Документ 1222-2000-п, попередня редакція — Редакція від 28.10.2009, підстава - v028p710-09
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1222
Київ
 
Про затвердження Порядку отримання благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,
спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування
 
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
{ Додатково див. Указ Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 }
 
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
     Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, що додається.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222
 
ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування
 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
     1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі - набувачі).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }
 
     2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.
 
     Благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб можуть спрямовуватися на виплату заробітної плати працівникам установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання.
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }
 
     3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.
 
     4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33, ст. 1238, N 46, ст. 1688).
 
     Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 40).
 
     5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. N 113 ( z0012-00 ).вгору