Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України; Перелік від 29.10.20031227/2003
Документ 1227/2003, попередня редакція — Редакція від 27.06.2005, підстава - 943/2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ) п о с т а н о в л я ю:
Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких указів
Президента України

1. В Указі Президента України від 16 жовтня 1993 року N 468
( 468/93 ) "Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла
військовослужбовцям" (зі змінами, внесеними Указом від 11 лютого
2000 року N 228 ( 228/2000 ) слова "Прикордонних військ" замінити
словами "Державної прикордонної служби".
2. У пункті 2 Положення про військовий квиток рядового,
сержантського і старшинського складу та пункті 2 Положення про
військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента
України від 25 травня 1994 року N 263 ( 263/94 ) (зі змінами,
внесеними Указом від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) і від
11 лютого 2000 року N 228 ( 228/2000 ), слова "Прикордонних
військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".
3. У частині першій статті 1 Указу Президента України від
21 липня 1994 року N 396 ( 396/94 ) "Про невідкладні заходи щодо
посилення боротьби зі злочинністю" (зі змінами, внесеними Указами
від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 11 лютого 2000 року
N 228 ( 228/2000 ) слова "Державному комітету у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної
прикордонної служби".
4. В абзаці четвертому статті 6 Указу Президента України від
29 листопада 1996 року N 1145 ( 1145/96 ) "Про Державну митну
службу України" (в редакції Указу від 23 березня 1998 року
N 216 ( 216/98 ) слова "Державним комітетом у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної
прикордонної служби".
5. В абзаці другому пункту 3 Примірного положення про відомчі
заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України
від 13 лютого 1997 року N 134 ( 134/97 ) (зі змінами, внесеними
Указом від 9 вересня 2000 року N 1055 ( 1055/2000 ), слова
"Державним комітетом у справах охорони державного кордону"
замінити словами "Адміністрацією Державної прикордонної служби".
6. У частині третій статті 4 Указу Президента України від
24 лютого 1998 року N 148 ( 148/98 ) "Про забезпечення виконання
Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і
вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)" (зі змінами, внесеними
Указами від 2 вересня 1999 року N 1104 ( 1104/99 ), від 12 квітня
2000 року N 587 ( 587/2000 ), від 12 листопада 2001 року N 1063
( 1063/2001 ), від 26 листопада 2001 року N 1146 ( 1146/2001 ),
від 25 липня 2002 року N 658 ( 658/2002 ), від 2 грудня 2002 року
N 1126 ( 1126/2002 ) та від 5 липня 2003 року N 573 ( 573/2003 )
слова "Голова Державного комітету у справах охорони державного
кордону" замінити словами "Голова Державної прикордонної служби".
7. У затверджених Указом Президента України від 26 лютого
1998 року N 153 ( 153/98 ):
Положенні про дипломатичний паспорт України абзац десятий
пункту 7 викласти в такій редакції:
"Голові Державної прикордонної служби України";
Положенні про службовий паспорт України в абзаці дев'ятому
пункту 5 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної
прикордонної служби".
8. У тексті Указу Президента України від 20 липня 1998 року
N 798 ( 798/98 ) "Про зарахування Героїв Радянського Союзу, осіб,
нагороджених орденом Слави трьох ступенів або чотирма і більше
медалями "За отвагу", почесними солдатами військових частин
Збройних Сил України та інших військових формувань" (зі змінами,
внесеними Указом від 6 липня 2000 року N 854 ( 854/2000 ) слова
"Голові Державного комітету у справах охорони державного кордону
України - Командувачу Прикордонних військ України" замінити
словами "Голові Державної прикордонної служби України".
9. В Указі Президента України від 30 квітня 1999 року N 458
( 458/99 ) "Про надання Академії Прикордонних військ України імені
Б. Хмельницького статусу національної" слова "Прикордонні війська"
в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у
відповідних відмінках.
10. В Указі Президента України від 15 липня 1999 року N 861
( 861/99 ) "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на
експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України":
а) у Положенні про порядок забезпечення виконання рішень Ради
Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт
товарів, затвердженому цим Указом:
в абзацах першому і третьому пункту 4, пункті 5, абзацах
першому і другому пункту 6 слова "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у
відповідних відмінках;
у пункті 5 слова "Державним комітетом у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної
прикордонної служби", а слова "Міністерством економіки України"
виключити;
б) у пункті 3 Порядку вирішення питань, пов'язаних із
встановленням (скасуванням) обмежень на експорт товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному
контролю, затвердженого цим Указом, слова "Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" та "Державному комітету у справах
охорони державного кордону" замінити відповідно словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" та
"Адміністрації Державної прикордонної служби".
11. У частині четвертій статті 3 Указу Президента України від
15 грудня 1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних
органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від
14 квітня 2003 року N 324 ( 324/2003 ), від 26 травня 2003 року
N 434 ( 434/2003 ), від 3 червня 2003 року N 464 ( 464/2003 ) та
від 19 червня 2003 року N 540 ( 540/2003 ) слова "Державного
комітету у справах охорони державного кордону" замінити словами
"Адміністрації Державної прикордонної служби".
12. У назві та статтях 2 і 3 Указу Президента України від
3 квітня 2000 року N 554 ( 554/2000 ) "Про вдосконалення
організації шефства над Прикордонними військами України" слова
"Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна
прикордонна служба" у відповідних відмінках, а додаток викласти в
новій редакції (додається).

