Документ 1209-2005-п, перша редакція — Прийняття від 15.12.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2005 р. N 1209
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1209
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань державного експортного контролю

1. У пункті 14 Положення про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107;
2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70; 2003 р., N 1,
ст. 14, N 10, ст. 438, N 34, ст. 1827, N 44, ст. 2302; 2004 р.,
N 11, ст. 667, N 44, ст. 2881):
1) абзац перший доповнити словами "якщо вирішення цього
питання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження";
2) в абзаці другому слова і цифри "термін розгляду заяв може
бути продовжено до 30 днів" замінити словами і цифрами "термін
прийняття остаточного рішення не повинен перевищувати 10 днів
після такого узгодження";
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні
(перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання
інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого
використання товарів, проведення консультацій з відповідними
органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного
контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають
висновок про можливість проведення переговорів. Якщо надання
висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів, міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади письмово повідомляють про
це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження
терміну та визначають додатковий термін для надання висновку, який
не може перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін
розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен
перевищувати 90 днів".
2. Доповнити пункт 11 Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 51, ст. 3359;
2005 р., N 30, ст. 1805), після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом
такого змісту:
"У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні
(перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання
інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого
використання товарів, проведення консультацій з відповідними
органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного
контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
протягом 15 днів після отримання відповідного запиту, надають
висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо
надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів,
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади письмово
повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для
продовження терміну та визначають додатковий термін для надання
висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі
загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого
узгодження не повинен перевищувати 90 днів".
У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом
сімнадцятим.
3. Доповнити пункт 12 Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів подвійного використання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 86 ( 86-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 4, ст. 167; 2005 р., N 30, ст. 1805), після абзацу п'ятнадцятого
новим абзацом такого змісту:
"У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні
(перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання
інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого
використання товарів, проведення консультацій з відповідними
органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного
контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають
висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо
надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів,
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади письмово
повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для
продовження терміну та визначають додатковий термін для надання
висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі
загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого
узгодження не повинен перевищувати 90 днів".
У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом
сімнадцятим.вгору