Документ 1228-99-п, попередня редакція — Редакція від 16.11.2002, підстава - 1774-2002-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 1999 р. N 1228
Київ
Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2042 ( 2042-99-п ) від 04.11.99
N 990 ( 990-2000-п ) від 20.06.2000
N 72 ( 72-2001-п ) від 31.01.2001
N 1774 ( 1774-2002-п ) від 16.11.2002 )

Відповідно до статті 20 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Надати до 1 жовтня 2003 р. повноваження на право
здійснення: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1774 ( 1774-2002-п ) від 16.11.2002 )
експорту та імпорту товарів військового призначення і
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, -
дочірнім підприємствам Державної компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення -
державному підприємству "Укроборонсервіс" (м. Київ), державному
підприємству "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес"
(м. Київ), Державній госпрозрахунковій зовнішньоторговельній та
інвестиційній фірмі "Укрінмаш" (м. Київ), державному
зовнішньоторговельному та інвестиційному підприємству
"Промоборонекспорт" (м. Київ), державному госпрозрахунковому
зовнішньоторговельному підприємству "Спецтехноекспорт" (м. Київ);
експорту та імпорту військових вибухових речовин, боєприпасів
та їх елементів, у тому числі тих, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, - державному підприємству
"Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКОекспорт" (м. Київ);
експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, - Державній
акціонерній холдинговій компанії "Артем" (м. Київ), Київському
державному авіаційному заводу "АВІАНТ" (м. Київ), Державному
підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків); ( Абзац
четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2042 ( 2042-99-п ) від 04.11.99, N 72 ( 72-2001-п ) від
31.01.2001 )
експорту товарів військового призначення власного виробництва
(результатів виконання розробок, вдосконалення та модернізації
радіолокаційних, радіоелектронних систем, іншого радіолокаційного
обладнання) та імпорту товарів військового призначення для власних
потреб, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, - державному
підприємству "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем
"Квант-радіолокація" (м. Київ);
експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, а також експорту послуг з авіаперевезень товарів
військового призначення - державному підприємству "Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова" (м. Київ);
експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення - державному підприємству Міністерства оборони
"Українська авіаційна транспортна компанія" (м. Київ), а також
експорту військової техніки, переданої йому згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1197
( 1197-97-п ) "Про Українську авіаційну транспортну компанію", та
імпорту товарів військового призначення для ремонту авіаційної
техніки, яка належить зазначеному підприємству. Експорт товарів
військового призначення повинен здійснюватися у взаємодії з
Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг
військового та спеціального призначення;
експорту товарів військового призначення власного
виробництва до держав СНД та імпорту товарів військового
призначення для потреб власного виробництва - казенному
підприємству науково-виробничого об'єднання "ФОРТ"; ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 990 ( 990-2000-п ) від
20.06.2000 )
експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, у тому числі експорту та імпорту товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, а також експорту
послуг з авіаперевезень товарів військового призначення -
відкритому акціонерному товариству "Мотор Січ" (м. Запоріжжя);
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2001-п ) від 31.01.2001 )
експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення - виробничому об'єднанню "Південний машинобудівний
завод", Державному конструкторському бюро "Південне"
(м. Дніпропетровськ). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 72 ( 72-2001-п ) від 31.01.2001 )
2. Під час проведення зовнішньоторговельних операцій з
товарами військового призначення уповноваженим суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності здійснювати маркетинг ринку збуту
і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з Державною компанією
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та
спеціального призначення.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 30вгору