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

14. У Переліку посадових осіб органів державної влади, на
яких покладається виконання функцій державного експерта з питань
таємниць, затвердженому Указом Президента України від 18 жовтня
2000 року N 1144 ( 1144/2000 ) (в редакції Указу від 11 жовтня
2002 року N 917 ( 917/2002 ), розділ "Державний комітет у справах
охорони державного кордону України" викласти в такій редакції:
"Адміністрація Державної прикордонної служби України
Голова Державної прикордонної служби
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби".
15. У статті 1 Указу Президента України від 30 листопада
2000 року N 1271 ( 1271/2000 ) "Про геральдичні знаки - емблеми і
прапори центральних органів виконавчої влади України" слова
"Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону"
замінити словами "Голова Державної прикордонної служби".
16. У статті 1 Указу Президента України від 15 червня
2001 року N 435 ( 435/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
права людини на свободу пересування і вільний вибір місця
проживання" слова "Державного комітету у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної
прикордонної служби".
17. В Указі Президента України від 7 серпня 2001 року N 594
( 594/2001 ) "Про символіку Прикордонних військ України" (зі
змінами, внесеними Указом від 22 листопада 2002 року N 1056
( 1056/2002 ) та додатках N 1 - N 15 слова "Прикордонні війська",
"Державний комітет у справах охорони державного кордону", "Голова
Державного комітету у справах охорони державного кордону України -
Командувач Прикордонних військ України" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Державна прикордонна служба", "Адміністрація
Державної прикордонної служби", "Голова Державної прикордонної
служби України" у відповідних відмінках, а додаток N 16 викласти в
новій редакції (додається).
18. В абзаці шостому пункту 3 Положення про проходження
військової служби (навчання) за контрактом у Збройних Силах
України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних
закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада
2001 року N 1053 ( 1053/2001 ) (зі змінами, внесеними Указом від
25 квітня 2002 року N 381 ( 381/2002 ), слова "Прикордонних
військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".
19. У пункті 3 Положення про Головне управління з питань
судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних
органів Адміністрації Президента України, затвердженого Указом
Президента України від 4 грудня 2001 року N 1184 ( 1184/2001 ) (зі
змінами, внесеними Указом від 24 грудня 2002 року N 1207
( 1207/2002 ), слова "Прикордонних військ" замінити словами
"Державної прикордонної служби".

