Документ 1209-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.12.2009, підстава - 1331-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 листопада 2009 р. N 1209
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1331 ( 1331-2009-п ) від 08.12.2009 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 969/2009 ( 969/2009 ) від 25.11.2009 }
Про залучення державним підприємством
для постачання медичних установ "Укрмедпостач"
у 2009 році іноземного кредиту
для реалізації інвестиційного проекту
щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів
медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами,
виробами медичного призначення
та лікарськими засобами під державну гарантію

Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я
щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн. доларів
США, шляхом укладення договору між корпорацією "Private Export
Funding Corporation" (PEFCO) як кредитором під гарантійне покриття
Експортно-імпортного банку США і державним підприємством для
постачання медичних установ "Укрмедпостач" (далі - Укрмедпостач)
як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо
забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим
обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного
призначення та лікарськими засобами (далі - інвестиційний проект)
під державну гарантію.
2. Визначити:
Укрмедпостач відповідальним виконавцем інвестиційного проекту
за участю компаній "Accupatient, LLC" (США) та "Broad Street
Capital, LLC" (США) (далі - постачальники);
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний
банк України" (далі - Укрексімбанк), яке діє на підставі
агентської угоди, укладеної з Міністерством фінансів від імені
Кабінету Міністрів України 19 вересня 1996 р., фінансовим агентом
Кабінету Міністрів України із супроводження іноземного кредиту для
реалізації інвестиційного проекту, що надається під державну
гарантію.
3. Для надання державної гарантії Міністерству фінансів
подаються:
1) Укрексімбанком і Укрмедпостачем - проект кредитного
договору з визначенням схеми та умов залучення іноземного кредиту;
2) Міністерством охорони здоров'я:
техніко-економічний розрахунок інвестиційного проекту;
висновок державної експертизи інвестиційного проекту
відповідно до законодавства;
3) Укрмедпостачем:
проекти договорів з постачальниками про закупівлю медичного
та іншого обладнання, транспортних засобів, виробів медичного
призначення та лікарських засобів;
копії балансу за минулий рік з додатками та балансу на
останню звітну дату з позначкою Головного управління статистики у
м. Києві.
4. Уповноважити першого заступника Міністра фінансів
Уманського Ігоря Івановича підписати документи, пов'язані з
наданням державної гарантії.
5. Дозволити Укрмедпостачу здійснювати авансові платежі за
договорами про закупівлю медичного та іншого обладнання,
транспортних засобів, виробів медичного призначення та лікарських
засобів у рамках реалізації інвестиційного проекту в розмірі до 15
відсотків їх вартості за рахунок кредиту, що надається
Укрексімбанком Укрмедпостачу під державну гарантію.
6. Міністерству фінансів забезпечити обслуговування та
погашення кредитів, наданих під державну гарантію, внесення інших
платежів, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за
рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров'я
на зазначені цілі у Державному бюджеті України на 2010 та наступні
роки.
7. Відповідно до пункту 6 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921
( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692,
N 90, ст. 3006), установити, що закупівля Укрмедпостачем товарів,
робіт і послуг щодо надання кредиту та послуг, пов'язаних з
виконанням зобов'язань за іноземним кредитом для реалізації
інвестиційного проекту, здійснюється за процедурою закупівлі в
одного учасника без погодження з Міністерством економіки.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р.
N 1092 ( 1092-2009-п ) "Про залучення державним підприємством для
постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного
кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення
лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням,
транспортними засобами, виробами медичного призначення та
лікарськими засобами під державну гарантію" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 79, ст. 2685);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р.
N 1131 ( 1131-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1092" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 82, ст. 2779).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору