Документ 1200-2002-п, поточна редакція — Редакція від 27.05.2017, підстава - 340-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2002 р. N 1200
Київ
Про затвердження Порядку забезпечення населення
і працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 237 ( 237-2013-п ) від 08.04.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1148 ( 1148-2009-п ) від 29.10.2009
N 828 ( 828-2012-п ) від 05.09.2012
N 237 ( 237-2013-п ) від 08.04.2013
N 340 ( 340-2017-п ) від 18.05.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення населення і працівників
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної
розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 237
( 237-2013-п ) від 08.04.2013 }
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подати
до 1 грудня 2002 р. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи пропозиції щодо визначення обсягів забезпечення
населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами
радіаційного та хімічного захисту за рахунок державного бюджету.
3. Міністерству фінансів передбачати щороку за поданням
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які
є головними розпорядниками бюджетних коштів, під час розроблення
проекту Державного бюджету України, а Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям - під час розроблення проектів місцевих
бюджетів кошти для забезпечення населення і працівників формувань
та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної
розвідки, дозиметричного і хімічного контролю. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1148
( 1148-2009-п ) від 29.10.2009, N 237 ( 237-2013-п ) від
08.04.2013 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1200
ПОРЯДОК
забезпечення населення і працівників формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 237
( 237-2013-п ) від 08.04.2013 }
{ У тексті Порядку слова "особовий склад" і "невоєнізовані
формування" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"працівники" і "формування та спеціалізовані служби
цивільного захисту" у відповідному відмінку, а слово "МНС"
- словом "ДСНС" згідно з Постановою КМ N 237 ( 237-2013-п )
від 08.04.2013 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення населення і
працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування
ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в
умовах воєнного стану або у разі виникнення надзвичайної ситуації
на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в
умовах мирного стану.
До засобів радіаційного та хімічного захисту населення та
забезпечення працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту на випадок надзвичайної ситуації у мирний і
воєнний час належать:
засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових
отруйних речовин;
одяг спеціальний захисний; { Абзац четвертий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 237 ( 237-2013-п ) від
08.04.2013 }
промислові засоби захисту органів дихання від небезпечних
хімічних речовин;
респіратори;
прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю;
військові прилади хімічної розвідки;
спеціальні (промислові) прилади хімічної розвідки;
джерела живлення і засоби індикації для перелічених приладів;
ватно-марлеві пов'язки.
2. У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї
масового знищення проти України в умовах воєнного стану населення
і працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:
засобами індивідуального для непрацюючого населення, яке
захисту органів дихання проживає в містах, віднесених до
від бойових отруйних особливої, першої, другої чи третьої
речовин груп цивільного захисту, в зонах
можливого хімічного забруднення та в
зонах спостереження об'єктів
радіаційної небезпеки категорії
I-II, - Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською
міськими держадміністраціями за
рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам
для працюючого населення (крім
працівників центральних органів
виконавчої влади, інших державних
органів) - підприємствами,
установами та організаціями
незалежно від форми власності та
підпорядкування (далі -
суб'єкти господарювання) за рахунок
власних коштів
для працівників територіальних
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту - Радою
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади та інших державних
органів - центральними органами
виконавчої влади, іншими державними
органами за рахунок коштів
державного бюджету
одягом спеціальним захисним для працівників територіальних
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту - Радою
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади та інших державних
органів - центральними органами
виконавчої влади, іншими державними
органами за рахунок коштів
державного бюджету
респіраторами для працюючого населення (крім
працівників центральних органів
виконавчої влади) - с уб'єктами
господарювання за рахунок власних
коштів
для працівників територіальних
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту - Радою
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади та інших державних
органів - центральними органами
виконавчої влади, іншими державними
органами за рахунок коштів
державного бюджету
приладами радіаційної для працівників територіальних
розвідки і дозиметричного формувань та спеціалізованих служб
контролю цивільного захисту - Радою
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади та інших державних
органів - центральними органами
виконавчої влади, іншими державними
органами за рахунок коштів
