Документ 1203-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 2004 р. N 1203
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984,
N 47, ст. 2426), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2004 р. N 1203
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. Назву розділу "Розрахунок прогнозного показника обсягу
доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що
враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів" викласти в
такій редакції: "Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів)
загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні
міжбюджетних трансфертів".
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, району формується з надходжень
загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими
бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України"
( 2542-14 ).
3. У першому реченні пункту 5 слова "прогнозного показника"
виключити.
4. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного
на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також
із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:
RD = K x (N + N + N ) x D / (N + N + N ), izak i i1 i2 i3 u5 u1 u2 u3
де K = K x епсілон ;
i ia i
K = [((D + L ) x фі / (D + L ) x фі ) x
ia i1 i1 i1 u1 u1 u1
x N + ((D + L ) x фі / (D + L ) x фі ) x
u1 i2 i2 i2 u2 u2 u2
х N + ((D + L ) x фі / (D + L ) x фі ) x N ] /
u2 i3 i3 i3 u3 u3 u3 u3
/ (N + N + N );
i1 i2 i3
RD(izak) - розрахунковий прогнозний показник обсягу доходів
(кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
K(i) - індекс відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми);
D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2), D(i3) - обсяг доходів
(кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними
про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;
L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2), L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма
місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної
одиниці за відповідні роки базового періоду;
N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2), N(i3) - чисельність
наявного населення України та адміністративно-територіальної
одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;
D(u5) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за усіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний
період;
фі(i1), фі(i2), фі(i3), фі(u1), фі(u2), фі(u3) - коефіцієнт,
розрахований за формулою для усіх місцевих бюджетів та бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, обчислений на основі
показників довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них
податків фізичних осіб (форма N 8ДР) та форми податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);
фі = (1 / (E / E )) x P / 100,
i, u i i4 i
де E(i(1, 2, 3)) - ставка вилучення податку з доходів
фізичних осіб (прибутковому податку з громадян) за відповідні роки
базового періоду, обчислена на основі показників форми N 8 ДР;
E(i4) - ставка вилучення податку з доходів фізичних осіб за
I квартал 2004 р., обчислена на основі показників форми
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма
N 1ДФ);
P(i(1, 2, 3)) питома вага податку з доходів фізичних осіб
(прибуткового податку з громадян) в обсязі доходів, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за
відповідні роки базового періоду;
епсілон(i) - коефіцієнт, розрахований за формулою для усіх
місцевих бюджетів та бюджету адміністративно-територіальної
одиниці, застосовується до всіх років базового періоду і
визначається шляхом порівняння індексу відносної
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (K(ia))
та індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці, розрахованого виходячи з
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року (без
врахування січня) в умовах нового податкового законодавства
(K(i4)) за такою формулою:
K = [(D / D ) / (N / N )];
i4 i4 u4 i3 u3
епсілон = (K / K x 100 - 100) / 100 + 1.
i i4 ia
Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку збільшують
обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з
урахуванням стимулювання (SD(izak)) визначається за такою
формулою:
SD = RD x 1 / g x g' при g > g';
izak izak
SD = RD при g < g',
izak izak
де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих
бюджетів, що визначається за такою формулою:
g = RD / D ,
izak pu4
де D(pu4) - розрахунковий обсяг доходів i-тої
адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час
визначення міжбюджетних трансфертів на 2004 рік, визначений
виходячи із співвідношення фактичних і планових показників доходів
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року, обчислений
шляхом множення частки планових показників доходів, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на
звітний період, у розрахункових показниках доходів (кошика
доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на 2004 рік, на
фактичні надходження доходів місцевих бюджетів, що враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за звітний період
2004 року;
g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, визначений
за звітний період (для семи місяців дорівнює 113,8972833).
