Документ 121-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 121
Київ

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1262), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 121

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

1. В абзаці другому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “7393,184” замінити цифрами “4723,366”.

2. Пункт 5 додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:

“5. Відповідальні за виконання Програми - Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінкультури, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).”.

3. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Державний бюджет

240,9

60

82,1

98,8

Місцеві бюджети

1615,14

214,89

607,05

793,2

Інші джерела

2867,326

909,548

955,018

1002,76

Усього


4723,366

1184,438

1644,168

1894,76”.

4. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 121)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування
(державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми

кількість проведених засідань робочої групи та відповідних координаційних рад

12

4

4

4

1) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МВС,
МЗС,
МОН,
Мінкультури,
Мін’юст,
Держстат,
Держкомтелерадіо,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
громадські та міжнародні організації (за згодою),
обласні та Київська міська держадміністрації


кількість підготовлених доповідей

2


1

1

2) здійснення контролю за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, та підготовка щорічної доповіді з питань протидії торгівлі людьми

-“-

державний бюджет

92,8

46,4


46,4

кількість прийнятих нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми

3) реалізація положень Закону України “Про протидію торгівлі людьми” та прийняття підзаконних нормативно-правових актів

Мінсоцполітики,
МВС,
МОН,
МЗС,
Мін’юст,
Держстат,
Держкомтелерадіо,
Мінекономрозвитку,
Мінкультури,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
Генеральна прокуратура України (за згодою),
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


4) розроблення і впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


кількість розроблених стандартів

5) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики


Разом за завданням 1


державний бюджет

92,8

46,4


46,4

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

кількість моніторингових візитів до закладів

3

1

1

1

моніторинг діяльності зазначених закладів

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


3. Забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні

кількість звітів

3

1

1

1

1) збір даних щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МОН,
МВС,
МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


кількість заходів у рамках моніторингу діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми

3

1

1

1

2) затвердження Порядку здійснення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МОН,
МВС,
МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


кількість проведених перевірок у регіонах

12

4

4

4

3) контроль за здійсненням заходів у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МВС,
МОН,
Мін’юст,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


кількість проведених досліджень

11

4) проведення досліджень з метою виявлення нових викликів і тенденцій у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МВС


-“-

1


1


5) проведення досліджень щодо ситуації торгівлі дітьми і наявних законодавчих та інституційних механізмів протидії торгівлі дітьми

Мінсоцполітики


кількість проведених опитувань

3

1

1

1

6) проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

16,4

1,3

6,3

8,8

Разом за завданням 3


-“-

16,4

1,3

6,3

8,8

4. Підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми


забезпечення підвищення професійного рівня:

МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ


кількість підготовлених спеціалістів

324

108

108

108

працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

506,7

59,7

211

236

-“-

324

108

108

108

працівників соціальних служб

обласні та Київська міська держадміністрації

-“-

9,8

2,2

3,8

3,8

-“-

90

30

30

30

інших спеціалістів, професійна діяльність яких пов’язана з наданням допомоги особам, які належать до групи ризику або постраждали від торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

-“-

3,9

1,3

1,3

1,3

громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

Разом за завданням 4


місцеві бюджети

520,4

63,2

216,1

241,1

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

5. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

кількість інформаційно-просвітницьких заходів

3

1

1

1

1) підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми (вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо)

Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо,
МВС,
МЗС,
МОН,
Мінкультури,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ

державний бюджет

148,1

13,6

82,1

52,4

обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

644,24

104,49

205,95

333,8

кількість осіб, залучених до здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми


обласні та Київська міська держадміністрації,
Мінсоцполітики,
МОН,
МВС,
МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

259,8

31,3

107,6

120,9

частка залученої молоді, відсотків

2) залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів

МОН,
МВС,
МЗС,
Мінсоцполітики,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


кількість програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

3) включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми

Нацдержслужба,
Мінсоцполітики,
МОН,
МВС,
МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації


кількість інформаційно-просвітницьких кампаній

2

1


1

4) проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи у сфері трудової міграції

Мінсоцполітики,
Держкомтелерадіо


2

1


1

5) проведення інформаційних кампаній з питань зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників-мігрантів

