Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 18.06.19911202-XII
Документ 1202-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.05.2006, підстава - 3480-IV


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
 
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про цінні папери і фондову біржу"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст. 509 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) з 1 січня 1992 року.
 
     2. Установити, що з 1 січня 1992 року припиняється випуск акцій трудових колективів і акцій підприємств (організацій). Усі емітовані до введення в дію цього Закону акції трудових колективів і акції підприємств (організацій) можуть обертатися протягом п'яти років, починаючи з 1 січня 1992 року, згідно з умовами їх випуску.
     До закінчення вказаного строку підприємства (організації), що випустили такі акції, повинні купити їх або замінити іншими цінними паперами, передбаченими цим Законом.
 
     3. Кабінету Міністрів Української РСР:
     до 1 жовтня 1991 року визначити порядок реєстрації випуску цінних паперів і інформації про випуск цінних паперів та порядок випуску і обігу векселів;
     вжити заходів для налагодження у республіці виготовлення цінних паперів;
     організувати підготовку і навчання спеціалістів, у тому числі за кордоном, для роботи на фондовій біржі і з цінними паперами.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 18 червня 1991 року
N 1202-XIIвгору