Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.20051207
Документ 1207-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.11.2007, підстава - 1333-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2005 р. N 1207
Київ
{ Постанова втратила чинність, крім пункту 1 змін, що
вносяться до Постанови N 951 ( 951-2000-п ) від
13.06.2000, в частині уточнення назви Премії, на
підставі Постанови КМ N 1333 ( 1333-2007-п ) від
21.11.2007 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 951

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 951 ( 951-2000-п ) "Про Премію Кабінету Міністрів
України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 24, ст. 1005; 2002 р., N 44, ст. 2019;
2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 12, ст. 736,
N 31, ст. 2075; 2005 р., N 16, ст. 845, N 28, ст. 1650) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1207
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 червня 2000 р. N 951 ( 951-2000-п )

1. У назві та тексті постанови, Положення про Премію Кабінету
Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави та Опису
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за внесок
молоді у розбудову держави, затверджених зазначеною постановою,
слова "за внесок молоді у розбудову держави" замінити словами "за
особливі досягнення молоді у розбудові України".
2. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України за
внесок молоді у розбудову держави, затвердженому зазначеною
постановою:
1) у тексті Положення слова "Міністерство у справах молоді та
спорту" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ямолодьспорт" у
відповідному відмінку;
2) у пункті 1 слова "а також трудовим і творчим молодіжним
колективам, які беруть активну участь і вносять вагомий вклад у
розбудову держави" замінити словами "особливі досягнення якої
сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її
розбудові та утвердженню міжнародного авторитету";
3) у пункті 3 слова "громадянам України" замінити словом
"особам";
4) у пункті 4:
у підпункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"значне перевиконання виробничих завдань, високий ступінь їх
складності";
абзаци третій і четвертий виключити;
у підпункті 2:
в абзаці другому слова "науково-технічних" замінити словами
"науково-прикладних";
абзаци третій і четвертий виключити;
у підпункті 3:
в абзаці другому слова "лауреата (дипломанта)" замінити
словами "лауреата (переможця, дипломанта)";
в абзаці третьому слова "особистий внесок" замінити словами
"значний особистий внесок";
в абзаці четвертому слова "авторський доробок" замінити
словами "значний авторський доробок", слова "популяризації та"
виключити;
у підпункті 4:
в абзаці другому слова "світу, Олімпійських іграх" замінити
словами "світу, призові місця на Олімпійських іграх";
в абзаці третьому слова "особистий внесок" замінити словами
"значний особистий внесок";
у підпункті 5:
в абзаці першому слова "виконання громадянського обов'язку"
замінити словами "особисту мужність";
абзац другий виключити;
в абзаці третьому слова "ліквідації надзвичайних ситуацій,
недопущення (усунення наслідків) техногенних катастроф" замінити
словами "ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру";
у підпункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
"значний особистий внесок у залученні молоді до роботи в
громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності,
впровадження ними соціально значущих програм і заходів";
абзац третій виключити;
5) в абзаці другому пункту 5:
слова "Міністр у справах молоді та спорту" та "перший
заступник Міністра у справах молоді та спорту" замінити відповідно
словами "Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту" та "перший
заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту", а слова
"Міністра культури і мистецтв" - словами "Міністра культури і
туризму";
доповнити абзац після слів "Міністра фінансів" словами
"Міністра промислової політики, Міністра економіки";
слова "Голови Держприкордонслужби" замінити словами "Голови
Адміністрації Держприкордонслужби", а слово "Держкомінформу" -
словом "Держкомтелерадіо";
6) у пункті 7:
в абзаці першому цифру і слово "1 квітня" замінити цифрою і
словом "1 березня";
в абзаці третьому слова "(у разі висунення колективу -
відомості про досягнення колективу та індивідуальну характеристику
на кожного члена колективу)" виключити;
в абзаці четвертому слова "(у разі висунення колективу -
особовий листок з обліку кадрів кожного члена колективу)"
виключити;
в абзаці шостому слова "(у разі висунення колективу - копію
зазначеної довідки кожного члена колективу)" виключити;
7) в абзаці першому пункту 8 цифру і слово "1 травня"
замінити цифрою і словом "1 квітня";
8) абзац другий пункту 11 виключити;
9) в абзаці першому пункту 12:
слова "нагрудний знак лауреата" доповнити словами "і грошовий
еквівалент";
слова "Міністром у справах молоді та спорту або його першим
заступником" замінити словами "Міністром у справах сім'ї, молоді
та спорту";
абзац другий після слів "Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій" доповнити словами "грошовий еквівалент
Премії - Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту".вгору