Документ 1222-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.108 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Перше речення статті 72-12 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 5, ст. 32) викласти
в такій редакції:
"Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення
(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються
Державним комітетом України з державного матеріального резерву
виключно на закупівлю зернових та олійних культур, м'яса та цукру
українського походження в порядку, встановленому Законом України
"Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 2003 року
N 1222-IVвгору