Документ 1213/2001, поточна редакція — Редакція від 09.12.2010, підстава - 1085/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення реалізації
державної політики у галузі туризму
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики
у галузі туризму та відповідно до пункту 15 частини першої статті
106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від
22 листопада 2001 року N 1132 ( 1132/2001 ) "Про реорганізацію
Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України"
реорганізувати Державний комітет молодіжної політики, спорту і
туризму України у Державний комітет України у справах сім'ї та
молоді, Державний комітет України з питань фізичної культури і
спорту та Державну туристичну адміністрацію України.
2. Кабінету Міністрів України в установленому порядку:
здійснити заходи, що випливають із статті 1 цього Указу,
зокрема затвердити у місячний строк граничну чисельність
працівників Державної туристичної адміністрації України, визначити
перелік об'єктів державної власності, що передаються до сфери
управління Державної туристичної адміністрації України;
подати в установленому порядку проект Положення про Державну
туристичну адміністрацію України;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
3. Внести до указів Президента України такі зміни:

{ Пункт 1 статті 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

2) в Указі Президента України від 22 листопада 2001 року N
1132 ( 1132/2001 ) "Про реорганізацію Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України":
статтю 2 виключити;
у статті 3 абзац четвертий виключити, у зв'язку з чим абзац
п'ятий вважати абзацом четвертим.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2001 року
N 1213/2001вгору