Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321
Постановление Кабинета Министров Украины от 19.11.20121203
Документ 1203-2012-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.11.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.01.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2012 р. № 1203
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 590; 2012 р., № 81, ст. 3283) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 18 травня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2012 р. № 1203

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321

1. Доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:

“4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища.”.

2. У Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Дозволи видаються у разі використання води водних об’єктів:

загальнодержавного значення - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

місцевого значення - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями.”;

2) в абзаці другому пункту 6 слова “органами з питань екології та природних ресурсів” замінити словами “органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями”.вверх