Документ 1212/2002, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 2 серпня 2000 року N 945

З метою удосконалення порядку надання обдарованій молоді
щорічних грантів Президента України для реалізації значущих
творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері
п о с т а н о в л я ю:
Внести до Указу Президента України від 2 серпня 2000 року
N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"
( 945/2000 ) такі зміни:
1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:
"Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 50
тисяч гривень";
у статті 3 слова "Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України" замінити словами "Державному комітету
України у справах сім'ї та молоді";
2) у Положенні про гранти Президента України для обдарованої
молоді, затвердженому зазначеним Указом:
в абзаці першому пункту 3 слова "Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України" замінити словами
"Державного комітету України у справах сім'ї та молоді";
абзац третій пункту 4 після слів "Експертної ради" доповнити
словами "погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з
гуманітарних питань";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в
установленому порядку Комітетом на рахунки, відкриті володарями
грантів у відділеннях відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 1212/2002вгору