Документ 1226-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1226
Київ
Про затвердження Порядку оподаткування
доходів з джерелом їх походження в Україні,
що виплачуються фізичній особі - нерезиденту
іншим нерезидентом

Відповідно до підпункту 170.10.2 пункту 170.10 статті 170
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок оподаткування доходів з джерелом їх
походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту
іншим нерезидентом, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1993 ( 1993-2003-п )
"Про затвердження Порядку оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту
іншим нерезидентом" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст.
2781).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1226
ПОРЯДОК
оподаткування доходів з джерелом їх походження
в Україні, що виплачуються фізичній особі -
нерезиденту іншим нерезидентом

1. Цей Порядок визначає механізм оподаткування доходів з
джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі -
нерезиденту іншим нерезидентом (далі - доходи).
2. Доходи, виплачені в безготівковій формі, зараховуються на
окремий поточний рахунок, відкритий фізичною особою - нерезидентом
(далі - платник податку) у банку-резиденті відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку. Такий банк
вважається податковим агентом і зобов'язаний нараховувати,
утримувати та сплачувати (перераховувати) до відповідного бюджету
від імені та за рахунок платника податку податок на доходи під час
здійснення будь-яких видаткових операцій з його рахунка, зокрема
видачі готівки, або перерахування доходів на інший поточний
рахунок, у тому числі в разі набуття ним статусу резидента, а
також у разі закриття зазначеного рахунка.
Строк зберігання податковими агентами документів, що
підтверджують сплату податку на доходи, встановлюється
Національним банком.
3. У разі виплати доходів готівкою або в негрошовій формі
платник податку самостійно нараховує та сплачує (перераховує)
податок на доходи до відповідного бюджету на рахунки, відкриті у
територіальних органах Державної казначейської служби за місцем
його перебування в Україні, протягом 20 днів після дня отримання
доходів, але не пізніше закінчення строку його перебування в
Україні.
4. Орган державної податкової служби за місцем перебування
платника податку в Україні (в разі відсутності його в Україні - за
основним місцем обліку податкового агента) видає довідку про
сплачений податок на доходи в порядку, встановленому Державною
податковою службою.
У разі сплати податку на доходи безпосередньо платником
податку підставою для отримання довідки є платіжний документ, що
підтверджує факт сплати в Україні податку.вгору