Про Велику Державну Печатку України
Указ Президента України від 19.12.19961230/96
Документ 1230/96, поточна редакція — Прийняття від 19.12.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Велику Державну Печатку України

З метою підвищення авторитету всіх інститутів державної
влади, належного оформлення офіційних документів особливої
державної ваги п о с т а н о в л я ю :
1. Заснувати Велику Державну Печатку України як символ
державного суверенітету України.
2. Установити, що Великою Державною Печаткою України
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України; Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України; Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України; осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від
імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності
з моменту їх підписання.
3. Установити, що Велика Державна Печатка України
виготовляється у двох примірниках, один з яких є еталонним. Велика Державна Печатка України зберігається у Хранителя
Великої Державної Печатки України і використовується ним
відповідно до статті 2 цього Указу. Еталонний примірник Великої Державної Печатки України для
скріплення підписів не використовується. Опис, зразок Великої Державної Печатки України та Положення
про Велику Державну Печатку України затверджує Президент України.
4. Установити, що Хранителем Великої Державної Печатки
України є особа, яку призначає Президент України.
5. Кабінету Міністрів України внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо опису, зразка Великої Державної Печатки
України та подати проект Положення про Велику Державну Печатку
України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 19 грудня 1996 року
N 1230/96вгору