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

21. У статтях 1 і 4 Указу Президента України від 18 лютого
2002 року N 143 ( 143/2002 ) "Про заходи щодо дальшого зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян" слова "Державний
комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках
замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у
відповідних відмінках, а у статті 14 слова "Голові Державного
комітету у справах охорони державного кордону" - словами "Голові
Державної прикордонної служби".
22. У додатку N 1 до Указу Президента України від 22 серпня
2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал
України" слова "Голова Державного комітету у справах охорони
державного кордону" замінити словами "Голова Державної
прикордонної служби".
23. У підрозділі 2 розділу 2 та останньому абзаці розділу 3
Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді, схваленої Указом Президента України від
25 жовтня 2002 року N 948 ( 948/2002 ), слова "Про Прикордонні
війська України" ( 1779-12 )" і "Прикордонних військ" замінити
відповідно словами "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 )" і "Державної прикордонної служби".
24. У додатку до Положення про Антикризовий центр,
затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року
N 228 ( 228/2003 ), позицію 14 викласти в такій редакції:
"14. Адміністрація Державної прикордонної служби України".
25. В Указі Президента України від 5 травня 2003 року N 389
( 389/2003 ) "Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України та
Управління державної охорони України за безперервну службу" слова
"Державний комітет у справах охорони державного кордону", "Голова
Державного комітету у справах охорони державного кордону" в усіх
відмінках та "і прикордонних військах" замінити відповідно словами
"Адміністрація Державної прикордонної служби", "Голова Державної
прикордонної служби" у відповідних відмінках та "військах, у
Державній прикордонній службі".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 16
до Указу Президента України
від 7 серпня 2001 року N 594 ( 594/2001 )
(в редакції Указу Президента
України від 29 жовтня 2003 року
N 1227/2003)
ПЕРЕЛІК
органів Державної прикордонної служби України,
які можуть мати власні бойові прапори

1. Регіональні управління Державної прикордонної служби
України:
Азово-Чорноморське, Західне, Південне, Північне, Східне.
2. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 мобільні, 17, 24, 25, 31, 93, 94
прикордонні загони, 6 прикордонний Волинський, 7 прикордонний
Карпатський орденів Кутузова, Олександра Невського і Червоної
Зірки загони, 11 прикордонний загін для виконання спеціальних
завдань, 26 прикордонний ордена Червоного прапора, 27 прикордонний
ордена Червоного прапора, 79 прикордонний ордена Червоного
прапора, 105 прикордонний Ризький орденів Червоного Прапора і
Червоної Зірки загони.
3. 130 центральний вузол зв'язку.
4. Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".
5. Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького.
6. 1 навчальний гвардійський прикордонний Оршанський орденів
Суворова, Кутузова і Олександра Невського та 15 навчальний
прикордонний загони.
7. 1, 5 ордена Червоного Прапора, 18 та 23 загони морської
охорони.
8. 24 та 26 окремі авіаційні ескадрильї.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 3 квітня 2000 року N 554 ( 554/2000 )
(в редакції Указу Президента України
від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003)
ПЕРЕЛІК
органів та підрозділів Державної прикордонної
служби України, над якими встановлюється шефство

