Документ 1210-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2005, підстава - 181-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2001 р. N 1210
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 181 ( 181-2005-п ) від 12.03.2005 )
Про проведення розрахунків з бюджетом
підприємств паливно-енергетичного комплексу
та відшкодування податку на додану вартість
підприємствам гірничо-металургійного комплексу

З метою забезпечення погашення податкового боргу з податку на
додану вартість підприємствами паливно-енергетичного комплексу та
прискорення розрахунків бюджету з відшкодування податку на додану
вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків з бюджетом
підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування
податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного
комплексу (далі - Порядок), що додається.
Для проведення розрахунків приймаються непогашені:
податковий борг з податку на додану вартість підприємств
паливно-енергетичного комплексу станом на 1 вересня 2001 року;
кредиторська заборгованість підприємств
гірничо-металургійного комплексу за спожиті паливно-енергетичні
ресурси та електричну енергію станом на 1 квітня 2001 року.
Відшкодування податку на додану вартість підприємствам
гірничо-металургійного комплексу здійснюється в межах
заборгованості, яка виникла після 1 січня 2001 р., обліковується
станом на 1 вересня 2001 р. та не погашена на дату проведення
розрахунків.
2. Міністерству палива та енергетики, Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України", Міністерству промислової
політики, Державному казначейству забезпечити відкриття рахунків в
органах Державного казначейства підприємствам
паливно-енергетичного та гірничо-металургійного комплексу, а також
в установах уповноваженого банку, що обслуговують
енергопостачальні компанії та державне підприємство "Енергоринок",
для проведення розрахунків відповідно до Порядку.
3. Національній комісії регулювання електроенергетики
вирішити питання щодо встановлення порядку затвердження за
поданням Міністерства палива та енергетики алгоритмів розподілу
коштів для розрахунків, які провадитимуться згідно з цією
постановою. Залучені кошти державного бюджету розподілу не
підлягають.
4. Міністерству фінансів, Державному казначейству під час
проведення розрахунків з бюджетом відповідно до Порядку
враховувати їх як надходження до державного бюджету в грошовій
формі.
5. Міністерству палива та енергетики разом з державним
підприємством "Енергоринок" і уповноваженим банком забезпечити
контроль за проходженням коштів через рахунки енергопостачальних
компаній та державного підприємства "Енергоринок" до державного
бюджету згідно з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2001 р. N 1210
ПОРЯДОК
проведення розрахунків з бюджетом підприємств
паливно-енергетичного комплексу та відшкодування
податку на додану вартість підприємствам
гірничо-металургійного комплексу

Умови проведення розрахунків та їх учасники
1. Відповідно до цього Порядку розрахунки проводяться за
згодою сторін на підставі актів звіряння та спільних протокольних
рішень, підписаних усіма учасниками цих розрахунків та погоджених
Першим віце-прем'єр-міністром України, шляхом залучення тимчасово
вільних коштів державного бюджету або використання власних коштів.
2. Учасниками розрахунків можуть бути:
а) підприємства гірничо-металургійного комплексу (далі -
ГМК), які мають невідшкодований податок на додану вартість (далі -
ПДВ), у частині, що підлягає зарахуванню на їх поточні рахунки, а
також їх кредитори, які у свою чергу мають заборгованість перед
підприємствами паливно-енергетичного комплексу;
б) підприємства паливно-енергетичного комплексу (далі - ПЕК),
які мають борг з ПДВ перед державним бюджетом:
підприємства НАК "Нафтогаз України", що добувають,
перероблюють та поставляють (транспортують) природний газ та інші
паливно-енергетичні ресурси;
виробники електричної енергії, які реалізують її оптовому
ринку електроенергії:
енергопостачальні компанії та ДП "Енергоринок";
вугледобувні підприємства, які добувають та поставляють
вугільну продукцію підприємствам ГМК та підприємствам енергетики.
3. Для виконання умов розрахунків, передбачених цим Порядком,
підприємства ПЕК (крім ДП "Енергоринок" та енергопостачальних
компаній) і підприємства ГМК та їх кредитори відкривають в органах
Державного казначейства рахунки за балансовим рахунком N 3712
"Рахунки інших клієнтів Державного казначейства" Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів.
Енергопостачальні компанії та ДП "Енергоринок" відкривають
рахунки в установах уповноваженого банку за балансовим рахунком
N 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності"
Плану рахунків комерційних банків України.
Схема проведення розрахунків
4. Підприємства, які беруть участь у розрахунках, складають
спільні акти звіряння кредиторської заборгованості на 1 квітня
2001 р. за поставлені паливно-енергетичні ресурси та електричну
енергію.
5. Органи державної податкової служби за місцем реєстрації
платників податків - учасників розрахунків (підприємств ПЕК)
надають їм довідки про суми податкового боргу і заборгованості
перед державним бюджетом.
6. Підприємства ГМК на підставі довідок органів державної
податкової служби про підтверджену суму невідшкодованого ПДВ,
актів звіряння кредиторської заборгованості підприємств ПЕК за
поставлені паливно-мастильні ресурси та електроенергію, а також
довідок органів державної податкової служби про суми наявного
податкового боргу учасників розрахунків перед державним бюджетом
складають проект спільного протокольного рішення про проведення
взаєморозрахунків. Зразок протокольного рішення затверджується
Державним казначейством і Державною податковою адміністрацією.
Зазначений проект спільного протокольного рішення
узгоджується усіма учасниками розрахунків, а також органами
державної податкової служби за місцем реєстрації підприємств ПЕК -
учасників розрахунків і подається до органу державної податкової
служби за місцем реєстрації підприємства ГМК, який повинен
здійснити відшкодування ПДВ.
7. Орган державної податкової служби за місцем реєстрації
підприємства ГМК перевіряє відповідність узгоджених учасниками
розрахунків сум заборгованості обсягам податкової заборгованості
та бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ, узгоджує його і
готує висновок про відшкодування ПДВ грошима.
Зазначений висновок разом з усіма примірниками спільного
протокольного рішення подається на узгодження органу Державного
казначейства за місцем реєстрації підприємства ГМК як платника
податків.
8. Орган Державного казначейства за місцем реєстрації
підприємства ГМК розглядає висновок органу державної податкової
служби про відшкодування останньому ПДВ та погоджує спільне
протокольне рішення.
9. Не пізніше трьох робочих днів після погодження органом
Державного казначейства спільного протокольного рішення про
проведення розрахунків підприємства ПЕК, що підписали це
протокольне рішення (крім енергопостачальних компаній і
ДП "Енергоринок"), подають до органів Державного казначейства за
місцем відкриття рахунків платіжні доручення на перерахування
коштів відповідно до погоджених протокольним рішенням схем
розрахунків з позначкою "на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2001 р. N 1210".
Енергопостачальні компанії та ДП "Енергоринок" у цей же
термін подають платіжні доручення до установ уповноваженого банку
з позначкою "на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
19 вересня 2001 р. N 1210".
10. На четвертий робочий день після погодження органом
Державного казначейства протокольного рішення про проведення
розрахунків усі учасники розрахунків подають платіжні доручення до
відповідних органів Державного казначейства та установи
уповноваженого банку на проведення розрахунків відповідно до
передбачених протокольним рішенням схем.
У платіжному дорученні на перерахування цих коштів
зазначається: "на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2001 р. N 1210"
11. Органи Державного казначейства та уповноважений банк
виконують платіжні доручення підприємств - учасників розрахунків
після зарахування коштів на рахунки клієнтів у встановленому
порядку.
12. Відсутність залишкового сальдо після проведення
розрахунків на всіх відкритих рахунках є обов'язковою умовою
проведення цих розрахунків.
13. При розрахунку сум дотації вирівнювання, що належать
місцевим бюджетам, кошти, які надійшли до загального фонду
державного бюджету на рахунки відповідних територіальних органів
Державного казначейства згідно з цим Порядком, не враховуються.вгору