Документ 1213-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.455 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192,
N 26, ст. 215) доповнити пунктом 23 такого змісту:
"23) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 1999 року
N 1213-XIVвгору