Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 29.12.20101225
Документ 1225-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.06.2018, підстава - 462-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. № 1225
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 440 від 21.06.2017
№ 462 ід 06.06.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 28Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1225

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій

Міністр освіти і науки, голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра освіти і науки, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра соціальної політики, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра оборони

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (за згодою)

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (за згодою)

Перший заступник Голови Держстату

Заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України (за згодою)

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Національний експерт Європейського фонду освіти (ETF) з питань моніторингу заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій

Директор громадської організації “Інститут професійних кваліфікацій” (за згодою)

{Склад в редакції Постанови КМ № 440 від 21.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 ід 06.06.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1225

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій

1. Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій (далі - робоча група) є допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, з формування національної системи кваліфікацій, зокрема розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

забезпечення взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, з формування національної системи кваліфікацій, зокрема розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій;

підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізму і способів розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій, зокрема залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги;

участь у розробленні нормативно-правових актів з питань формування національної системи кваліфікацій з метою адаптації законодавства України у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин із законодавством Європейського Союзу та інтеграції системи вищої освіти до європейського освітнього простору.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає пропозиції щодо розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій;

готує за результатами своєї роботи рекомендації стосовно визначення шляхів, механізму і способів розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій, зокрема залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги.

5. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови та членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Міністр освіти і науки.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 440 від 21.06.2017}

Голова робочої групи затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Формою роботи робочої групи є засідання.

Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - один із заступників голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається всім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить МОН разом з Мінсоцполітики.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 440 від 21.06.2017}

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МОН.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 440 від 21.06.2017}вгору