Документ 1211-2002-п, поточна редакція — Редакція від 25.07.2005, підстава - 643-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1211
Київ
Про затвердження напрямів інвестування галузей
економіки за рахунок коштів страхових резервів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 643 ( 643-2005-п ) від 25.07.2005 )

Відповідно до частини двадцятої статті 31 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 643 ( 643-2005-п ) від 25.07.2005 )
1. Затвердити напрями інвестування галузей економіки за
рахунок коштів страхових резервів (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти з
питань інвестиційної діяльності у відповідність із цією
постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1211
НАПРЯМИ
інвестування галузей економіки за рахунок
коштів страхових резервів

Розроблення та впровадження високотехнологічного
устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та
енергозберігаючих технологій.
Розвиток інфраструктури туризму.
Добування корисних копалин.
Перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва.
Будівництво житла.
Розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі
будівництво та реконструкція автомобільних доріг.
Розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій.
Розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання
цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою. ( Напрями інвестування із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 643 ( 643-2005-п ) від 25.07.2005 )вгору