Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва та її складу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Склад колегіального органу від 22.12.20101210
Документ 1210-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1210
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження Положення
про Координаційну раду з питань розвитку малого
та середнього підприємництва та її складу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку
малого та середнього підприємництва та її склад, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1210
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку
малого та середнього підприємництва

1. Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього
підприємництва (далі - Координаційна рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України,
утвореним з метою сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва в Україні.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами
Президента України і актами Кабінету Міністрів України та цим
Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) сприяння забезпеченню координації діяльності об'єднань
малих і середніх підприємців з питань, що стосуються розвитку
малого та середнього підприємництва, забезпечення захисту прав
підприємців;
2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації
державної регуляторної політики та політики у сфері
підприємництва;
3) розгляд та оцінка проектів актів законодавства з питань
провадження підприємницької діяльності;
4) проведення аналізу стану виконання актів законодавства у
відповідній сфері, підготовка і подання Кабінетові Міністрів
України пропозицій щодо його удосконалення;
5) об'єднання зусиль суб'єктів підприємницької діяльності для
участі у проведенні економічних реформ.
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї
завдань:
1) бере участь у розробленні проектів актів законодавства,
які регулюють діяльність малого та середнього підприємництва;
2) готує пропозиції щодо створення правових, економічних та
організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької
діяльності, упорядкування роботи з проведення контролюючими
органами перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, усунення
дублювання функцій із здійснення контролюючими органами заходів
державного нагляду (контролю);
3) бере участь у проведенні експертизи проектів актів
законодавства з питань, що стосуються розвитку малого та
середнього підприємництва;
4) подає Кабінетові Міністрів України підготовлені за
результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.
5. Кабінет Міністрів України затверджує склад Координаційної
ради з числа представників об'єднань малих і середніх підприємців.
6. Керівництво Координаційною радою здійснюють співголови,
які обираються з числа її членів.
Забезпечення поточної діяльності Координаційної ради здійснює
її секретар.
7. Координаційна рада самостійно визначає форми і методи
своєї діяльності та взаємодії з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями
підприємців.
8. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення.
9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Міністерство
економічного розвитку і торгівлі.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1210
СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку
малого та середнього підприємництва

АЛЄКСЄНЦЕВА - голова Вінницького міського Алла Ростиславівна об'єднання приватних підприємців
"Центр"
АЛІСІМЕНКО - перший заступник директора Сергій Олексійович ТОВ "Ринок-1"
АНДРЕЄВ - заступник голови Всеукраїнської Віталій Миколайович громадської організації "Союз
захисту підприємництва", голова
Київського осередку
БИКОВЕЦЬ - виконуючий обов'язки президента Вячеслав Михайлович Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
БОГАЧЕНКО - перший заступник директора ТОВ Юрій Миколайович "Коопринок", м. Чернігів
БОНДАРЕНКО - голова громадської організації Андрій Володимирович "Европейська хартія підтримки
малого бізнесу"
БОРЩЕНКО - голова Одеської обласної Юрій Миколайович асоціації роботодавців півдня
України
ВАРНАКОВА - голова профкому "Чернігівська Олена Юріївна профспілка підприємців"
ВИДОЛОБ - президент Союзу ювелірів України Дмитро Вікторович
ГАЙДАЙ - голова галузевої ради підприємців Михайло Петрович Святошинського району м. Києва
ГАЛАЄВ - голова Сумської обласної Магомед Джамалович споживчої спілки
ГЕРАСИМЧУК - голова Миколаївської обласної Олена Андріївна профспілки малого та середнього
бізнесу"Єднання"
ГОРБАТОВ - голова Конфедерації Анатолій Федорович роботодавців, м. Запоріжжя
ГОРГУТ - голова Волинської обласної Володимир Михайлович споживчої спілки
ГОРОХОВСЬКИЙ - голова Дніпропетровської обласної Ілля Леонідович споживчої спілки
ДОРОТИЧ - голова Всеукраїнської громадської Сергій Іванович організації "Союз захисту
підприємництва"
ЄРЬОМЕНКО - член громадської організації Юрій Миколайович "Кияни, об'єднуємося"
ІЖЕВСЬКИЙ - голова Вінницької обласної Володимир Віталійович споживчої спілки
ЗАЦЕРКОВНА - голова комісії по зв'язках із Тетяна Миколаївна громадськістю та міжнародним
зв'язкам ради Спілки аудиторів
України
ЗІНЧЕНКО - член Всеукраїнської громадської Римма Рувимівна організації "Союз захисту
підприємництва"
КОЖЕВІНА - президент Української асоціації Наталія Дмитрівна бізнес-інкубаторів та
інноваційних центрів
КОНДИРА - член громадської організації Андрій Васильович "Український союз підприємців"
КРОХІН - заступник голови Асоціації Сергій Анатолійович директорів ринків Черкащини
КУДЛАЙ - заступник голови Одеської Віктор Миколайович обласної асоціації роботодавців
півдня України
КУЗНЄЦОВ - голова Спілки профспілок захисту Юрій Миколайович підприємців "Відродження"
ЛЕВІН - перший віце-президент Володимир Ілліч Всеукраїнської асоціації
"Укрринок"
М'ЯСОЄДОВ - директор ринку, м. Харків Альберт Миколайович
НАЗАРЕНКО - президент Всеукраїнської Олександр Георгійович асоціації "Укрринок"
НАЗАРЧУК - профорг профспілки викладачів Олександр Миколайович та робітників науки
НЕБРАТ - член об'єднання підприємців Олеся Вікторівна ритуальної галузі
ОГОРОДНІКОВ - член правління громадської Андрій Опанасович організації підприємців "Народна
рада"
ПАЛАМАРЧУК - начальник госпрозрахункового Василь Іванович об'єднання ринків споживчої
кооперації "Укоопринкторг"
ПОПИК - голова профспілки таксистів Василь Іванович України
ПРОДАН - виконавчий директор Центру Оксана Петрівна захисту підприємців, м. Чернівці
РАКОВА - голова ради громадської Ольга Федорівна організації малого та середнього
бізнесу Черкащини
РИНЖУК - генеральний директор міського Іван Іванович торговельного комплексу
"Калинівський ринок",
м. Чернівці
РЯБОШАПКО - голова об'єднання підприємців Володимир Іванович ринків Автономної Республіки Крим
СТАРОВОЙТ - віце-президент Всеукраїнської Володимир Миколайович асоціації "Укрринок"
СТЕЛЬНИКОВИЧ - підприємець Олена Михайлівна
ТОКАРЄВА - голова Асоціації захисту прав Віра Павлівна приватних підприємців, м. Херсон
ТИМОШЕНКО - виконавчий директор Тетяна Олександрівна Всеукраїнської організації
роботодавців у сфері туризму
ТКАЧЕНКО - генеральний директор ТОВ "Ринок", Юрій Вікторович м. Житомир
ФЕСЕНКО - член Всеукраїнської громадської Катерина Сергіївна організації "Союз захисту
підприємництва"
ХМІЛЬОВСЬКИЙ - президент Спілки орендарів і Віктор Мечиславович підприємців України
ЧУМАКОВ - заступник голови профспілки Андрій Анатолійович працівників вільного
підприємництва в Хмельницькій
області
ШВЕЦЬ - голова громадського об'єднання Дмитро Васильович "Ділова рада України"
ШЕВЧУК - керівник партії "Русь" Денис Володимирович
ШЕРЕМЕТ - голова Дніпропетровського Геннадій Михайлович осередку Всеукраїнської асоціації
"Укрринок"вгору