державного бюджету
військовими приладами для працівників територіальних
хімічної розвідки (або формувань та спеціалізованих служб
уніфікованими приладами цивільного захисту - Радою
хімічної розвідки) міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади та інших державних
органів - центральними органами
виконавчої влади, іншими державними
органами за рахунок коштів
державного бюджету { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1148
( 1148-2009-п ) від 29.10.2009, N 237 ( 237-2013-п ) від
08.04.2013, N 340 ( 340-2017-п ) від 18.05.2017 }
3. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та
хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану
населення і працівники формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту забезпечується такими засобами радіаційного та
хімічного захисту:
промисловими засобами для непрацюючого населення, яке
захисту органів дихання проживає в прогнозованій зоні
від небезпечних хімічного забруднення, - Радою
хімічних речовин міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого
самоврядування за рахунок коштів
місцевих бюджетів із залученням
коштів хімічно небезпечних об'єктів
для населення, яке працює в зоні
можливого хімічного забруднення
(крім працівників центральних
органів виконавчої влади, інших
державних органів) - суб'єктами
господарювання за рахунок власних
коштів
для працівників територіальних
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту - Радою
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими
держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади, інших державних
органів, які працюють у зоні
можливого хімічного забруднення, -
центральними органами виконавчої
влади, іншими державними органами за
рахунок коштів державного бюджету
спеціальними для працівників територіальних
(промисловими) формувань та спеціалізованих служб
приладами хімічної цивільного захисту - Радою
розвідки (або міністрів Автономної Республіки
уніфікованими Крим, обласними, Київською та
приладами хімічної Севастопольською міськими
розвідки) держадміністраціями за рахунок
коштів місцевих бюджетів
для працівників об'єктових
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту -
суб'єктами господарювання за рахунок
власних коштів
для працівників центральних органів
виконавчої влади, інших державних
органів, які працюють у зоні
можливого хімічного забруднення, -
центральними органами виконавчої
влади, іншими державними органами за
рахунок коштів державного бюджету
респіраторами для непрацюючого населення, яке
проживає в зонах спостереження
об'єктів радіаційної небезпеки
категорії I-II, - Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими
органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування за рахунок
коштів місцевих бюджетів із залученням
коштів від збору на соціально-
економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території
зони спостереження, у вигляді
субвенції із спеціального фонду
Державного бюджету України до
спеціальних фондів відповідних
місцевих бюджетів { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1148
( 1148-2009-п ) від 29.10.2009, N 828 ( 828-2012-п ) від
05.09.2012 }
4. Для зменшення витрат, пов'язаних з накопиченням
промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних
хімічних речовин, допускається накопичення додаткових
фільтрувальних коробок (патронів), які збільшують можливості
захисної дії засобів індивідуального захисту органів дихання від
бойових отруйних речовин.
Визначення обсягів забезпечення населення і
працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами радіаційного
та хімічного захисту
5. Обсяги забезпечення непрацюючого населення засобами
радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця
зберігання визначаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями за погодженням з ДСНС. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1148 ( 1148-2009-п ) від
29.10.2009 }
6. Обсяги забезпечення населення, яке працює в зоні можливого
хімічного забруднення (крім працівників центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів), та працівників
об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця
зберігання визначаються суб'єктами господарювання за погодженням з
територіальним органом ДСНС. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1148 ( 1148-2009-п ) від
29.10.2009 }
7. Обсяги забезпечення територіальних формувань та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та
хімічного захисту, а також місця їх зберігання визначаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями.
8. Обсяги забезпечення працівників центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні
можливого хімічного забруднення, засобами радіаційного та
хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються
центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами
за погодженням з ДСНС. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1148 ( 1148-2009-п ) від
29.10.2009 }
Особливості забезпечення населення і працівників
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту
засобами радіаційного та хімічного захисту
9. Номенклатуру засобів радіаційного та хімічного захисту, а
також норми забезпечення ними визначено згідно з додатком до цього
Порядку.
10. Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту,
які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних
аварій, забезпечуються засобами радіаційного та хімічного захисту
згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих
формувань.