Мінсоцполітики,
МВС,
МЗС,
Держкомтелерадіо,
Адміністрація Держприкордонслужби


кількість навчальних програм

6) проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми

МОН,
обласні та Київська міська держадміністрації


Разом за завданням 5


державний бюджет

148,1

13,6

82,1

52,4

місцеві бюджети

904,04

135,79

313,55

454,7

6. Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення


проведення роз’яснювальної роботи з:кількість осіб

дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту

обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

48,2

3,9

21,4

22,9

особами, які є батьками та опікунами

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


особами, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за зайняття проституцією

МВС,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном

обласні та Київська міська держадміністрації,
МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

14,6

3,2

4,2

7,2

безробітними особами

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


громадянами іноземних держав, особами без громадянства, у тому числі тими, що звернулися до державних органів України з метою отримання статусу біженця

МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
МЗС,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


Разом за завданням 6
-“-

62,8

7,1

25,6

30,1

7. Забезпечення провадження на належному рівні правоохоронної діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, здійснення правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

кількість правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

МВС,
СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби


2) забезпечення підтримання державного обвинувачення у судових справах, пов’язаних з торгівлею людьми, та нагляду за додержанням вимог законів під час виконання судових рішень у таких справах

Генеральна прокуратура України (за згодою)


кількість виявлених організованих груп, що вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми

3) припинення діяльності зазначених організованих груп

МВС,
СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Генеральна прокуратура України (за згодою)


кількість осіб, яких повернуто в Україну, та/або постраждалих від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, вчинених зазначеними організованими групами

4) повернення в Україну осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та/або встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

МВС,
МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації


кількість спільних операцій

5) співпраця з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями

МВС,
СБУ,
Генеральна прокуратура України (за згодою),
Адміністрація Держприкордонслужби


кількість запитів про надання інформації

6) обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями з питань переслідування осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

МВС,
СБУ,
МЗС,
Генеральна прокуратура України (за згодою),
Адміністрація Держприкордонслужби


кількість осіб, залучених до виконання програм захисту

7) забезпечення безпеки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, або свідків у рамках кримінального судочинства щодо торгівлі людьми

МВС,
СБУ,
Генеральна прокуратура України (за згодою)


кількість перевірених підприємств, установ та організацій

8) здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій у сфері протидії торгівлі людьми

МВС,
СБУ,
Мінсоцполітики


Разом за завданням 7


8. Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

кількість осіб

1) розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема планів першочергових заходів

місцеві держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

8,5

0,5

5

3

2) здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема з їх реабілітації:

обласні та Київська міська держадміністрації

-“-

84

3,5

36

44,5

Мінсоцполітики,
МОН,
МВС,
МЗС,
Мінкультури,
МОЗ,
ДМС,
СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


надання медичної допомоги

обласні та Київська міська держадміністрації

-“-

11,1

2,8

3,5

4,8

громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

540,336

171,399

179,969

188,968

подання інформації про медичну допомогу, надану особам, які постраждали від торгівлі людьми

МОЗ,
обласні та Київська міська держадміністрації


проведення консультацій психолога

обласні та Київська міська держадміністрації,
Мінсоцполітики,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

7,9

0,7

1

6,2

інші джерела

324,2

102,839

107,981

113,38

надання освітніх послуг

МОН,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

1296,806

411,358

431,926

453,522

надання послуг з працевлаштування

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


надання послуг з перебування в закладах, у яких надається допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)


надання послуг дітям, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МВС,
МЗС,
МОН,
Мінкультури,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

360,223

114,266

119,979

125,978

надання допомоги громадянам іноземних держав, особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики,
МВС,
МЗС,
МОН,
Мінкультури,
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ,
обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські та міжнародні організації (за згодою)

-“-

216,08

68,55

71,97

75,56

кількість виданих дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

видача в установленому законодавством порядку дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

ДМС,
СБУ,
МЗС


Разом за завданням 8


місцеві бюджети

111,5

7,5

45,5

58,5

інші джерела

2737,645

868,412

911,825

957,408

Разом за Програмою4723,366

1184,438

1644,168

1894,76

у тому числі

державний бюджет

240,9

60

82,1

98,8

місцеві бюджети

1615,14

214,89

607,05

793,2

інші джерела

2867,326

909,548

955,018

1002,76”.
вгору