Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Зразок, Опис від 18.11.20091226
Документ 1226-2009-п, попередня редакція — Редакція від 01.11.2011, підстава - 1109-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 листопада 2009 р. N 1226
Київ
Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран
Державної кримінально-виконавчої
служби України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У тексті Постанови слова "Державний департамент з питань
виконання покарань" у всіх відмінках замінено словами
"Державна пенітенціарна служба" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки ( 1226а-2009-п ) та описи посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби
України", що додаються.
2. Поширити дію Порядку видачі посвідчення і вручення
нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601
( 1601-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807),
на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран
Державної кримінально-виконавчої служби України", встановивши, що
видача посвідчення і вручення нагрудного знака здійснюється
Державною пенітенціарною службою.
3. Визначити Державну пенітенціарну службу замовником
виготовлення бланків посвідчення і нагрудних знаків "Ветеран
Державної кримінально-виконавчої служби України".
4. Державній пенітенціарній службі організувати виготовлення
бланків посвідчення і нагрудних знаків "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України" у межах асигнувань,
передбачених для забезпечення функціонування Державної
кримінально-виконавчої служби на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226
ЗРАЗОК
посвідчення "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"
( 1226а-2009-п )
{ Зміни до Зразка посвідчення див. в Постанові КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226
ОПИС
посвідчення "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Посвідчення "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби
України" представляє собою книжечку-розгортку розміром
70 х 200 міліметрів, обтягнуту ледерином крапового кольору.
На лицьовому боці посвідчення вгорі розміщено зображення
малого Державного Герба України та виконано написи: посередині -
"ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ".
На лівому внутрішньому боці посвідчення виконано написи:
вгорі - "Державна пенітенціарна служба України", нижче -
"ПОСВІДЧЕННЯ", під яким ліворуч - місце для фотокартки власника
посвідчення розміром 35 х 45 міліметрів. { Абзац третій із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п )
від 20.10.2011 }
Праворуч від фотокартки розміщуються слова "Серія _____
N _____", під ними трьома рядками слова "Прізвище", "Ім'я" та
"По батькові", які заповнюються відповідними даними власника
посвідчення. Під зазначеними словами - місце для його особистого
підпису, який скріплюється гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення виконано написи:
вгорі - "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги,
встановлені законодавством для ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби України", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ
БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата
видачі ___ _______ 20__ р.".
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, який видав посвідчення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226
ЗРАЗОК
нагрудного знака "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"
( 1226а-2009-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1226
ОПИС
нагрудного знака "Ветеран Державної
кримінально-виконавчої служби України"

Нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої
служби України" (далі - знак) виготовляється з мідно-нікелевого
сплаву світло-сірого кольору і має форму правильного кола
діаметром 33 міліметри, завтовшки 2,4 міліметра.
На лицьовому боці знака по колу виконано напис "ВЕТЕРАН
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ" (розмір літер -
2 міліметри).
Симетрично вертикальній осі на відстані 6 міліметрів від
верхньої точки кола розміщене рельєфне зображення малого
Державного Герба України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті
синього кольору з жовтим кантом - жовтий тризуб), над яким
виконано напис "УКРАЇНА" (розмір літер - 4 міліметри).
З обох боків малого Державного Герба України розміщено дві
горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів та
завдовжки 23 міліметри кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого
кольору. Верхня лінія верхньої смуги розташована нижче на
3 міліметри від краю знака.
На зворотному боці знака виконано напис "Державна
кримінально-виконавча служба України" (розмір літер -
3 міліметри).
Знак з лицьового та зворотного боку обрамлений бортиками. Усі
написи на знакові опуклі.
Знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною
колодкою завширшки 15 міліметрів та завдовжки 33 міліметри,
виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покривається емаллю
крапового кольору.
Знак прикріплюється за допомогою шпильки, яка закріплена
горизонтально на зворотному боці колодки.вгору