Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 977
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.20031209
Документ 1209-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 06.08.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 серпня 2003 р. N 1209
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 977

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня
2003 р. N 977 ( 977-2003-п ) "Деякі питання державного резервного
насіннєвого фонду" такі зміни:
1. Пункт 2 Порядку формування, зберігання та використання
державного резервного насіннєвого фонду, затвердженого зазначеною
постановою, викласти в такій редакції:
"2. Формування державного резервного насіннєвого фонду
здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету.
Обсяги формування резервного фонду з урахуванням потреб
виробництва щороку до лютого визначаються Мінагрополітики - щодо
насіння сільськогосподарських рослин. Держкомлісгоспом - щодо
насіння лісових рослин, Держжитлокомунгоспом - щодо насіння
квітково-декоративних рослин. Узагальнені пропозиції
Мінагрополітики подає до 1 квітня на затвердження Кабінетові
Міністрів України.
Мінагрополітики за рахунок коштів спеціального фонду
державного бюджету здійснює виключно закупівлю насіння
сільськогосподарських рослин до державного резервного насіннєвого
фонду понад встановлені обсяги".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 977 ( 977-2003-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2003 р. N 1209)
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Назва культури | Обсяги формування, тонн ------------------------------------------------------------------ Пшениця 12112
Ячмінь 6100
Жито 1500
Тритікале 525
Кукурудза 2700
Овес 110
Горох 1407
Гречка 89
Соняшник 48 ----------------------------------- Разом 24591вгору