Документ 122/98-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання виробництва і реалізації спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.158 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. Статтю 18 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст.345)
доповнити новими частинами першою - третьою такого змісту: "Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити вітчизняні
підприємства - виробників шампанського і коньяку від плати за
спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту шампанських і
коньячних виноматеріалів, спирту коньячного, які ввозяться для
виробництва шампанського і коньяку на власних виробничих
потужностях. До 1 січня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та
тютюнових виробів можливість використати існуючі етикеточні та
пакувальні матеріали та привести реквізити етикеток та пакувальних
матеріалів у відповідність з вимогами статті 11 цього Закону. Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових виробів
позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в одиниці продукції
застосовується з 1 січня 1999 року". У зв'язку з цим частину першу вважати частиною четвертою.
2. Абзаци другий, третій і четвертий розділу II Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 526/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45,
ст.286) виключити.
3. Абзаци п'ятий та шостий частини четвертої статті 4 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 14, ст. 168; 1998 р., N 17, ст. 80) викласти
в такій редакції: "виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація
алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового; виготовлення та реалізація тютюнових виробів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 лютого 1998 року
N 122/98-ВРвгору