Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 863
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000120
Документ 120-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2000 р. N 120
Київ
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів
України від 19 травня 1999 р. N 863

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 19
травня 1999 р. N 863 ( 863-99-п ) "Про затвердження Порядку
перетинання державного кордону України військовослужбовцями,
військовими кораблями (суднами) і літальними апаратами
Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на
території України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 21,
ст. 958).
У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність,
постанову Кабінету Міністрів України від 9 червня 1999 р. N 995
( 995-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1059).
2. Внести до Порядку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 863, такі зміни:
підпункт "б" пункту 2 після слова "Карантинній" доповнити
словом "Козачій";
абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. Для перетинання державного кордону України військовими
кораблями (суднами забезпечення) або літальними апаратами
Чорноморського флоту, що виконують завдання, не пов'язані з
повсякденною діяльністю флоту у місцях дислокації, в
територіальному морі України та за його межами, командування
Чорноморського флоту не менш як за 72 години, а в екстрених
випадках - з початком підготовки корабля (судна забезпечення) до
виходу в море, літального апарату до польоту, але не менш як за
одну годину надсилає через штаб Військово-Морських Сил до
Генерального штабу Збройних Сил повідомлення стосовно";
пункт 12 виключити.
У назві і тексті зазначених постанови та Порядку слово
"(судно)" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "(судно
забезпечення)" у відповідному відмінку і числі.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.39вгору