Документ 120-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.03.2019, підстава - 147-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. № 120
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах при протезних підприємствах

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 112 від 22.02.2012
№ 147 від 27.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах при протезних підприємствах, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. № 120

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах при протезних підприємствах

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

{У тексті Порядку слово “інвалідів” замінено словами “осіб з інвалідністю”, крім абзацу першого пункту 3, згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на розробку нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах при протезних підприємствах (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 112 від 22.02.2012}

2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування завдань, визначених у розділах I і II плану заходів з подальшого розвитку вітчизняного виробництва технічних та інших засобів реабілітації на 2008-2013 роки (далі - план заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 575, - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 573, та обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах при протезних підприємствах.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 112 від 22.02.2012}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, відповідальним виконавцем - Фонд соціального захисту інвалідів

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 112 від 22.02.2012}

Одержувачами бюджетних коштів відповідно до плану заходів є:

УкрНДІпротезування - для виконання завдань, визначених розділом I плану заходів;

державні, у тому числі казенні експериментальні протезно-ортопедичні підприємства, - для виконання завдань, визначених розділом II плану заходів, та здійснення обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах первинного та складного протезування, що входять до складу медичних відділів протезних підприємств.

4. Головний розпорядник бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді здійснює погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, за бюджетними зобов'язаннями минулих років.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до закону.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

6. Одержувачі бюджетних коштів повинні дотримуватися положень законодавства щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

7. Головний розпорядник бюджетних коштів спрямовує бюджетні кошти на реконструкцію та будівництво об'єктів з високим ступенем будівельної готовності.

8. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Операції, пов’язані з бюджетними коштами, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 147 від 27.02.2019}вгору