11. Річні норми накопичення засобів радіаційного та хімічного
захисту визначаються в межах від 1/10 до 1/4 загальної потреби за
кожною категорією залежно від терміну їх зберігання. Після
закінчення нормативного терміну зберігання цих засобів
здійснюється їх заміна.
12. Поповнення засобів радіаційного та хімічного захисту,
використаних у разі застосування ядерної зброї та інших видів
зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану, а
також у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та
хімічно небезпечному об'єкті в умовах мирного стану, здійснюється
за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148
( 1148-2009-п ) від 29.10.2009 }
13. З метою своєчасного забезпечення населення і працівників
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами
радіаційного та хімічного захисту Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, а також суб'єкти господарювання розробляють
плани їх видачі.

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 237
( 237-2013-п ) від 08.04.2013 }

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. N 1148 ( 1148-2009-п )
НОМЕНКЛАТУРА
засобів радіаційного та хімічного захисту
та норм забезпечення ними
{ У тексті додатка до Порядку слова “особовий склад” в усіх
відмінках замінено словом “працівники” у відповідному
відмінку, а слова “невоєнізоване формування” у всіх
відмінках і формах числа - словами “формування та
спеціалізована служба цивільного захисту” у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 237
( 237-2013-п ) від 08.04.2013 }
------------------------------------------------------------------ | Категорія населення |Найменування або тип| Норма забезпечення | | |засобу радіаційного | | | |та хімічного захисту| | |----------------------------------------------------------------| | У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї | | масового знищення проти України в умовах воєнного стану | |----------------------------------------------------------------| |1. Непрацююче населення: | |----------------------------------------------------------------| |1) дорослі, зокрема |засіб |1 протигаз на особу і| |пенсіонери |індивідуального |додатково 2 відсотки | | |захисту органів |загальної кількості | | |дихання |непрацюючого | | |(фільтрувальний |населення | | |протигаз для захисту| | | |населення) | | |----------------------------------------------------------------| |2) діти віком: | |----------------------------------------------------------------| |до 1,5 року |засіб |1 камера захисна | | |індивідуального | | | |захисту органів | | | |дихання типу КЗД-6 | | |---------------------+--------------------+---------------------| |від 1,5 до |засіб |1 протигаз дитячий | |6 років включно |індивідуального |фільтрувальний на | | |захисту органів |дитину і додатково | | |дихання типу ПДФ-Д |2 відсотки загальної | | | |кількості дітей цього| | | |віку | |---------------------+--------------------+---------------------| |від 7 років до |засіб |1 протигаз | |16 років включно |індивідуального |фільтрувальний на | | |захисту органів |дитину і додатково | | |дихання типу ПДФ-Ш |2 відсотки загальної | | | |кількості дітей цього| | | |віку | |---------------------+--------------------+---------------------| |2. Працююче |засіб |1 протигаз і 1 | |населення, крім |індивідуального |респіратор на особу і| |працівників |захисту органів |додатково 2 відсотки | |формувань та |дихання |загальної кількості | |спеціалізованих |(фільтрувальний |працюючого населення | |служб цивільного |протигаз для захисту| | |захисту |населення) | | |---------------------+--------------------+---------------------| |3. Працівники |засіб |1 протигаз і | |територіальних, |індивідуального |1 респіратор | |об'єктових |захисту органів |протипиловий на особу| |формувань та |дихання |і додатково | |спеціалізованих |(фільтрувальний |5 відсотків кожного | |служб цивільного |протигаз для захисту|засобу загальної | |захисту |населення) |кількості працівників| | | |в цих | | | |формуваннях | | |--------------------+---------------------| | |засіб захисту шкіри |1 костюм захисний на | | |типу Л-1 |особу і додатково | | | |10 відсотків | | | |загальної кількості | | | |працівників в | | | |цих формуваннях | | |--------------------+---------------------| | |прилади: |накопичуються із | | | |запасом | | | |1 відсоток загальної | | | |кількості кожного | | | |типу приладів | | |--------------------+---------------------| | |радіаційної розвідки|1 прилад на кожне | | |для виміру |формування у складі | | |потужності |від 11 до 50 осіб | | |експозиційної дози |2 прилади на кожне | | |гамма-випромінювання|формування у складі | | |в межах від 0,1 мкЗв|від 51 до 80 осіб | | |до 10 Зв (10 мкР/г | | | |до 1000 Р/г) або | | | |комплекти | | | |--------------------+---------------------| | |приладів, які |3 прилади на кожне | | |охоплюють зазначений|формування у складі | | |діапазон |понад 80 осіб | | |--------------------+---------------------| | |військової хімічної |1 прилад типу ВПХР на| | |розвідки типу ВПХР, |кожне немедичне | | |МПХР (ПХР-МВ) |формування | | | |1 прилад типу МПХР | | | |(ПХР-МВ) на кожне | | | |медичне формування | | |--------------------+---------------------| | |дозиметричного |1 дозиметр на особу | | |контролю для виміру | | | |поглиненої людиною | | | |дози з межею вимірів| | | |цієї дози від 0,05 | | | | 8 | | | |до 1х10 мкЗв або | | | |комплекти приладів, | | | |які охоплюють | | | |зазначений діапазон | | | |--------------------+---------------------| | |джерела живлення і |на кожний прилад і | | |засоби індикації за |додатково 5 відсотків| | |типами згідно з |загальної кількості | | |технічними |за типами джерел та | | |характеристиками |засобів індикації | | |приладів | | |----------------------------------------------------------------| | У разі виникнення радіаційної аварії на атомній | | електростанції і об'єкті ядерно-паливного циклу | |----------------------------------------------------------------| |4. Непрацююче |респіратори |1 респіратор (ватно- | |населення, яке |протипилові, |марлева пов'язка) на | |проживає у зоні |ватно-марлеві |особу і додатково 2 | |спостереження |пов'язки |відсотки загальної | | | |кількості | | | |непрацюючого | | | |населення | |----------------------------------------------------------------| | У разі виникнення надзвичайних ситуацій | | з небезпечними хімічними речовинами | |----------------------------------------------------------------| |5. Непрацююче |засоби |1 протигаз (комплект | |населення, яке |індивідуального |засобів захисту) на | |проживає у |захисту органів |особу і додатково 10 | |прогнозованій зоні |дихання |відсотків загальної | |хімічного забруднення|(фільтрувальний |кількості | | |протигаз для захисту|непрацюючого | | |населення за типами |населення, яке | | |залежно від |проживає у | | |небезпечних хімічних|прогнозованій зоні | | |речовин або |хімічного забруднення| | |комплекти засобів | | | |захисту з | | | |аналогічними | | | |захисними | | | |властивостями) | | |---------------------+--------------------+---------------------| |6. Населення, яке |засоби |1 протигаз (комплект | |працює у зоні |індивідуального |засобів захисту) на | |можливого хімічного |захисту органів |особу і додатково | |забруднення |дихання |2 відсотки загальної | |(включаючи радіаційно|(фільтрувальний |кількості населення, | |та хімічно небезпечні|протигаз для захисту|яке працює у зоні | |об'єкти) |населення за типами |можливого хімічного | | |залежно від |забруднення | | |небезпечних хімічних| | | |речовин або | | | |комплекти засобів | | | |захисту з | | | |аналогічними | | | |захисними | | | |властивостями) | | |---------------------+--------------------+---------------------| |7. Працівники |засоби |згідно з кількістю | |формувань та |індивідуального |працівників формувань| |спеціалізованих |захисту органів |та спеціалізованих | |служб цивільного |дихання (протигаз |служб цивільного | |захисту, які |фільтрувальний |захисту | |залучаються для |промисловий за | | |ліквідації наслідків |типами залежно від | | |хімічних аварій |небезпечних хімічних| | | |речовин або | | | |ізолювальні дихальні| | | |системи) | | | |--------------------+---------------------| | |спеціальні прилади |1 прилад на кожну | | |хімічної розвідки |відповідну небезпечну| | |для визначення |хімічну речовину або | | |небезпечних хімічних|1 прилад | | |речовин |багатофункціонального| | | |призначення на | | | |формування та | | | |спеціалізовану службу| | | |цивільного захисту, | | | |яке залучається для | | | |виконання робіт в | | | |умовах хімічного | | | |забруднення | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 1148 ( 1148-2009-п ) від
29.10.2009 }вгору