Для недопущення втрати обсягу ресурсу місцевих бюджетів,
визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний
період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими
бюджетами, дорівнює:
D = SD + (K х (N + N + N ) x
izak izak i i1 i2 i3
x дельта D / (N + N + N )),
u5 u1 u2 u3

де D(izak) - обсяг доходів (кошика доходів) на 2005 рік,
закріплених за місцевими бюджетами;
дельта D(u5) - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для
відновлення загального обсягу ресурсу місцевих бюджетів:
дельта D = D - SD ,
u5 u5 izaku
де SD(izaku) - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з
урахуванням стимулювання на 2005 рік по Україні в цілому.
Крім обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) (D(izak)), до бюджету Автономної Республіки
Крим зараховується передбачений у Державному бюджеті України на
відповідний рік обсяг надходжень акцизного збору з вироблених в
Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів), який обчислюється за
окремим розрахунком".
5. В абзаці першому пункту 8 цифри "0,9" замінити цифрами
"0,6".
6. У пункті 13:
формулу "V = V + V + V + V + V + V + V + V "
i yi zi oi si ki fi di hi
замінити формулою
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi di mi hi
доповнити пункт новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"V(mi) - розрахунковий обсяг видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції".
7. Перше речення абзаців п'ятого і шостого пункту 14 після
слів "затверджених місцевими радами" та перше речення абзацу
третього пункту 15, абзацу шостого пункту 16 та абзацу п'ятого
пункту 17 після слів "затверджених відповідними радами" доповнити
словами і цифрами "на 2003 рік".
8. Абзац дев'ятий пункту 19 викласти в такій редакції:
"K(zi2) - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання
медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних
одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і
статі:
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ Вікові групи | Еквівалент надання | Еквівалент надання | медичної допомоги | медичної допомоги | чоловікам | жінкам ------------------------------------------------------------------ 0-1 10 5
2-4 7 3,5
5-9 3,7 3
10-14 3 2,5
15-19 2,2 3
20-24 2,6 3,5
25-29 2 4
30-34 2 4
35-39 2,5 4,5
40-44 3,5 5
45-49 4,5 5,5
50-54 5 6,5
55-59 6,5 7
60-64 7,5 8,5
65-69 8 9,5
70 і старші 10,5 11".
9. В абзаці чотирнадцятому пункту 20 слова "Державному
лікувально-оздоровчому управлінню" замінити словами "Державному
управлінню справами".
10. У пункті 23:
формулу "V = H x (U x K + U x K + U x K + U x
oi o o ob f f w w gt
x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K + U x K +
gt t t gz gz z h h gh gh d d
+ U x K + U x K + U x K ) + V + S " замінити формулою
gs gs c c p p ark d
"V = H x (U x K + U x K + U x K + U x
oi o o ob f f w w gt
x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
gt t t gz gz z h h gh gh
+ U x K + U x K + U x K + U x K ) + V ";
d d gc gc c c p p ark
останній абзац виключити.
11. У пункті 24:
формулу "V = H x ((D x K ) + (D x K )) + H x
oi d m nm(r) s nm(r) o
x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
gm gm gmr gmr gs gs m m mr mr
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
s s bm(r) bm(r) jm(r) j f f w w
+ U x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
gt gt t t gz gz z gc gc c c
+ U x K + D x K ) + S " замінити формулою
p p a a d
"V = H x (D x K x K + D x K x K ) + H x
oi d m nm(r) dpr s nm(r) dps o
x (U x K + U x K + U x K + U x K +
gm gm gmr gmr gs gs m m
+ U x K + U x K + U x K + U x
mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r)
x K + U x K + U x K + U x K + U x K + U x
j f f w w gt gt t t gz
x K + U + U x K + U x K + U x K + D x K ) + S ";
gz z gc gc c c p p a a d
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"де K(nm(r)) - коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у
містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення (K(nm)) та районах (K(nr)) дошкільними закладами
відповідно у сільській та міській місцевості. На 2005 рік для міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
K(nm) дорівнює: 0,484 - для міської місцевості, 0,103 - для
сільської місцевості; для районів K(nr) дорівнює: 0,416 - для
міської місцевості, 0,161 - для сільської місцевості;
K(dpr) - додатковий коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6
років дитячими дошкільними закладами застосовується для
адміністративно-територіальних одиниць, фактичний коефіцієнт
охоплення в яких у міській місцевості, за статистичними даними на
1 січня 2004 р., становить більш як 0,55. K(dp) на 2005 рік
дорівнює 1,32;
K(dps) - додатковий коефіцієнт охоплення дітей у віці
0-6 років дитячими дошкільними закладами застосовується для
адміністративно-територіальних одиниць, фактичний коефіцієнт
охоплення в яких у сільській місцевості, за статистичними даними
на 1 січня 2004 р., становить більш як 0,3. K(dps) на 2005 рік
дорівнює 2,17".
