Документ 1222/97, поточна редакція — Прийняття від 31.10.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України працівникам
наукових установ Української академії аграрних наук

За особистий внесок у розвиток аграрної науки, високий
професіоналізм присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
ГАЙДАШУ - директорові Інституту хрестоцвітих Василю Дмитровичу культур, Івано-Франківська область
ГУЛЬЧАКУ - директорові Інституту виноградарства і
Анатолію Борисовичу виноробства імені В.Є. Таїрова,
Одеська область
ЛЕБЕДЮ - директорові Інституту зернового
Євгену Макаровичу господарства, докторові
сільськогосподарських наук,
професорові, Дніпропетровська область
ЛЕЙБОВИЧУ - заступникові директора - завідувачу
Анатолію Соломоновичу відділу Іванівської
дослідно-селекційної станції Інституту
цукрових буряків, Сумська область
ЛІБЕНКУ - завідувачу лабораторії
Миколі Олександровичу Селекційно-генетичного інституту,
м. Одеса
МАСЛУ - директорові Інституту механізації та
Івану Павловичу електрифікації сільського
господарства, Київська область
НАПЕРКОВСЬКІЙ - завідувачу відділу Одеської державної
Галині Михайлівні сільськогосподарської дослідної
станції Одеського науково-виробничого
об'єднання "Еліта"
ОПАРІ - директорові Полтавської державної
Миколі Миколайовичу сільськогосподарської дослідної
станції - генеральному директорові
Полтавського науково-виробничого
об'єднання "Еліта"
ОСИПЧУКУ - заступникові директора Інституту
Андрію Антоновичу картоплярства, докторові
сільськогосподарських наук, Київська
область
ПАНЧЕНКУ - директорові Іванівської
Володимиру Федоровичу дослідно-селекційної станції Інституту
цукрових буряків, Сумська область
РУБЕЛЮ - старшому науковому співробітникові
Павлу Степановичу Полтавської державної
сільськогосподарської дослідної
станції Полтавського
науково-виробничого об'єднання
"Еліта"
СТУКАЛУ - заступникові генерального директора
Михайлу Никифоровичу орендного науково-виробничого
підприємства "Чернігівеліткартопля"
ШЕВЧУКУ - завідувачу відділу Волинської
Леоніду Матвійовичу державної сільськогосподарської
дослідної станції
ЯНКУ - завідувачу лабораторії Волинської
Тимофію Степановичу державної сільськогосподарської
дослідної станції
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
КРИСАЛЬНОМУ - завідувачу відділу Інституту аграрної
Олександру Васильовичу економіки, докторові економічних наук,
професорові, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
ШЕСТОПАЛЮ - завідувачу відділу Інституту
Олександру Миколайовичу садівництва, докторові економічних
наук, Київська область.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1997 року
N 1222/97вгору