Автономна Республіка Крим
Азово-Чорноморське регіональне управління Державної
прикордонної служби України,
прикордонний загін (військова частина 2161, м. Сімферополь),
загін морської охорони (військова частина 1472, м. Керч),
дивізіон кораблів та катерів морської охорони (військова
частина 1473, м. Ялта),
прикордонний загін (військова частина 1476, м. Ялта);
Вінницька область
прикордонний загін (військова частина 2193,
м. Могилів-Подільський),
загін морської охорони (військова частина 1485, м. Одеса);
Волинська область
прикордонний загін (військова частина 9971, м. Луцьк),
окрема авіаційна ескадрилья (військова частина 1466,
м. Луцьк),
школа кухарів (м. Луцьк),
корабель морської охорони "Волинь" (військова частина 2382,
м. Севастополь);
Дніпропетровська область
загін морської охорони (військова частина 2382,
м. Севастополь),
загін морської охорони (військова частина 1485, м. Одеса),
контрольно-пропускний пункт "Дніпропетровськ",
катер морської охорони "Кривий Ріг" (військова частина 1473,
м. Ялта);
Донецька область
прикордонний загін (військова частина 9937, м. Маріуполь),
корабель морської охорони "Донбас" (військова частина 1472,
м. Керч);
Житомирська область
Північне регіональне управління Державної прикордонної служби
України (м. Житомир),
прикордонний загін (військова частина 1495, м. Житомир),
підрозділи прикордонного загону (військова частина 9971);
Закарпатська область
прикордонний загін (військова частина 2142, м. Мукачеве),
загін морської охорони (військова частина 2382,
м. Севастополь),
прикордонний загін (військова частина 1493, м. Чоп);
Запорізька область
прикордонний загін (військова частина 1491, м. Бердянськ),
підрозділи прикордонного загону (військова частина 9937,
м. Маріуполь),
загін морської охорони (військова частина 1472, м. Керч),
корабель морської охорони "Запорізька Січ" (військова частина
1485, м. Одеса);
Івано-Франківська область
підрозділи прикордонного загону (військова частина 2195),
корабель морської охорони "Галичина" (військова частина 2382,
м. Севастополь);
Кіровоградська область
підрозділ прикордонного загону (військова частина 9951),
корабель морської охорони "Куроп'ятников" (військова частина
2382, м. Севастополь);
Київська область
окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" (м. Бориспіль),
центральна база зберігання та постачання (військова частина
1471, м. Узин),
загін морської охорони (військова частина 1472, м. Керч);
Луганська область
прикордонний загін (військова частина 9938, м. Луганськ),
дивізіон кораблів та катерів морської охорони (військова
частина 1473, м. Ялта);
Львівська область
Західне регіональне управління Державної прикордонної служби
України,
прикордонний загін (військова частина 2144, м. Львів),
госпіталь (військова частина 2522, м. Львів),
прикордонний загін (військова частина 1494, м. Мостиська),
навчальний прикордонний загін (військова частина 2418,
м. Великі Мости),
корабель морської охорони "Дунай" (військова частина 1485,
м. Одеса),
катер морської охорони "Львів" (військова частина 1473,
м. Ялта);
Миколаївська область
підрозділи прикордонного загону (військова частина 2138),
корабель морської охорони "Миколаїв" (військова частина 2382,
м. Севастополь);
Одеська область
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби
України,
прикордонний загін (військова частина 2138, м. Одеса),
загін морської охорони (військова частина 1485, м. Одеса),
окрема авіаційна ескадрилья (військова частина 9997,
м. Одеса),
госпіталь (військова частина 2524, м. Одеса),
прикордонний загін (військова частина 2196, м. Котовськ),
прикордонний загін (військова частина 2197, смт Березине),
прикордонний загін (військова частина 1474, м. Ізмаїл),
загін морської охорони (військова частина 9799, м. Ізмаїл),
корабель морської охорони "Одеса" (військова частина 1485,
м. Одеса),
корабель морської охорони "Ізмаїл" (військова частина 9799,
м. Ізмаїл);
Полтавська область
корабель морської охорони "Полтава" (військова частина 2382,
м. Севастополь),
підрозділ прикордонного загону (військова частина 9951),
корабель морської охорони "Лубни" (військова частина 9799,
м. Ізмаїл);
Рівненська область
загін морської охорони (військова частина 1485, м. Одеса),
підрозділи прикордонного загону (військова частина 9971);
Сумська область
прикордонний загін (військова частина 9953, м. Суми),
дивізіон кораблів та катерів морської охорони (військова
частина 1473, м. Ялта);
Тернопільська область
загін морської охорони (військова частина 2382,
м. Севастополь);
Харківська область
Східне регіональне управління Державної прикордонної служби
України,
прикордонний загін (військова частина 9951, м. Харків),
окрема авіаційна ескадрилья (військова частина 1467,
м. Харків),
загін морської охорони (військова частина 1485, м. Одеса),
загін морської охорони (військова частина 1472, м. Керч);
Херсонська область
підрозділи прикордонного загону (військова частина 2138);
Хмельницька область
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького (військова частина 9960, м. Хмельницький),
дивізіон кораблів та катерів морської охорони (військова
частина 1473, м. Ялта),
корабель морської охорони "Поділля" (військова частина 1485,
м. Одеса);
Черкаська область
навчальний прикордонний загін (військова частина 9930,
смт Оршанець),
корабель морської охорони "Канів" (військова частина 9799,
м. Ізмаїл);
Чернівецька область
прикордонний загін (військова частина 2195, м. Чернівці),
корабель морської охорони "Буковина" (військова частина 1472,
м. Керч);
Чернігівська область
прикордонний загін (військова частина 2253, м. Чернігів),
корабель морської охорони "Ніжин" (військова частина 9799,
м. Ізмаїл);
місто Київ
Адміністрація Державної прикордонної служби України
(військова частина 2451),
окрема комендатура охорони і забезпечення (військова частина
1488),
центральний вузол зв'язку (військова частина 2428),
центральний госпіталь (військова частина 1465),
загін морської охорони (військова частина 2382,
м. Севастополь),
корабель морської охорони "Крим" (військова частина 1473,
м. Ялта);
місто Севастополь
загін морської охорони (військова частина 2382),
підрозділ прикордонного загону (військова частина 2161,
м. Сімферополь).

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору