРЗ у |Європейського | | | | |частині визначення та|Союзу" | | | | |проведення аналізу |( 1629-15 ) | | | | |ринків | | | | | |телекомунікаційних | | | | | |послуг з метою їх | | | | | |регулювання, в тому | | | | | |числі визначення | | | | | |операторів з істотною| | | | | |ринковою перевагою | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |50. Про внесення |забезпечення |ініціативна |вересень |Державна комісія | |змін до деяких |належного контролю з |пропозиція | |з цінних паперів | |законів України |боку держави за | | |та фондового | |щодо здійснення |кінцевими власниками | | |ринку | |контролю Державною |професійних учасників| | | | |комісією з цінних |фондового ринку | | | | |паперів та | | | | | |фондового ринку за | | | | | |особами з істотною | | | | | |участю | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |51. Про внесення |удосконалення | -"- | -"- |Держком- | |змін до Кодексу |процедури | | |підприємництво | |України про |застосування норм | | | | |адміністративні |адміністративного | | | | |правопорушення |права щодо порушення | | | | | |порядку провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 52 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1998-р
( 1998-2010-р ) від 20.10.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|53. Про внесення |необхідність |ініціативна |вересень |Держфінпослуг | |змін до деяких |посилення |пропозиція | | | |законів України |інституційної | | | | |щодо удосконалення |спроможності | | | | |системи державного |спеціально | | | | |регулювання та |уповноваженого органу| | | | |нагляду за ринками |виконавчої влади у | | | | |фінансових послуг* |сфері регулювання | | | | | |ринків фінансових | | | | | |послуг | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |54. Про |удосконалення | -"- |жовтень |Мінсім'я- | |попередження |правового механізму | | |молодьспорт | |насильства в сім'ї |попередження | | | | |(нова редакція) |насильства в сім'ї | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |55. Про внесення |створення |розпорядження | -"- |Мінфін | |змін до Закону |законодавчих підстав |Кабінету | | | |України "Про |для застосування |Міністрів | | | |бухгалтерський |міжнародних |України від | | | |облік та фінансову |стандартів фінансової|24 жовтня | | | |звітність в |звітності |2007 р. N 911 | | | |Україні"* | |( 911-2007-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |56. Про внесення |створення правових, |ініціативна |жовтень |Держкомтелерадіо | |змін до Закону |економічних та |пропозиція | | | |України "Про |організаційних умов | | | | |телебачення і |діяльності | | | | |радіомовлення" щодо|Національної | | | | |діяльності |телекомпанії та | | | | |Національної |Національної | | | | |телекомпанії |радіокомпанії | | | | |України та | | | | | |Національної | | | | | |радіокомпанії | | | | | |України | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |57. Про внесення |запровадження нового | -"- | -"- |Державна комісія | |змін до деяких |виду фінансових | | |з цінних паперів | |законів України |інструментів щодо | | |та фондового | |щодо емісії, обігу |емісії, обігу та | | |ринку | |та обліку |ведення обліку | | | | |українських |українських | | | | |депозитарних |депозитарних розписок| | | | |розписок | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |58. Про |реалізація державної |Закон України |листопад |Мінагрополітики | |Загальнодержавну |політики у сфері |"Про племінну | | | |програму селекції у|племінної справи у |справу у | | | |тваринництві на |тваринництві, |тваринництві" | | | |період до 2020 року|спрямованої на |( 3691-12 ) | | | | |поліпшення племінних | | | | | |і продуктивних | | | | | |якостей тварин, з | | | | | |метою збільшення | | | | | |обсягів виробництва | | | | | |тваринницької | | | | | |продукції | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |59. Про внесення |необхідність внесення|ініціативна |листопад |МОН | |змін до Закону |змін до абзацу |пропозиція | | | |України "Про вищу |другого пункту 1 | | | | |освіту" |розділу XIV | | | | | |"Прикінцеві | | | | | |положення" Закону | | | | | |України "Про вищу | | | | | |освіту" ( 2984-14 ) з| | | | | |метою продовження | | | | | |строку прийняття | | | | | |рішення про набір | | | | | |студентів на | | | | | |відповідний | | | | | |навчальний рік | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |60. Про внесення |створення правових | -"- | -"- |Мінпромполітики | |змін до Закону |підстав для | | | | |України "Про |використання в | | | | |Загальнодержавну |повному обсязі коштів| | | | |комплексну програму|та виконання завдань,| | | | |розвитку високих |передбачених першим | | | | |наукоємних |етапом виконання | | | | |технологій" |Загальнодержавної | | | | | |комплексної програми | | | | | |розвитку високих | | | | | |наукоємних технологій| | | | | |( 1676-15 ) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |61. Про особливості|реформування | -"- | -"- | -"- | |реформування |підприємств оборонно-| | | | |підприємств |промислового | | | | |оборонно- |комплексу з метою | | | | |промислового |забезпечення | | | | |комплексу |серійного виробництва| | | | | |озброєння і | | | | | |військової техніки | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |62. Про особливості|створення умов для |ініціативна |листопад |Мінпромполітики | |приватизації |подальшого розвитку |пропозиція | | | |підприємств |авіаційної | | | | |авіаційної |промисловості шляхом | | | | |промисловості |утворення на базі | | | | | |підприємств | | | | | |авіаційної | | | | | |промисловості | | | | | |конкурентоспроможного| | | | | |комплексу | | | | | |українського | | | | | |авіабудування | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |63. Про внесення |врегулювання питання | -"- | -"- |Мінсім'я- | |змін до Сімейного |усиновлення | | |молодьспорт | |кодексу України |іноземцями дітей, які| | | | |щодо усиновлення |виховуються в сім'ях | | | | |дітей |громадян України, | | | | | |дітей - громадян | | | | | |України, які | | | | | |проживають за межами | | | | | |України, та | | | | | |усиновлення дітей, | | | | | |залишених у закладах | | | | | |охорони здоров'я | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |64. Про внесення |удосконалення | -"- | -"- |Держкомтелерадіо | |змін до деяких |механізму ведення | | | | |законів України з |Державного реєстру | | | | |питань видавничої |видавців, | | | | |справи* |виготовлювачів і | | | | | |розповсюджувачів | | | | | |видавничої продукції,| | | | | |порядку видачі | | | | | |відповідного | | | | | |дозвільного документа| | | | | |та захисту прав | | | | | |трудових колективів | | | | | |підприємств | | | | | |видавничо- | | | | | |поліграфічної галузі | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |65. Про внесення |удосконалення системи|ініціативна |листопад |Держкомтелерадіо | |змін до деяких |державної реєстрації |пропозиція | | | |законодавчих актів |інформаційних | | | | |України щодо |агентств як суб'єктів| | | | |удосконалення |інформаційної | | | | |системи державної |діяльності та | | | | |реєстрації |встановлення | | | | |інформаційних |відповідальності за | | | | |агентств |порушення | | | | | |законодавства у сфері| | | | | |діяльності | | | | | |інформаційних | | | | | |агентств | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |66. Про внесення |удосконалення порядку| -"- | -"- |Державна комісія | |змін до Закону |правового регулювання| | |з цінних паперів | |України "Про |діяльності | | |та фондового | |акціонерні |акціонерних товариств| | |ринку | |товариства" | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |67. Про внесення |уточнення повноважень| -"- |грудень |Держкомвет- | |змін до Закону |Держкомветмедицини з | | |медицини | |України "Про |урахуванням діючих | | | | |ветеринарну |міжнародних норм СОТ | | | | |медицину" | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |68. Про внесення |удосконалення | -"- | -"- |Мінжитлокомунгосп| |змін до Закону |правових норм у сфері| | | | |України "Про |благоустрою населених| | | | |благоустрій |пунктів | | | | |населених пунктів" | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |69. Про внесення |впровадження |ініціативна |грудень |Мінжитлокомунгосп| |змін до деяких |атестації та |пропозиція | | | |законодавчих актів |підвищення | | | | |України щодо |кваліфікації | | | | |сприяння розвитку |працівників житлово- | | | | |житлово- |комунального | | | | |комунального |господарства | | | | |господарства | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |70. Про |погіршення фінансово-|Закон України | -"- | -"- | |акціонування |економічного стану |"Про | | | |(корпоратизацію) |підприємств внаслідок|Загальнодержавну| | | |підприємств |неефективного |програму | | | |комунальної |управління |реформування і | | | |власності, що |підприємствами |розвитку | | | |провадять |житлово-комунального |житлово- | | | |діяльність на ринку|господарства їх |комунального | | | |житлово-комунальних|власниками - |господарства на | | | |послуг |територіальними |2009-2014 роки" | | | | |громадами |( 1869-15 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |71. Про |забезпечення |ініціативна | -"- |Мінрегіонбуд | |затвердження |оновлення |пропозиція | | | |Державної цільової |містобудівної | | | | |програми оновлення |документації та | | | | |містобудівної |удосконалення системи| | | | |документації на |державного управління| | | | |період до 2014 року|у сфері | | | | | |містобудування | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |72. Про збір за |необхідність | -"- | -"- |Мінприроди | |забруднення |перегляду | | | | |навколишнього |методологічних засад | | | | |природного |діючої системи збору,| | | | |середовища |розширення кола | | | | | |платників та бази | | | | | |оподаткування збору, | | | | | |спрощення системи | | | | | |його адміністрування | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |73. Про внесення |врегулювання |ініціативна |грудень |Мінекономіки | |змін до Закону |неузгодженостей у |пропозиція | | | |України "Про |законодавстві щодо | | | | |управління |управління об'єктами | | | | |об'єктами державної|державної власності | | | | |власності" |та підвищення | | | | | |ефективності | | | | | |управління державним | | | | | |майном | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |74. Про внесення |оптимізація частки | -"- | -"- | -"- | |змін до Закону |державного сектору | | | | |України "Про |економіки, створення | | | | |перелік об'єктів |умов для підвищення | | | | |права державної |ефективності | | | | |власності, що не |діяльності | | | | |підлягають |підприємств з метою | | | | |приватизації" |забезпечення розвитку| | | | | |конкурентного | | | | | |середовища | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |75. Про внесення |приведення положень |Закон України | -"- | -"- | |змін до Закону |Закону України "Про |"Про ратифікацію| | | |України "Про Митний|Митний тариф України"|Протоколу про | | | |тариф України" |( 2371-14 ) |вступ України до| | | | |у відповідність з |Світової | | | | |міжнародними |організації | | | | |тарифними |торгівлі" | | | | |зобов'язаннями |( 250-17 ) | | | | |України на 2011 рік, | | | | | |узятими в рамках | | | | | |членства у СОТ | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |76. Про розміщення,|створення умов для |розпорядження | -"- |Мінпаливенерго | |проектування та |будівництва |Кабінету | | | |будівництво |енергоблоків N 3 і 4 |Міністрів | | | |енергоблоків N 3 і |Хмельницької АЕС з |України від | | | |4 Хмельницької АЕС |метою забезпечення |27 липня 2006 р.| | | | |сталого |N 436 | | | | |функціонування |( 436-2006-р ) | | | | |об'єднаної | | | | | |енергетичної системи | | | | | |України | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |77. Про державну |необхідність |ініціативна |грудень |Мінпаливенерго | |політику в ядерній |законодавчого |пропозиція | | | |галузі |забезпечення | | | | | |ефективної роботи | | | | | |діючих АЕС та | | | | | |стимулювання | | | | | |будівництва нових | | | | | |ядерних енергоблоків | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |78. Ядерний кодекс |упорядкування та |розпорядження | -"- | -"- | |України |систематизація |Кабінету | | | | |законодавства у сфері|Міністрів | | | | |використання ядерної |України від | | | | |енергії, зменшення |27 липня 2006 р.| | | | |кількості дозвільних |N 436 | | | | |документів та |( 436-2006-р ) | | | | |забезпечення чіткого | | | | | |розподілу | | | | | |відповідальності між | | | | | |органами державного | | | | | |управління у сфері | | | | | |використання ядерної | | | | | |енергії та органами | | | | | |державного | | | | | |регулювання ядерної | | | | | |та радіаційної | | | | | |безпеки | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |79. Про внесення |вирішення на |розпорядження |грудень |Мінпаливенерго | |змін до Закону |законодавчому рівні |Кабінету | | | |України "Про |питання щодо |Міністрів | | | |видобування і |ліцензування |України від | | | |переробку уранових |діяльності з |15 березня | | | |руд" |видобутку та |2006 р. N 151 | | | | |переробки уранових |( 151-2006-р ) | | | | |руд, створення умов | | | | | |для виконання заходів| | | | | |із забезпечення | | | | | |радіаційної безпеки | | | | | |на уранових об'єктах | | | | | |та питання | | | | | |землекористування | | | | | |(відведення земель | | | | | |для розвідки та | | | | | |видобування корисних | | | | | |копалин) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |80. Про визначення |врегулювання питання |постанова | -"- | -"- | |статусу території |щодо запобігання |Кабінету | | | |колишнього |незаконному обігу |Міністрів | | | |виробничого |радіоактивних металів|України від | | | |об'єднання |та захисту населення,|30 вересня | | | |"Придніпровський |що проживає на |2009 р. N 1029 | | | |хімічний завод" |територіях, |( 1029-2009-п ) | | | | |наближених до | | | | | |виробничого | | | | | |об'єднання | | | | | |"Придніпровський | | | | | |хімічний завод", від | | | | | |шкідливого впливу | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |81. Про внесення |удосконалення порядку|ініціативна | -"- |Мінтрансзв'язку | |змін до Закону |провадження |пропозиція | | | |України "Про |контрольно-наглядової| | | | |автомобільний |та ліцензійної | | | | |транспорт"* |діяльності на | | | | | |автомобільному | | | | | |транспорті | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |82. Про ратифікацію|здійснення |Закон України |грудень |МНС | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної |"Про міжнародні | | | |Міністрів України |процедури, необхідної|договори | | | |та Урядом |для набрання чинності|України" | | | |Французької |Угодою |( 1906-15 ) | | | |Республіки про | | | | | |взаємодопомогу та | | | | | |співробітництво у | | | | | |галузі цивільного | | | | | |захисту населення | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |83. Про ратифікацію|здійснення | -"- | -"- | -"- | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної | | | | |Міністрів України |процедури, необхідної| | | | |та Урядом |для набрання чинності| | | | |Швейцарської |Угодою | | | | |Конфедерації про | | | | | |співробітництво у | | | | | |разі виникнення | | | | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |84. Про ратифікацію|здійснення | -"- | -"- | -"- | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної | | | | |Міністрів України |процедури, необхідної| | | | |та Урядом Румунії |для набрання чинності| | | | |про співробітництво|Угодою | | | | |у галузі | | | | | |запобігання, | | | | | |обмеження та | | | | | |пом'якшення | | | | | |наслідків | | | | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |85. Про ратифікацію|здійснення |Закон України |грудень |МНС | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної |"Про міжнародні | | | |Міністрів України |процедури, необхідної|договори | | | |та Державною Радою |для набрання чинності|України" | | | |Китайської Народної|Угодою |( 1906-15 ) | | | |Республіки про | | | | | |співробітництво в | | | | | |галузі запобігання | | | | | |надзвичайним | | | | | |ситуаціям і | | | | | |ліквідації їх | | | | | |наслідків | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |86. Про ратифікацію|здійснення | -"- | -"- | -"- | |Угоди між Кабінетом|внутрішньодержавної | | | | |Міністрів України |процедури, необхідної| | | | |та Урядом |для набрання чинності| | | | |Хорватської |Угодою | | | | |Республіки про | | | | | |співробітництво в | | | | | |галузі запобігання | | | | | |надзвичайним | | | | | |ситуаціям і | | | | | |ліквідації їх | | | | | |наслідків | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |87. Про внесення |удосконалення порядку|ініціативна | -"- | -"- | |змін до деяких |здійснення заходів, |пропозиція | | | |законів України |спрямованих на | | | | |щодо необхідності |забезпечення захисту | | | | |зняття з |населення і територій| | | | |військового обліку |від надзвичайних | | | | |осіб, прийнятих на |ситуацій у мирний час| | | | |службу в органи |та в особливий період| | | | |цивільного захисту | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |88. Про внесення |забезпечення участі |ініціативна |грудень |Міноборони | |змін до Закону |державних підприємств|пропозиція | | | |України "Про |та господарських | | | | |Збройні Сили |об'єднань, що | | | | |України" |перебувають у сфері | | | | | |управління | | | | | |Міноборони, у | | | | | |торговельно- | | | | | |побутовому | | | | | |обслуговуванні | | | | | |військовослужбовців і| | | | | |працівників Збройних | | | | | |Сил України та членів| | | | | |їх сімей в особливий | | | | | |період | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |89. Про внесення |активізація | -"- | -"- |МОН | |змін до Закону |інноваційної | | | | |України "Про |діяльності в Україні | | | | |спеціальний режим |для вирішення | | | | |інноваційної |проблемних питань | | | | |діяльності |діяльності | | | | |технологічних |технологічних парків | | | | |парків" | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |90. Про внесення |приведення частини | -"- | -"- |МОЗ | |змін до статті 290 |третьої статті 290 | | | | |Цивільного кодексу |Цивільного кодексу | | | | |України |України ( 435-15 ) у | | | | | |відповідність з | | | | | |вимогами статті 13 | | | | | |Резолюції Ради Європи| | | | | |N (78)29 про | | | | | |приведення у | | | | | |відповідність | | | | | |законодавств держав- | | | | | |учасниць з питань | | | | | |вилучення, пересадки | | | | | |та трансплантації | | | | | |матеріалів організму | | | | | |людини | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |91. Про |визначення |ініціативна |грудень |МОЗ | |загальнодержавну |організаційних та |пропозиція | | | |систему надання |правових основ | | | | |екстреної медичної |побудови і | | | | |допомоги |функціонування | | | | | |загальнодержавної | | | | | |системи надання | | | | | |екстреної медичної | | | | | |допомоги, яка є | | | | | |складовою | | | | | |національної безпеки | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |92. Про внесення |удосконалення порядку| -"- | -"- |Мінпраці | |змін до статті 121 |здійснення | | | | |Кодексу законів про|гарантійних виплат за| | | | |працю України |час перебування у | | | | | |відрядженні | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |93. Про внесення |удосконалення |резолюція | -"- | -"- | |змін до Закону |механізму правового |Прем'єр-міністра| | | |України "Про |регулювання у сфері |України від | | | |зайнятість |зайнятості населення,|3 серпня 2009 р.| | | |населення" (нова |приведення його у |N 28130/6/1-09 | | | |редакція) |відповідність із | | | | | |сучасними вимогами | | | | | |соціально- | | | | | |економічного розвитку| | | | | |країни | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |94. Про внесення |адаптація положень |ініціативна | -"- |Мінтрансзв'язку | |змін до Закону |Закону України "Про |пропозиція | | | |України "Про |телекомунікації" | | | | |телекомунікації" |( 1280-15 ) | | | | |щодо вдосконалення |до законодавства ЄС | | | | |законодавства у | | | | | |сфері | | | | | |телекомунікацій | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |95. Про внесення |забезпечення |ініціативна |грудень |Мінтрансзв'язку | |змін до деяких |правового регулювання|пропозиція | | | |законодавчих актів |питань надання в | | | | |України з питань |користування земель | | | | |відведення земель |водного фонду, що | | | | |водного фонду |перебувають у межах | | | | | |акваторій морських | | | | | |торговельних портів | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |96. Про внесення |удосконалення | -"- | -"- |Мінсім'я- | |змін до Закону |законодавства у сфері| | |молодьспорт | |України "Про |ґендерної рівності | | | | |забезпечення рівних|шляхом встановлення | | | | |прав та можливостей|механізму протидії | | | | |жінок і чоловіків" |насильству за ознакою| | | | | |статі | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |97. Про протидію |удосконалення | -"- | -"- | -"- | |торгівлі людьми |механізму нормативно-| | | | | |правового регулювання| | | | | |питань протидії | | | | | |торгівлі людьми | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 98 виключено на підставі Розпорядження КМ N 155-р
( 155-2012-р ) від 28.03.2012 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|99. Податковий |створення єдиного |Указ Президента |грудень |Мінфін | |кодекс України |правового поля |України від | | | | |діяльності суб'єктів |25 лютого | | | | |господарювання та |2008 р. N 155 | | | | |умов для адаптації |( 155/2008 ) | | | | |національного | | | | | |податкового | | | | | |законодавства до | | | | | |законодавства ЄС | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |100. Про внесення |удосконалення порядку|резолюція | -"- | -"- | |змін до деяких |адміністрування |Прем'єр-міністра| | | |законодавчих актів |податків і зборів, |України від | | | |України, |усунення |24 вересня | | | |спрямованих на |неузгодженостей між |2008 р. | | | |руйнування схем |окремими |N 47354/0/1-08 | | | |ухилення від |законодавчими актами,| | | | |оподаткування |посилення | | | | | |відповідальності за | | | | | |порушення податкового| | | | | |законодавства | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |101. Про посилення |запровадження |протокол N 50 | -"- | -"- | |контролю за |непрямих методів |засідання | | | |визначенням |визначення доходів |Кабінету | | | |податкових |фізичних осіб |Міністрів | | | |зобов'язань | |України | | | | | |від 29 липня | | | | | |2009 р. | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |102. Про внесення |гармонізація |Закон України | -"- | -"- | |змін до деяких |законодавства України|"Про | | | |законодавчих актів |з питань |Загальнодержавну| | | |з питань |оподаткування |програму | | | |оподаткування |акцизним збором із |адаптації | | | |акцизним збором |законодавством ЄС |законодавства | | | | | |України до | | | | | |законодавства | | | | | |Європейського | | | | | |Союзу" | | | | | |( 1629-15 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |103. Про внесення |забезпечення розвитку|постанова |грудень |Мінфін | |змін до Бюджетного |середньострокового |Кабінету | | | |кодексу України |бюджетного планування|Міністрів | | | | |та програмно- |України від | | | | |цільового методу |19 квітня | | | | |бюджетування, |2010 р. N 315 | | | | |застосування |( 315-2010-п ) | | | | |сучасних форм і | | | | | |методів управління | | | | | |бюджетними коштами, | | | | | |державним та | | | | | |місцевим боргом, | | | | | |зміцнення фінансової | | | | | |основи місцевих | | | | | |бюджетів, | | | | | |удосконалення | | | | | |системи державного | | | | | |внутрішнього контролю| | | | | |та посилення | | | | | |відповідальності | | | | | |учасників бюджетного | | | | | |процесу | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 104 виключено на підставі Розпорядження КМ N 2346-р
( 2346-2010-р ) від 29.12.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|105. Про внесення |законодавче |Указ Президента |грудень |Мін'юст | |змін до Закону |врегулювання питань |України від | | | |України "Про |фінансування |27 листопада | | | |політичні партії в |статутної діяльності |2008 р. N 1101 | | | |Україні" щодо |політичних партій, |( 1101/2008 ) | | | |фінансування |розроблення дієвого | | | | |діяльності |механізму здійснення | | | | |політичних партій |контролю за | | | | | |фінансовою діяльністю| | | | | |політичних партій | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |106. Про внесення |законодавче | -"- | -"- | -"- | |змін до Закону |врегулювання питань | | | | |України "Про вибори|фінансування | | | | |народних депутатів |виборчого процесу | | | | |України" щодо | | | | | |фінансування | | | | | |виборчого процесу | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |107. Про управління|чітке визначення на |ініціативна | -"- | -"- | |майном органів |законодавчому рівні |пропозиція | | | |державної влади |повноважень суб'єкта | | | | | |управління щодо | | | | | |майна, закріпленого | | | | | |за органами державної| | | | | |влади | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |108. Про |створення постійно |Закон України |грудень |Мін'юст | |Національний |діючого, |"Про ратифікацію| | | |комітет України з |колегіального, |Факультативного | | | |попередження |наглядового органу |протоколу до | | | |катування |із спеціальним |Конвенції проти | | | | |статусом у сфері |катувань та | | | | |запобігання катуванню|інших жорстоких,| | | | |та іншим жорстоким, |нелюдських або | | | | |нелюдським або |таких, що | | | | |таким, що принижують |принижують | | | | |гідність, видам |гідність, видів | | | | |поводження та |поводження та | | | | |покарання |покарання" | | | | | |( 22-16 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |109. |врегулювання |ініціативна | -"- | -"- | |Адміністративно- |відносин, що |пропозиція | | | |процедурний кодекс |виникають під час | | | | |України |провадження | | | | | |діяльності органами | | | | | |виконавчої влади, | | | | | |органами місцевого | | | | | |самоврядування, їх | | | | | |посадовими і | | | | | |службовими особами, | | | | | |іншими державними | | | | | |органами, а також | | | | | |підприємствами, | | | | | |установами, | | | | | |організаціями, їх | | | | | |посадовими і | | | | | |службовими особами, | | | | | |іншими суб'єктами, | | | | | |які згідно із | | | | | |законом уповноважені | | | | | |виконувати владні | | | | | |управлінські | | | | | |(виконавчі та | | | | | |розпорядчі) функції | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |110. Про внесення |виконання |Державна |грудень |Мін'юст | |змін до |рекомендації Групи |програма | | | |Кримінального та |держав Ради Європи |економічного і | | | |Кримінально- |проти корупції щодо |соціального | | | |процесуального |встановлення нових |розвитку України| | | |кодексів України |правил конфіскації та|на 2010 рік | | | |щодо вдосконалення |арешту доходів, | | | | |процедур здійснення|одержаних злочинним | | | | |конфіскації |шляхом, та щодо | | | | | |управління вилученим | | | | | |майном | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |111. Про внесення |приведення | -"- | -"- | -"- | |змін до деяких |законодавчих актів | | | | |законодавчих актів |України у | | | | |України у зв'язку з|відповідність із | | | | |прийняттям Закону |Законом України "Про | | | | |України "Про засади|засади запобігання та| | | | |запобігання та |протидії корупції" | | | | |протидії корупції" |( 1506-17 ) | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |112. Про внесення |необхідність |ініціативна | -"- |МЗС | |змін до Закону |забезпечення права |пропозиція | | | |України "Про |громадян України, які| | | | |порядок виїзду з |перебувають за | | | | |України і в'їзду в |кордоном, на | | | | |Україну громадян |оформлення паспорта | | | | |України" |громадянина України | | | | | |для виїзду за кордон | | | | | |у закордонних | | | | | |дипломатичних | | | | | |установах України | | | | | |незалежно від | | | | | |підстави їх | | | | | |перебування за межами| | | | | |України | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |113. Про внесення |удосконалення |ініціативна |грудень |Держкомархів | |змін до Закону |законодавства у сфері|пропозиція | | | |України "Про |архівної справи | | | | |Національний | | | | | |архівний фонд та | | | | | |архівні установи" | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |114. Про внесення |створення системи |Указ Президента | -"- |Держкомтелерадіо | |змін до Закону |Суспільного |України від | | | |України "Про |телебачення і |23 квітня | | | |систему Суспільного|радіомовлення з метою|2008 р. N 377 | | | |телебачення і |всебічного |( 377/2008 ) | | | |радіомовлення |задоволення потреб | | | | |України" (нова |суспільства в | | | | |редакція) |оперативній, | | | | | |об'єктивній | | | | | |інформації, | | | | | |забезпечення | | | | | |плюралістичного | | | | | |характеру мовлення, | | | | | |висвітлення позицій | | | | | |представників різних | | | | | |верств населення, | | | | | |забезпечення | | | | | |реалізації | | | | | |конституційного права| | | | | |особи на інформацію | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |115. Про внесення |захист прав | -"- | -"- | -"- | |змін до деяких |споживачів, суб'єктів| | | | |законодавчих актів |авторського права та | | | | |України щодо |суміжних прав шляхом | | | | |маркування |розроблення дієвих | | | | |примірників |заходів, спрямованих | | | | |книжкового видання*|на забезпечення | | | | | |охорони українського | | | | | |книжкового ринку | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |116. Про внесення |удосконалення |ініціативна |грудень |Держкомзем | |змін до Земельного |законодавства щодо |пропозиція | | | |кодексу України |забезпечення прав | | | | | |власності на землю | | | | | |фізичних та юридичних| | | | | |осіб | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |117. Про внесення |удосконалення порядку| -"- | -"- |Держком- | |змін до Закону |реєстрації юридичних | | |підприємництво | |України "Про |осіб та фізичних | | | | |державну реєстрацію|осіб - підприємців | | | | |юридичних осіб та | | | | | |фізичних осіб - | | | | | |підприємців" (нова | | | | | |редакція) | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |118. Про внесення |приведення системи |розпорядження | -"- |Укравтодор | |змін до Закону |державного управління|Кабінету | | | |України "Про |автомобільними |Міністрів | | | |автомобільні |дорогами загального |України від | | | |дороги" щодо |користування у |4 лютого 2009 р.| | | |реформування |відповідність із |N 125 | | | |системи державного |сучасними ринковими |( 125-2009-р ) | | | |управління |конкурентними умовами| | | | |автомобільними |та посилення контролю| | | | |дорогами загального|за ефективністю | | | | |користування |використання коштів | | | | | |державного бюджету на| | | | | |утримання | | | | | |автомобільних доріг | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |119. Про внесення |розмежування |розпорядження |грудень |Укравтодор | |змін до Закону |повноважень |Кабінету | | | |України "Про |центральних і |Міністрів | | | |місцеві державні |місцевих органів |України від | | | |адміністрації" щодо|виконавчої влади та |4 лютого 2009 р.| | | |реформування |органів місцевого |N 125 | | | |системи державного |самоврядування, їх |( 125-2009-р ) | | | |управління |відповідальності за | | | | |автомобільними |транспортно- | | | | |дорогами загального|експлуатаційний стан | | | | |користування |автомобільних доріг | | | | | |державного та | | | | | |місцевого значення | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |120. Про |приведення у |Указ Президента | -"- | -"- | |ратифікацію |відповідність з |України від | | | |Фінансової угоди |європейським рівнем |29 січня 2008 р.| | | |(Проект покращення |транспортно- |N 62 | | | |транспортно- |експлуатаційного |( 62/2008 ), | | | |експлуатаційного |стану автомобільних |пункт 23 | | | |стану автомобільних|доріг на підходах до |протоколу наради| | | |доріг на підходах |м. Києва з |під головуванням| | | |до м. Києва) між |урахуванням |Прем'єр-міністра| | | |Україною, |результатів |України від | | | |Європейським |підготовки до |14 січня | | | |інвестиційним |проведення в Україні |2009 року | | | |банком та |фінальної частини | | | | |Європейським банком|чемпіонату Європи | | | | |реконструкції та |2012 року з футболу | | | | |розвитку | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |121. Про швидкісні |забезпечення сталого |ініціативна |грудень |Укравтодор | |дороги |розвитку мережі |пропозиція | | | | |швидкісних | | | | | |автомобільних доріг з| | | | | |метою реалізації | | | | | |транспортного | | | | | |потенціалу, | | | | | |збільшення обсягу | | | | | |надходжень до | | | | | |державного бюджету в | | | | | |результаті створення | | | | | |сприятливих умов для | | | | | |учасників транзитного| | | | | |процесу | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |122. Про внесення |врегулювання порядку | -"- | -"- |ДСА | |змін до Закону |переведення судді до | | | | |України "Про статус|іншого суду або | | | | |суддів" |звільнення з посади | | | | | |судді у разі | | | | | |ліквідації суду | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |123. Про ремісничу |запровадження |розпорядження | -"- |Держком- | |діяльність |законодавчого |Кабінету | |підприємництво | | |регулювання |Міністрів | | | | |ремісничої |України від | | | | |діяльності, |9 вересня | | | | |визначення основних |2009 р. N 1110 | | | | |напрямів державної |( 1110-2009-р ) | | | | |підтримки ремісничої | | | | | |справи | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |124. Про внесення |визначення |протокол N 9 | -"- |Держекспорт- | |змін до статті 333 |кваліфікаційних ознак|засідання | |контроль | |Кримінального |порушень у галузі |Кабінету | | | |кодексу України |державного |Міністрів | | | | |експортного контролю |України | | | | | |від 11 лютого | | | | | |2009 р. | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |125. Про внесення |приведення положень |ініціативна |грудень |Держгірпромнагляд| |змін до Закону |Закону України "Про |пропозиція | | | |України "Про |охорону праці" | | | | |охорону праці" |( 2694-12 ) у | | | | | |відповідність з | | | | | |вимогами Закону | | | | | |України "Про основні | | | | | |засади державного | | | | | |нагляду (контролю) у | | | | | |сфері господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 877-16 ) в частині | | | | | |накладення штрафів на| | | | | |юридичних та фізичних| | | | | |осіб та конкретизація| | | | | |його норм щодо | | | | | |проведення аудиту з | | | | | |охорони праці | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |126. Про внесення |забезпечення | -"- | -"- |Мінпраці | |змін до деяких |відповідності | | | | |законів України, |термінології, що | | | | |якими передбачені |застосовується у | | | | |пільги, що |законодавчих актах з | | | | |надаються окремим |питань надання пільг | | | | |категоріям громадян|окремим категоріям | | | | | |громадян | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |127. Про |недосконалість |Закони України | -"- |Держком- | |Загальнодержавну |нормативно-правової |"Про електронні | |інформатизації | |програму |бази у сфері надання |документи та | | | |впровадження |послуг електронного |електронний | | | |електронного |цифрового підпису, |документообіг" | | | |документообігу з |електронного |( 851-15 ), | | | |використанням |документообігу та |"Про | | | |електронного |архівного зберігання |електронний | | | |цифрового підпису |електронних |цифровий підпис"| | | | |документів |( 852-15 ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |128. Про |забезпечення прав |розпорядження |грудень |Держком- | |інформаційну |людини та громадянина|Кабінету | |інформатизації | |систему |на отримання |Міністрів | | | |"Електронний Уряд" |достовірної, |України від | | | | |неупередженої |9 вересня | | | | |інформації, надання |2009 р. N 1087 | | | | |електронних послуг |( 1087-2009-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |129. Про правовий |удосконалення порядку|Указ Президента | -"- |Мін'юст | |статус іноземців та|в'їзду, виїзду з |України від | | | |осіб без |України, перебування |15 грудня | | | |громадянства (нова |іноземців і осіб без |2008 р. N 1163 | | | |редакція) |громадянства в |( 1163/2008 ) | | | | |Україні та | | | | | |врегулювання | | | | | |правового статусу | | | | | |іноземців та осіб без| | | | | |громадянства | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |130. Про біженців |законодавче | -"- | -"- | -"- | |та осіб, які |врегулювання питань | | | | |потребують |правового статусу | | | | |допоміжного або |біженців, | | | | |тимчасового захисту|запровадження | | | | |в Україні |правових інститутів | | | | | |допоміжного або | | | | | |тимчасового захисту | | | | | |іноземців та осіб без| | | | | |громадянства | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |131. Про внесення |законодавче |ініціативна |грудень |Держкомінформ- | |змін до деяких |врегулювання питання |пропозиція | |науки | |законодавчих актів |створення | | | | |України щодо |інституціонального | | | | |створення умов для |середовища для | | | | |стимулювання |запровадження | | | | |переходу економіки |інноваційної моделі | | | | |України на |розвитку національної| | | | |інноваційну модель |економіки, створення | | | | |розвитку |умов для впровадження| | | | | |у виробництво | | | | | |результатів | | | | | |інноваційної | | | | | |діяльності | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |132. Про засади |визначення правових, |розпорядження | -"- |НКРЕ | |функціонування |економічних та |Кабінету | | | |ринку електричної |організаційних засад |Міністрів | | | |енергії |функціонування ринку |України від | | | | |електричної енергії |28 листопада | | | | | |2007 р. N 1056 | | | | | |( 1056-2007-р ) | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |133. Про внесення |визначення правових |ініціативна | -"- | -"- | |змін до деяких |засад ліцензування |пропозиція | | | |законів України |транспортування | | | | |щодо ліцензування |аміаку магістральними| | | | |транспортування |трубопроводами | | | | |аміаку | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |134. Про |визначення правових, |протокол наради |грудень |НКРЕ | |забезпечення |економічних та |під головуванням| | | |комерційного обліку|організаційних засад |Прем'єр-міністра| | | |природного газу |комерційного обліку |України від | | | | |природного газу для |3 березня | | | | |всіх категорій |2008 р. | | | | |споживачів з метою | | | | | |здійснення контролю | | | | | |за використанням | | | | | |ресурсів | | | | | |імпортованого | | | | | |природного газу та | | | | | |природного газу | | | | | |власного видобутку | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |135. Про внесення |необхідність |ініціативна | -"- |Укравтодор | |змін до деяких |зменшення кількості |пропозиція | | | |законодавчих актів |рекламоносіїв на | | | | |України щодо |автомобільних дорогах| | | | |розміщення |загального | | | | |рекламоносіїв у |користування, що | | | | |межах смуги |негативно впливає на | | | | |відведення |сприйняття водіями | | | | |автомобільних доріг|дорожньої обстановки | | | | |загального |та створює передумови| | | | |користування |для виникнення | | | | | |дорожньо-транспортних| | | | | |пригод | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |136. Про внесення |удосконалення |Указ Президента | -"- |СБУ | |змін до деяких |законодавчого |України від | | | |законодавчих актів |забезпечення |23 квітня | | | |України щодо |антитерористичної |2008 р. | | | |посилення протидії |діяльності, |N 381-15т | | | |тероризму |розв'язання правових | | | | | |і організаційних | | | | | |проблем у сфері | | | | | |боротьби з тероризмом| | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| { Пункт 137 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1966-р
( 1966-2010-р ) від 12.10.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
{ Пункт 138 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1966-р
( 1966-2010-р ) від 12.10.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
{ Пункт 139 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1966-р
( 1966-2010-р ) від 12.10.2010 }
|-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------|
|140. Про |здійснення |Закон України |протягом |Мінтрансзв'язку | |ратифікацію Угоди |внутрішньодержавної |"Про міжнародні |двох | | |між Кабінетом |процедури, необхідної|договори |місяців з | | |Міністрів України і|для набрання чинності|України" |дня | | |Урядом Республіки |Угодою |( 1906-15 ) |підписання | | |Хорватія про | | |зазначеної | | |морське торговельне| | |Угоди | | |судноплавство | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |141. Про |визначення правових |Закон України |протягом |Мінекономіки | |ратифікацію |засад участі України |"Про міжнародні |двох | | |Протоколу до Угоди |у внутрішніх |договори |місяців з | | |про партнерство і |галузевих програмах |України" |дня | | |співробітництво між|ЄС |( 1906-15 ) |підписання | | |Україною і | | |зазначеного| | |Європейськими | | |Протоколу | | |Співтовариствами та| | | | | |їх державами- | | | | | |членами про Рамкову| | | | | |угоду між Україною | | | | | |та Європейським | | | | | |Співтовариством про| | | | | |загальні принципи | | | | | |участі України в | | | | | |програмах | | | | | |Співтовариства | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |142. Про |здійснення | -"- | -"- |Держспецзв'язку | |ратифікацію |внутрішньодержавної | | | | |Протоколу до Угоди |процедури, необхідної| | | | |між Кабінетом |для набрання чинності| | | | |Міністрів України |Протоколом до Угоди | | | | |та Урядом | | | | | |Республіки | | | | | |Таджикистан про | | | | | |співробітництво в | | | | | |галузі технічного | | | | | |захисту інформації | | | | | |-------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------| |143. Про |здійснення |Закон України |протягом |Держспецзв'язку | |ратифікацію |внутрішньодержавної |"Про міжнародні |двох | | |Протоколу до Угоди |процедури, необхідної|договори |місяців з | | |між Кабінетом |для набрання чинності|України" |дня | | |Міністрів України |Протоколом до Угоди |( 1906-15 ) |підписання | | |та Урядом | | |зазначеного| | |Республіки Білорусь| | |Протоколу | | |про співробітництво| | | | | |в галузі технічного| | | | | |захисту інформації | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Тут і далі - проект регуляторного акта.
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1910-р
( 1910-2010-р ) від 29.09.2010, N 1966-р ( 1966-2010-р ) від
12.10.2010, N 1998-р ( 1998-2010-р ) від 20.10.2010, N 2346-р
( 2346-2010-р ) від 29.12.2010, N 953-р ( 953-2011-р ) від
05.10.2011, N 155-р ( 155-2012-р ) від 28.03.2012 }вгору