Про зміну меж міста Хмельницького
Постанова Верховної Ради України від 19.01.199512/95-ВР
Документ 12/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 19.01.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Хмельницького

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 2, ст. 16 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Хмельницького землі Хмельницького
району загальною площею 3064 гектари.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 січня 1995 року
N 12/95-ВРвгору