Документ 1229-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.11.2016, підстава - 844-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1229
Київ
Про збільшення розміру довічної плати за звання
дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної
академії наук і національних галузевих академій наук
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 844 ( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014
N 844 ( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 848-19 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 844 ( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }
1. Збільшити з 1 січня 2008 р. щомісячну довічну плату:
за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента
Національної академії наук, установивши її відповідно у розмірі
5112 гривень і 3400 гривень; { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 844 ( 844-2016-п ) від
23.11.2016 }
за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента
Національної академії аграрних наук, Національної академії
медичних наук, Національної академії педагогічних наук,
Національної академії правових наук, Національної академії
мистецтв, установивши її відповідно у розмірі 4601 гривня та 3060
гривень. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014, N 844
( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }
У разі коли вченого обрано дійсним членом (академіком) чи
членом-кореспондентом двох та більше національних академій,
довічна плата виплачується однією академією за вибором дійсного
члена (академіка) чи члена-кореспондента академії наук згідно з
його заявою. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }
Іноземним членам, почесним академікам академій довічна плата
не встановлюється. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }
У разі смерті дійсного члена (академіка) чи
члена-кореспондента академії або його виїзду на постійне місце
проживання за межі України виплата щомісячної довічної плати
припиняється. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }
Особам, які проживають у населених пунктах Донецької та
Луганської областей, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на тимчасово
окупованій території України, щомісячна довічна плата за звання
дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної
академії наук і національних галузевих академій наук виплачується
лише після повернення такої території під контроль органів
державної влади. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 844 ( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }
Щомісячна довічна плата внутрішньо переміщеним особам
встановлюється і виплачується за умови взяття особи на облік
відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509
( 509-2014-п ) "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний
вісник України 2014 р., N 81, ст. 2296). { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 844 ( 844-2016-п ) від
23.11.2016 }
2. Національній академії наук і національним галузевим
академіям наук забезпечити контроль за здійсненням довічних
виплат, недопущення отримання їх у кількох академіях одночасно.
Національним галузевим академіям наук припинити тимчасово до
1 січня 2016 р. заповнення вакансій для обрання нових дійсних
членів (академіків) та членів-кореспондентів академій. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 597 ( 597-2014-п ) від
05.11.2014 }
3. Установити, що щомісячна довічна плата за звання дійсного
члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії
наук обраним на чергових виборах у 2015 році дійсним членам
(академікам) та членам-кореспондентам зазначеної Академії
здійснюється з 1 січня 2016 року. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 597
( 597-2014-п ) від 05.11.2014; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 844 ( 844-2016-п ) від 23.11.2016 }
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору