Про внесення зміни до статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 19.09.20031207-IV
Документ 1207-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2006, підстава - 3547-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV ( 3547-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 23,
N 24-25, ст.202 }
Про внесення зміни до статті 9.6.3 Регламенту
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.121 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) після слів "Генеральний
прокурор" доповнити словами "або виконуючий обов'язки Генерального
прокурора".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 вересня 2003 року
N 1207-IVвгору