Документ 1200-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1200
Київ
Про виділення
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення розрахунків з міжнародними
експертами за надання юридичних послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визначити Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
відповідальним органом у зв'язку із поданням позову до компанії
"Legal Business Consultants Ltd", що розглядатиметься у
закордонному юрисдикційному органі.
2. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в
сумі 3500 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
напрямом, передбаченим пунктом 6 частини першої статті 74 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), та
збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 14
частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ),
спрямувавши їх на проведення розрахунків з міжнародними експертами
за надання юридичних послуг.
3. Виділити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
на безповоротній основі зазначені у пункті 2 цієї постанови кошти
за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних
паперів, а в разі їх недостатності - від приватизації державного
майна або продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, які перебувають у державній власності та на яких
розміщено об'єкти, що підлягають приватизації.
4. Уповноважити заступника Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бондаренка Андрія Юрійовича на
підписання договору з міжнародними експертами про надання
юридичних послуг після погодження умов договору з Міністерством
юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ,
Міністерством економіки, Головним контрольно-ревізійним
управлінням.
5. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету.
6. Дозволити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
передбачати у договорах з міжнародними експертами про надання
юридичних послуг умову щодо попередньої оплати в розмірі
100 відсотків їх вартості на строк не більш як три місяці за
рахунок коштів, виділених відповідно до цієї постанови.
7. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення розрахунків з міжнародними
експертами за надання юридичних послуг, що додається.
8. Державному казначейству перерахувати Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи кошти, виділені відповідно до цієї
постанови.
9. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
поінформувати у триденний строк Міністерство фінансів про
розподіл коштів, виділених відповідно до цієї постанови, за кодами
економічної класифікації видатків державного бюджету
( v0604201-01 );
подати до 1 квітня 2011 р. Кабінетові Міністрів України звіт
про результати розгляду в закордонному юрисдикційному органі
справи за позовом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
до компанії "Legal Business Consultants Ltd".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1200
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для здійснення розрахунків з міжнародними
експертами за надання юридичних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 14 частини
першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) за напрямом "Інші витрати", для здійснення
розрахунків з міжнародними експертами за надання юридичних послуг
(далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти виділяються відповідно до Порядку
використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289
( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793;
2010 р., N 2, ст. 69).
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС.
4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
5. Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється виключно у межах
фактично перерахованих на рахунки коштів.
6. Головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну до
5 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про
використання бюджетних коштів.
7. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних
коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника
бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 р., повертаються до
державного бюджету.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору