Документ 121/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.07.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнення до Переліку видів майна,
що не може перебувати у власності громадян,
громадських об'єднань, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 34, ст.322 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити Перелік видів майна, що не може перебувати у
власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій
та юридичних осіб інших держав на території України, затверджений
Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року
N 2471-12 (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35,
ст.517), пунктом 7 та приміткою такого змісту:
"7. Спеціальні технічні засоби негласного отримання
інформації. Примітка: Зазначені засоби не можуть також перебувати у
власності юридичних осіб недержавних форм
власності".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 15 липня 1994 року
N 121/94-ВРвгору