У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять третій вважати
відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим;
абзаци двадцять четвертий і двадцять п'ятий викласти у такій
редакції:
"D(m) - кількість дітей у віці 0-6 років міської місцевості
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення та районів станом на 1 січня 2004 р. за статистичними
даними;
D(s) - кількість дітей у віці 0-6 років сільської місцевості
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення та районів станом на 1 січня 2004 р. за статистичними
даними";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"S(d) - додаткові асигнування на 2005 рік на видачу
одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким у 2005 році виповниться 18 років,
визначаються за індивідуальним розрахунком".
12. У пункті 25:
формулу "V = H x (D x K + D x
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev
x K ) + H x (U x K + U x K + U x K +
nm o kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x
jkyiv(sev) j o ob f f t t z h
x K + U x K + U x K + U x K + D x K ) + S " замінити
h d d c c p p a a d формулою
"V = H x (D x K + D x K x K ) +
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm dps
+ H x (U x K + U x K + U x K +
o kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U +
jkyiv(sev) j o ob f f t t z
+ U x K + U x K + U x K + U x K + D x K ) + S ";
h h d d c c p p a a d
абзаци третій, четвертий та чотирнадцятий викласти у такій
редакції:
"D(mkyiv(sev)) - кількість дітей у віці 0-6 років міської
місцевості мм. Києва і Севастополя на 1 січня 2004 р. за
статистичними даними;
K(nm) - коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років
дошкільними закладами. На 2005 рік для мм. Києва і Севастополя
K(nm) дорівнює: 0,484 - для міської місцевості, 0,103 - для
сільської місцевості";
"D(ssev) - кількість дітей у віці 0-6 років сільської
місцевості м. Севастополя на 1 січня 2004 р. за статистичними
даними".
13. У пункті 26:
формулу "V = V + V + V + V + V + V +
si s1i s2i s3i s4i s5i s6i
+ V + V " замінити формулою
s7i s8i
"V = V + V + V + V + V +
si s1i s2i s3i s4i s5i
+ V + V + V + V ";
s6i s7i s8i s9i
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(s9i) - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання
учасників бойових дій".
14. У пункті 27:
формулу "V = Q x H " замінити формулою
s1i s1i s1
"V = Q x H + V ";
s1i s1i s1 s1gi
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(s1gi) - обсяг додаткових видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону
України "Про статус гірських населених пунктів України"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком".
15. У пункті 29:
формулу "V = (Q x H ) + (Q x H )" замінити
s3i s3i1 s31 s3i2 s32
формулою
"V = (Q x H ) + (Q x H ) + V ";
s3i s3i1 s31 s3i2 s32 s3gi
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(s3gi) - обсяг додаткових видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону
України "Про статус гірських населених пунктів України"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком".
16. У підпункті 2 пункту 31:
формулу "V = H x N " замінити формулою
s4i s4m(r) i
"V = H x N + V ";
s4i s4m(r) i s4gi
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(s4gi) - обсяг додаткових видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону
України "Про статус гірських населених пунктів України"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком".
17. Доповнити Формулу пунктом 35-1 такого змісту:
"35-1. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання
учасників бойових дій (V(s9i)) для бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя
визначається за такою формулою:
V = Q x H x K ,
s9i s9i s9 di
де Q(s9i) - кількість учасників бойових дій в регіоні;
H(s9) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат
на поховання одного учасника бойових дій відповідно до Закону
України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років" ( 1684-14 );
K(di) - коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в
регіоні".
