Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про прожитковий мінімум"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 12, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 5 Закону України "Про прожитковий мінімум"
( 966-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38,
ст. 348) доповнити двома частинами такого змісту:
"Розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового
мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до
основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються
до 20 числа наступного місяця спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики на
його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також публікуються
в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.
Дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну
особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп населення, разом із відповідними
розрахунками щомісяця надаються Президентові України, Верховній
Раді України, сторонам соціального діалогу на національному
рівні - всеукраїнським об'єднанням професійних спілок,
всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців та Кабінету
Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 лютого 2008 року
N 122-VI


Публікації документа