Про утворення Державної патентної бібліотеки
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.20021215
Документ 1215-2002-п, поточна редакція — Редакція від 19.04.2006, підстава - 538-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2002 р. N 1215
Київ
Про утворення Державної
патентної бібліотеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 538 ( 538-2006-п ) від 19.04.2006 }

З метою забезпечення широкого доступу громадян до
патентно-інформаційних ресурсів у сфері інтелектуальної власності
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки, погоджену
з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції,
Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної
політики, про утворення Державної патентної бібліотеки.
2. Установити, що Державна патентна бібліотека є юридичною
особою, державним фондом патентної документації з функціями
міжнародного документообміну для задоволення потреб громадян у
патентно-інформаційних ресурсах, координаційним та
інформаційно-методичним центром регіональних і галузевих фондів
патентної документації.
3. Міністерству фінансів щороку за поданнями Міністерства
освіти і науки передбачати під час розроблення проекту закону про
державний бюджет кошти, необхідні для забезпечення функціонування
та поповнення фондів патентної документації Державної патентної
бібліотеки та її філіалів у межах коштів, що надходять до
державного бюджету від видачі охоронних документів на об'єкти
інтелектуальної власності.
4. Міністерству освіти і науки:
разом з Міністерством праці та соціальної політики і
Міністерством фінансів розробити з урахуванням вимог до формування
та використання фондів патентної документації і затвердити у
двомісячний термін умови оплати праці працівників Державної
патентної бібліотеки та її філіалів;
затвердити у тримісячний термін Статут Державної патентної
бібліотеки, її структуру, штатний розпис і чисельність
працівників, а також вирішити питання щодо комплектування фондів
патентної документації, матеріально-технічного та фінансового
забезпечення Державної патентної бібліотеки України та її
філіалів, надання приміщень, необхідних для провадження їх
статутної діяльності.
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 538
( 538-2006-п ) від 19.04.2006 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28вгору