Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки
Постанова Верховної Ради України; Звернення від 06.04.20091223-VI
Документ 1223-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Верховної Ради України
до Конгресу Сполучених Штатів Америки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.527 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до Конгресу
Сполучених Штатів Америки (додається).
2. Голові Верховної Ради України направити текст Звернення
Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 квітня 2009 року
N 1223-VI

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Конгресу
Сполучених Штатів Америки

Надзвичайні обставини, в яких опинився завершальний етап
довготривалого процесу, початок якому було покладено, зокрема,
укладенням Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо
надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї,
а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення
( 840_007 ) від 25 жовтня 1993 року, зумовлюють прийняття та
направлення Вам цього Звернення.
Як відомо, Україна стала першою і поки що єдиною в історії
людства країною, яка добровільно позбулася третього за своєю
потужністю ядерного потенціалу у світі, подаючи таким чином
приклад іншим ядерним державам як відповідь на загальнолюдські
прагнення позбавити світ ядерної загрози.
Будь-яка зброя масового знищення - це не лише смертоносна
начинка, а й цілий комплекс допоміжних засобів щодо її підготовки
та введення в дію. Стратегічна ядерна зброя потребує також і надто
складної інфраструктури щодо підтримання її у безпечному стані.
Зрозуміло, що ліквідація цього виду зброї масового знищення
вимагає значних зусиль, витрат, часу та є важким тягарем для
економіки країни, а тому в інтересах безпеки інших держав надати
належну допомогу в цій справі.
Саме на реалізацію цієї мети було спрямовано укладення між
Україною і США вищезазначеної Угоди ( 840_007 ) та на виконання її
статті III - імплементаційної Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони США щодо забезпечення України
матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення
відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією
стратегічної ядерної зброї ( 840_091 ) від 5 грудня 1993 року. Під
час укладення імплементаційної Угоди ( 840_091 ) сторони досягли
розуміння того, що процес утилізації міжконтинентальних
балістичних ракет передбачатиме вилучення ракетного палива та його
подальшу переробку єдиним прийнятним для України екологічно
безпечним шляхом (способом гідророзмиву), що повністю відповідає
положенням статті I Угоди від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ), та
його подальшу переробку в емульсійно-вибухові речовини, для чого
передбачається створення об'єкта ліквідації твердого ракетного
палива (далі - ОЛП) на Павлоградському хімічному заводі.
Українсько-американська співпраця була плідною та
відповідальною, однак у травні 2003 року, незважаючи на чинність
Угоди від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ), американська сторона в
односторонньому порядку заявила про припинення фінансового
забезпечення подальшого процесу створення ОЛП. Це поставило під
загрозу, яка зберігається і нині, виконання міжнародних
зобов'язань України з ліквідації стратегічних озброєнь за
Договором між СРСР і США про скорочення та обмеження стратегічних
наступальних озброєнь 1991 року, відповідно до якого в Україні
виконуються роботи з утилізації твердого ракетного палива
міжконтинентальних балістичних ракет РС-22. Українські пропозиції
щодо прийнятних варіантів вчасного розв'язання зазначеної проблеми
і завершення діючих проектів з метою виконання в повному обсязі
взятих на себе сторонами договірних зобов'язань отримали лише
часткове врегулювання.
За цей час ситуація із зберіганням неутилізованого ракетного
палива, що є другим за рівнем небезпеки компонентом після ядерної
вибухівки, поступово набула вкрай незадовільного стану та
перетворилася у загрозу з непередбачуваними наслідками як
екологічного, так і техногенного характеру. Це спричинило різке
зростання соціальної напруги, про що свідчать численні звернення
громадськості та органів місцевої влади до керівництва держави.
За умов, що склалися, змушені констатувати, що дотепер
відсутнє фінансування США процесу утилізації ракетного палива.
Реалізація цієї потреби, на наш погляд, узгоджуватиметься із
засадами стратегічного партнерства між Україною і США та
відповідатиме виконанню в повному обсязі взятих на себе сторонами
зобов'язань щодо співпраці у ліквідації ядерної зброї в Україні.
Зважаючи на викладене, Верховна Рада України звертається до
Конгресу Сполучених Штатів Америки з пропозицією вирішити питання
щодо фінансування в обсягах, що дадуть змогу забезпечити
якнайскоріше завершення утилізації ракетного палива та виконання
всього комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію ядерної зброї
в Україні, згідно з Угодою від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ).вгору