Документ 1210/2007, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 22 серпня 2002 року N 746

1. Внести до Указу Президента України від 22 серпня 2002 року
N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
(зі змінами, внесеними Указами від 29 жовтня 2003 року N 1227
( 1227/2003 ) та від 5 березня 2004 року N 280) ( 280/2004 ) такі
зміни:
1) у Положенні про Державний Протокол та Церемоніал України,
затвердженому зазначеним Указом ( 746/2002 ):
а) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"Заходи протокольного та організаційного забезпечення візитів
в Україну глав іноземних держав, глав парламентів, глав урядів,
міністрів закордонних справ, інших високих посадових осіб,
представників іноземних держав, передбачені цим Положенням,
здійснюються з урахуванням принципу взаємності";
б) доповнити Положення ( 746/2002 ) після пункту 14 пунктом
14-1 такого змісту:
"14-1. Управління державної охорони України за участю
Міністерства внутрішніх справ України відповідно до законодавства
здійснює державну охорону щодо глав іноземних держав, парламентів
та урядів і членів їх сімей, керівників міжнародних організацій,
які прибувають в Україну чи перебувають на її території.
Міністерство закордонних справ України під час підготовки
візитів в Україну високих посадових осіб іноземних держав інформує
Управління державної охорони України щодо протокольної практики
відповідної іноземної держави, в тому числі особливостей
протокольного та організаційного забезпечення візитів вищих
посадових осіб України до цієї іноземної держави";
в) в абзаці третьому пункту 23 та в абзаці першому пункту 63
слова "З урахуванням принципу взаємності" виключити;
г) у пункті 81 слова "забезпечується охорона та супроводження
спеціальними автомобілями Міністерства внутрішніх справ України"
виключити;
д) абзац четвертий пункту 83 виключити;
е) у тексті Положення ( 746/2002 ) слова "Адміністрація
Президента України", "Глава Адміністрації Президента України",
"Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента
України", "Управління державних нагород та геральдики
Адміністрації Президента України", "Головне управління
інформаційної політики Адміністрації Президента України" у всіх
відмінках замінити відповідно словами "Секретаріат Президента
України", "Глава Секретаріату Президента України", "Служба
Державного Протоколу і Церемоніалу Секретаріату Президента
України", "Служба державних нагород та геральдики Секретаріату
Президента України", "Головна служба інформаційної політики
Секретаріату Президента України" у відповідному відмінку;
2) у додатках N 1 і 2 до зазначеного Указу ( 746/2002 ) слова
"Глава Адміністрації Президента України" замінити словами "Глава
Секретаріату Президента України".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2007 року
N 1210/2007вгору