18. У пункті 37 формулу "V = H x N " замінити формулою
ki kob i
"V = H x N + V "
ki kob i kgi.
19. У пункті 40 слова "на бюджетний період, що передує
плановому" замінити словами і цифрами "на 2003 рік, а також
кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної
майстерності відповідно до плану комплектування та спискового
складу, затвердженого Держкомспортом на 2004 рік".
20. У пункті 41:
у підпункті 1 формулу "V = 0,45 H x N " замінити формулою
fi f i
"V = 0,45 H x N + V + V ";
fi f i svsm fgi
у підпункті 3 формулу "V = H x N " замінити
fkyiv(sev) f i формулою
"V = H x N + V ";
fkyiv(sev) f i svsm
доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого
змісту:
"V(svsm) - обсяг додаткових видатків на школи вищої
спортивної майстерності, який обчислюється за такою формулою:
V = H x U ,
svsm sp sp
де H(sp) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної
майстерності;
U(sp) - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої
спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та
спискового складу, затвердженого Держкомспортом на 2004 рік".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим.
21. Назву розділу "Розрахунок показника обсягу видатків на
інші заходи" викласти в такій редакції: "Розрахунок показника
обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції";
доповнити розділ новими пунктами 42-44 такого змісту:
"42. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції (V(mi)) складається з розрахункового
показника видатків бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів на
утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних
інспекторів міліції (V(mm(r)1)) і визначається залежно від
чисельності населення на початок року, що передує плановому, та
розрахункового показника обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів (V(m obi(ark))), що
складається з видатків на утримання приймальників-розподільників
для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб,
затриманих за бродяжництво, та спеціальних приймальників для осіб,
підданих адміністративному арешту (визначається залежно від
кількості ліжко-місць та показника витрат на одне ліжко-місце), і
утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби (визначається
залежно від протяжності автомобільних доріг).
43. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції для бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів
районів визначається за такою формулою:
V = H x N ,
mm(r)1 p i
де H(p) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних
інспекторів міліції у розрахунку на одного жителя;
N(i) - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2004 року.
44. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції для бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів визначається за такою формулою:
V = (H x P ) + (H x P ),
m obi(ark) 1m 1mi dor dori
де H(1m) - норматив витрат на утримання
приймальників-розподільників для неповнолітніх,
приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво,
та спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному
арешту, у розрахунку на одне ліжко-місце на рік;
P(1mi) - розрахунковий показник кількості ліжко-місць
виходячи з нормативу навантаження на одного працівника та
чисельності працівників, затвердженої на бюджетний період, що
передує плановому;
H(dor) - норматив витрат на утримання підрозділів
дорожньо-патрульної служби у розрахунку на один кілометр
протяжності автомобільних доріг;
P(dori) - показник протяжності автомобільних доріг за даними
Укравтодору на 1 січня 2004 року".
22. Доповнити Формулу після пункту 44 назвою розділу
"Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи".
23. У пункті 45:
абзаци другий і дванадцятий викласти у такій редакції:
"На 2005 рік для бюджету Автономної Республіки Крим показник
специфічних видатків з урахуванням Закону України "Про
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 )
визначено у сумі 60 млн. гривень";
"Для бюджету м. Севастополя цей показник визначається з
урахуванням обсягу коштів, що спрямовуються на виконання програми
соціально-економічного розвитку м. Севастополя в бюджетному році,
що передує плановому";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Напрями та обсяги використання специфічних видатків
визначаються за погодженням з Мінфіном".
24. У пункті 46 формулу "V = (V + V + V + V + V +
hi yi zi oi si ki
+ V ) x K " замінити формулою
fi b
"V = (V + V + V + V + V + V + V ) x K ".
hi yi zi oi si ki fi mi b
25. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2003 року" і
"на 2004 рік" замінити словами і цифрами "на 1 січня 2004 року" і
"на 2005 рік".вгору